Zpět na úvodní stránku

Přehled článků autora

... a poslední bylo Javoříčko

📕66.594 🕔19.04.2005

Příběh moravské obce, která se do myslí lidí zapsala právě před šedesáti lety. Kdy ji na samém konci druhé světové války, po dlouhých 6 letech okupace, stihl stejný osud jako Lidice a Ležáky v roce 1942. 5. 5. 1945, čtyři dni před příchodem Rudé armády, zde jednotky SS zavraždily 38 mužů ve věku od 15 do 75 a vypálily 32 domů.

Zobrazit celý článek

17. listopad – Mezinárodní den studentstva

📕99.398 🕔15.11.2006

Stručný popis událostí z roku 1939, které vedly k uznání 17. listopadu za Mezinárodní den studentstva.

Zobrazit celý článek

Aero, továrna letadel dr.Kabeš, Praha - Vysočany

📕40.403 🕔13.01.2004

Historie výroby letadel v Aeru Vysočany v letech 1918 až 1939. Spojená s přehledem všech vyráběných a navržených letadel spolu s TTD.

Zobrazit celý článek

Akt vojenské kapitulace Německa

📕27.459 🕔04.05.2005

Text kapitulačních listin podepsaných v Berlíně 8.5.1945

Zobrazit celý článek

Alexandr Isajevič Solženicyn

📕9.965 🕔11.08.2008

životopis nedávno zesnulého ruského spisovatele, dramatika a disidenta.

Zobrazit celý článek

Avia, a.s. pro průmysl letecký, Praha - Čakovice

📕26.801 🕔14.01.2004

Historie výroby letadel v Avii v letech 1918 až 1939. Spojená s přehledem všech vyráběných a navržených letadel spolu s TTD.

Zobrazit celý článek

Český Malín (1871 – 13.7.1943)

📕32.044 🕔09.02.2006

Stručné dějiny české obce na Volyni od jejího založení do dne, kdy tato byla vypálena nacistickým Německem.

Zobrazit celý článek

Deklarace spojených národů

📕26.544 🕔14.12.2004

Text deklarace spojených národů z 1.ledna 1942

Zobrazit celý článek

Dementi TASS o přípravách německého útoku proti SSSR

📕18.546 🕔12.06.2005

Dementi tiskové kanceláře TASS o přípravách Německa k napadení SSSR u veřejněné týden před začátkem plánu "BARBAROSA".

Zobrazit celý článek

Dokumenty o skandinávské politice Německa

📕16.502 🕔14.12.2004

Výňatky z dokumentů uzavřených mezi Německem a Skamdinávskými státy v období před vypuknutím 2.světové války.

Zobrazit celý článek

Havárie L-39C u Holic

📕4.936 🕔12.07.2010

Téma věnované havárii tohoto stroje a detailní informace k L-39C čísla 0440.

Zobrazit celý článek

Hlášení japonského ministerského předsedy Konoe císaři

📕14.259 🕔12.02.2005

V tomto hlášení ze 14. února 1945 upozorňuje předseda vlády Konoe císaře na nemožnost vítězství ve válce a na nebezpečí vypuknutí komunistické revoluce v Japonsku.

Zobrazit celý článek

Hurikán, tajfun, tornádo? (I.díl)

📕50.875 🕔09.09.2005

Ne, opravdu nečekejte čtení o známých letadlech, tentokrát se budeme spíše věnovat meteorologickým jevům, které nejednou ovlivnily životy tisíců lidí a v mnoha případech i vedení válečných operací.

Zobrazit celý článek

Hurikán, tajfun, tornádo? (II.díl)

📕19.272 🕔12.09.2005

V tomto dílu si jako první připomeneme průběh tromby, která v roce 1870 zasáhla Brno a to prostřednictvím citace záznamu G. Mendela.

Zobrazit celý článek

Leták národního výboru

📕12.805 🕔18.10.2005

Jeden z dochovaných dokumentů o odboji německých vojáků proti nacistickému režimu.

Zobrazit celý článek

Letov, vojenská továrna na letadla, Praha - Letňany

📕24.050 🕔15.01.2004

Historie výroby letadel v Letovu v letech 1918 až 1939. Spojená s přehledem všech vyráběných a navržených letadel spolu s TTD.

Zobrazit celý článek

Memorandum gen. de Gaulla Churchillovi a Halifaxovi

📕19.843 🕔21.06.2005

Memorandum gen.De Gaulla Churchillovi a Halifaxovi z 26.6.1940. Nástin další spolupráce mezi Výborm Svobodné Francie a Velkou Británií.

Zobrazit celý článek

Morgenthauův plán na poválečné uspořádání Německa

📕22.999 🕔18.09.2006

Jeden z prvních plánů na poválečné uspořádání Německa sestavený 19.9. 1944.

Zobrazit celý článek

Návrh anglo-francouzsko-sovětské dohody o protiněmecké koalici

📕11.536 🕔30.05.2007

Text neuzavřené smlouvy mezi Francií, Anglií a SSSR. Jednání o této smlouvě předcházela uzavření Paktu o neútočení mezi SSSR a Německem.

Zobrazit celý článek

NPT-U Vojna

📕6.054 🕔27.06.2007

Bývalý zajatecký tábor z let 1947-1949 pro německé válečné zajatce, poté v období 1949-1951 tábor nucených prací a následně vězeňské zařízení pro politické vězně komunistického režimu z let 1951-1961.

Zobrazit celý článek

Od myšlenky austroslavismu k samostatnému Československu - den po dni (1.díl)

📕17.367 🕔22.01.2004

I.díl - Revoluční roky 1848/49 až po rakousko-uherské vyrovnání.

Zobrazit celý článek

Od myšlenky austroslavismu k samostatnému Československu - den po dni (2.díl)

📕15.724 🕔31.01.2004

II.díl - Období pasivní rezistence

Zobrazit celý článek

Od myšlenky austroslavismu k samostatnému Československu - den po dni (3.díl)

📕11.640 🕔06.02.2004

III.díl - roky 1880 - 1889

Zobrazit celý článek

Od myšlenky austroslavismu k samostatnému Československu - den po dni (4.díl)

📕13.873 🕔18.10.2005

IV.díl - roky 1890 - 1899

Zobrazit celý článek

Od myšlenky austroslavismu k samostatnému Československu - den po dni (5.díl)

📕10.648 🕔27.11.2005

V.díl - roky 1900 - 1909

Zobrazit celý článek

Panovníci státních celků

📕19.153 🕔24.11.2003

existujících na území dnešní České republiky

Zobrazit celý článek

Panovníci státních celků

📕15.831 🕔24.11.2003

Sámová říše; Velká Morava

Zobrazit celý článek

Panovníci státních celků

📕10.462 🕔24.11.2003

Knížata a králové vládnoucí v zemích Koruny české

Zobrazit celý článek

Panovníci státních celků

📕9.391 🕔24.11.2003

Knížata a králové vládnoucí v zemích Koruny české

Zobrazit celý článek

Panovníci státních celků

📕9.375 🕔24.11.2003

Knížata a králové vládnoucí v zemích Koruny české

Zobrazit celý článek

Panovníci státních celků

📕11.317 🕔24.11.2003

Knížata a králové vládnoucí v zemích Koruny české

Zobrazit celý článek

Panovníci státních celků

📕14.843 🕔24.11.2003

Knížata a králové vládnoucí v zemích Koruny české

Zobrazit celý článek

Panovníci státních celků

📕9.955 🕔24.11.2003

Knížata a králové vládnoucí v zemích Koruny české

Zobrazit celý článek

Panovníci státních celků

📕10.453 🕔24.11.2003

Zobrazit celý článek

Panovníci státních celků

📕9.459 🕔24.11.2003

Soupis

Zobrazit celý článek

Panovníci státních celků

📕9.655 🕔08.01.2004

Knížata a králové vládnoucí v zemích Koruny české

Zobrazit celý článek

Panovníci státních celků

📕18.843 🕔08.01.2004

Knížata a králové vládnoucí v zemích Koruny české

Zobrazit celý článek

Panovníci státních celků

📕9.797 🕔08.01.2004

Naši prezidenti

Zobrazit celý článek

Panovníci státních celků

📕10.514 🕔08.01.2004

Naši prezidenti

Zobrazit celý článek

Panovníci státních celků

📕9.565 🕔08.01.2004

Naši prezidenti

Zobrazit celý článek

Pplk. Karel Vašátko

📕22.396 🕔23.11.2004

Životopis příslušníka a později velitele 2. roty České družiny. Jednoho z nejstatečnějších příslušníků našich legií v Rusku.

Zobrazit celý článek

Prohlášení o porážce Německa

📕14.941 🕔04.05.2005

Text prohlášení o porážce Německa vzdané v Berlíně 5.6.1945.

Zobrazit celý článek

Protokol porady na předsednictvu japonské vlády

📕15.584 🕔19.03.2007

Protokol porady japonské vlády ze dne 9. 8. 1945 na které se projednávalo přijmutí kapitulace Japonska, tak jak ji vytýčilo jednání tří mocností v Postupimi.

Zobrazit celý článek

Říkali mu bráška „Kultivátor“

📕39.986 🕔06.05.2007

Životopis armádního generála in memoriam Karla Kutlvašra (* 27.1.1895 - + 2.10.1961). Velitele povstalců v období Pražského povstání a účastníka tří čs. odbojů.

Zobrazit celý článek

Rooseveltův dopis Churchillovi - 16.10.1944

📕13.889 🕔25.10.2005

Korespondence mezi Rooseveltem a Churchillem týkajicí se Italského tažení.

Zobrazit celý článek

Smlouva tří mocností - OSA

📕31.564 🕔16.12.2004

Text smlouvy Německa, Itálie a Japonska tzv. OSA.

Zobrazit celý článek

Srpen 1968 - minutu po minutě

📕6.213 🕔21.08.2008

Přehled nejdůležitějších událostí srpnových dní roku 1968.

Zobrazit celý článek

Teheránská deklarace

📕19.039 🕔11.03.2005

Závěreční dokument Teheránské konfevernce vydaný 1.12.1943.

Zobrazit celý článek

Výňatek z Goebblsovy řeči ve sportovním paláci

📕22.879 🕔12.02.2005

Goebblesova řeč pronesená 18.2.1943 k národu ve které vyzývá národ k totální válce.

Zobrazit celý článek

Zákon a provolání Národního výboru z 28.10. 1918

📕26.233 🕔15.10.2006

Text Zákona Národního výboru a Provolání Národního výboru z 28.10.1918

Zobrazit celý článek

Záznam Jaltské konference - 1.díl

📕13.816 🕔28.03.2005

Tento záznam je přepisem dokumentárního zápisu sovětské delegace. Den první - do jednání se zapojili: Stalin, Roosevelt, Churchill, gen. Antonov, gen. Marshall, pol.maršál Brook, adm. Cunningham a maršál Portal.

Zobrazit celý článek

Záznam Jaltské konference - 2.díl

📕11.604 🕔03.04.2005

Tento záznam je přepisem dokumentárního zápisu sovětské delegace. Projednávání poválečného uspořádání Německa a reparací Německa vůči Spojencům.

Zobrazit celý článek

Záznam Jaltské konference - 3.díl

📕11.388 🕔03.04.2005

Tento záznam je přepisem dokumentárního zápisu sovětské delegace. Projednávání otázek souvisejících s Organizací Spojených Národů. V druhé části se projednávala otázka poválečného uspořádání Polska a otázky související s organizací poválečné polské vlády.

Zobrazit celý článek

Záznam Jaltské konference - 4.díl

📕10.594 🕔25.04.2005

Tento záznam je přepisem dokumentárního zápisu sovětské delegace. Tento den pokračuje projednávání otázek souvisejících s Organizací Spojených Národů a s organizací poválečné polské vlády.

Zobrazit celý článek

Záznam Jaltské konference - 5.díl

📕10.736 🕔01.05.2005

Tento záznam je přepisem dokumentárního zápisu sovětské delegace. Pátý den nadále pokračuje projednávání otázek souvisejících s Organizací Spojených Národů a s organizací poválečné polské vlády.

Zobrazit celý článek

Záznam Jaltské konference - 6.díl

📕10.748 🕔29.05.2005

Tento záznam je přepisem dokumentárního zápisu sovětské delegace. Šestý den pokračuje projednávání organizace poválečné polské vlády. Zároveň se projednává zpráva z porady ministrů zahraničních věcí.

Zobrazit celý článek

Záznam Jaltské konference - 7.díl

📕10.957 🕔07.06.2005

Tento záznam je přepisem dokumentárního zápisu sovětské delegace. Sedmý den probíhá schvalování jednotlivých bodů závěrečného prohlášení.

Zobrazit celý článek

Záznam Jaltské konference - 8.díl

📕10.606 🕔20.06.2005

Tento záznam je přepisem dokumentárního zápisu sovětské delegace. Osmý den probíhá schvalování jednotlivých bodů závěrečného prohlášení.

Zobrazit celý článek

Záznam Jaltské konference - 9.díl

📕23.680 🕔26.06.2005

Tento záznam je přepisem dokumentárního zápisu sovětské delegace. Text závěrečného komuniké Jaltské konference z 11.2.1945

Zobrazit celý článek

Záznam o poradě u Hitlera o Gdaňsku

📕11.453 🕔14.05.2007

Na této poradě se projednávaly otázky nadcházejicího útoku na Polsko, ale i otázky spojené s vedením války proti Francii a Anglii.

Zobrazit celý článek

Záznam Postupimské konference - 01.díl

📕10.901 🕔26.08.2005

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. První den jednání - 17.7.1945

Zobrazit celý článek

Záznam Postupimské konference - 02.díl

📕9.792 🕔05.09.2005

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. Druhý den jednání - 18.7.1945

Zobrazit celý článek

Záznam Postupimské konference - 03.díl

📕9.328 🕔12.09.2005

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. Třetí den jednání - 19.7.1945

Zobrazit celý článek

Záznam Postupimské konference - 04.díl

📕10.179 🕔19.09.2005

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. Čtvrtý den jednání - 20.7.1945

Zobrazit celý článek

Záznam Postupimské konference - 05.díl

📕8.988 🕔18.10.2005

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. Pátý den jednání - 21.7.1945

Zobrazit celý článek

Záznam Postupimské konference - 06.díl

📕9.213 🕔24.10.2005

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. Šestý den jednání - 22.7.1945

Zobrazit celý článek

Záznam Postupimské konference - 07.díl

📕11.164 🕔25.10.2005

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. Sedmý den jednání - 23.7.1945

Zobrazit celý článek

Záznam Postupimské konference - 08.díl

📕8.847 🕔07.11.2005

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. Osmý den jednání - 24.7.1945

Zobrazit celý článek

Záznam Postupimské konference - 09.díl

📕9.628 🕔28.11.2005

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. Devátý den jednání - 25.7.1945

Zobrazit celý článek

Záznam Postupimské konference - 10.díl

📕9.027 🕔09.01.2006

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. Desátý den jednání - 28.7.1945

Zobrazit celý článek

Záznam Postupimské konference - 11.díl

📕9.523 🕔09.02.2006

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. Jedenáctý den jednání - 31.7.1945

Zobrazit celý článek

Záznam Postupimské konference - 12.díl

📕8.637 🕔09.02.2006

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. Dvanáctý den jednání - 1.8.1945

Zobrazit celý článek

Záznam Postupimské konference - 13.díl

📕9.034 🕔09.02.2006

Jedná se o přepis dokumentárního záznamu sovětské delegace. Třinácté a poslední zasedání této konference - 1.8.1945

Zobrazit celý článek

Záznam rozhovoru Stalina s Hopkinsonem

📕15.871 🕔16.01.2005

Přepis rozhovoru Stalina s Hopkinsonem z 31.července 1941.

Zobrazit celý článek

Záznam Teheránské konference - 1.díl

📕16.914 🕔16.01.2005

Přepis rozhovoru T.Roosevelta s J.V. Stalinem z 28. listopadu 1943 15hod.

Zobrazit celý článek

Záznam Teheránské konference - 2. díl

📕14.722 🕔16.01.2005

PRVNÍ ZASEDÁNÍ KONFERENCE ŠÉFŮ VLÁD SSSR, USA A VELKÉ BRITÁNIE Teherán 28. listopadu 1943 Začátek zasedání v 16 hodin, konec zasedání v 19 hodin 30 minut

Zobrazit celý článek

Záznam Teheránské konference - 3.díl

📕13.922 🕔29.10.2004

Záznam porady vojenských představitelů SSSR, USA a Velké Británie.

Zobrazit celý článek

Záznam Teheránské konference - 4.díl

📕14.656 🕔10.02.2005

Záznam rozhovoru mezi Stalinem a Rooseveltem z 29.listopadu 1943 ve 14:30hod. V tomto rozhovoru Rosevelt a Stalin především rozebírají možnou podobu OSN.

Zobrazit celý článek

Záznam Teheránské konference - 5.díl

📕15.858 🕔21.02.2005

Druhé zasedání šéfů vlád SSSR, USA A Velké Británie. Toto jednání se převážně točilo okolo plánování operace "Overlord" a dalších výsadků ve Středomoří a plány na zatažení Turecka do války po boku Spojenců.

Zobrazit celý článek

Záznam Teheránské konference - 6.díl

📕14.707 🕔06.03.2005

Rozhovor během oběda a záznam 3. kola jednání šéfů vlád.

Zobrazit celý článek

Záznam Teheránské konference - 7.díl

📕16.418 🕔06.03.2005

Poslední den Teheránské konference

Zobrazit celý článek

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře