Main Menu
User Menu

CZK - Improvisovaný pancéřový vlak I. M. R. Štefánik (IPV-I. M. R. Štefánik)

Improvizovaný pancierový vlak I. M. R . Štefánik

Improvizovaný pancierový vlak I (IPV I.) Milana Rastislava Štefánika (pôvodne len Improvizovaný pancierový vlak) vznikol ako dôsledok nedostatočnej obrnenej výzbroje 1. Československej armády na Slovensku po vypuknutí Slovenského národného povstania (SNP). Jeho stavba sa v Železničnom depe Zvolen (Dielne Slovenských železníc Zvolen), pod vedením plk. Štefana Čániho a por. v zálohe Ing. Huga Weinbergera 1) začala 05.09.1944 (rozhodnutie o výstavbe IPV bolo prijaté 04.09.1944, nakoľko povstalecké územie, vzhľadom k množstve železničných tratí a konfigurácie terénu s množstvom tunelov a zárezov umožňovalo pomerne dobré využitie pancierového vlaku). Na stavbe sa podieľalo rad dôstojníkov, technikov a radových zamestnancov, ktorí pri stavbe využili svoje skúsenosti a spomienky na predvojnové konštrukcie. Za stavbu rušňa bol zodpovedný majster Onderj Trnka a za výrobu vozňov Ondrej Mozola.


Do zostavy IPV patrilo:
- predsunutý vozeň
- delový vozeň
- tankový vozeň
- rušeň
- guľometný vozeň
- zadný predsunutý vozeň.


Okrem toho bol pripravený záložny tankový vozeň a na zabezpečenie bojovej činnosti aj zabezpečovací vlak, tvorený rušňom, veliteľským vozňom, ubytovacích vozňov, ošetrovne, kuchynského vozňa a muničného vozňa. Súčasťou zabezpečovacieho vlaku bol aj záložný tankový vozeň.


Svoje bojové meno, M. R. Štefánika získal IPV I. na základe tajného rozkazu veliteľa 1. Československej armády na Slovensku č. 12.069, čl. B-380 zo dňa 10.10.1944.


1)neskôr si zmenil meno na Hugo Velan


ZUPKO, Štefan a ZUPKO, Juraj: Obrnená technika - výroba v SR 1944-2001; Magnet Press Slovakia 2002; ISBN 80-968073-8-2
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/CZK-Improvisovany-pancerovy-vlak-I-M-R-Stefanik-IPV-I-M-R-Stefanik-t95878#357502Verze : 3
MOD
IPV-I M.R. Štefánik


Rozkaz na stavbu improvizovaných pancierových vlakov (IPV) bol daný dňa 04.09.1944. Na starosti ju mal Referát ÚV, stavbu riadil dôst.zást.útv. Ladislav Lokša, od 07.09.1944 por.pio. Hugo Weinberger. Samotné práce na vlakoch prebiehali v železničných dielňach vo Zvolene. Improvizované pancierové vlaky tvoriace samostatné roty, boli pridelené k Práporu útočnej vozby "Vojtech". Oficiálne pomenovanie vlakov bolo vlakom udelené rozkazom veliteľstva Československej armády na Slovensku č.36 z 10.10.1944.


Vlaková súprava IPV-I bola pôvodne zložená z týchto vozňov:
- predný predbehový vozeň (rad "O" alebo "Vd/Vl" ?)
- delový vozeň (rad "U")
- lokomotíva (rad 320.213)
- guľometný vozeň (rad "U")
- 3x tankový vozeň (rad Vl/Vd) (dva operačné + jeden rezervný) (Vl 4696, Vd 47211 a Vl 44760)
- zadný predbehový vozeň (rad "O" alebo "Vd/Vl" ?)


Zloženie súpravy mohlo byť doplnené o ubytovací vozeň, rezervný tankový vozeň a naopak neskôr bol zrušený zadný predbehový vagón. Predbehové i tankové vozne boli vyrobené z vagónov rady "Vl/Vd". Delové a guľometné vozne boli vyrobené z vagónov radu "U". Lokomotíva bola radu 320.213.


Tankové vozne vznikli naložením nepojazdných tankov LT vz.35, okolo ktorých bolo namontované pancierovanie. Po nadobudnutí bojových skúseností boli pri oprave vlaku tankové veže modifikované, kedy dostali boky veží prídavné pancierovanie. IPV-I mal tri tankové vozne. Delový vozeň bol vyzbrojený 8 cm kanónom vz.5/8 a dvoma ťažkými guľometmi. Delový vozeň neskôr prešiel úpravami. Nadvihla sa časť strechy nad kanónom a zväčšil sa otvor strielne. Guľometný vozeň bol vyzbrojený piatimi ťažkými guľometmi (pôvodne vz.7/24, neskôr vz. 35 a vz. 37). Pôvodnú kamufláž podľa predvojnových československých predpisov nahradila jednoliata kamufláž zelenej alebo hnedej (Uhrin) farby.


Veliteľ IPV-I: npor.pech. Imrich Tököly, od 22.9.1944 kpt.útv. František Adam
Veliteľ tankových vozňov: ppor.útv. Rudolf Mošať, neskôr ppor.útv. Ladislav Lokša
Veliteľ delového vozňa: ppor.del. Juraj Merčiak
Veliteľ guľometného vozňa: npor.pech. Imrich Tököly
Lekár IPV-I: por.zdrav.MUDr. Alfréd SonerstronBojové nasadenie IPV-I v SNP:
4.10.1944 - Podpora podskupiny "Ipeľ" pri snahe o dobytie Starej Kremničky. IPV podnikal palebné prepady v okolí stanice Stará Kremnička. Útok sa nezdaril a keď bola súprava v priamom ohrození stiahla sa najprv do tunela "Pod Kečkou" a následne do stanice "Dúbrava".
5.10.1944 - Nasadený v protiútoku v snahe vyhnať nemecké jednotky zo Starej Kremničky. Celodenné odrážanie nemeckých protiútokov a podpora povstaleckých jednotiek pri Šášovskom Podhradí (48°34'38.57"N 18°53'52.89"E). IPV sa následne stiahol do stanice "Dúbrava".
6.10.1944 - Nemecké jednotky podnikli letecké prepady na IPV v "Dúbrave". Jedna bomba ťažko poškodila predbehový vozeň, ktorý bol odpojený a vlak sa následne presunul do zvolenských opravovní. Tam dostal náhradný predbehový vozeň.
9.10.1944 - IPV tvoril zálohu pri povstaleckom protiútoku v oblasti "Dúbravy". Do bojov nezasiahol.
18.10.1944 - IPV nasadený na trati Krupina - Zvolen. Následne došlo k úsputu do Pliešoviec. Na severe Pliešoviec bola leteckým útokom zničená trať a bola odrezaná ústupová cesta. Urýchlene sa opravila a vlak pred nemeckými jednotkami unikol.
20.10.1944 - Po nezdarenom útoku povstaleckých jednotiek vlak podporil obranu pred nemeckým protiútokom streľbou na kótu 463 Sv. Anna. Následne podporil povstalecký protiútok, ktorý sa nezdaril. Súprava sa ukryla v záreze trate pri Podzámočku. Opäť bola trať zničená nemeckým letectvom, následne opravená a vlak sa presunul do Zvolena.
21.10.1944 - Podpora útoku z Dobrej Nivy na Babinú. V poobedňajších hodinách bol vlak napadnutý nemeckými lietadlami, no podarilo sa mu stiahnúť do Neresnického tunela. Letecký prepad pokračoval, nemeckí letci cheli zničiť portály a vlak zablokovať v tuneli.
23.10.1944 - Presun na trať Lučenec - Zvolen, bojové stanovisko vlaku bolo v stanici Vígľaš.
25.10.1944 - IPV kryl ústup vlakov a materiálu zo zvolenskej stanice.
26.10.1944 - IPV kryl ústup vlakov a materiálu zo stanice v Banskej Bystrici. Nasledoval presun na stanicu Uľanka (48°48'06.72"N 19°05'58.25"E), kde bol vlak zneschopnený a opustený.Ďalšie osudy:
Po ukoristení IPV-I nemeckými jednotkami bola súprava presunutá v zime 1944/45 do Prahy-Milovice k Náhradnému oddielu obrnených vlakov. IPV-I "M.R.Štefánik" bol premaľovaný novým kamuflážnym náterom, dostal nemecké znaky a vlak bol premenovaný na "Max". Súprava dostala novú nemeckú posádku a presunula sa do Nemecka, kde slúžila ako traťový ochranný vlak (Streckenschutzzüge) a zúčastnil sa bojov v okolí Berlína. Súprava mala pôvodné zloženie vagónov (predbežný vozeň, obrnená lokomotíva, delový a guľometný vozeň, dva tankové vozne) doplnené dvojicou ex-uhoľných vagónov.


Dodnes zachovaný tankový vozeň patril podľa pána Uhrina1) do súpravy IPV-I. Vagón bol Vd 4-7211, naložený tank LT vz.35 mal evidenčné číslo 13.826. Tankový vozeň Vl 4-4769 (LT vz.35 evidenčného čísla 13.901), ktorý bol spolu s Vd 4-7211 v roku 1947 vrátený z Čiech do Zvolena bol bohužiaľ zošrotovaný. V nemeckej kamufláži s krížami zotrval tankový vozeň až do jeho rekonštrukcie v roku 1959. Tu panuje rozpor v údajoch z dvojice zdrojov (Uhrin1) vs. Francev2)). Pán Uhrin priraďuje preživší tankový vozeň k IPV-I, kdežto pán Francev2) k IPV-III. Tvrdenia pána Uhrina potvrdzuje výborný článok v zdroji č.3).


Citácia ohľadom rozporov, do ktorej súpravy patrili zachované vozne (téma o IPV-III)

Citace :

Na konci vojny 8.5.1945 boli zbytky IPV-III nájdené na Morave v stanici Rožná. V 9/1945 boli vagóny odtiahnuté do Milovic. Išlo o trojicu vozňov, jeden guľometný (U-71822 a dvojica tankových (vozeň Vd 4-7211 s naloženým tankom LT vz.35 evidenčného čísla 13.826 a vozeň Vl 4-4769 s (LT vz.35 evidenčného čísla 13.901). V mne dostupnej literatúre je rozpor s tvrdením pána Franceva2). V knihe pána Uhrina 1) je uvedené, že zachovaný tankový vozeň Vd 4-7211 patril do súpravy IPV-I. Tvrdenia pána Uhrina potvrdzuje výborný článok v zdroji č.3). O guľometnom vozni pán Uhrin tvrdí, že pravdepodobne patril do súpravy IPV-II. Po nejakom čase sa o vozňoch dozvedeli funkcionári miestneho národného výboru vo Zvolene a 2.1.1947 požiadali MNO o ich prenechanie s tým, že plánujú vytvoriť v meste pomník Slovenského národného povstania. Pravdepodobne i vzhľadom na nevyužiteľnosť týchto vozňov MNO žiadosti vyhovelo a po oficiálnom predaní vozňov mestu 12.12.1947 boli vozne presunuté do parku pod zvolenský hradom. V 70.rokoch 20.storočia však nejakým nešťastným funcionárskym rozhodnutím boli tieto vozne nahradené maketou obrneného vlaku. Tankový vozeň Vd 4-7211 s naloženým tankom LT vz.35 evidenčného čísla 13.826 bol presunutý na dvor zvolenských železnicných opravovní, druhý tankový vozeň bol zošrotovaný. Guľometný vozeň prešiel v roku 1959 rekonštrukciou v zvolenských opravovniach a zakotvil v Skanzene ťažkej bojovej techniky v areáli Pamätníka SNP v Banskej Bystricí. Zachovaný tankový vozeň a guľometný vagón, ktoré prešli rekonštrukciou do pojazdovej podoby a sú vystavené v Skanzene ťažkej bojovej techniky v areáli Pamätníka SNP v Banskej Bystrici. Zaujímavosťou je, že kanón vo veži zachovaného tankového vozňa nie je pôvodný z LT vz.35, ale z LT vz.38/LT-40 (Škoda A7 výrobného čísla R 1396 vyrobený v roku 1942)3).Je teda možné, že Nemcami používanú a po vojne nájdenú vlakovú súpravu tvorila kombinácia vozňov vytvorená z dvojice (trojice) povstaleckých obrnených vlakov.


1)Marian Uhrin - Pluk Útočnej vozby 1944, Múzeum Slovenského národného povstania, rok vydania 2012, ISBN: 978-80-89514-14-4
https://www.valka.cz/topic/view/92218#344959
2)Vladimír Francev - armada.vojenstvi.cz
3)https://rotanazdar.cz/?p=1754&lang=cs

CZK - Improvisovaný pancéřový vlak I. M. R. Štefánik (IPV-I. M. R. Štefánik) -


CZK - Improvisovaný pancéřový vlak I. M. R. Štefánik (IPV-I. M. R. Štefánik) -


CZK - Improvisovaný pancéřový vlak I. M. R. Štefánik (IPV-I. M. R. Štefánik) -


CZK - Improvisovaný pancéřový vlak I. M. R. Štefánik (IPV-I. M. R. Štefánik) - Pôvodná podoba delového vozňa

Pôvodná podoba delového vozňa
CZK - Improvisovaný pancéřový vlak I. M. R. Štefánik (IPV-I. M. R. Štefánik) - Vlak už má upravený delový vozeň. Stanica Pliešovce-Sása 20.10.1944

Vlak už má upravený delový vozeň. Stanica Pliešovce-Sása 20.10.1944
URL : https://www.valka.cz/CZK-Improvisovany-pancerovy-vlak-I-M-R-Stefanik-IPV-I-M-R-Stefanik-t95878#559104Verze : 38
MOD
www.muzeumsnp.sk

CZK - Improvisovaný pancéřový vlak I. M. R. Štefánik (IPV-I. M. R. Štefánik) -


CZK - Improvisovaný pancéřový vlak I. M. R. Štefánik (IPV-I. M. R. Štefánik) -


CZK - Improvisovaný pancéřový vlak I. M. R. Štefánik (IPV-I. M. R. Štefánik) -


CZK - Improvisovaný pancéřový vlak I. M. R. Štefánik (IPV-I. M. R. Štefánik) -


CZK - Improvisovaný pancéřový vlak I. M. R. Štefánik (IPV-I. M. R. Štefánik) -


CZK - Improvisovaný pancéřový vlak I. M. R. Štefánik (IPV-I. M. R. Štefánik) -


CZK - Improvisovaný pancéřový vlak I. M. R. Štefánik (IPV-I. M. R. Štefánik) -


CZK - Improvisovaný pancéřový vlak I. M. R. Štefánik (IPV-I. M. R. Štefánik) - Záber z guľometného vozňa s pôvodnou výzbrojou, ktorú tvorili guľomety vz.7/24. Neskôr boli nahradené guľometmi vz.35/vz.37.

Záber z guľometného vozňa s pôvodnou výzbrojou, ktorú tvorili guľomety vz.7/24. Neskôr boli nahradené guľometmi vz.35/vz.37.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Improvisovany-pancerovy-vlak-I-M-R-Stefanik-IPV-I-M-R-Stefanik-t95878#559190Verze : 2
MOD
Originálny vagón bol Vd 4-7211 (rok výroby 1908) s naloženým tankom LT vz.35 (evidenčného čísla 13.826).


archív autora
Tankový vůz IPV

CZK - Improvisovaný pancéřový vlak I. M. R. Štefánik (IPV-I. M. R. Štefánik) -


CZK - Improvisovaný pancéřový vlak I. M. R. Štefánik (IPV-I. M. R. Štefánik) -


CZK - Improvisovaný pancéřový vlak I. M. R. Štefánik (IPV-I. M. R. Štefánik) -


CZK - Improvisovaný pancéřový vlak I. M. R. Štefánik (IPV-I. M. R. Štefánik) -


CZK - Improvisovaný pancéřový vlak I. M. R. Štefánik (IPV-I. M. R. Štefánik) -


CZK - Improvisovaný pancéřový vlak I. M. R. Štefánik (IPV-I. M. R. Štefánik) -


CZK - Improvisovaný pancéřový vlak I. M. R. Štefánik (IPV-I. M. R. Štefánik) -


CZK - Improvisovaný pancéřový vlak I. M. R. Štefánik (IPV-I. M. R. Štefánik) -


CZK - Improvisovaný pancéřový vlak I. M. R. Štefánik (IPV-I. M. R. Štefánik) -


CZK - Improvisovaný pancéřový vlak I. M. R. Štefánik (IPV-I. M. R. Štefánik) -


CZK - Improvisovaný pancéřový vlak I. M. R. Štefánik (IPV-I. M. R. Štefánik) -


CZK - Improvisovaný pancéřový vlak I. M. R. Štefánik (IPV-I. M. R. Štefánik) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Improvisovany-pancerovy-vlak-I-M-R-Stefanik-IPV-I-M-R-Stefanik-t95878#559192Verze : 5
MOD