Návrh anglo-francouzsko-sovětské dohody o protiněmecké koalici

Autor : 🕔30.05.2007 📕10.057
Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč
♡ Chci přispět

23. července 1939

Vlády Spojeného království, Francie a SSSR došly ve snaze učinit účinnějšími zásady přijaté Společností národů o vzájemné pomoci proti agresi k této dohodě:

Článek l

Spojené království, Francie a SSSR se zavazují, že si navzájem poskytnou okamžitou a účinnou pomoc v případě, že by se některá z těchto tří zemí dostala do konfliktu s některou evropskou mocností buďto

1. agresí této evropské mocnosti proti některé z těchto tří zemí, nebo
2. přímou či nepřímou agresí této evropské mocnosti proti kterémukoli evropskému státu, jehož nezávislost nebo neutralitu by se některý ze tří zúčastněných států cítil nucen obhájit.

Mezi těmito třemi smluvními vládami je dohoda, že pojmu „nepřímá agrese" z 2. odstavce je třeba rozumět tak, že jde o akci podniknutou příslušným státem pod hrozbou násilí ze strany jiné mocnosti s cílem uhájit svou nezávislost či neutralitu.

Pomoc zmíněná v předcházejícím odstavci bude poskytnuta v souladu se zásadami Společnosti národů, aniž však bude třeba řídit se postupem Společnosti nebo vyčkávat, až ona zahájí činnost.

Článek 2

Všechny tři vlády uzavírající smlouvu se v nejkratší možné lhůtě dohodnou na postupu, formách a rozsahu pomoci, ke které se podle 1. článku zavazují, a to tak, aby tato pomoc byla co nejúčinnější.

Článek 3

Všechny tři smluvní státy si budou v pravidelných časových údobích vyměňovat informace o mezinárodní situaci a budou v zájmu míru hledat cesty k vzájemné diplomatické spolupráci. Bez prejudice okamžitého schválení pomoci odpovídající článku l a pro její lepší zajištění v případě, že by nastaly okolnosti, které by si vynutily použití závazků uvedených v článku l o vzájemné pomoci, zahájí všechny tři vlády uzavírající smlouvu na žádost jedné z nich okamžité porady, aby prozkoumaly situaci a aby, bude-li to nutné, stanovily na podkladě vzájemné dohody dobu, kdy vstoupí v okamžitou platnost mechanismus vzájemné pomoci a způsob jeho použití nezávisle na tom, jak si bude počínat Společnost národů.

Článek 4

Všechny tři signatářské vlády si sdělí texty všech závazků o pomoci, které již vzaly na sebe vůči jiným evropským státům. Jestliže jedna z těchto tří vlád se v budoucnu rozhodne převzít nový takový závazek, poradí se předem o této otázce s oběma smluvními státy a oznámí jim text uzavíraného závazku.

Článek 5

Všechny tři vlády se zavazují pro případ zahájení společných, ve článku l předvídaných opatření proti agresi uzavírat jak příměří, tak i mír jenom na podkladě společného rozhodnutí.

Článek 6

Tato dohoda vstoupí v platnost současně s dohodou, která ještě bude uzavřena na podkladě Článku 2.

Článek 7

Tato dohoda zůstane v platnosti pět let od dnešního dne. Po časovém údobí, jež nesmí činit méně než šest měsíců, poradí se všechny tři státy o tom, zdali je záhodno prodloužit ji se změnou nebo beze změny.

Protokol

Všechny tři státy uzavírající smlouvu se dohodly na těchto bodech:

1. Odstavec 2 Článku l dohody dnes jimi podepsané má se vztahovat na tyto evropské státy: Turecko, Řecko, Rumunsko, Polsko, Belgii, Estonsko, Lotyšsko, Finsko.

2. Tento výčet může být po dohodě všech tří smluvních států podroben revizi.

3. V případě agrese nebo její hrozby ze strany evropské mocnosti proti některému evropskému státu, který v tomto seznamu není uveden, zahájí všechny tři signatářské vlády, aniž by předem zasahovaly do okamžité akce, k níž se některá z nich cítí zavázána, ihned na přání jedné z nich porady o každé akci, která by měla být po společné poradě podniknuta.

4. Tento přiložený protokol nebude zveřejněn.

Literatura:
Antoním Šnajdárek - Druhá světová válka v dokumentech a fotografiích, nakl. Svoboda, Praha 1968
Autor : 🕔30.05.2007 📕10.057

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Poslední komentáře

 • Štefan Sotak Zaujímavé je, že keď sa hovorí o špiónoch Západu, tak sa o nich píše ako o hrdinoch. A keď sa hovorí o špiónoch Západu, tak sú to zradcovia (Jidášske dolary a podobné frázy).

  Co pudí špiony · 5 days ago

 • Tomáš Koty Kotačka Jenže pak to dopadá tak, že lidi řvou jak byla F-15 skvělý letadlo... a už se nikdo nezmiňuje, že prakticky žádný z těch sestřelů nebyl jen za účasti F-15tek - a že vlastně šlo o kooperaci několika různých strojů.

  F-15A Baz versus MiG-25 - Past jako z učebnice · 2 weeks ago

 • Radek Novák Pěkně popsáno,akorát mi tam chybí ta bitva v Itálii :-) Docela pozdní koment,ale nikdo to tu ještě nepochválil :D

  Vojenská organizace Slovanů v časně slovanském období · 2 weeks ago

 • 3,14ranha Budiž, slovo svobodné jsem měl napsat s uvozovkami... přesto to jsou volby a o překvapení(z pohledu globálních elit) není nouze (Brexit, D. Trump , polská vláda... ), nic podobného tady za bolševika nebylo ani náhodou ! A když už to umírnění...

  Bratři Mašínové - fakta · 2 weeks ago

 • Miloš Fabián Článek je dobrý, ale chtělo by to si jej po sobě přečíst a zapracovat na elementární gramatice. Takhle je ostuda publikovat jej na tomhle portálu.

  Regia Aeronautica v severní Africe · 2 weeks ago

 • Radek Novák Tak to máte velmi naivní představu o světě :-) Volby svobodné nejsou,jsou zmanipulované a nahrávají velkým stranám,už jen systémem.NATO po nás nechce žádnou gentlemanskou pomoc,manipuluje s myšlením lidí skrz média a vojákům nabízí různé mise...

  Bratři Mašínové - fakta · 2 weeks ago

 • Wally Dobrý den,

  Mě by zajímalo kde a jak se mužů přihlásit do kurzu?

  Předem děkuji.

  el_capitan@centrum.cz

  Nudíte se? Jeďte na výcvik SOG Defence!  · 2 weeks ago

 • ABC Pravda. Jenže i kdyby Německo nezaútočilo na Polsko a byl pořád mír, tak by si nás stejně ponechali jako Protetorát a situace z doby březen až srpen 1939 by trvala ještě hodně let a bez války by Mnichov nebyl oduznán. V tom případě by přežití...

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • Letusak Na druhou stranu se ani nevedelo, ze Hitler chysta nacistickou svetovladu, vyhlazovaci tabory a vystehovani/vyhlazeni nenemecke populace Evropy. Takhle s odstupem vice jak sedmdesati let s tim vsim, co vime, se to samozrejme posuzuje mnohem snaze.

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • ABC Kdyby Nacisté vyhráli, mohli by si s českým národem dělat, co by chtěli, klidně čtvrtinu povraždit, čtvrtinu poněmčit a zbytek odvézt do Ruska na otrockou práci. A Čecha by už víc nebylo v české zemi! Beneš několikrát hazardoval s osudem...

  Benešova Sofiina volba · 3 weeks ago