Základní koncept našeho webu

The basic concept of our website

Diskuse

Doménu valka.cz jsem zaregistroval před rokem 1998, s cílem vytvořit stránky, které by sdružovaly a spojovaly jinak roztříštěné informace o vojenských konfliktech. Byla to doba Geocities a různých podobných platforem pro mikroweby, a tak jako v jakékoliv jiné lidské činnosti se tu objevovaly řady kvalitních textů od řady nadšenců, které ale často nebyly k nalezení (i Google byl tenkrát ještě v plenkách, stejně jako wikipedie, vyhledávalo se na Altavistě a vyhrával ten, kdo měl na jedné stránce maximum opakujících se hledaných slov... takový divoký západ internetu). 

Vytvořil jsem první statické stránky začal spolu s prvními kolegy psát a přebírat články. Objevily se první databáze a postupně se začaly budovat dynamické stránky. První bylo samozřejmě diskusní fórum, které bylo online variantou tenkrát tolik populárního ICQ a dalších "kecálků". Přidávali se další uživatelé a postupně jsme přešli na lepší, už ne vlastnoručně vyvíjený, software phpBB, v roce 2003. Tato platforma existuje dodnes a dodnes na ní běží řada diskusních webů po celém světě.

Pro naše účely ale začal tento software být nedostačující. Chtěli a potřebovali jsme větší flexibilitu, ale i rychlost, možnosti nastavení, vlastní formuláře. Kolem roku 2006 začalo být jasné, že se musím vrátit k programování a vznikla nová verze, která přejímala mnoho z logiky fungování phpBB, ale přinášela i řadu vlastních prvků. Se skupinou kolegů jsme rozvíjeli jak strukturu obsahu, tak jsme začali řešit názvosloví, překlady, pravidla, aby to, co tvoříme, mělo logickou strukturu a určitou štábní kulturu. Postupně se objevila myšlenka šablon, které definují každý významnější předmět našeho bádání, ať už jsou to zbraně, jednotky, osobnosti, vyznamenání a tak dále. A tam, kde vznikly šablony a začaly popisovat objekty, vznikl logicky i systém vazeb mezi těmito objekty. Vazby nám umožnily generovat řadu informací z dat, která byla dostupná v tom či onom tématu, aniž by je musel ručně vkládat člověk, což nás posunulo jak ve zpracování dat (tam, kde i wikipedie doposud spoustu věcí řeší prací lidských editorů), tak v kvalitě a možnosti automatizovaných kontrol (kde můžeme směle korigovat nedostatky ve zdrojích, které používáme pro svou práci, a které vznikaly často manuálním opisem v archívech, což logicky znamenalo určité množství chyb a nepřesností).

Postupně jsme se tak od "diskusního fóra" dostali k databázi objektů spojených s vojenskou historií. Toto diskusní fórum existovalo paralelně k hlavnímu webu na vlastní doméně (forum.valka.cz) a bylo vnímáno odděleně, mělo svou návštěvnost a řada čtenářů valka.cz o něm neměla ani ponětí (a naopak, řada jeho uživatelů nikdy nedošla na hlavní stránku valka.cz). Dalším krokem našeho vývoje tedy bylo sjednocení obou webů pod jeden design, jeden systém fungování. Do dnešního dne existují články a témata vedle sebe, i když jsou mnohem více propojené, vypadají podobně a uživatel může snadno přecházet mezi oběma, ale navenek už se vše prezentuje jen na naší hlavní doméně valka.cz

A kam budeme pokračovat v druhém čtvrtstoletí naší existence?

Systém jako takový je připraven na to pojmout libovolná data. Řada objektů je již založená, máme tu pestrou sbírku letadel a tanků, troufám si říct, že většinu těch známých i méně známých typů už se zde dá najít. Jednotky se usilovně plní, pro řadu z nich máme dokončené diskuse kolem terminologie a překladů, nyní stačí jen jít a plnit tabulky daty, zjednodušeně řečeno. V geosekci máme založenu většinu států a část vyšších i nižších územních celků. V řadě zemí máme založené stovky a tisíce obcí, na které jsou navázány osobnosti (svým místem narození a úmrtí), jednotky (svou dislokací), vojenské základny, muzea, hřbitovy a další. Zejména v oblasti druhé světové války máme široké pokrytí vojenských základen a letišť, ale vzhledem k rozsahu dat je to jen malá část toho, čeho se dá dosáhnout. To je co se týče tabulek / šablon, tam je stav relativně uspokojivý a procento pokrytí vysoké. Stále je ale velký prostor pro psané texty, historie zbraní, jednotek, životopisy osobností apod. A za tím vším čeká další množina zatím nevyužitých funkcí - geolokace fotografií, metadata obrázků pro jejich snažší vyhledávání apod.

Z hlediska principů je tento web postaven jen na otevřenosti, pečlivosti a dodržování pravidel a zákonů. Příspěvky by měly mít uveden zdroj, aby se s nimi dalo pracovat jako s každou jinou vědeckou publikací, aby se data a informace daly ověřovat a rozvíjet. Systém vyžaduje dodržování určitých pravidel vkládání, ale na druhou stranu napomáhá předpřipravenými formuláři a kontrolami a nástroji. Štábní kultura je pro nás vším, nemáme rádi nepořádek a každý z nás je do určité míry postižen onou obsedantně kompulzivní poruchou, která nás nutí kontrolovat i malá a velká písmenka, správné pojmenování a zařazení témat a ono všeobecné "musí to zařezávat". Na druhou stranu byli jsme a vždy budeme otevřeni novým kolegům a s vědomím, že práce kolem vojenské historie je z povahy věci nekonečná, neb každý den přibývají nové události, zbraně, osobnosti, vítáme každou pomocnou ruku.

Pokud se chcete zapojit i vy, budete vítáni - https://www.valka.cz/12220-Hledame-nove-kolegy 
URL : https://www.valka.cz/Zakladni-koncept-naseho-webu-t274057#744070 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více