Main Menu
User Menu
Zobrazit vše

Nejnovější články

 • VJa-23

  🕔11.02.2023

  Kanon VYa-23 byl montován na bitevníky Il-2 a Il-10, na stíhačky LaGG-3 a Jak-9 a na experimentální dálkovou stíhač Mikojan-Gurevič DIS.
  Navzdory velkému náboji se ukázalo, že VYa-23 je ve své zamýšlené protitankové roli zklamáním. Lehké německé tanky bylo možné ničit pouze z boku nebo zezadu, přičemž čelní pancíř všech tanků nešlo probít. Střední tanky mohly být zničeny, pokud byly zasaženy do horní části věže nebo motorového prostoru ze vzdálenosti menší než 400 m při střemhlavém letu pod úhlem větším než 40 stupňů - což byl u Il-2 velmi obtížný manévr i za těch nejideálnějších podmínek, umocněný obtížným mířením na malý cíl.

 • Analýza příčin vstupu amerického vojska do Iráku 2003

  🕔05.12.2011

  1. Identifikace příčin války

  Na prvním místě bývá při hledání příčin irácké války zmiňována snaha USA demonstrovat politickou a vojenskou sílu svržením nejprve vlády Tálibánu v Afghánistánu a následným sesazením Saddáma Husajna z čela Iráku. Podnětem k těmto dvěma vojenským operacím (Trvalá svoboda a Irácká svoboda) byly teroristické útoky provedené pod vedením teroristické skupiny Al-Káidy 11. září 2001. Proč byl vybrán právě Irák jako druhý cíl invaze, vysvětluje Jan Hallenberg a Håkan Karlsson tím, že svrhnout „nenáviděný“ Saddámův režim bylo v zájmu USA již delší dobu, ale až útoky z 11. září umožnily jeho realizaci. Vedle toho invaze do Iráku znamenala další možnost předvést americkou sílu a připravenosti obhájit své dominantní postavení v mezinárodním systému.

 • Analýza příčin vstupu amerického vojska do Iráku 2003

  🕔05.12.2011

  2. Bezpečnostní příčiny války v Iráku

  Útoky z 11. září ukázaly, že žádná země není nedotknutelná, a že výjimkou není ani taková supervelmoc, jako jsou Spojené státy americké. Tím, že vyšla najevo jejich zranitelnost, došlo zároveň i k narušení image silného státu, který je schopen ochránit svůj lid před nebezpečím. Nastala situace, kdy si Američané začali klást otázku, proč zrovna je postihla tragédie „černého září" a na představitelích státu a vládě bylo nalézt odpověď. Bylo nutné ukázat světu, že ačkoliv teroristické útoky USA tvrdě zasáhly, je tato země připravená postavit se nepřátelům a schopná uhájit bezpečnost amerického lidu. Odpovědí na útoky tak mělo být předvedení americké síly, ochoty jít do války a zastrašení ostatních potenciálních nepřátel.

 • Analýza příčin vstupu amerického vojska do Iráku 2003

  🕔05.12.2011

  3. Politické příčiny války v Iráku

  Vítězství studené války i války v Perském zálivu vzbudilo v americké společnosti pocit neochvějné bezpečnosti, kdy se jakékoli ohrožení amerického národního zájmu či amerického obyvatelstva samotného zdálo být takřka nemožné. Až tragédie 11. září prolomila tuto iluzi o absolutní bezpečnosti. Ztráta oné jistoty navozené minulými americkými úspěchy na poli zahraniční politiky umožnila novému přístupu vůči oblasti Blízkého východu proniknout do popředí, kam by se dříve z důvodu nedostatku veřejné podpory sotva mohl dostat.

 • General Joseph Warren Stilwell

  🕔18.02.2023

  Generál americké armády, veterán dvou světových válek a muž, jenž za 2. světové války pomáhal u zrodu moderní čínské armády.

 • Jiří I.

  🕔18.02.2023

  Jiří I. Řecký byl v letech 1863–1913 řeckým králem.  Byl pradědečkem britského krále Karla III a vládl nejdéle v moderní historii Řecka. Během své vlády dosáhl četných územních zisků a celkového pozvednutí Řecka v mezinárodní politice před 1. světovou válkou.

 • Koncentrační tábor Buchenwald

  🕔02.11.2004

  Nacistický koncentrační tábor založený v červenci 1937 na kopci Ettersberg nedaleko Výmaru v Německu. Byl to jeden z prvních a největších koncentračních táborů na území Německa z roku 1937. Mezi prvními internovanými bylo mnoho skutečných nebo domnělých komunistů. Vězni pocházeli z celé Evropy a Sovětského svazu - Židé, Poláci a další Slované, duševně nemocní a tělesně postižení, političtí vězni, Romové, svobodní zednáři a váleční zajatci. Byli zde také obyčejní zločinci a sexuální "devianti".

 • G-13

  🕔16.01.2023

  Příběh stíhače tanků, jenž byl evolucí předválečného československého lehkého tanku LT vz. 38 a sloužil až do 70. let 20. století.

 • 9mm automatická pistole Stěčkina (APS)

  🕔16.02.2023

  Sovětská somočinná pistole v ráži 9×18 mm Makarov a 9×19 mm Parabellum, zavedená do výzbroje v roce 1951 pro použití u dělostřeleckých a minometných posádek, posádek tanků a leteckého personálu, kde se těžkopádná útočná puška považovala za zbytečnou. Sloužila v řadě válek, například ve vietnamské válce, rusko-ukrajinské válce a syrské občanské válce. APS byla chválena pro svou inovativní koncepci a dobrou ovladatelnost vzhledem ke svým rozměrům.

Celkem je zde 6847 zveřejněných článků.
Zobrazit vše

Starší články

 • Klement Gottwald - komunistický politik a prezident Československé republiky

  🕔18.02.2023

  Československý komunistický politik a státník. Od roku 1929 byl poslancem Národního shromáždění, po druhé světové válce vykonával nejdříve funkci premiéra ve své první a druhé vládě. Čtyři měsíce po převzetí moci komunisty v roce 1948 byl zvolen prezidentem Československa, jímž byl až do své smrti. Třebaže se na začátku stavěl proti politickým procesům, nedokázal sovětským tlakům vzdorovat a byl přímo odpovědný za smrt mnoha desítek svých odpůrců, spolupracovníků i nevinných lidí (včetně Milady Horákové).

 • Lehké útočné vozidlo LEV

  🕔06.03.2023

  Jedním z kandidátů na nové lehké útočné vozidlo pro českou armádu je modifikovaný typ Arquus SABRE, který je nabízen státním podnikem Vojenský technický ústav pod názvem LEV.

 • Bohumír Peklo

  🕔15.01.2023

  Před nedávnem se mi dostala do rukou úžasná publikace paní Marcely Jurasové "I v nebi může být Peklo", ve které na základě archivních pramenů, rodinného archívu a vzpomínek příbuzných připomněla osudy svého dědečka pana Bohumíra Pekla, mimo jiné i veterána bojů na západní frontě během 2. světové války. Brožura, bohužel vytištěna pouze pro rodinu, obsahuje kromě textu i mnoho dosud nepublikovaných fotografií a kopií dokumentů.

 • Lord Leonard Cheshire VC

  🕔20.12.2022

  Vysoce vyznamenaný pilot Královského letectva, Group Captain RAF za druhé světové války a filantrop. Jako pilot obdržel mimo jiné Viktoriin kříž, nejvyšší ocenění za statečnost tváří v tvář nepříteli, které lze udělit britským jednotkám a jednotkám Commonwealthu. Byl nejmladší Group Captain v RAF a jedním z nejvíce vyznamenaných pilotů války.

 • Třetí bitva o Charkov

  🕔12.03.2013

  Charkov. Druhé největší město Ukrajiny, průmyslové centrum a významný dopravní uzel. Během druhé světové války se stal čtyřikrát místem těžkých bojů mezi německými a sovětskými jednotkami. V říjnu roku 1941 jej dobyla německá 6. armáda. Sovětský pokus o dobytí města v květnu 1942 Němci odrazili. O necelý rok později, v předjaří roku 1943, Rudá armáda Charkov získala a v zápětí zase ztratila. Během této, v pořadí již třetí bitvy o Charkov, prodělal svůj bojový křest 1. československý polní prapor. Definitivně přešlo město do sovětských rukou v srpnu roku 1943.

 • Boj o Sokolovo - 14. část

  🕔01.03.2015

  Závěrečná část seriálu o prvním bojovém vystoupení čs. jednotky na východní frontě se zabývá problematikou čs. vojáků zajatých v Sokolovu. 

 • Boj o Sokolovo - 13. část

  🕔01.03.2015

  Čs. vojáci byli obyčejní lidé, jako ve všech armádách. Byli tu hrdinové, byli tu i zbabělci. Jedni i druzí jsou součástí úplné historie nasazení 1. polního polního praporu u Sokolova a nemá cenu tvrdit, že druhá kategorie neexistovala. Přesto nelze přehlédnout, že zbabělců bylo jen několik, zatímco těch, kteří neopustili své bojová stanoviště bylo mnohem, mnohem více... 

 • Boj o Sokolovo - 12. část

  🕔01.03.2015

  Boj u Sokolova skončil, avšak zotavení praporu nebylo jednoduchou záležitostí...

 • Boj o Sokolovo - 11. část

  🕔28.02.2015

  Po tvrdých bojích u Sokolova hrozilo čs. praporu obklíčení. Proto dostal rozkaz k ústupu, během kterého však o dramatické okamžiky nebyla nouze... 

Celkem je zde 6847 zveřejněných článků.
Sekce

Představujeme sekci valka.cz:

Podkategorie

Aktuality

Články

Osobnosti

Jednotky