Panovníci státních celků

Autor : 🕔24.11.2003 📕7.471

Seriál

 1. Panovníci státních celků
 2. Panovníci státních celků
 3. Panovníci státních celků
 4. Panovníci státních celků
 5. Panovníci státních celků
 6. Panovníci státních celků
 7. Panovníci státních celků
 8. Panovníci státních celků
 9. Panovníci státních celků
 10. Panovníci státních celků
 11. Panovníci státních celků
 12. Panovníci státních celků
 13. Panovníci státních celků
 14. Panovníci státních celků
 15. Panovníci státních celků

Podobné články

Další články autora

Knížata a králové vládnoucí v zemích Koruny české

Přemyslovci - díl 1.

Bořivoj (? - 888?) * 852? - + 888?
Ludmila Spytihněv(875), Vratislav(888)
První historicky známý člen dynastie, odvozující svůj původ od bájného Přemysla. Bořivoj se poprvé proslavil roku 872, kdy bojoval s Franky. Mezi roky 880 až 884 spolu s manželkou přijal křest. Na svém hradišti na Levém Hradci (Praha - východ) vystavěl kostel svatého Klementa, nejstarší kostel v Čechách. Kolem roku 885 přenesl svoji vládu do Prahy.
Spytihněv I. (894/895?-915) * 875 - + 915?
Zbavil se závislosti na moravských knížatech, ale v roce 895 se podřídil v bavorském Řezně východofranskému panovníkovi Arnulfovi, když se stal jeho vazalem.
Vratislav I. (915-921) * 888 - + 13.2.921
Drahomíra Václav (907), Boleslav (915?)
Na pražském hradišti založil kostel sv. Jiří. Jeho předčasná smrt vedla k boji o moc mezi jeho manželkou Drahomírou a matkou Ludmilou. Tento spor končí 15.9. 921 uškrcením Ludmily na hradišti Tetíně. Po delší době pak byla tato prohlášena za svatou. Za vlády Vratislava vrcholí boje mezi křesťany a pohany na našem území.
Václav (921 - 935) * 907 - + 28.9.asi 935
Uklidnil poměry v knížectví. Zavázal se odvádět smluvně poplatek (tzv. daň míru) saskému králi Jindřichu I. Ptáčníkovi. Vyhnul se tak přímému útoku a své zemi zachoval mír, ale značně si proti sobě pobudil domácí opozici. Dal vystavět kostel na pražském hradišti, který zasvětil sv. Vítu. Dne 28.9. 929 nebo 935(nejasná řeč pramenů neumožňuje bezpečnou dataci) byl cestou na ranní mši v kostele v Boleslavi (Stará Boleslav) zabit svým bratrem Boleslavem a jeho bojovníky. Tři roky po Václavově smrti byly jeho tělesné ostatky přeneseny do Prahy a uloženy v kostele sv. Víta. Brzy po své smrti začal být uznávám jako patron Českého království.
Boleslav I. Ukrutný (929/935-972) * 915? - + 15.7.972
Biagota Doubravka, Boleslav(935?), Kristián, Mlada
Podstatně rozšířil území přemyslovského státu: připojil Moravu, Krakov a slovanské Pováží. Dal razit první stříbrné mince - denáry. V létech 936 až 950 vedl boj s císařem Otou I. Po obléhání na hradě Boleslavi se zavázal k lennímu svazku. V roce 955 se zúčastnil bitvy na Lechu proti Maďarům
Boleslav II. Pobožný (972 - 999) * 935? - + 7.2.999
Emma Václav, Boleslav(966), Jaromír, Oldřich(975?)
Území českého státu rozšířil o Krakov a část Ruska sahající až k hornímu Bugu. Zemi politicky sjednotil. V roce 955 nechal vyvraždit Slavníkovce na jejich hradě Libici nad Cidlinou. Po roce 981 v bojích s ruským knížetem Vladimírem Velikým ztrácí východní území. V roce 990 ztratil i Slezsko a časem Krakovsko. Roku 973 zakládá pražské biskupství. Prvním českým biskupem se stal Sas Dětmar. Vedle kláštera sv. Jiří na Pražském hradě byl za Boleslavovy vlády založeny ještě kláštery Břevnov a Ostrov a nejméně dvacet kostelů.Po jeho smrti zemi zasáhla politická krize spojená s bojem o moc mezi Přemyslovci.

Seriál

 1. Panovníci státních celků
 2. Panovníci státních celků
 3. Panovníci státních celků
 4. Panovníci státních celků
 5. Panovníci státních celků
 6. Panovníci státních celků
 7. Panovníci státních celků
 8. Panovníci státních celků
 9. Panovníci státních celků
 10. Panovníci státních celků
 11. Panovníci státních celků
 12. Panovníci státních celků
 13. Panovníci státních celků
 14. Panovníci státních celků
 15. Panovníci státních celků

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔24.11.2003 📕7.471

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Kohy Ano spoustu příslušníků policie jen dělalo svojí práci nehledě na ideologii ale spoustu znich bohužel viděli na ideologii i své obohacení a nezdráhali se mučit nevinné popřípadě je střílet mlátit atd . v této situaci je to těžké říct kdo a nebo...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • RaS Doporučuji knihu pana Karla Pacnera Atomoví špioni. Je tam velmi podrobně a fundovaně popsáno, jak se ten který stát dobral své jaderné bomby a jak se tomu světové společenství snažilo (neúspěšně) zabránit.

  Operace Opera – předehra · 1 week ago

 • CZjak radiostanice byly však nee v takovém počtu jakým si žádalprolém byl v tom, že v roce 1941 měli pouze velitelské však od Prosince při protiofenzívě měl výhradně každý v 1942 byly již z 82% kvůli i dodávkám spojenců zjisti si informace pro příště a...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 2 weeks ago

 • jikjik Pokud je mi známo, maršál G.I. Kulik byl náčelníkem správy DRRA dělostřelectva, ne tanků.

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 2 weeks ago

 • volado1 Sprosti vrahovia,nic ine

  Bratři Mašínové - fakta · 2 weeks ago

 • jikjik 25. ledna 1935 ... V zemi zuřil hlad organizovaný soudruhem Stalinem a jinými soudruhy. - a tím jsem skončil. Dál to nemá cenu číst. 1) Hladomor byl v roce 1933. 2) Stalin se jako jeden z mála staral ten hlad zlikvidovat. 3) Většina zemřelých na...

  Výcvik sovětských letců pro 2. světovou válku · 2 weeks ago

 • jikjik Ano, autor má naprostou pravdu. Sovětská armáda převyšovala německou početně i kvalitou výzbroje. Například tank T34 byl tak dobře pancéřován, že velitel neviděl ven a ani neměl radiostanici. podobně ta skvělá letadla, která sice dosahovala...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 2 weeks ago

 • R Dobrý den, nevím zda to již někomu dnes pomůže, ale připojím svůj názor. Igor byl veselý a hodný kluk. Osudnou se mu stala láska k jeho psímu kamarádovi, který byl vystrašený pod buňkou a Igor se pro něj vracel z již nastartovaného OT-64. Provádět...

  Úmrtia vojakov OS SR v zahraničných operáciách · 1 month ago

 • seky Článek ucházející, ale je tu jeden obrovský, vemi podstatný nesmysl. Motor V2 rozhodně nevychází z Liberty ani omylem. Nemá ani podobnou koncepci a ani podobný design dílů. Jsou to dva naprosto odlišné motory v každém směru. Ve zkratce:...

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 1 month ago

 • Patrik Novák Velice poučné čtení. Děkuji

  Českoslovenští letci v polské kampani 1939  · 1 month ago