Main Menu
User Menu

CZK - Improvisovaný pancéřový vlak II. J. M. Hurban (IPV-II J. M. Hurban)

Improvizovaný pacierový vlak II. J. M. Hurban

Improvizovaný pancierový vlak II (IPV II)

Po úspešnom rozbehnutí stavby IPV I bolo 10.09.1944 rozhodnuté o výstavbe ďalšieho pancierového vlaku. Práce na jeho výrobe sa začali 18.09.1944. Na základe skúseností získaných pri výrobe IPV I, bolo zlepšené opancierovanie rušňa (typu 320.2, rovnakého ako u IPV I), ktorý mal pancierovanú aj dymnicu. Malé zlepšenia pancierovania sa uskutočnili aj u ďalších vozňov, ale nešlo o nič výrazné - týkalo sa vybavenia a niektorých detailov. Rovnako ako u IPV I, bol na pancierovanie použitý obyčajný kotlový plech s hrúbkou 12 mm, čo znižovalo hodnotu pancierovania. IPV II bol finalizovaný v čase, keď mal IPV I za sebou už prvé bojové nasadenia. Na základe získaných skúseností bolo rozhodnuté o zmene maskovacieho náteru - pôvodný trojfarebný náter, vychádzajúci z kamuflážnych schém tankovej techniky Československej republiky bol vyhodnotený ako skôr demaskujúci, preto bol IPV II kamuflovaný iba jednofarebným tmavozeleným náterom a ako doplnkové maskovanie bola použitá čečina. Vlak vykonal skúšobnú jazdu a ostré streľby na trati Zvolen - Krupina a bol tvorený predsunutým (tykadlovým) vozňom, delovým vozňom, dvojicou tankových vozňov, rušňa, tretieho tankového vozňa a guľometného vozňa.

Veliteľom vlaku bol kpt. útočnej vozby Martin Ďuriš-Rubanský. Posádka vlaku bola tvorená 5 dôstojníkmi a 45 poddôstojníkmi, vojakmi a železničiarmi. Ďalších 20 poddôstojníkov, vojakov a železničiarov tvorilo posádku ubytovacieho vlaku.

IPV II bol prvýkrát bojovo nasadený 04.10.1944 v obci Čremošné. V boji boli poškodené 2 tankové vozne a rušeň, padli dvaja vojaci a traja železničiari boli zranení. Vlak bol presunutý do opravy a na doplnenie posádky do Zvolena. Tu získal 10.10. svoje bojové meno IPV II. Jozefa Miloslava Hurbana (tajný rozkaz veliteľa 1. čs. armády na Slovensku č. 12.069, čl. B-380) a po oprave bol 12.10.1944 opäť nasadený v Čremošnom. 23.10.1944 zasiahol do bojov v priestore Červená Skala (48°49'14.80"N 20°08'08.43"E), kde poskytoval podporu pri úspešnom protiútoku povstaleckých síl. Ďalšie bojové nasadenie vlaku bolo v Brezne nad Hronom, kde kryl ústup povstalcov smerom na Banskú Bystricu. Samotný vlak ale ustúpiť nemohol, nakoľko trať bola blokovaná vykoľajenými a poškodenými vozňami zo zrážky dvoch vlakov. Dňa 25.10.1944 sa vlaku podarilo dostať do Slovenskej Ľupče a pohybovala sa po trati smerom na Diviaky (48°52'33.67"N 18°51'02.03"E). Bojovú činnosť v povstaní zakončil vlak na stanici Horný Harmanec (dnes železničná stanica Harmanec - Jaskyňa, 48°49'21.71"N 19°02'03.19"E) dňa 27.10.1944, keď ho posádka po znehodnotení zbraní a ďalšej výstroje opustila a ustúpila do hôr. Vlak bol obsadený Nemcami a presunutý do Milovíc, kde slúžil na výcvik osádok pancierových vlakov. Pravdepodobne nebol až do konca vojny bojovo nasadený. Po skončení vojny bol spolu s IPV I a IPV III (a ďalšími koristnými vlakmi) zaradený do Práporu obrnených vlakov a bojovo nasadený na zabezpečenie pohraničia (Sudety) v mesiacoch jún a júl 1945. K 10.10.1947 bol IPV II zaradený do roty motorových obrnených vlakov tohto práporu. Prápor bol zrušený v roku 1955, vrátane používanej techniky.

ZUPKO, Štefan a ZUPKO, Juraj: Obrnená technika - výroba v SR 1944-2001; Magnet Press Slovakia 2002; ISBN 80-968073-8-2
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/CZK-Improvisovany-pancerovy-vlak-II-J-M-Hurban-IPV-II-J-M-Hurban-t97577#361642Verze : 5
MOD
IPV-II J.M.Hurban
Rozkaz na stavbu improvizovaných pancierových vlakov (IPV) bol daný 4.9.1944. Na starosti ju mal Referát ÚV, stavbu riadil dôst.zást.útv. Ladislav Lokša, od 7.9.1944 por.pio. Hugo Weinberger. Samotné práce na vlakoch prebiehali v železničných dielňach vo Zvolene. Improvizované pancierové vlaky tvoriacich samostatné roty boli pridelené k Práporu ÚV "Vojtech". Oficiálne pomenovanie vlakov bolo vlakom udelené rozkazom veliteľstva ČSA č.36 z 10.10.1944.


Pravdepodobné zloženie vozňov IPV-II:
predný predbehový vozeň (rad "O" alebo "Vd/Vl" ?)
delový vozeň (rad "U")
lokomotíva (320.2161)) (320.2173))
guľometný vozeň (rad "U" - U 7-1822)
3x tankový vozeň (rad Vl/Vd) (dva operačné + jeden rezervný)


Predbehové i tankové vozne boli vyrobené z vagónov rady "Vl/Vd". Delové a guľometné vozne z vagónov radu "U". Lokomotíva bola radu 320.216.
Tankové vozne vznikli naložením nepojazdných LT vz.35, okolo ktorých bolo namontované pancierovanie. Po nadobudnutí bojových skúseností, kedy bola dvojica tankových veží IPV-II zničená, boli pri oprave vlaku tankové veže modifikované, kedy dostali boky veží prídavné pancierovanie. Táto modifikácia bola následne aplikovaná i pri IPV-I a IPV-III. IPV-II malo tri tankové vozne. Delový vozeň bol vyzbrojený 8 cm kanónom vz.5/8 a dvoma ťažkými guľometmi. Guľometný vozeň bol vyzbrojený piatimi ťažkými guľometmi (vz.35 a vz.37).


Veliteľ IPV-II: kpt.útv. Martin Ďuriš-Rubanský (21.9.1944)
Zástupca veliteľa a veliteľ guľometného vozňa IPV-II: npor.útv. Dominik Miartuš
Veliteľ tankových vozňov: ppor.útv. Rudolf Mošať (15.9.1944)
Veliteľ delového vozňa: por.del. Michal Stehlík
Lekár IPV-II: stk.asp.MUDr. Ján Gaal


Bojové nasadenie IPV-II v SNP:
4.10.1944 - IPV bol nasadený pre ochranu trate Čremošné - Harmanec - Banská Bystrica. Podporovala útok v smere na Hornú Štubňu pri výšine Diel sa dostala súprava do nemeckej delostreleckej paľby, ktorá poškodila rušeň. Nemci zhadzovaním granátov a streľbou z Panzerfaustov zničili obe tankové veže. Poškodená súprava sa presunula do východiskovej stanice v Čremošnom. Súprava bola následne náhradným rušňom prevezená do žalezničných opravovní vo Zvolene. Tankové vozne dostali nové veže, ktoré boli modifikované pridaním 10 mm silného prídavného pancierovania.
12.10.1944 - Opäť sa vrátil na trať Banská Bystrica - Čremošné. V ten deň ostreľoval nemecké pozície v Hornej Štubni. Pohotovostné stanovisko bolo v stanici Ulmanka.
21.10.1944 - IPV dostal rozkaz k presunu na trať Brezno - Červená Skala.
25.10.1944 - Súprava kryla ústup povstaleckých jednotiek od Brezna. O 16.00 hod. streľbou spomaľuje nemecký útok pri Predajnej. Na trati medzi Dubovou a Predajné došlo k zrážke vlakov a trať nebola priechodná. Došlo k odrezaniu ústupovej cesty. Urýchlene dorazila nehodová čata zo Zvolena, ktorej pri odstraňovaní následkov nehody pomáhala i posádka z IPV-II.
26.10.1944 O 2.00 hod. sa podarilo sprejazdniť úsek trate a IPV sa presunulo do stanice Slovenská Ľupča. Po tom ako sa veliteľ kpt.útv. Martin Ďuriš-Rubanský dozvedel o evakuácii Banskej Bystrice rozhodol bez priameho rozkazu o presune vlaku na úsek Harmanec - Čremošné. Súprava bola zneschopnená a opustená.


Ďalšie osudy:
Informácie o zaradení IPV-I a IPV-II do stavu povojnovej Roty obrnených vlakov viď. príspevok vyššie sú diskutabilné. V stave jednotky sú uvedené len zbytky IPV-III, ktoré sa našli 8.5.1945 v stanici Rožná na Morave avšak bez možného bojového použitia. IPV-III bol po ukoristení súpravy nemeckými vojskami presunutý do Prahy-Milovice, následne bol po oprave a doplnení nemeckou posádkou nasadený v okolí Berlína. Niesol nemeckú kamufláž a označenie a pôvodné pomenovanie T.G.Masaryk bolo zmenené na "Moritz". 2)
Lokomotíva 320.216 z IPV-II bola nájdená v Juhoslávii. Jeden z tankov na tankovom vozni registračného čísla 13.859 sa zachoval do dnešných dní v belehradskom múzeu v pevnosti Kalemegdan. V parku techniky povojnovej juhoslovanskej armády v Mladenovaci sa nachádzal i druhý tank s prídavným pancierovaním a bez kanóna.


1)Marian Uhrin - Pluk Útočnej vozby 1944, Múzeum Slovenského národného povstania, rok vydania 2012, ISBN: 978-80-89514-14-4
https://www.valka.cz/topic/view/92218#344959
2)Vladimír Francev - armada.vojenstvi.cz
https://rotanazdar.cz/?p=1754&lang=cs
URL : https://www.valka.cz/CZK-Improvisovany-pancerovy-vlak-II-J-M-Hurban-IPV-II-J-M-Hurban-t97577#559105Verze : 34
MOD