Main Menu
User Menu

Rychlá skupina [1941-1941]

Rapid Group

Rýchla skupina

     
Název:
Name:
Rychlá skupina
Originální název:
Original Name:
Rýchla skupina
Datum vzniku:
Raised/Formed:
22.06.1941
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
07.07.1941
Nástupce:
Successor:
Rychlá brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.06.1941-29.06.1941 17. armáda
29.06.1941-05.07.1941 III. armádní sbor
05.07.1941-07.07.1941 Armádna skupina
Dislokace:
Deployed:
22.06.1941-24.06.1941 Medzilaborce, ? /
24.06.1941-25.06.1941 Haczow, ?
25.06.1941-25.06.1941 Temeszow, ?
25.06.1941-26.06.1941 Malawa, ?
26.06.1941-27.06.1941 Sanok, ?
27.06.1941-28.06.1941 Załuż, ?
28.06.1941-01.07.1941 Sadkovice, ?
01.07.1941-01.07.1941 Drogobi, ?
01.07.1941-07.07.1941 Sambor, ? /
Velitel:
Commander:
22.06.1941-07.07.1941 Pilfousek, Rudolf
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
22.06.1941-07.07.1941 Brezány, Koloman (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
23.06.1941-26.06.1941 Dělostřelecký oddíl I/11
23.06.1941-07.07.1941 Jezdecký přezvědný oddíl 2
23.06.1941-07.07.1941 Prapor útočné vozby
23.06.1941-07.07.1941 Pěší prapor II/6
23.06.1941-07.07.1941 Spojovací rota
29.06.1941-07.07.1941 Dělostřelecký oddíl I/11

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
---
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Technická brigáda, Cséfalvay, František: Vojenské dějiny Slovenska 5 (1939–1945). Bratislava, Magnet-press 2008., http://www.mil.sk/data/att/28261_subor.pdf
URL : https://www.valka.cz/Rychla-skupina-1941-1941-t59228#527552Verze : 0
MOD
Rýchla skupina bola prvou slovenskou jednotkou nasadenou po boku nemeckej armády do bojov proti ZSSR.


Vznik: 22.6.1941 na základe osobitného rozkazu generála Čatloša podľa § 27 branného zákona


Veliteľ: plk. gšt. Rudolf Pilfousek


Náčelník štábu: pplk. gšt. K. Brezáni


Zloženie:
- jazdecký priezvedný oddiel 2
- II. motorizovaný prápor pešieho pluku 6
- I. motorizovaný delostrelecký oddiel delostreleckého pluku 11
- tanková rota
- tanková rota
- rota kanónov proti útočnej vozbe
- rota kanónov proti útočnej vozbe
- spojovacia rota
- pionierska čata
- nákladná automobilová kolóna
- pozorovacia letka 1 (do 24.6.1941)


Nadriadený stupeň:
17. armáda (od 23.6.1941)
III. zbor (od 29.6.1941)
Armádna skupina (od 05.07.1941)


Zánik:7.7.1941 reorganizáciou a premenovaním na Rýchlu brigádu


Zdroj: Jozef Bystrický, Ťaženie slovenskej armády na východnom fronte, Vojenská história 2/1998
URL : https://www.valka.cz/Rychla-skupina-1941-1941-t59228#213581Verze : 0
MOD
Slovenskí vojaci, príslušníci rýchlej skupiny, 29.6.1941 na Mickiewiczovej ulici v Sanoku.
Rychlá skupina [1941-1941] - Kolóna Rýchlej skupina, 29.6.1941, Sanok

Kolóna Rýchlej skupina, 29.6.1941, Sanok
URL : https://www.valka.cz/Rychla-skupina-1941-1941-t59228#213587Verze : 0
MOD
Chronológia nasadenia:


22.6.1941
Na základe osobitného rozkazu generála Čatloša dosiahnutie pohotovosti do 24.00 hod a príprava na rozmiestnenie v priestore Medzilaborce s úlohou chrániť hranice a prehradiť smery Radoszyce - Palota - Medzilaborce a Jasliska - Medzilaborce.


23.6.1941
Začiatok rozmiestňovania v priestore Medzilaborce.. Plukovník Pilfousek obdržal nový rozkaz ktorým bola Rýchla skupina prepodriadená do podriadenosti nemeckej 17. armády pod velením gen. C. H. von Stulpnagela.


24.6.1941
O 11.00 sa Rýchla skupina začína presúvať do nového priestoru Brzozénv, Haczów, Kombornia. O 12.45 prekračujú prvé jednotky skupiny hranice v Duklianskom priesmyku a o 17.00 dosiahli posledné jednotky nový priestor rozmiestnenia:
Haczow: veliteľstvo Rýchlej skupiny, I. delostreleckým oddiel delostreleckého pluku ll, spojovacia rota
Kombornia: tankové roty a roty KPÚV
Jasenica - Stará Wies: II. motorizovaný peší prápor, motorizovaná pionierska čata
Humniska: Jazdecký priezvedný oddiel.
Priestor rozmiestnenia sa nachádzal 23 km od línie fronty. Celskový stav Rýchlej skupiny bol 59 dôstojníkov, 27 rotmajstrov a 1824 príslušníkov mužstva.


25.6.1941
Rýchla skupina obdržala úlohu prejsť cez nemecké jednotky severne od Sanoku a rýhlym útokom na smere Dinow-Lipa-Wojtkova dosiahnuť osadu Ustrziky Dolne a Krosienko a následne uskutočniť prielom v smere na Chyrov. V prípade neúspechu mala postupovať na juhozápd a z tyla ohroziť sovietske opevnenia na rieke San v priestore Sanok - Lesko.
O 17.00 hod začali jednotky skupiny (okrem I. motorizovaného delostreleckého oddielu (vyčlenený na podporu 454. zaisťovacej divízie) a II. motorizovaného pešieho práporu) prechod cez rieku San pri osade Temeszow.


26.6.1941
Rýchla skupina dosiahla v ranných hodinách Malawu a ďalej postupovala po stanovenej osi smerom na Kuzminu a Wojtkowu. Do osady Wojtkowa dorazili krátko po poludní. Tu boli jednotky skupiny napadnuté paľbou sovietskych jednotiek a donútené k ústupu až na úroveň komunikácie medzi Kužmminou a Raztokou. V boji zahynul jeden a ranení boli traja príslušníci skupiny. O 18.00 zaujali jednotky Rýchlej skupiny dočasnú obranu na svahoch asi 500 m juhovýchodne od osady Trzcianec.


27.6.1941
Rýchla skupina, v ktorej zostave už pôsobil aj II. motorizovaný peší prápor bola prevedená pod velenie plk. Corettiho a spolu s nemeckými jednotkami mala postupovať do tyla sovietkych opevnení na rieke San v priestore Zaluž. Následne mala hlavná skupina pokračovať smerom na osadu Leško a slabšia priekumná jednotka po osi Sanok-Zaluž.
Jednotky Rýchlej skupiny vyrazili o 10.00 hod, ale pre silný odpor sovietskych jednotiek pred Sanokom nebolo možné dodržať pôvodný plán. Hlavné sily skupiny boli nasmerované na Sanok a v smere na Lesko postupovala len slabá prieskumná jednotka. Boj bol nakoniec úspešný. Jednotky Rýchlej skupiny dobili v priestore Zaluže 9 bunkrov a ďalšie 4 zablokovali a následne obsadili priestor Olchowec - Monastirzec - Tyrawa Woloska, čím umožnili jednotkám nemeckej 454. zaisťovacej divízie prechod cez rieku San.


Počas prvých dvoch dní bojovej činnosti 26. a 27.6.) mala Rýchla skupina 7 padlých, stratila 2 tanky a 1 KPÚV.


28.6.1941
V popoludňajších hodinách sa začal presun skupiny po osi Zaluž - Kuzminka - Kroscienko - Chyrov do priestoru Sadkovice - Koniuški.


29.6.1941
Počas dňa sa k skupine pripojil aj je motorizovaný delostrelecký oddiel. Vo večerných hodinách dosiahli jednotky skupiny priestor Sadkovice - Koniuški a celá Rýchl askupina prešla do podriadenosti III. zboru. V noci na 30.06.1941 sa súčasti skupiny stali obeťami prepadu zvyškov sovietskych jednotiek v sile 150-200 osôb, ktoré sa ocitli v tyle nemeckých vojsk.
URL : https://www.valka.cz/Rychla-skupina-1941-1941-t59228#213632Verze : 0
MOD
1. www.flickr.com Załuż, ceremonia pogrzebowa, fotka 1941 VI,
Pohreb slovenských vojakov padlých v okolí Sanoku na cintoríne v Zaluži, jún 1941


2. fotka z cmentarza w Załużu k/Sanok : www.flickr.com
Súčaná podoba pamätníku padlým slovenským vojakom v Zaluži


upravil a preložil buko1 25.3.2007
Rychlá skupina [1941-1941] - fotka z cmentarza w Załużu k/Sanok

fotka z cmentarza w Załużu k/Sanok
Rychlá skupina [1941-1941] - Załuż, ceremonia pogrzebowa, fotka 1941 VI

Załuż, ceremonia pogrzebowa, fotka 1941 VI
URL : https://www.valka.cz/Rychla-skupina-1941-1941-t59228#213641Verze : 0
1. www.flickr.com słowacki panzerwagen na ulicy Króla Kazimierza w Sanoku, 1941
Obrnený automobil OA vz. 30 č. 13.394 Rýchlej skupiny na ulici kráľa Kazimíra v Sanoku2. www.flickr.com Rychliva skupina, Sanok. ulica Kościuszki
Vojaci Rýchlej skupiny, Kosciuszkova ulica, Sanok


ps. kto ma fotki z roku 1939, Zakapane, Tylicz etc..


edit a preklad: buko1 25.3.2007
Rychlá skupina [1941-1941] - Rychliva skupina, Sanok. ulica Kościuszki

Rychliva skupina, Sanok. ulica Kościuszki
Rychlá skupina [1941-1941] - słowacki panzerwagen na ulicy Króla Kazimierza w Sanoku, 1941

słowacki panzerwagen na ulicy Króla Kazimierza w Sanoku, 1941
URL : https://www.valka.cz/Rychla-skupina-1941-1941-t59228#213651Verze : 0
1.7.1941
Pokračoval presun jednotiek skupiny smerom na Drogobič s cieľom nadviazať spojenie so 454. zaisťovacou divíziou v Sambore. Skupina dostáva rozkaz obsadiť Stryj.


2.7.1941
Rozkaz na obsadenie Stryje je odvolaný, nakoľko má skupina problémy s technikou. Viac ako štvrtina automobilov je nepojazdná a zanechaná na komunikáciách po ktorých sa akupina presúvala. Plk. Pilfousek aj napriek tomu vysiela do Stryje prieskumnú skupinu, ktorá obsadzuje mesto bez boja.


Až do 08.07.1941 zostáva skupina v Sambore, pričom je personálne doplnenený štáb a jednotky, prebieha oprava techniky a dopĺňanie zásob. Medzitým je 7.7.1941 premenovaná na Rýchlu brigádu.
URL : https://www.valka.cz/Rychla-skupina-1941-1941-t59228#213709Verze : 0
MOD
fotki z VI i VII 1941 po ataku na sowiety - fotografie z júna a júla 1941 z pohraničného pásme, kde bojovali slovenské jednotky


1. www.flickr.com granica niemiecko-sowiecka na reku San - sovietsko-nemecká hranica pri rieke San
2. www.flickr.com granica niemiecko-sowiecka na reku San - sovietsko-nemecká hranica pri rieke San
3. www.flickr.com granica niemiecko-sowiecka na reku San - sovietsko-nemecká hranica pri rieke San
4. www.flickr.com slup graniczny, granica niemiecko-sowiecka na reku San - hraničný stĺp, sovietsko-nemecká hranica pri rieke San
5. www.flickr.com bunkier w Załuzu na Linii Molotova, dzieci bawią sie pozostawionymi bambami, po przejsciu frontu VII 1941 - opustený bunker Molotovovej línie pri Zaluži, deti sa hrajú so zvyškami munície po prechode frontu v júli 1941
6. www.flickr.com bunkier Zalużu na Linii Molotova - opustený bunker Molotovovej línie pri Zaluži


preklad a úprava buko1 27.3.2007
Rychlá skupina [1941-1941] - 1. granica niemiecko-sowiecka na reku San

1. granica niemiecko-sowiecka na reku San
Rychlá skupina [1941-1941] - 6. bunkier Zalużu na Linii Molotova

6. bunkier Zalużu na Linii Molotova
Rychlá skupina [1941-1941] - 5. bunkier w Załuzu na Linii Molotova, dzieci bawią sie pozostawionymi bambami, po przejsciu frontu VII 1941

5. bunkier w Załuzu na Linii Molotova, dzieci bawią sie pozostawionymi bambami, po przejsciu frontu VII 1941
Rychlá skupina [1941-1941] - 4. slup graniczny, granica niemiecko-sowiecka na reku San

4. slup graniczny, granica niemiecko-sowiecka na reku San
Rychlá skupina [1941-1941] - 3. granica niemiecko-sowiecka na reku San

3. granica niemiecko-sowiecka na reku San
Rychlá skupina [1941-1941] - 2. granica niemiecko-sowiecka na reku San

2. granica niemiecko-sowiecka na reku San
URL : https://www.valka.cz/Rychla-skupina-1941-1941-t59228#213723Verze : 0