LT vz. 35

     
Název:
Name:
LT vz. 351) LT vz. 351)
Originální název:
Original Name:
LT vz. 35
Kategorie:
Category:
lehký tank light tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1936-DD.02.1939 Akciová společnost dříve Škodovy závody, Plzeň /
DD.MM.1936-DD.MM.1938 Českomoravská-Kolben-Daněk a.s., Praha /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1936-DD.MM.1938 (LT vz. 35)
01.09.1938-22.02.1939 (R-2)
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
298 (pro Československo / for Czechoslovakia):
- Škoda: 149
- ČKD: 149
- přehled vyrobených vozidel / overview of manufactured vehicles


126 (tanky R-2, pro Rumunsko / R-2 tanks, for Romania)


10 (tanky T-11, pro Bulharsko - podrobnosti / T-11 tanks, for Bulgaria - details)
- přehled vyrobených vozidel / overview of manufactured vehicles
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1935 prototyp / prototype 13.620
Osádka:
Crew:
3
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
10500 kg 23149 lb
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
4900 mm 16 ft ⅞ in
Délka korby:
Hull Length:
4900 mm 16 ft ⅞ in
Celková šířka:
Overall Width:
2055 mm 6 ft 8 ⅞ in
Celková výška:
Overall Height:
2370 mm 7 ft 9 ¼ in
Světlá výška:
Ground Clearance:
350 mm 1 ft 1 ¾ in
Šířka pásu:
Track Width:
320 mm 1 ft ⅝ in
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0,05 MPa 7.25 psi
Pancéřování:
Armour:
korba - čelo: 25 mm
korba - boky: 16 mm
korba - zezadu: 16 mm
korba - strop: 8 mm
korba - podlaha: 8 mm


věž - čelo: 25 mm
věž - boky: 16 mm
věž - zezadu: 16 mm
věž - strop: 8 mm
hull - front: 1 in
hull - sides: 0.6 in
hull - back: 0.6 in
hull - top: 0.3 in
hull - bottom: 0.3 in


turret - front: 1 in
turret - sides: 0.6 in
turret - back: 0.6 in
turret - top: 0.3 in
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Škoda T-11/0
- zážehový, stojatý, vodou chlazený
- počet válců: 4
- objem válců: 8620 cm3
- hmotnost s příslušenstvím: 900 kg
Škoda T-11/0
- gasoline, vertical, water cooled engine
- number of cylinders: 4
- displacement: 526 cu in
- weight with accesories: 1984 lb
Výkon:
Power:
88,2 kW při 1800 ot/min 118.3 bhp at 1800 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
- počet stupňů: 3
- redukce: 2 stupně
- hmotnost: 500 kg
- number of gears: 3
- reduction: 2 gears
- weight 1102 lb
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
34 km/h 21 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
12-16 km/h 8-10 mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
1602) km 992) mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
1203) km 753) mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
45 ° 100 %
Boční náklon:
Side Slope:
45 ° 100 %
Překročivost:
Trench Crossing:
2,2 m 87 in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,8 m 31 in
Brodivost:
Fording Depth:
0,9 m 35 in
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
kanón vz. 34
- ráže: 3,7 cm
- délka hlavně: 1458 mm (L/39)
- hmotnost: 235 kg
- životnost: cca 3000 ran
- munice: 24 protitankových a 54 tříštivých nábojů
vz. 34 cannon
- calibre: 3,7 cm
- barrel length: 57.4 in (L/39)
- weight: 235 kg
- durability: ca 3000 shots
- ammunition: 24 AP and 54 HE rounds
Vedlejší:
Secondary:
2x kulomet ZB vz. 35
- ráže: 7,92 mm
- munice: 2700 nábojů
2x ZB vz. 35 machine gun
- calibre: 7.92 mm
- ammunition: 2700 rounds
Uživatelské státy:
User States:

4)

5)


4)

5)

Poznámka:
Note:
1) tovární označení: Š-II-a
2) akční rádius
3) akční rádius
4) tanky T-11
5) tanky R-2
1) manufacturer's designation: Š-II-a
2) combat radius
3) combat radius
4) T-11 tanks
5) R-2 tanks
Zdroje:
Sources:
Vladimír Francev, Charles K. Kliment - Škoda LT vz.35, vydavateľstvo MBI, rok vydania 1995, ISBN: 80-901263-8-3
URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#376870 Verze : 0
Penetrace při vertikálním sklonění pancíři 30ti stupňů (37mm KwK 34(t) L/40):


     
Munice
100 m
500 m
1000 m
1500 m
2000 m
Panzergranate 39
37 mm
31 mm
26 mm
22 mm
0 mm
URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#117741 Verze : 2
LT vz.35 v bulharskej armáde
Záujem Bulharov o československé tanky trval už dlhšie, no kvôli reštrikciám z 1. svetovej vojny voči niekdajšiemu spojencovi Nemecka nebola československá strana ochotná jednať o dodávkach vojenského materiálu.
Úspech s dodávkami novej tankovej techniky z Československa sa dostavil až po anexii Československej republiky v roku 1939. Pôvodný záujem firmy Škoda o dodanie obrnenej techniky zhatila nemecká strana. Bulhari však v lete roku 1939 navštívili 11. Panzer-Regiment v Paderborne, ktorý mal v stave ukoristené československé tanky LT vz. 35. Bulharská strana okamžite prejavila záujem o odkúpenie celkovo 26 tankov tohoto typu. Predaj sa zrealizoval samosprávny orgán nemeckého zbrojného priemyslu AGK (Ausfuhrgemeinschaft für Kriegsgerät) z Berlína. Cena za ukoristené vozidlo bola 65.000 RM, celková suma obchodu bola vo výške 1.965.000 RM. Objednávka zhŕňala i 10.000 trieštivých nábojov a 5.000 protitankových nábojov, náhradné diely a nástroje na servisovanie tankov. Pôvodné československé tanky boli odoslané do firmy Škoda v Plzni, kde mali byť repasované.
Tanky niesli v bulharskej armáde označenie "Лек танк Skoda".     
Číslo podvozku
Výrobca
Bulharské registračné číslo
Dátum zaradenia
Čs. registračné číslo
Poznámka
50150
Škoda
B 60036
20.2.1940
13.692
Vyšrotovaný na základe objednávky č. 90 z 31.12.1945
1027
ČKD
B 60023
4.3.1940
13.722

1028
ČKD
B 60042
20.2.1940
13.723

1029
ČKD
B 60043
7.3.1940
13.724

1033
ČKD
B 60032
?
13.728

1036
ČKD
?
10.3.1940
13.731

1054
ČKD
?
4.3.1940
13.741

1060
ČKD
B 60025
4.3.1940
13.747

1070
ČKD
B 60033
?
13.757

1081
ČKD
?
?
13.768

1083
ČKD
B 60046
4.3.1940
13.770

1089
ČKD
B 60035
?
13.776

1092
ČKD
B 60047
20.2.1940
13.779

1003
ČKD
?
4.3.1940
13.787

1005
ČKD
?
10.3.1940
13.789

1015
ČKD
?
20.2.1940
13.799

1016
ČKD
B 60039
8.3.1940
13.800

1019
ČKD
B 60029
8.3.1940
13.803

1023
ČKD
?
8.3.1940
13.807

1025
ČKD
B 60041
20.2.1940
13.809

1041
ČKD
B 60045
4.3.1940
13.813

1042
ČKD
B 60024
8.3.1940
13.814

10119
ČKD
?
4.3.1940
13.920

10123
ČKD
?
10.3.1940
13.924

10126
ČKD
?
4.3.1940
13.927

10137
ČKD
?
4.3.1940
13.938
Okrem pôvodnej objednávky 26 tankov bola 20.6.1940 podpísaná objednávka na dodanie desiatky tankov T-11 pôvodne určenej pre Afganistan. Sedem tankov bolo dodaných 27.11.1940, zvyšné tri tanky 14.2.1941. Ďalší bulharský záujem o dodanie tankov T-11 zatrhli nemecké orgány.     
Bulharské registračné číslo
Číslo podvozku
Číslo motora
Číslo vane
Poznámka
B 60049
286
5730
60

B 60050
287
5729
59

B 60051
278
5721
51

B 60052
279
5726
56

B 60053
280
5722
52

B 60054
281
5724
54

B 60055
282
5723
53

B 60056
283
5727
57

B 60057
285
5725
55

B 60058
284
5728
58
Tanky sa po zmene politickej orientácie Bulharska v roku 1944 dostali i do vojenských akcií proti jednotkám bývalého nemeckého spojenca. V bojoch proti niekdajšiemu nemeckému spojencovi stratili Bulhari celkovo 12 (13) tankov LT vz. 35/T-11. K 12/1945 mala 1. obrnená brigáda v stave 23 tankov. Po vojne bulharská strana objednala u firmy Škoda dodanie náhradných dielov na tanky. Dodávky boli zrealizované do roku 1948. Následne tieto tanky doslúžili v povojnovej bulharskej armáde a vyradenia sa dočkali po obdržaní novej sovietskej obrnenej techniky. Po roku 1948 sa už neobjavujú v hláseniach o stave bojových vozidiel. Časť z nich mohla byť poskytnutá jednotkám protitankového delostrelectva ako cvičné vybavenie, časť bola dodaná ženijným silám na prestavbu na rôzne ženijné vozidlá. Väčšina však bola zošrotovaná a roztavená.


Kaloyan Matev - The Armoured Forces of the Bulgarian Army 1936-45, Helion & Company, rok vydania 2015, ISBN: 978-1-909384-16-3
Vladimír Francev, Charles K. Kliment - Škoda LT vz.35, vydavateľstvo MBI, rok vydania 1995, ISBN: 80-901263-8-3

LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#667427 Verze : 16
LT vz.35 v maďarskej armáde
Maďarská armáda počas rozdeľovania Československa, vzniku Protektorátu Čiech a Moravy a Slovenského štátu napadla územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi v 3/1939 získala dvojicu československých tankov LT vz.35.
Prvý získalo počas bojov pri križovatke na Frančíkovo (dnešná Ukrajina). Do protiútoku československej armády proti maďarským jednotkám bola nasadená dvojica tankov LT vz.35, ktoré sa cez Rumunsko vracala z testov v Sovietskom zväze. Išlo o tanky evidenčných čísel 13.620 (prototyp) a 13.903 (sériový tank). Obsluhu tankov zabezpečovali civilní zamestnanci firmy Škoda pod vedením Ing. Erika Fialu. Zabavené tanky vyrazili do protiútoku, no narazili na maďarské protitankové kanóny, ktoré zasiahli sériový tank 13.903 v priestore križovatky neďaleko Frančíkova. Pri evakuácii posádky bol zabitý civilný zamestnanec Antonín Seidler. Prototypový tank ev.č. 13.620 bol nútený v noci z 16.3.1939 na 17.3.1939 ustúpiť na rumunské územie, kde boli zajatý rumunskými jednotkami. Prototyp 13.620 bol vďaka dobrým rumusko-československým vzťahom čoskoro vrátený firme Škoda (existujú snímky tanku pri preberaní československých LT vz.35 nemeckými jednotkami z 3-4/1939.
Druhý tank mali maďarské jednotky získať pri Nižnej Rybnici pri Sobranciach dňa 24.3.1939. Tank ev.č. 13.673 bol poškodený.
Obe tanky preskúmal maďarský technický ústav (Haditechnikai Intézet), obe stroje rozobral a podrobil dôkladnej revízii. Na základe týchto tankov mal Maďari v úmysle zadať vývoj vlastného tanku. Neskôr požiadali Škodove závody o ich opravu. Škodovka vyčíslila opravu na 645 000 protektorátnych korún, no po podpise licenčnej zmluvy na výrobu stredných tankov T-21 boli tieto stroje opravené zadarmo. Opravené boli koncom roka 1940 a v 1/1941 prešli továrenskými skúškami a maďarská komisia ich prevzala 5.3.1941. Tanky boli z Plzne odoslané 12.3.1941. Obe tanky slúžili v tankovej škole v Ostrihome. Obdržali maďarské evidenčné čísla 1H-406 a 1H-407.


Ivo Pejčoch, Oldřich Pejs - Obrněná technika 6, Střední Evropa 1919-1945 I.část, vydavateľstvo ARES, Praha 2005, ISBN 80-86158-46-2
www.facebook.com
www.ebay.de

LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#577442 Verze : 12
LT vz.35 v slovenskej armáde (1939-1945)
Po okupácii Čiech a Moravy a vzniku samostatného Slovenska 15.3.1939 zdedila nová Slovenská armáda 52 tankov LT vz.35. Ako nemecký spojenec vyslal Slovenský štát k útoku na Sovietsky zväz i bojové jednotky. V rámci Rýchlej skupiny pôsobila dvojica rôt s LT vz.35 (30 ks). K 7.7.1941, kedy bola Rýchla skupina pretransformovaná na Rýchlu brigádu bolo v jej stave už len 20 tankov Lt vz.35. Desať tankov bolo kvôli poruchám zanechaných na trase postupu. Tieto zanechané tanky boli neskôr odtiahnuté a odoslané späť na Slovensko. Ďalších pravdepodobne 15 tankov bolo v armádnej pancierovej rote 11 pridelenej slovenskému armádnemu zboru. Na doplnenie strát bolo od armádnej pancierovej roty 11 k Rýchlej brigáde odoslaných sedem tankov LT vz.35.


Od roku 1942 sa opotrebované a zastaralé tanky používali len k výcviku.


K 21.1.1944 bolo na výcvik vyčlenených 10 LT vz.35 (13.826, 13.827, 13.832, 13.833, 13.836, 13.849, 13.852, 13.858, 13.897 a 13.901). Tank ev.č. 13.821 neschopný poľnej služby bol od 7/1942 zapožičaný Pionierskému práporu 11 k nácviku boja proti tankom a výcviku stavby mostov ako záťažové vozidlo. Zvyšok tankov bol uložený. Tanky 13.792 a 13.955 boli 21.7.1944 odoslané ku generálnej oprave podvozkov a elektroinštalácií do dielní Škoda v Bratislave.


Slovenské LT vz.35 v SNP:
K 29.8.1944, kedy vypuklo SNP bolo v kasárňach v Turčianskom sv.Martine 46 tankov LT vz.35, z toho cca päť bojaschopných.
2.9.1944 bola v kasárňach PÚV spojazdnená štvorica LT vz.35, ktorá sa presunula k Dubnej Skale. Tvorili čatu npor.útv. Jána Lobíka. Na druhý deň boli stroje náhle prekvapené dvojicou nemeckých stredných tankov a tri tanky boli zničené. Štvrtý bol zničený protitankovým delom.
8.9.1944 bol zbojaschopnený ďalší LT vz.35, ktorý bol pridelený čate por.útv. Štefana Bodnára. Čata bola pridelená k obrane Turčianského sv. Martina.
Nepojazdné LT vz.35 boli z kasární v Turčianskom sv. Martine evakuované. Evakuácia bola zabezpečená odťahom pásovým traktorom RSO na železničnú stanicu, kde boli navagónované a presunuté do Môťovej pri Zvolene. Po obsadení kasární PÚV pravdepodobne padli do rúk nemeckým vojakom z Panzer-Division Tatra i niekoľko tankov LT vz.35. Ich osud je neznámy.
LT vz.35 v čate por.útv. Štefana Bodnára sa zúčastnil obrany Turčianského sv. Martina a po všeobecnom ústupe sa spolu s čatou presunul do Zvolena. Čata 22.9.1944 posilnila IV. taktickú skupinu.
V dielňach Slovenských železníc vo Zvolene sa po evakuácii kasární PÚV nachádzalo najmenej 32 tankov LT vz.35. Dvanásť tankov bolo použitých pri stavbe a oprave improvizovaných pancierových vlakov (IPV-I, IPV-II a IPV-III).
Na rozkaz veliteľa povstaleckej armády gen. Jána Goliana bolo rozhodnuté, že nepojazdné tanky budú zakopané do vežového postavenia a využívané ako pevné palebné posty. Vyčlenenie tankov mal na starosti prápor ÚV. Opevňovacími prácami bol poverený por.útv. František Golján. Uvádza sa, že v období medzi 19.9.1944 až 23.9.1944 bolo v priestore Svätý Kríž nad Hronom a v okolí obcí Trnavá Hora a Jalná zakopaných 12 tankov LT vz.34 a LT vz.35. Niekoľko tankov bolo zakopaných v priestore medzi cestou Svätý Kríž nad Hronom - Zvolen a železničnou traťou Stará Kremnička - Hronská Breznica. Týmto vozidlám velil npor.útv. Jozef Ľ.Gandel. Ďalší tank LT vz.35 bol zakopaný na obrannej línii pri Čremošnom (na sútoku potokov Biela voda a Žarnovica). Ďalších šesť LT vz.35 bolo medzi 23.9.1944 až 10.10.1944 zakopaných na obrannej línii okolo Banskej Bystrice (Kremnička). Zakopané tanky boli spravidla počas bojov posádkami opustené a bojovo nijako výraznejšie nezasiahli. Následne boli niektoré tanky Nemcami zničené, niektoré ukoristené.
Čata por.útv. Štefana Bodnára, v ktorej bol i jeden LT vz.35 bola prevelená zo Zvolena do okolia Kremnica, kde sa spojila so zbytkom čaty padlého por.útv. Pavla Krúpu (2 tanky LT vz.38). V bojoch 30.9.1944 podporoval LT vz.35 2/32. pešiu rotu. Protivníkom bola Panzer-Division Tatra. Po obsadení Kremnice došlo 6.10.1944 k ústupu a tank LT vz.35 z čaty por.útv. Štefana Bodnára uviazol na rázcestí pod Skalkou, kde boli na nasledujúci deň napadnuté nemeckými tankami a lietadlami. V nasledujúcom boji boli zničené všetky tanky okrem LT vz.35, ktorému sa podarilo ustúpiť k Görgelyho tunelu. Tu bol následne využitý ako ťahač, kde pomáhal pri evakuácii vozidiel cez tunel. 8.10.1944 bol tank presunutý do Tajova, neskôr cez Banskú Bystricu do Môťovej.
V okolí Hornej Štubne bol 4.10.1944 Nemcami ukoristený nepojazdný LT vz.35 neznámeho evidenčného čísla. Nemci ho následne 8.10.1944 - 10.10.1944 odtiahli do Dolnej Štubne.
1. čata por. Ľ. Rumana, ktorá bola pridelená na podporu podskupiny "Ipeľ" v priestore Starej Kremničky bola posilnená ďalším LT vz.35 čat.Elemíra Draxlera.
Začiatkom 10/1944 bol Prápor ÚV "Vojtech" zreorganizovaný. V 2. čate tankovej roty sa nachádzal i jeden LT vz.35 (od polovice 10/1944 pod velením por.útv. Štefana Bodnára). Ďalší tank LT vz.35 sa mal nachádzať v náhradnej jednotke. V tomto období sa nejaké nebojaschopné LT vz.35 nachádzali i v Môťovej. Bodnárova čata sa 21.10.1944 zúčastnila útoku v smere Breziny - Dobrá Niva. Nasledujúci deň bola čata zdecimovaná, prežil práve LT vz.35, ktorý unikol do Zvolena. Čata bola 23.10.1944 znovusformovaná a trojicu LT vz.38 dopĺňal jeden LT vz.35 ev. č.13.855 (veliteľ ppor.útv. Emil Babík). Následne sa čata presunula do Detvy. Po páde Detvy bola čata presunutá do Banskej Bystrice, odkiaľ sa z neznámych dôvodov vrátil LT vz.35 naspäť k práporu ÚV.
Dvojica LT vz.35 (ev.č. 13.802 a 13.855) pod velením čat. Eleméra Draxlera sa 25.10.1944 vyskytovala v priestore letiska Tri Duby, kde podporovala prieskumný oddiel 2. československej paradesantnej brigády.
27.10.1944 nastal všeobecný ústup povstaleckých jednotiek, kde v kolóne cez Staré Hory ustupovali i LT vz.35 ev.č. 13.802 a 13.855. Ev.č. 13.802 bol zanechaný na Donovaloch pri improvizovanom letisku, ev.č. 13.855 ustúpilo cez Donovaly a odstavili ho pod Kečkou, kde sa jeho vrak nachádzal až do roku 1949.     
Evidenčné číslo
Číslo podvozku
Výrobca
Poznámka
13.792


Tank sa zúčastnil bojov v ZSSR a niesol taktické číslo "221".
13.802


27.10.1944 zanechaný povstaleckými vojakmi na Donovaloch.
13.80613.81013.81813.81913.82013.821


Neschopný poľnej služby bol od 7/1942 zapožičaný Pionierskému práporu 11 k nácviku boja proti tankom a výcviku stavby mostov ako záťažové vozidlo
13.82213.823


V roku 1944 bol ako nepojazdný využívaný ako cvičebná pomôcka. Tank bol odstavený medzi garážami v kasárňach PÚV v Trenčianskom sv. Martine.
13.82413.82513.826


Ako jeden z dvoch LT vz.35 bol pretretý z pôvodnej ex.československej kamufláže khaki farbou (začiatok roka 1944). Tank sa dochoval a tvorí súčasť tankového vozňa z IPV-I "Štefánik".
13.82713.82813.82913.83013.83113.83213.833


Tank sa zúčastnil bojov v ZSSR a niesol taktické číslo "225".
13.83513.83613.838


Tank zničený v bojoch o ukrajinský Lipovec 22.7.1941.
13.83913.84013.84213.84313.84413.846


Tank zničený v bojoch o ukrajinský Lipovec 22.7.1941. Taktické číslo "123". Išlo o tank veliteľa čaty 2.tankovej roty por.Pavla Chlebuša (+).
13.84713.84813.84913.850


Nepojazdný tank bol počas SNP zakopaný a použitý ako stále palebné stanovište pri nadjazde v Dúbrave.
13.85113.85213.855


Pred koncom SNP pri ústupe na Donovaly zanechaný Pod Kečkou. Po vojne postupne rozoberaný miestnymi občanmi, vrak zošrotovaný v roku 1949.
13.85613.857


Tank zničený v bojoch o ukrajinský Lipovec 22.7.1941.
13.85813.859


Tank bol použitý ako tankový vozeň pravdepodobne IPV-II Hurban. Dnes sa nachádza v belehradskom vojenskom múzeu (Kalemegdanská pevnosť).
13.86013.894


Tank sa zúčastnil bojov v ZSSR a niesol taktické číslo "124".
13.89613.89713.89813.89913.901


Ako jeden z dvoch LT vz.35 bol pretretý z pôvodnej ex.československej kamufláže khaki farbou (začiatok roka 1944).
13.95413.95513.95613.95913.964


6)Vladimír Francev, Charles K. Kliment - Škoda LT vz.35, vydavateľstvo MBI, rok vydania 1995, ISBN: 80-901263-8-3
7)Marian Uhrin - Pluk Útočnej vozby 1944, Múzeum Slovenského národného povstania, rok vydania 2012, ISBN: 978-80-89514-14-4
8)Charles K. Kliment, Břetislav Nakládal - Slovenská armáda 1939-1945, vydavateľstvo Ares a Naše vojsko, rok vydania 2003, ISBN (Ares): 80-86158-34-9, ISBN (Naše vojsko): 80-206-0596-7
URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#559656 Verze : 52
www.ebay.com
archív autora

LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#184463 Verze : 3
...
LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#186222 Verze : 1
Zajímavá fotka dvojice tanků LT vz. 35 z Vyškova. Údajně se jedná o rok 1939. Nic více mě není známo.
Dolin
LT vz. 35 -


URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#189158 Verze : 0
LT vz. 35 č. 13.909, do armády prevzatý 11.3.1938, Pluk útočné vozby 1.
LT vz. 35 - LT vz. 35 č. 13.909

LT vz. 35 č. 13.909
URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#201390 Verze : 0
Fotografia koristného LT vz.35 (PzKpfw. 35(t)) na polygóne v Kubinke v roku 1948. Bohužiaľ sa stroj s najväčšou pravdepodobnosťou do dnešných dní nedochoval.
LT vz. 35 - Kubinka 1948

Kubinka 1948
URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#201391 Verze : 0
Počas poľského ťaženia bolo zasiahnutých 11 tankov Pzkfw. 35(t), z toho iba jeden neopraviteľne (výrobné číslo 50 523).


Pri údaji bol odkaz na publikáciu V. Francev a C. K. Kliment - Škoda LT vz. 35.
URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#201394 Verze : 0
Našel jsem barevnou fotografii LT vz. 35 (13.678), existuje i jeden barevný film, na kterém je tento tank zobrazený, fotografie pochází asi z tohoto filmu.Československá armáda, pilíř obrany státu, 1932-1939, vyd. MOČR - AVIS, únor 2007

LT vz. 35 -


URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#225597 Verze : 1
LT vz. 35 na cvičení Československé armády. Fotografie byla "oficiální" - pro zmatení nepřítele cenzor nechal odmazat spodní kulomety. Kulometné lafety prozrazují jen nýty v předním pancíři.Dvacet let československé armády v osvobozeném státě

LT vz. 35 -


URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#227929 Verze : 1
Snímek z nasezení typu na východní frontě

www.ebay.de

LT vz. 35 - www.ebay.de 250229108855

www.ebay.de 250229108855
URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#249738 Verze : 0
LT vz. 35 (Š-II-aR, R-2c) v rumunskej armáde
Rumunsko bolo pred 2. svetovou vojnou spojencom Československa v rámci tzv. Malej Dohody. V rámci vojenskej spolupráce oboch strán bolo logické, že keď vznikla požiadavka rumunskej armády na vyzbrojenie svojich obrnených jednotiek novými tankami, tak sa obrátili na československú firmu Škoda. Tá bola v tejto sfére etablovaná a o jej výrobok ľahký tank LT vz. 35 prejavili Rumuni značný záujem. Záujem o tento typ prejavili v 8/1937 a objednali celkovo 126 tankov. Okrem rýchleho dodania prototypu, požadovali v lete 1938 okamžité dodanie 15 tankov. Pretože firma nemala pripravené kapacity na splnenie tejto požiadavky, požičala si 15 tankov určených pre československé jednotky. Prototyp výrobného čísla 50197 určený pre rumunského zákazníka bol schválený rumunskou stranou v 8/1938 (prototyp zotrval vo firme Škoda Plzeň do roku 1945). Celá séria objednaných tankov bola vyhotovená v období od 1.9.1938 do 22.2.1939. Rumuni tankom pridelili názov "R-2". Pôvodne dodaných 15 československých tankov bolo dodatočne upravených na požadovaný rumunský štandard. Firma Škoda chcela Rumunom predať licenciu na tank LT vz. 35 a na jeseň/podzim roku 1939 predstavila vylepšený prototyp Š-II-aR. O licenciu však Rumuni neprejavili záujem. Zaujímavosťou je, že druhá polovica dodaných tankov R-2 mala pancierovanie z cementovaných pancierových plechov a tvar zadnej časti veže a korby sa odlišoval od štandardného tanku LT vz. 35.
Tanky boli zaradené do 1. tankového pluku 1. tankovej divízie v Târgoviște. 2. tankový pluk mal vo výzbroji francúzske tanky Renault R 35.
Prvým bojovým vystúpením tankov bolo domáce povstanie legionárov o Železnej Gardy v Bukurešti v 1/1941, ktoré bolo regulérnou armádou rozprášené.
Pri útoku na Sovietský zväz najprv v rámci zmiešanej Armádnej skupiny Antonescu (spoločná skupina s nemeckými jednotkami) zaútočili na Bukovinu a Besarábiu, ktorú Sovieti obsadili v roku 1940. Oslobodenie týchto území sa im po dvoch týždňoch za veľkých strát podarilo. Armádna skupina Antonescu bola rozpustená a 1. tankový pluk bol podriadený V. zboru 4. armády. 5.8.1941 prekročila rieku Dnester a postupovala na Odesu s cieľom odrezať ústup sovietskym jednotkám. Behom štyroch dní bojov (11.8.1941 - 14.8.1941) stratil pluk celkovo 47 tankov (5 tankov - 11.8.1941, 8 tankov - 12.8.1941, 9 tankov - 13.8.1941 a 25 tankov - 14.8.1941)2). Následne bol útok pluku presmerovaný na západný sektor obrany Odesy, kde si do konca 8/1941 pripísal stratu ďalších 11 tankov R-2. V kampani roku 1941 prišli Rumuni celkovo o 86 tankov R-2, z toho 262) (251)) neopraviteľne a 60 tankov bolo poškodených a opraviteľných2). Neopraviteľné tanky boli rozobraté na náhradné diely. V 6-7/1942 dostali Rumuni z Plzne 26 repasovaných Pz.Kpfw. 35(t). Obnovená 1. tanková divízia sa na front vrátila 29.8.1942 s celkovým počtom 109 tankov R-2. Po dvoch mesiacoch bola z nemeckých zdrojov doplnená 11 tankami Pz.Kpfw. IV Ausf. G a 11 tankami Pz.Kpfw. III Ausf. N. Divízia v zostave 3. rumunskej armády zaisťovala ľavý bok nemeckej 6. armády pri Stalingrade. Jednotka podľahla skaze po sovietskej ofenzíve pri Stalingrade, ktorá začala 19.11.1942. 1. tanková divízia sa z bojov vyviazala koncom roka 1942 a zdecimovaná sa 31.3.1943 vrátila do Rumunska. Na bojisku okrem iného zanechala 81 tankov R-2 (30 opustených pre nedostatok paliva, 24 pre mechanické poruchy a 27 zničených nepriateľom). Zhruba 40 preživších tankov bolo pre ich zastaralosť preradených do zálohy. Proti moderným sovietskym tankom nemali šance na úspech. Rumuni však našli využitie starých tankov v podobe stíhača tankov TACAM R-2. Z tankov boli odstránené veže a na ich miesto bola namontovaná nadstavba s lafetovaným ukoristeným sovietskym kanónom. Pôvodne sa rátalo s prestavbou všetkých dostupných tankov, no do štátneho prevratu a zmeny politickej orientácie bolo takto upravených len 20 tankov.
Posledné nasadené tanky R-2 v počte piatich strojov boli zaradené do 2. tankového pluku, ktorý pomáhal oslobodzovať Slovensko, Rakúsko a Moravu. Na našom území pôsobil až do skončenia vojny v 5/1945 a boje ukončil v juhomoravskom Znojme.


1)Vladimír Francev, Charles K. Kliment - Škoda LT vz. 35, vydavateľstvo MBI, rok vydania 1995, ISBN: 80-901263-8-3
2)Mark Axworthy, Cornel Scafes, Cristian Craciunoiu - Third Axis Fouth Ally, Romanian Armed Forces in th Eurepean War 1941 - 1945, Arms and Armour Press, rok vydania 1995, ISBN: 1-85409-267-7
www.marturisitorii.ro

LT vz. 35 - Rumunské tanky použité pri potlačení povstania členov tzv. Železnej gardy (Garda de Fier), resp. tzv. legionárov v Bukurešti v 1/1941. Táto extrémistická fašistická strana a hnutie bolo súčasťou Antonescovej vlády od 9/1940. Následne vznikli rozpory Antonesca a vodcu železnej gardy Horia Sima, ktorého hnutie prevádzalo beštiálne židovské pogromy a politické vraždy. Antonescu chcel eliminovať vplyv tejto skupiny. I s politickou podporou Adolfa Hitlera bolo povstanie rumunskou armádou rozprášené. Na tanku vidieť na veži kráľovský emblém, na boku korby pod vežou číslo Sr. 28 a mne neznámy znak v tvare trojuholníka.

Rumunské tanky použité pri potlačení povstania členov tzv. Železnej gardy (Garda de Fier), resp. tzv. legionárov v Bukurešti v 1/1941. Táto extrémistická fašistická strana a hnutie bolo súčasťou Antonescovej vlády od 9/1940. Následne vznikli rozpory Antonesca a vodcu železnej gardy Horia Sima, ktorého hnutie prevádzalo beštiálne židovské pogromy a politické vraždy. Antonescu chcel eliminovať vplyv tejto skupiny. I s politickou podporou Adolfa Hitlera bolo povstanie rumunskou armádou rozprášené. Na tanku vidieť na veži kráľovský emblém, na boku korby pod vežou číslo Sr. 28 a mne neznámy znak v tvare trojuholníka.

Web autora : http://www.marturisitorii.ro/2017/01/10/martirii-politiei-romane-printul-alecu-ghyka-alexandru-ghica-in-arhivele-securitatii-dupa-24-de-ani-de-temnita-pentru-el-credinta-a-facut-minuni-caci-de-nu-credea-in-dumnezeire-poate-nu-mai/

LT vz. 35 -


LT vz. 35 - Časť rumunských tankov mala modifikované veže i korby

Časť rumunských tankov mala modifikované veže i korby
LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


LT vz. 35 - Veliteľský tank s prídavnou anténou uchytenou na zadnom pancieri vane

Veliteľský tank s prídavnou anténou uchytenou na zadnom pancieri vane
LT vz. 35 - Veliteľský tank s rámovou anténou

Veliteľský tank s rámovou anténou
LT vz. 35 - Existovala i kombinácia korby originálneho tvaru a veže nového tvaru

Existovala i kombinácia korby originálneho tvaru a veže nového tvaru
LT vz. 35 - Nový typ registračného označenia tanku klasickou poznávacou značkou známou z konca vojny, resp. povojnového obdobia

Nový typ registračného označenia tanku klasickou poznávacou značkou známou z konca vojny, resp. povojnového obdobia
LT vz. 35 - Nový typ registračného označenia tanku klasickou poznávacou značkou známou z konca vojny, resp. povojnového obdobia

Nový typ registračného označenia tanku klasickou poznávacou značkou známou z konca vojny, resp. povojnového obdobia
LT vz. 35 - Zaujímavosťou je verzia bez veže, ktorej účel je mi neznámy. Mohlo ísť o improvizovaný ťahač, či dielenské, muničné alebo cvičné vozidlo.

Zaujímavosťou je verzia bez veže, ktorej účel je mi neznámy. Mohlo ísť o improvizovaný ťahač, či dielenské, muničné alebo cvičné vozidlo.
URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#713476 Verze : 38
Nórske letisko Kjevik, Kristiansand (nachádzalo sa tam viacero veží z LT vz.35)

the.shadock.free.fr

LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#298250 Verze : 1
LT vz. 35 (R-2) a rumunské tažení do SSSR, 2. světová válka.

Fotografie: archiv autora

LT vz. 35 -


URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#381437 Verze : 0
2 totožné tanky s číslem 713 Pz.Kpfw 35(t)
LT vz. 35 -


LT vz. 35 - zdroj:Wikipedia

zdroj:Wikipedia
URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#453903 Verze : 0
V roce 1938 dva LT vz.35 s řidiči tajně odjely z Československa do Moskvy. Zkoušky tohoto tanku ukázaly, že je lepší než T-26, ale v porovnání s nadcházející generací sovětských tanků není dost dobrý na licenční výrobu.


URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#732731 Verze : 1
Zobrazená fotografie není ze zkoušek LT vz.35 v SSSR - což dokazuje cedule s číslem: Č-80.509.
Tato rejstříková obchodní značka v barevném provedení: černé znaky na bílé tabulce bez orámování, byla přenositelná a byla v třicátých letech přidělena firmě Škoda.
Fotografie byla pořízena během továrních, nebo vojskových zkoušek na území Republiky československé.
Zdroj:
Informace Dalibora Feuereisla.

LT vz. 35 -


URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#732776 Verze : 2

Diskuse

Vážení kolegové,
nedávno mi byla položena otázka jak je to s "následníkem" Lehkého tanku vzor 1935, který údajně měl nést označení LT vz. 39 nebo LT vz. 40.


Zkazky o tancích "model 1939 či 1940" ze Škodovky či z ČKD kolují několik desítek let. Dokonce jim podlehl i průkopník difrologie pan Ota Holub ve své knize Čsl. tanky a tankisté. Zde na straně 144 a 145 sloučil popisy tří rozdílných tanků z ČKD LT vz.38, TNH n.A. a LTS, z kterých "vyrobil modernizovaný LT vz.40", že si s tanky z ČKD nevěděl rady vyznívá z tabulky na straně 337. Zde došlo k záměně objednatele TNH-S (Švédsko) za uživatele tanku LT-40 (Slovensko).


Takže si dovolím stručně ozřejmit tyto pojmy


LT vz.39
1/
Škodovácký prototyp či série LT vz.39, nikdy neexistovaly! Toto onačení používalo obchodní oddělení Škodovky ve své nabídce zboží. Jeden z projektů modernizace LT vz.35 předpokládal svařované prvky pancíře a chassis, a při té příležitosti obdržel obchodní pojmenování "vz.39".


2/
S pojmem "devětatřicítka" lze se též setkat u středního tanku z ČKD s továrním označením V-8-H či V-8-He. Armáda okleštěného Československa dovolila export těchto tanků pod označením ST vz.39 - viz http//forum.valka.cz/topic/view/11031/


LT vz.40 - zde je to trochu složitější
1/
Bylo-li použito označení LT vz.40 obchodním oddělením Škodovky, jedná se o totéž co je uvedeno výše!


2/
Pouze ČKD vyrábělo lehký tank pod označením LT-40. Uživatelem tohoto stroje byla branná moc Slovenské republiky. Dodávka tanků je popsána na http//forum.valka.cz/topic/view/17448/


3/
Pak je zde ještě jedna poválečná " style="color:var(--fakt-80);" data-has-template="1" data-topic-id="17448" class="popview"čtyřicítka". V československé armádě sloužil tank T-40/75N (tank model 1940 s dělem 75 mm německý). Jednalo se o několik desítek kořistních tanků Pz.Kpfw.IV Ausf.G/H/J, které byly přejmenovány!
URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#125926 Verze : 2
Vážení,
dost často mne překvapí suverenita některých přispěvatelů s kterou předkládají svá tvrzení, aniž by cokoliv doložily hodnověrnými odkazy. Proto jsem si dovolil předložit svá tvrzení.


Š-II-a
Tovární označení verze sériového tanku pro československou armádu s dělem A-3 (ráže 37,2 mm). Armádní označení: LT vz.35.


Poznámka na okraj
Po březnu 1939 si zástupci Wehrmachtu nevěděli rady s československými lehkými tanky. Snad proto je nejdříve označili jako: leichte Panzerkampfwagen LTM.35. Tato situace trvala několik měsíců a teprve v druhé půli roku jsou tyto tanky zařazeny do výzbroje Wehrmachtu jako: Panzerkampfwagen 35 (t), zkratka: Pz.Kpfw. 35(t). V průběhu války vzniklo několik úprav tohoto tanku, nejznámější jsou: Mörserzugmittel 35 (t) a Panzerbefehlwagen 35 (t), zkratka: Pz.Bef.Wg. 35(t).


Branná moc (první) Slovenské republiky, po březnu 1939, pouze slovakizovala název těchto tanků na "Ľahký tank vzor 35" a ponechala zkratku: LT vz.35. Občas byla zkratka slova "vz." nahrazena pomlčkou (spojovníkom) mezi písmeny a číslicí.


Poznámka na okraj
V současnosti se vyskytuje na Slovensku jediný kus tanku LT vz.35. Na základě dostupných fotografií, předpokládám, že byl během války přezbrojen kanonem A-7, ráže 37,2 mm.


Š-II-a2
Projekt modernizace lehkého tanku pro čsl. armádu. Škodovkou slíbený prototyp nebyl dodán.


LT vz.35 Rek. I
Pod tímto označením byl koncem třicátých let minulého století zkoušen čsl. armádou jeden tank. Po zkouškách uveden do původního stavu.


LT vz.35 Rek. II
Pod tímto označením byl koncem třicátých let minulého století zkoušen čsl. armádou jeden tank. Po zkouškách uveden do původního stavu.


Š-II-aB (později T-11)
Tovární označení pro exportní verzi do Bulharska s dělem A-8 (ráže 37,2 mm). Bulharské onačení znělo: Лек танк Skoda (čti: Lek tank Skoda)


Š-II-aR (později T-11)
Tovární označení exportní verze pro Rumunsko s dělem A-3 (ráže 37,2 mm), zde zaveden jako: care de lupta R-2 (čti: kare de lupta). Pod tímto pojmenováním používala armáda rumunského království i tanky které za DSV převzala od Wehrmachtu. Rumunská přestavba R-2 na stihač tanků s názvem: TACAM R-2 - je zkratkou původního názvu: Tun anticar pe afet mobil R-2.


R-2c
Tovární označení exportovaných vozidel do Rumunska s vylepšeným cementovaným pancířem. Jednalo se o polovinu strojů série Š-II-aR (care de lupta R-2c). Vzhledově se odlišovaly pouze zalomeným pancířem na zádi věže.


Škodovka v roce 1938 zavedla nové kategorie a nové značení tanků a tančíků. Zmatky v názvech tanků byla nejvíce postižena konstrukční řada Š-II-a i vozidla od ní odvozená. Proto jsou níže uvedené údaje pouze informativní.


T-11
Škodovka změnila tovární označení tanků Š-II-a, Š-II-aB a Š-II-aR na typ T-11, dne 26. května 1938.


T-12
Projekt a prototyp tanku o hmotnosti do 11 Mg (tun) s dělem A-9J, ráže 47 mm. Na podvozek T-11 namontována nová věž, upravená pro dělo větší ráže. Pod tímto značením byl v prosinci 1939 tank předváděn v Jihoslávii. Po skončení nabídky byla věž demontována a tank uveden do původního stavu.


T-12D (původně Š-II-j)
Tovární název projektu a prototypu exportní verze pro Jihoslávii. Korba prototypu Š-II-aR byla osazena novou věží s dělem A-9J (ráže 47 mm) a benzínovým motorem. Později bylo vozidlo vybaveno dieselovým motorem. K návratu do původního stavu tanku T-11 došlo v roce 1943.


T-13 (původně R-2a)
Projekt a prototyp tanku o hmotnosti do 13 Mg (tun) s dělem A-7, ráže 37,2 mm. Zvýšená hmotnost byla simulována přídavnou zátěží. Pod tímto názvem zkoušen v Rumunsku v září 1939. Po skončení nabídky byl tank uveden do původního stavu.


T-13M
Projekt a prototyp tanku s čistě mechanickým řízením jízdy. Vyroben v roce 1940 z měkkého plechu. Věž byla vybavena dělem A-7, ráže 37,2 mm. Do šrotu rozebrán v dubnu 1946.


T-14 (původně Š-II-aJ, krátce T-12)
Projekt a prototyp tanku o hmotnosti do 13 Mg (tun) s dělem A-9J, ráže 47 mm. Na podvozek T-11 namontována nová věž, upravená pro dělo větší ráže. Prototyp nebyl vybaven dieselovým motorem. Zvýšená hmotnost byla simulována přídavnou zátěží. Po skončení nabídky byla věž demontována a tank uveden do původního stavu.


Š-II-c
Tento tank není vývojovou variantou tanku Š-II-a. Předmnichovská armáda neznala kategorii tanků "II C". Škodovka tento tank vyvíjela na své náklady. V roce 1939 provedla Škodovka změnu továrního označení vozidel a z tanku Š-II-c se stal tank T-21. Vzorový kus T-21/40 byl úspěšně odzkoušen a maďarská strana po odstranění konstrukčních závad, zahájila licenční výrobu tanků, známých jako: 40.M Turán közepes harckocsi (čti: turán kezepeš harckoči).


V. Francev: Tanky a tančíky ŠZ, manuskript, 1983
V. Francev a C. Kliment: Czechoslovak Armored Fighting Vehicles 1918-1948, Schiffer Publ. Ltd., Atglen 1997, ISBN: 0-7643-0141-1
V. Francev a C. Kliment: Československá obrněná vozidla 1918-1948, Ares, Praha 1999, ISBN: 80-86158-06-3
Archiv Difrologického klubu, složka: Škoda - vozidla pásová
ČSN 011300 Tabulky SI, Praha 1977
Jiří Tintěra: Osobní difrologické poznámky z let 1970-1990

LT vz. 35 - Panzerbefehlwagen 35 (t) - foto via eBay.

Panzerbefehlwagen 35 (t) - foto via eBay.
URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#181029 Verze : 3
Minulý rok bol (2006) v Aberdeene premaľovaný tank LT vz. 35 do pôvodnej predvojnovej československej kamufláže. Celá akcia sa podarila za spolupráce riaditeľa múzea generála Williama Atwatera, Vojenského historického ústavu a Miroslava Bílého, ktorý previedol kódy farieb do amerického vzorníku. Celkovo treba poďakovať aj americkej strane pretože tank bol rekonštruovaný pred tým iba nedávno a samozrejme v nemeckých farbách. Premaľovanie tak múzeum vyšlo na 15.000 dolárov.

https://www.network54.com
www.rozhlas.cz

LT vz. 35 -


URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#227793 Verze : 2
Vážení,
před časem jsem otázku aberdeenské škodovky konzultoval s pány Alexandrem Píchou (dopisovatelem ČRo), Vladimírem Francevem (VHÚ Žižkov) a Miroslavem Bílým (nakladatelství MBI).
Z jejich odpovědí jsem si dovolil sestavit shrnutí, které předkládám.

1/
Tank nemohli zničit Američané, protože jej nalezli po obsazení Plzně ve Škodovce. V době nálezu se však nejednalo o tank, ale o dělostřelecký tahač Mörserzugmittel 35 (t).

2/
Chassis má výrobní číslo 10112 a bylo vyrobeno v pražským koncernem ČKD v roce 1937.

3/
Dělostřelecký tahač k opravě do plzeňské Škodovky dodali Němci na sklonku války.

4/
Američané nechali v plzeňské Škodovce opravit nepojízdný Mörserzugmittel a z jejich popudu byl vybaven tankovou věží.

5/
Do Spojených států byl tank převezen k armádním testům jeho pneumatického ovládání.

6/
Lví podíl na denacifikaci aberdeenského exponátu má pan Alexandr Pícha, který doslova ukecal ředitele muzea Williama Atwatera.

7/
Podezřívám amerického lakýrníka, že má porušený barvocit, protože jako barevná předloha mu sloužil docela kvalitní vícepohledový kamuflážní nákres dodaný z Prahy nakladatelstvím MBI.
URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#227810 Verze : 1
to Jiří Tintěra:
Díky za informace, není vždy dobré věřit všem článkům, které se píší. Právě, že mě to bylo divné, protože Pz.Kpfw. 35(t) naposledy snad užili při potlačování SNP v roce 1944. Našel jsem i články na internetu, kde se tvdí, zabaven Němcům:

www.rozhlas.cz


Jinak, renovovaný tank bude do roku 2011 venku "na vzduchu".
URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#227827 Verze : 1
Tak v časopisu Naše vojsko v čísle 1/2008 ročník 4 vyšel další článek o LT vz.35 v USA. Docela by mě zajímalo, jaké měl mít tank přesné odstíny, protože zelená a hnědá mi připadají, že neodpovídají skutečnostem, ale to zde jim bylo zmíněno, ale jen by mě zajímala nějaké tabulka s barvou či vzorník.
LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#243890 Verze : 2
Vážení,
byla zde položena otázka požadující určení přesných odstínů. V dané chvíli, však na ni nemohu odpovědět, protože do dnešního dne nebyl nalezen vzorkovník barev který používala vojenská správa Republiky československé.
Předpokládám, že armáda v třicátých letech používala vlastní vzorkovník barev, který měl vlastní názvosloví a značení odstínů. Toto značení zcela jistě není shodné s kódy barev používaných různými československými výrobci.
Například, jeden, nebo dva materiály ze zaniklého podnikového archivu VHJ ČKD Praha, mluví o barvách "Pálfy Smolnice", které byly používány k vyhotovení tříbarevné camouflage. Údajně se jednalo o hněď č. 141, zeleň č. 169 a žluť č. 125. Na rozhraní osmdesátých a devadesátých let jsem si dopisoval s technickým oddělením a archivem Chemolaku Smolenice (ex Chemická továreň Jozefa Pálffyho Smolenice) a dostalo se mi odpovědí, které se dají shrnout do tří bodů:

1/ Chemolak Smolenice nevlastní vojenské vzorkovníky barev z třicátých let.
2/ Dokumenty takzvaného Vojenského dozorčího orgánu se nenacházejí v podnikovém archivu.
3/ Firemní katalogy nepoužívají výše uvedené označení barev.

Pak je zde ještě otázka takzvaného "Zastíracího dvora" branné moci Republiky československé, dle mých informací se jednalo o výzkumné pracoviště podřízené v třicátých letech Ženijnímu velitelství. Ve Vojenském historickém archivu byly nalezeny dokumenty, které mají v příloze pouze černobílé fotografie, z kterých nelze přesně určit o jaký odstín barvy se jedná.
Pokud si pamatuji tak ve Vojenském muzeu Kbely se v osmdesátých letech válelo nejméně jedno kolo z podvozku letadla v podobném tříbarevném provedení.
Barevné odstíny camouflage aberdeenského tanku byly stanoveny podle publikace V. Franceva: Škoda LT vz. 35. Je otázkou jak si je vyložil místní lakýrník.

www.valka.cz
www.valka.cz
www.valka.cz
www.diecast.cz
URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#243903 Verze : 1
Řekl bych, že nejvíce nedůvěry bylo zaseto spíše z obchodně-marketingovou akcí realizovanou ČKD, aby dostalo příležitost v dalších tendrech.
Je pravda, že tento tank vzbuzoval nedůvěru zejména složitostí svého řízení (pneumatické). Ovšem v praxi nehrozilo, že by při jeho rozbytí byl tank neřiditelný-akorát to bylo namáhavější (nevím kolik ale výtky o namáhavosti byly i na T-34). Tank měl dobře řešený podvozek u kterého nehrozilo sesmeknutí pásu.
Německé rozhodnutí tank nevyrábět vyplývalo z toho, že již byl na trhu LT vz. 38, který byl jednodušší na výrobu i údržbu.
URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#294706 Verze : 2
Vážení,
kolega "japo" má pravdu, obchodní rivalita mezi Škodovkou a ČKD byla známa, přesto to oběma firmám nebránilo spolupracovat na výrobě pro čsl. a rumunskou armádu.


Konstrukční závady a nedomyšlenosti již zavedené "pětatřicítky" řešila Škodovka za "pochodu". Mnohé z výtek ČKD a Vojenské správy byly oprávněné i když zde byl problém mnohem závažnější, který nebyl konstrukčního charakteru, ale týkal se lidí! V polovině třicátých let mělo Československo armádu slabě motorizovánu, navíc trpěla chronickým nedostatkem dobře vyškolených kádrů z řad řidičů a mechaniků. Což pravděpodobně bylo jednou z příčin zvýšeného výskytu poruch.


Wehrmacht obdržel LT vz. 35 o tři roky později, kdy většina závad byla již vyřešena. Také předpokládám, že německá armáda měla v té době dostatek technicky zdatných kádrů, takže výskyt poruch se minimalizoval. Přesto zástupci Wehrmachtu nepodpořili pokračování výroby LT vz. 35, naopak preferovali tank původně vyvinutý pro perské sedláky.


Důstojníci Wehrmachtu se seznámili s první sérií LT vz. 38 hned v prvních dnech okupace a během zkoušek je tanky natolik oslnily, že dosáhli rozšíření jejich výroby.


Na závěr musím upozornit na mylnou představu, že tank LT vz. 35 byl výrobně náročnější než o něco mladší LT vz. 38. Nebylo tomu tak, naopak obě vozidla byla stejně výrobně náročná a tanky Škodovky a ČKD byl řešeny s přemírou nýtů a šroubů. Teprve u pozdních válečných verzí Pz. Kpfw. 38 Ausf. F až H docházelo k mírnému zjednodušení výroby.
URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#294756 Verze : 0
Jak je tedy zřejmé z příspěvku pana Tintěry-
škodovka měla problémy v rámci "dětských" nemocí, které se podařilo odstranit už během předválečné služby a důležitým faktorem pro neokračování ve výrobě pro Wehrmacht bylo a) logistický-čím méně typů je zavedeno tím jednodušší zásobování b) výrobně technologický-problém svařování x nýtování (ČKD se během války podařilo stlačit dobu nýtování na úroveň svařování).
V souvislosti se zavedením Lt 35 nesmíme zapomenout i na skutečnost, že škodovka vyvinula dílenskou soupravu pro tento typ stejně tak jako poskytování servisních služeb. Např. všechny slovenské stroje po nasazení v SSSR dokázaly opravit 3 montéři ze škodovky a to bez nutnosti opravy v mateřském závodu (jednalo se o stroje které měly za sebou 3 polní tažení). O tom, že tank vydržel nasazení i v polních podmínkách svědčí i to, že "neopravitelné" tanky bezproblémů vyjely na vagony, kterými se transportovaly na zpět na SK a po vypuknutí povstání se tři "absolutně neopravitelné" stroje (do té doby chátrající) z tohoto tažení po jednom dni práce zařadily do operační činnosti.
URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#294778 Verze : 0

Citace - japo :

Např. všechny slovenské stroje po nasazení v SSSR dokázaly opravit 3 montéři ze škodovky a to bez nutnosti opravy v mateřském závodu (jednalo se o stroje které měly za sebou 3 polní tažení). O tom, že tank vydržel nasazení i v polních podmínkách svědčí i to, že "neopravitelné" tanky bezproblémů vyjely na vagony, kterými se transportovaly na zpět na SK a po vypuknutí povstání se tři "absolutně neopravitelné" stroje (do té doby chátrající) z tohoto tažení po jednom dni práce zařadily do operační činnosti.japo: neodpustím si faktickou poznámku: jakkoliv byly tanky LT 35 skutečně povedené, tak používat jako argument na podporu tohoto tvrzení to, že "neopravitelné" tanky vyjely bez problémů na vagony, které je odvezly do týla je mírně řečeno zcela mimo mísu!!!
Je všeobecně známo, že poruchy na tancích z tažení Slovenské armády proti SSSR byly ve značné míře fingovány a tanky ve skutečnosti byly poškozeny slovenskými vojáky jen na oko.
faktická poznámka č. 2 - dokážu si představit velké množství závad, které tanku znemožní bojovou činnost, ale tank může přesto zůstat pohyblivý.
URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#298297 Verze : 0
Technický dotaz. Od čeho by mohly být "záseky" na Ltčku vystaveném tč. na Žižkově? Nepřipadá mě to jako od "karbiny" při neopatrném odstraňování původního laku někdy v minulosti - i když to vypadá podobně.
Mohlo by to být z výroby?? (Myslím nějakou technologii kdy podobné vrypy mohli vzniknout,...)
Foto vlastní.
LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


LT vz. 35 -


URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#303193 Verze : 0
Můj předchozí příspěvek obsahuje faktické chyby-psal jsem z hlavy, takže se omlouvám. Nicméně pokud slovenské tanky měly jinou bojovou nemohoucnost než nepojízdnost, tak se rád poučím v čem spočívala (Dosud jsem nenarazil na stížnosti na spolehlivost výzbroje).
Pokud je třeba nějaký argument proti zavedenému klišé "nespolehlivosti" tanku, tak můžeme vzít v potaz následující:
1) V. Francev-Ch. Kliment: Škoda vz 35, nakl. MBI str. 12: k použití při mobilizaci a Sudetském povstání- "tanky za dlouhých a častých přesunů najezdily tisíce kilometrů. Toto intenzivní využití se nijak zvlášť neodrazilo ve zvýšené poruchovosti, což svědčí o tom, že nejhorší závady byly zvládnuty již při výrobě.... nejvíce poruch se kupodivu nevyskytlo u obávaného pneumatického ústrojí, ale u elektrické soustavy."
2. Testy v SSSR- tank zanechal velmi dobrý dojem.
3. Jednání o poskytnutí licence do Velké Británie.
URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#303271 Verze : 0
Péťo,
také to mohla spáchat válcovací stolice během výroby pancéřových plechů. Pravděpodobně se jedná o mechanicky způsobené výtržky z válcovaného materiálu a zcela jistě jsou to výrobně tolerované vrypy.


Vznik takovýchto mechanických poškození si můžeš ověřit v železárnách ve Vítkovicích. Tam snad ještě mají válcovací tratě. U nás na Kladně již to nejde, tam po Poldovce zbylo jen muzeum.
URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#303273 Verze : 0
Válcovací stolice? A to se ty plechy válcovaly už s dírama na nýty a nebo dokonce s nýtama? Podívej(te) se na třetí snímek, jak pravidelně je to v mezerách mezi nýtama na bočnici pancíře pod krytem motoru a naopak, jak to mění směr a vede to v řadě pod řadou nýtů na bočnici korby pod věží...
Tohle jsem už jednou řešil s maníkem, který si toho všimnul už v Aberdeenu, dospěli jsme k názoru, že je to od nástroje, kterým sundávali barvu (velkou vrstvu), nebyl to ruční nástroj, ale spíš něco elektrického, možná dokonce pneumatického... Jako by to někde byli schopní "oklepat" a jinde na odstranění toho museli použit chemii.


Tady je fotka ještě z Aberdeenu, která tehdy tu diskusi spustila, všimněte si, jak je to vyrovnané podél té řady nýtů... Jinak mi bylo napsáno, že podobné "stopy po nástroji" jsou na mnoha vozidlech v daném zařízení...
LT vz. 35 -


URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#303284 Verze : 0
Narazil jsem na vaši diskuzi ohledně záseků v pacíři LT vz. 35. Tyto stopy jsou zbůsobené ručním nástrojem při lícování plechů před nýtováním a konečným zušlechtěním. Je to znak patrný u všech nýtovaných kostrukcí ČKD.

Pro ilustraci ještě foto Strv m 37.
LT vz. 35 -


URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#317084 Verze : 1
Dolin404:
Taky jsems i toho všimnul, ale dokonce i u jiné techniky, a to jen u válcovaných plátů, takže je to věcí výroby, jak bylo řečeno o článek výše.

fotografie:
Sbírka autora článku

LT vz. 35 - Levá přední strana

Levá přední strana
LT vz. 35 - Dělo - hlaveň

Dělo - hlaveň
LT vz. 35 - Zadní část věže

Zadní část věže
LT vz. 35 - Zadní část

Zadní část
LT vz. 35 - Zajimavý pohled na vnitřní část pásů. Je na nich vidět znak škodových závodů.

Zajimavý pohled na vnitřní část pásů. Je na nich vidět znak škodových závodů.
URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#322454 Verze : 1
VHÚ Praha, 8.5.2010

vlastní foto

LT vz. 35 -


URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#358899 Verze : 1
Ve VHÚ postupně prochází rekonstrukcí.
LT vz. 35 -


URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#433837 Verze : 0
Vážení,
podle bulharských i-stránek Shelftanks byly v roce 2011 restaurovány tanky vystavované na volném prostranství vojenského muzea v Sofii. Mezi kterými byl i tank ze Škodovky.

shelftanks.wordpress.com

LT vz. 35 - Z uvedeného snímu není zřejmé zda bulharská škodovka byla restaurována i uvnitř vozidla.

Z uvedeného snímu není zřejmé zda bulharská škodovka byla restaurována i uvnitř vozidla.
LT vz. 35 - Po renovaci.

Po renovaci.
URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#464264 Verze : 1

Citace - Jiří Tintěra :

Zobrazená fotografie není ze zkoušek LT vz.35 v SSSR - což dokazuje cedule s číslem: Č-80.509.
Tato rejstříková obchodní značka v barevném provedení: černé znaky na bílé tabulce bez orámování, byla přenositelná a byla v třicátých letech přidělena firmě Škoda.
Fotografie byla pořízena během továrních, nebo vojskových zkoušek na území Republiky československé.
Zdroj:
Informace Dalibora Feuereisla.myslim ze nikdo netvrdi, ze ta fotografie je primo z Ruska, pouze ze tento den bylo ono vyroci odeslani dvou stroju do ruska, foto muze byt ilustracni (lec nebylo tu zverejneno, ani ona informace o testovani v SSSR, proto jsem to sem dal)
URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-t11691#732782 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více