Martin

okr. Martin
     
Název:
Name:
Martin Martin
Originální název:
Original Name:
Martin
Další názvy:
Other Names:
Turčiansky Svätý Martin (do roku 1950)
Turócszentmárton (maďarsky)
Turz-Sankt Martin (nemecky)
Sanctus Martinus / Martinopolis (latinsky)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Martin Martin District
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°04'00.23"N 18°55'20.82"E
Místní části:
Local Municipalities:
Jahodníky, Košúty, Ľadoveň, Podháj, Priekopa, Sever, Stred, Tomčany, Záturčie
Sídliská: Košúty I, Košúty II, Ľadoveň, Sever, Záturčie
Osady: Mestská Borová, Podstráne, Stráne
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1284
Vojenské objekty:
Military Objects:
Turčianske kasárne (v roku ? premenované na ?)
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Matica slovenská
Národný cintorín
Slovenské komorné divadlo
Slovenská národná knižnica
Rímskokatolícky Kostol sv. Martina
Muzea:
Museums:
Múzeum Andreja Kmeťa
Múzeum Martina Benku
Turčianska galéria
Museum of Andrej Kmet
Museum of Martin Benko
Gallery of Turiec
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Závody ťažkého strojárstva (ZŤS / ZTS)
DMD Mobiltec a.s.
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
V rokoch 1949-1954 bolo ku mestu pripojené mesto Vrútky, ako aj v rokoch 1971-1990, kedy boli zlúčené pod názvom Martin-Vrútky. -
Zdroje:
Sources:
sk.wikipedia.org
www.martin.sk
URL : https://www.valka.cz/Martin-t46847#368138 Verze : 0
Martin (Turčianský Svätý Martin)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 8 508 obyvatel (z toho 7 619 osob národnosti československé, 49 osob národnosti maďarské, 430 osob národnosti německé, 39 osob národnosti ruské a 140 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v lednu 1920.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
velitelství Sedmého sboru (říjen 1935 – září 1936),
Horský pěší pluk 1 (leden 1920 – říjen 1920),
Horský prapor I (květen 1922 – září 1933),
Pluk útočné vozby 3 (od září 1935),
Automobilní rota 14 (od února 1938),
Telegrafní prapor 7 (od října 1935).


Pro potřeby vojska byly v letech 1935-1937 vybudovány Turčianské kasárny.


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Martin-t46847#183278 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více