Panovníci státních celků

Autor : 🕔24.11.2003 📕9.958

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Panovníci státních celků
 2. Panovníci státních celků
 3. Panovníci státních celků
 4. Panovníci státních celků
 5. Panovníci státních celků
 6. Panovníci státních celků
 7. Panovníci státních celků
 8. Panovníci státních celků
 9. Panovníci státních celků
 10. Panovníci státních celků
 11. Panovníci státních celků
 12. Panovníci státních celků
 13. Panovníci státních celků
 14. Panovníci státních celků
 15. Panovníci státních celků

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč
♡ Chci přispět

Knížata a králové vládnoucí v zemích Koruny české

České stavovské království

Albrecht Habsburský (1438 - 1439) * 16.8. 1397 - + 27.10. 1439
Alžběta Anna (1432), Jiří (1436), Alžběta (1437), Ladislav (1440)
Po zlomení odporu radikálních husitů, favorizujících polského prince Kazimíra nastupuje na trůn. Po celou dobu vlády dodržoval kompaktáta. Při návratu z vojenského tažení proti osmanským Turkům onemocněl úplavicí, jíž podlehl.
Ladislav zvaný Pohrobek (1453 - 1457) * 22.2. 1440 - + 23.2. 1457
Ve svých 14 letech se ujal vlády v zemi, kde docházelo ke sporům a bojům mezi katolickými a kališnickými pány. Za pomoci svého zemského správce Jiřího z Poděbrad vyvádí zemi z krize. Umírá nečekaně na zhoubnou formu leukémie ve svých sedmnácti letech.
Jiří z Poděbrad (1458 - 1471) * duben 1420 - + 23.3. 1471
Kunhuta ze Šternberka Boček (1442), Viktorin (1443), Barbora, Jindřich (1448), Kateřina a Zdeňka (1449)
Johana z Rožmitálu Hynek (1452), Anežka (1453), Ludmila (1456)
Dne 2.3. 1458 byl na Staroměstské radnici zvolen českým králem. Celou dobu vlády tvrdě hájil kompaktáta a snažil se být vladařem "obojího lidu". Jeho zvolení českým králem nebylo všeobecně přijato ani u nás, některá moravská města, Slezsko a Lužice nechtěly tuto volbu uznat. Jiří vynaložil značné diplomatické úsilí, aby byl uznán českým panovníkem jak v zahraničí, tak doma. Úplně se mu to však nikdy nepodařilo. Papež Pius II. prohlásil kompaktáta za neplatná a Jiřího z Poděbrad za sesazeného z trůnu, zároveň vyhlásil novou křižáckou výpravu do Čech. Tuto výpravu vedl Matyáš Korvín, někdejší zeť krále Jiřího, byla poražena u Vilémova v Železných horách v únoru 1469. I přesto katolická šlechta zvolila v Olomouci Matyáše protikrálem. Další boje probíhaly většinou na Moravě. Umírá roku 1471 a jeho ostatky byly uloženy v chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Mezi jeho největší zásluhy patří pokus o vybudování prvního obraného svazku v Evropě, tento měl sloužit jako obrana proti Turkům. Jeho poselstvo však bylo na všech dvorech odmítnuto.
Vladislav Jagellonský (1471 - 1516) * 1.3. 1456 - + 13.2. 1516
Barbora Braniborská  
Beatrix Aragonská  
Anna z Foix Anna (1503), Ludvík (1506)
Nejstarší syn polského krále Kazimíra IV. byl na český trůn zvolen českými stavy na sněmu v Kutné Hoře (27.5. 1471) na základě dřívějších smluv. Po převzetí vlády musel bojovat ze vzdorokrálem Matyášem Korvínem (v jehož rukou se nalézaly Morava, Slezsko). Soupeření s Matyášem skončilo sérií dohod z let 1478 - 1479. Roku 1487 byl Vladislavův český královský titul uznán papežskou kurií. Po svém zvolení uherským králem přesídlil do Budína a české země navštěvoval velice málo. Mezi nejznámější památky na jeho vládu patří Vladislavský sál na Pražském hradě a Prašná brána.
Ludvík Jagellonský (1516 - 1526) * 1.7. 1506 - + 29.8. 1526
Marie Habsburská  
Již jeho narození provázela tragédie, matka brzy po porodu umřela. V létě 1526 opět hrozil Uhrám turecký vpád. Ludvík Jagellonský se v čele ne příliš početného vojska (asi 7 000 bojovníků) vydal této hrozbě čelit. Neuposlechl rady, aby počkal na posily, a v blízkosti Moháče, na nynější chorvatsko-maďarské hranici, zaútočil na 20 000 mužů tureckého sultána Solimana II. Ludvíkovy oddíly utrpěly těžkou porážku a král sám zahynul, když na útěku zapadl i s koněm do dunajského bahna. Vláda v Českém království se dostala na 392 let do rukou Habsburské monarchie.

Seriál

 1. Panovníci státních celků
 2. Panovníci státních celků
 3. Panovníci státních celků
 4. Panovníci státních celků
 5. Panovníci státních celků
 6. Panovníci státních celků
 7. Panovníci státních celků
 8. Panovníci státních celků
 9. Panovníci státních celků
 10. Panovníci státních celků
 11. Panovníci státních celků
 12. Panovníci státních celků
 13. Panovníci státních celků
 14. Panovníci státních celků
 15. Panovníci státních celků

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔24.11.2003 📕9.958

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře