Pravidla tohoto webu

Rules of this website
CZ

Následující pravidla jsou závazná pro všechny uživatele valka.cz, kteří se chtějí zaregistrovat a vkládat jakékoliv příspěvky, a to jak do faktografické části, tak do části volné/diskusní.

Každý jednotlivý příspěvek je kontrolován a ověřován Moderátorem nebo Administrátorem tohoto fora, který tak dohlíží na dodržování těchto pravidel a má právo příspěvek upravit, přejmenovat, přesunout či smazat, uživatele upozornit, varovat a při opakovaném porušování pravidel i dočasně či trvale vyloučit z tohoto fóra. U závažných porušení pravidel dochází k technické blokaci, které může znamenat, že se uživatel nedostane na celý server valka.cz. Prosíme tedy všechny o dodržování těchto pravidel !

1) Dodržujte zákony !


- Na tomto foru je zakázáno sdílet jakýkoliv nelegální obsah, filmy, hudbu apod.
- Zároveň je zakázáno kopírovat sem jakékoliv texty, obrázky a další materiál bez svolení jeho původního autora nebo vlastníka autorských práv k tomuto dílu. Toto pravidlo je porušováno nejčastěji, a proto na něj klademe takový důraz. Pokud si nejste jisti, zdali Vámi vkládaný text splňuje toto kritérium, neváhejte a obraťte se na naše Moderátory, Administrátory nebo mě osobně ! Předejdeme tak zbytečným problémům a možné blokaci !
- Každý faktografický příspěvek musí mít uveden zdroj, ze kterého byl čerpán. Příspěvek bez zdroje nemá žádnou hodnotu a je lepší jej zde nemít !
- Je zakázán revisionismus (např. popírání holocaustu)

2) Chovejte se slušně


- Je zakázáno napadání, osobní osočování, nadávky, včetně nábožensky či národnostně motivovaných urážek
- Nevytvářejte si registrace po vojácích, politicích a osobnostech obecně, "Adolf Hitler" a podobně, takové registrace blokujeme.
- Jsme radši, pokud se zaregistrujete pod svým pravým jménem
- Každý má svůj názor a má na něj plné právo, respektujte tedy názory ostatních. Ne vždy s vámi bude každý souhlasit, ale to neznamená, že je blbec !
- Každá sekce webu má svá specifická pravidla, CO a JAK se do ní má vkládat, a JAK se to má pojmenovat. Tato pravidla jsou nezbytně nutná, aby byl systém transparetní a každý uživatel se v něm snadno zorientoval, proto se prosím seznamte s pravidly sekce, do které chcete přispět, respektujte informace od Moderátorů a nelekejte se, pokud je Váš příspěvek upraven či přejmenován.
- Pokud se rozhodnete někam přispět, přečtěte si celou předchozí diskusi v daném tématu, abyste se plně seznámili s "dějem". Není nic horšího, než když se po debatě o 100 příspěvcích objeví někdo nový, a začne znovu řešit to, co už se dávno vyřešilo.
- Pokud nemáte co rozumného říct, radši mlčte. Zejména ve faktografii se nám objevují příspěvky, třeba u životopisů, "to byl dobrý generál". Hm, ano, možná že byl, ale takováto věta ma informační hodnotu nula, a bude moderátorem smazána. Zbytečná práce navíc. Pokud daného generála máte rádi a obdivujete ho, napište o něm článek, zpracujte jeho životopis, nebo jeho tažení - uděláte pro něj víc.

3) Uvědomte si realitu


- Zakládání témat "Co by bylo kdyby" je vysloveně zakázáno. Stejně tak ruzná témata o ničem, typu "nejlepší tank WW2". Tyto diskuse k ničemu nevedou a pouze odčerpávají síly moderátorům a ostatním, kteří se snaží stále dokola vyvracet zažité nepřesnosti a omyly. Preferujeme skutečnou práci před tímto mařením času.
- Oslavování fašismu, nacismu, komunismu a dalších diktátorských forem vlády tu není tolerováno.
- Jakékoliv debaty o politice tu nejsou tolerovány.
- I tento server z nečeho musí žít. Proto jakákoliv reklama, uvádění odkazů a další formy propagace na cizí weby, projekty a produkty jsou na tomto foru zakázány, pokud to není předem domluveno (viz sekce Kontakty) nebo pokud se to netýká uvádění zdrojů u faktografických příspěvků.
- Vložením svého příspěvku na valka.cz souhlasíte s jeho trvalým umístěním na tomto webu, bez možnosti jej odstranit. Pouze Moderátoři a Administrátoři mají oprávnění k odstranění příspěvku a můžete se na ně kdykoliv obrátit - Vašemu požadavku ale nemusí být vyhověno !

4) Radost a spolupráce


- Vše, co zde děláme, má za cíl vytvořit veřejně dostupnou co nejobsáhlejší databázi osobností, událostí a věcí spojených s vojenstvím a historií. Tvorba by nám všem měla přinášet radost a seznamovat nás s novými věcmi a v neposlední řadě i s novými lidmi, lidmi našich zájmů a koníčků. Proto děláme vše pro to, aby tento web bylo místem radosti a spolupráce a tvrdě zasahujeme tam, kde je tato idea porušována, kde se nedodržují pravidla nebo kde je nám vědomě přidělávána další práce.
Zde najdete veškeré informace ke zpracování a ochraně osobních údajů na našem webu.

Pokud s pravidly nesouhlasíte, můžete pokračovat v prohlížení fora, ale nebude Vám umožněno vkládat žádné příspěvky a některé další funkce mohou být nedostupné.

Za web valka.cz Radek "Admin" Havelka
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-tohoto-webu-t222015#619158 Verze : 3
EN

Following rules are mandatory for all users of valka.cz and armedconflicts.com, who want to post any texts into any topic of our website - either in discussion section or in facts section.

Every post is checked by the group of Moderators and Administrators of this site. Every member of these groups keeps an eye on observance of the rules, and has the authority to modify, rename, move or delete the post, notify, warn, temporarily or permanently ban the user in case of rules violation. When major rules violation happens, the user is being blocked on the firewall and has no access to any sites hosted on this server, so ask you for the observance of the rules.

1) Law-abidingness !


- Any sharing of illegal content like films, music etc. is prohibited !
- Don't publish here any texts, images or other stuff, that is under copyright, without having permission of the owner of the copyright, author or publisher. This is the most often violated rule, that's why we emphasize it. If you are not sure, please contact one of the Moderators or me via e-mail or private message. You can avoid unnecessary troubles and possible ban.
- Every post in the facts section MUST HAVE sources mentioned. Even if the picture is your own, if the data are collected by yourself, please say so, else please stick to the norm of books and website citation. Post without resources cannot be validated and has zero value for this website and our work.
- No revisionism, holocaust denial etc.

2) Behave properly


- Any personal abuse, bad language and invectives, including sex, racial or religious harassment is prohibited !
- Please do NOT create nicknames of soldiers, politicians and other celebrities, like "George Bush", this registration will be banned !
- We prefer, if you register under your real name
- Every single user of this website has the right to have his own opinion, so please, respect it. If you don't agree with someone, it doesn't mean that he is stupid !
- Each section inside the facts section has its own specific rules, WHAT and HOW to post into that section, HOW to name the topics etc. These rules are important to keep the system easy to navigate and use for our users, so please, read the section rules and respect the information and requests provided by Moderators. Don't be surprised, if your post is moved or renamed.
- If you decide to write a post somewhere, please take the time and read the whole discussion, so you don't repeat / flame. It's very annoying, if someone after 100 posts of a debate, that has been solved, start it again.
- If you have nothing to say, please be quiet. Especially in facts section, for example by the CV of some general, if you add a post saying "it was a good man", what does that say to us? Nothing. It means another post that has to be deleted, another work for our moderators. If you like your general, please write an article about him, that helps him and us all !

3) Stick to the reality


- "What if" topics are prohibited ! Also any kind of "Best tank of ww2" discussion are not welcomed here, simply because relativity of these topics, that often bring up many innaccuratenesses, that our users have to watch and "explain / repair", which takes our resources, with no gain. We prefer real work instead of this nonsense discussions.
- Glorification of fascism, nazism, communism and other dictatorship way of government, political ideologies and movements is prohibited here. Please note, that some of these steps are against the law of Czech Republic, and if we are asked to provide details, including IP addresses of the poster, to local police, we will do it.
- Please, no debate about current local politics.
- Please, no links to other sites and forums (except of source section of facts post, as stated above), no advertisement and promotion of products, people and websites in the posts here. You can always contact me to discuss the options to have mutual cooperation, or to buy advertisement, we welcome any kind of cooperation, that is mutually beneficial.
- With submitting your post to this website you agree with its irrevocable publication on this website, without possibility to delete it. Only Moderators are allowed delete the posts, you can always ask them to do so, but your request may be declined. There is quite big amount of work done on organising and linking your post to others on this site, and by deleting there is a big chance of inconsistency of the data.

4) Good feeling and cooperation


- Everything we do here has its aim to create the largest free website about personalities, units, weapons and events connected to military and history. To do so should be fun for all of us, we can create new contacts and friendships with people with similar interests. We work hard to achieve this state of fun and cooperation, and we hit hard those users, who infringe these ideas and rules of this website.

Here you can find the information about privacy policy and data protection on our site.

If you don't agree to these rules, you can still use our website in read-only mode, but you are not allowed to enter any posts, some other functions might be limited as well.

Radek "Admin" Havelka
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-tohoto-webu-t222015#619159 Verze : 4
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více