Deklarace Spojených národů

Autor: Jan Flieger / Dav 🕔︎︎ 👁︎ 44.956


Zástupci 26 spojeneckých národů bojujících proti mocnostem Osy se sešli ve Washingtonu, DC, aby vyjádřili svou podporu Atlantické chartě podpisem Deklarace Organizace spojených národů 1. ledna 1942. Dokument obsahoval první oficiální použití výrazu „United Nations“, který navrhl americký prezident Franklin Delano Roosevelt (sedící druhý zleva).
commons.wikimedia.org

Deklarace Spojených národů

1. ledna 1942
Společná deklarace Spojených států amerických, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Svazu sovětských socialistických republik, Číny, Austrálie, Belgie, Kanady, Kostariky, Kuby, Československa, Dominikánské republiky, Salvadoru, Řecka, Guatemaly, Haiti, Hondurasu, Indie, Lucemburska, Holandska, Nového Zélandu, Nicaraguy, Norska, Panamy, Polska, Jižní Afriky a Jugoslávie.

Reklama

Podepsané vlády
přistoupily k společnému programu cílů a zásad, vyjádřenému ve společné deklaraci presidenta Spojených států amerických a ministerského předsedy Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ze dne 14. srpna 1941, známé jako Atlantická charta; protože jsou přesvědčeny, že úplné vítězství nad jejich nepřáteli je nezbytně nutné k obraně života, svobody, nezávislosti a náboženské svobody, jakož i k zachování lidských práv a spravedlnosti v jejich vlastních i jiných zemích a že nyní vedou společný boj proti barbarským a surovým silám, jež se snaží ujařmit svět, prohlašují:

1. Každá vláda se zavazuje, že plně využije všech svých zdrojů vojenských i hospodářských proti těm členům Paktu tří a jeho stoupencům, s nimiž je ve válce.

2. Každá vláda se zavazuje, že bude spolupracovat s ostatními signatárními vládami a že neuzavře separátní příměří nebo mír s nepřáteli.

K této deklaraci mohou přistoupit i jiné státy, které poskytují nebo budou poskytovat hmotnou pomoc a podporu v boji za vítězství nad hitlerismem.


Deklarace Spojených národů
U.S. National Archives and Records Administration, commons.wikimedia.org

Literatura:
Antoním Šnajdárek - Druhá světová válka v dokumentech a fotografiích, nakl. Svoboda, Praha 1968

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více