Main Menu
User Menu

LT vz.35 - 13.826

monografie jednoho vozu

Lehký tank vzor 1935
spoluautor: Jiří Fidler


Základní údaje:
armádní označení LT vz. 35
armádní specifikace jezdecký tank
kategorie II-A
vojenské evidenční číslo (SPZ) 13.826
jiné identifikační znaky -
výrobce Akc. spol., dříve
Škodovy závody
tovární označení Š-II-a (T-11)
základní provedení série
výrobní sériové číslo 50172
datum dodání 10.04.1937
v službě -
přestavby a úpravy -

Zastírací nátěr (camouflage):
povrch tři barvy
béžová armádní odstín
zelená armádní odstín
žlutá armádní odstín
vnitřek trupu slonová kost armádní odstín

Historie vozu:
Po předání do výzbroje armády byl předán Pluku útoční vozby 3 v Turčianském Svatém Martině. Po vzniku Slovenské republiky tank zůstal v její armádě. Z rozkazu Velitelství pozemního vojska v Banské Bystrici ze dne 01.03.1941 byl spolu s dalšími devíti tanky stejného typu uložen v augmentačním skladu. V roce 1942 byl veden jako jeden ze sedmi tanků LT vz. 35, které se na území Slovenska nacházely v pojízdném stavu. V neznámém období byl tank vyzbrojen kanonem Škoda A7, v. č. R R1396, vyrobeném v roce 1942. Tímto kanonem byly rovněž vyzbrojeny i slovenské LT vz. 38 a LT-40.
Po vypuknutí Slovenského národního povstání byl nepojízdní tank umístěn v železničních dílnách ve Zvolenu na plošinový vagón č. 720088 vyrobený Ringhofferovou továrnou (později ČKD) v Praze-Smíchově. Po dodatečném opancéřování tvořil tankový vůz IPV I Štefánik. Tankový vůz se zachoval do dnešní doby a v roce 2009 podstoupil rekonstrukci. Vlatníkem vozu jsou Železniční opravovny a strojárny a.s. (ŽOS) Zvolen.


Fotodokumentace:
- viz přílohy


Poznámka:
Škodový závody v roce 1939 změnily tovární označení na T-11.


Zdroje:
Na této stránce naleznete odkazy na prameny použité k vytvoření této monografie - stačí kliknout.
Špitálský, Jaroslav: Improvizované pancéřové vlaky Slovenského národního povstání, Hobby historie 2011 / 08
URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-13-826-t56289#205339Verze : 3
MOD
13.826 bol jeden z dvojice slovenských LT vz.35, ktorý bol pretretý z pôvodnej ex. československej kamufláže novou khaki farbou (začiatok roka 1944). Druhým bol tank 13.901. Novú kamufláž dostal len exteriér tanku, vnútorné plochy poklopov mali pôvodnú trojfarebnú českoslovenkú kamufláž.


Marian Uhrin - Pluk Útočnej vozby 1944, Múzeum Slovenského národného povstania, rok vydania 2012, ISBN: 978-80-89514-14-4

LT vz.35 - 13.826 - Napravo Vl 4-4769 s naloženým tankom 13.901, ktorý bol zošrotovaný. Naľavo Vd 4-7211 s naloženým tankom 13.826, ktorý sa dochoval a dnes je vystavený v banskobystrickom Múzeu SNP. Fotka zachytáva dvojicu tankových vozňov, ktoré boli po vojne nájdené v stanici Rožná a v roku 1947 sa ocitli pod zvolenským zámkom. Vozne boli darované povereníctvom dopravy (č. 17886/1947 z 12.12.1947).

Napravo Vl 4-4769 s naloženým tankom 13.901, ktorý bol zošrotovaný. Naľavo Vd 4-7211 s naloženým tankom 13.826, ktorý sa dochoval a dnes je vystavený v banskobystrickom Múzeu SNP. Fotka zachytáva dvojicu tankových vozňov, ktoré boli po vojne nájdené v stanici Rožná a v roku 1947 sa ocitli pod zvolenským zámkom. Vozne boli darované povereníctvom dopravy (č. 17886/1947 z 12.12.1947).
URL : https://www.valka.cz/LT-vz-35-13-826-t56289#645466Verze : 6
MOD