Main Menu
User Menu

Rychlá brigáda [1941-1941]

Rapid Brigade

Rýchla brigáda

     
Název:
Name:
Rychlá brigáda
Originální název:
Original Name:
Rýchla brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
07.07.1941
Předchůdce:
Predecessor:
Rýchla skupina
Datum zániku:
Disbanded:
25.07.1941
Nástupce:
Successor:
Rychlá divise
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
07.07.1941-10.07.1941 Armádna skupina
10.07.1941-25.07.1941 XXXXIX. horský armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
07.07.1941-10.07.1941 Sambor, ? /
10.07.1941-16.07.1941 Vinnice, ?
16.07.1941-19.07.1941 Grodek, ? /
19.07.1941-21.07.1941 Sčastlivé, ? /
21.07.1941-25.07.1941 Lipovec, ? /

Velitel:
Commander:
07.07.1941-25.07.1941 Pilfousek, Rudolf (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
07.07.1941-25.07.1941 Nosko, Július (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
07.07.1941-10.07.1941 Dělostřelecký oddíl I/11
07.07.1941-25.07.1941 Lehká protiletadlová baterie 15
07.07.1941-25.07.1941 Motorizovaný přezvědný oddíl
07.07.1941-25.07.1941 Nákladní autokolona 315
07.07.1941-25.07.1941 Pionýrska rota
07.07.1941-25.07.1941 Prapor útočné vozby
07.07.1941-25.07.1941 Pěší prapor II/6
07.07.1941-25.07.1941 Spojovací rota
12.07.1941-25.07.1941 Dělostřelecký pluk 11

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
---
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Technická brigáda, Cséfalvay, František: Vojenské dějiny Slovenska 5 (1939–1945). Bratislava, Magnet-press 2008., http://www.mil.sk/data/att/28261_subor.pdf
URL : https://www.valka.cz/Rychla-brigada-1941-1941-t39222#527553Verze : 2
MOD
RÝCHLA BRIGÁDA [4.7.1941 - 23.7.1941]
Rýchla brigáda vznikla reorganizáciou Rýchlej skupiny. Konkrétne po inšpekcii gen. Čatloša 4. júla 1941 sa rozhodlo o "povýšení" Rýchlej skupiny na Rýchlu brigádu. Následne došlo k preveleniu všetkých motorizovaných útvarov Poľného zboru (ktorý sa sformoval na území Slovenska a 30. júla vyrazil smerom na sovietské hranice. Poľný zbor čítal k 30.7.1941 5O 698 mužov) do podriadenia Rýchlej brigády.


Štruktúra brigády (8. júla 1941)
Veliteľstvo
Motorizovaný priezvedný oddiel
Veliteľstvo
Rádiová čata
Čata obrnených automobilov
Čata protitankových kanónov
Dve roty cyklistov
Ženijná čata
Pomocná čata
Motorizovaný peší prápor (2. prápor, 6. pešieho pluku)
Veliteľstvo
Rádiová čata
Čata protitankových kanónov
Mínometná čata
Delostrelecká batéria (75 delá)
Tri roty pechoty
Pluk útočnej vozby
Štábna rota
Dve roty tankov
Tri roty protitankových kanónov
Delostrelecký oddiel (1. oddiel, 11. delostreleckého pluku)
Veliteľstvo
Rádiová čata
Tri delostrelecké batérie (100 mm delá)
Delostrelecká batéria (105 mm kanóny)
Ženijná rota
Spojovacia rota


Celkový stav:
Dôstojníci: 117
Poddôstojníci: 39
Mužstvo: 3 390


Na predvojnové územie ZSSR dorazila Rýchla brigáda 16. júla 1941, konkrétne k mestu Grodek. V nasledujúcich dňoch brigáda nepostupovala a svoj ďalší postup zahájila až 19. júla 1941, aby 22. júla dorazila do Sčastlivé. Úlohou brigády bolo uskutočniť presun do oblasti Lipovec - Iljince, kde nasledujúci deň narazila Rýchla brigáda prvý krát na väčší odpor.
V predvečer boja u Lipovca bolo zloženie Rýchlej brigády nasledujúce:
Veliteľstvo
Motorizovaný priezvedný oddiel
Dve cyklistické eskadróny
Dve ťažké eskadróny
+ bližšie nešpecifikované podporne jednotky
Motorizovaná pešia skupina (12. júla povýšená z Motorizovaného pešieho práporu)
Tri roty pechoty
Guľometná rota
Delostrelecká batéria (75 mm delá)
Rádiové družstvo
+ bližšie nešpecifikované podporne jednotky
11. delostrelecký pluk
Pluk útočnej vozby
Štábna rota
Tri tankové roty
Tri roty protitankových kanónov
Ženijná rota
15. ľahká protilietadlová batéria (pričlenená 10. júla 1941)
Spojovacia rota
Automobilová opravovňa s jednou pešou čatou
315. autokolonaCelkový stav (21. júl 1941)
Dôstojníci: 195
Poddôstojníci 52
Mužstvo: 4 655


Počas boja o Lipovec mala brigáda nasledujúce straty:
75 mŕtvych
167 ranených
2 zajatých
17 nezvestných


Straty na technike:
Tri LT 35 (č.13.838, 13.846, 13.857)
Jeden LT 38 (č. V-3005)
Jeden LT 40 (č. V-3037)
Jeden OA vz.30 (č. 13.403)


Jednotka taktiež stratila pomerne veľké množstvo nákladných automobilov, bližšie neurčeného typu.
Poškodene bolo päť tankov LT 35 a po jeden kus z typov LT 38 a LT 40


Po bitke pri Lipovci došlo k stiahnutiu práporu útočnej vozby na územie Slovenska pod zámienkou opravy ťažkej techniky. Dňa 23. júla 1941 došlo k rozhodnutiu reorganizovať všetky jednotky na východnom fronte do dvoch divízii a to Rýchlej divízie (ktorej úlohou malo byť bojové nasadenie na fronte) a Zaisťovacej divízie (ktorá mala plniť úlohy na okupovanom území).


Zdroje:
Kliment, CH-K.: Slovenská armáda 1939-1945. Plzeň: Mustang 1996.
URL : https://www.valka.cz/Rychla-brigada-1941-1941-t39222#194674Verze : 1