Návrh anglo-francouzsko-sovětské dohody o protiněmecké koalici

Autor : 🕔30.05.2007 📕10.266

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč
♡ Chci přispět

23. července 1939

Vlády Spojeného království, Francie a SSSR došly ve snaze učinit účinnějšími zásady přijaté Společností národů o vzájemné pomoci proti agresi k této dohodě:

Článek l

Spojené království, Francie a SSSR se zavazují, že si navzájem poskytnou okamžitou a účinnou pomoc v případě, že by se některá z těchto tří zemí dostala do konfliktu s některou evropskou mocností buďto

1. agresí této evropské mocnosti proti některé z těchto tří zemí, nebo
2. přímou či nepřímou agresí této evropské mocnosti proti kterémukoli evropskému státu, jehož nezávislost nebo neutralitu by se některý ze tří zúčastněných států cítil nucen obhájit.

Mezi těmito třemi smluvními vládami je dohoda, že pojmu „nepřímá agrese" z 2. odstavce je třeba rozumět tak, že jde o akci podniknutou příslušným státem pod hrozbou násilí ze strany jiné mocnosti s cílem uhájit svou nezávislost či neutralitu.

Pomoc zmíněná v předcházejícím odstavci bude poskytnuta v souladu se zásadami Společnosti národů, aniž však bude třeba řídit se postupem Společnosti nebo vyčkávat, až ona zahájí činnost.

Článek 2

Všechny tři vlády uzavírající smlouvu se v nejkratší možné lhůtě dohodnou na postupu, formách a rozsahu pomoci, ke které se podle 1. článku zavazují, a to tak, aby tato pomoc byla co nejúčinnější.

Článek 3

Všechny tři smluvní státy si budou v pravidelných časových údobích vyměňovat informace o mezinárodní situaci a budou v zájmu míru hledat cesty k vzájemné diplomatické spolupráci. Bez prejudice okamžitého schválení pomoci odpovídající článku l a pro její lepší zajištění v případě, že by nastaly okolnosti, které by si vynutily použití závazků uvedených v článku l o vzájemné pomoci, zahájí všechny tři vlády uzavírající smlouvu na žádost jedné z nich okamžité porady, aby prozkoumaly situaci a aby, bude-li to nutné, stanovily na podkladě vzájemné dohody dobu, kdy vstoupí v okamžitou platnost mechanismus vzájemné pomoci a způsob jeho použití nezávisle na tom, jak si bude počínat Společnost národů.

Článek 4

Všechny tři signatářské vlády si sdělí texty všech závazků o pomoci, které již vzaly na sebe vůči jiným evropským státům. Jestliže jedna z těchto tří vlád se v budoucnu rozhodne převzít nový takový závazek, poradí se předem o této otázce s oběma smluvními státy a oznámí jim text uzavíraného závazku.

Článek 5

Všechny tři vlády se zavazují pro případ zahájení společných, ve článku l předvídaných opatření proti agresi uzavírat jak příměří, tak i mír jenom na podkladě společného rozhodnutí.

Článek 6

Tato dohoda vstoupí v platnost současně s dohodou, která ještě bude uzavřena na podkladě Článku 2.

Článek 7

Tato dohoda zůstane v platnosti pět let od dnešního dne. Po časovém údobí, jež nesmí činit méně než šest měsíců, poradí se všechny tři státy o tom, zdali je záhodno prodloužit ji se změnou nebo beze změny.

Protokol

Všechny tři státy uzavírající smlouvu se dohodly na těchto bodech:

1. Odstavec 2 Článku l dohody dnes jimi podepsané má se vztahovat na tyto evropské státy: Turecko, Řecko, Rumunsko, Polsko, Belgii, Estonsko, Lotyšsko, Finsko.

2. Tento výčet může být po dohodě všech tří smluvních států podroben revizi.

3. V případě agrese nebo její hrozby ze strany evropské mocnosti proti některému evropskému státu, který v tomto seznamu není uveden, zahájí všechny tři signatářské vlády, aniž by předem zasahovaly do okamžité akce, k níž se některá z nich cítí zavázána, ihned na přání jedné z nich porady o každé akci, která by měla být po společné poradě podniknuta.

4. Tento přiložený protokol nebude zveřejněn.

Literatura:
Antoním Šnajdárek - Druhá světová válka v dokumentech a fotografiích, nakl. Svoboda, Praha 1968
Autor : 🕔30.05.2007 📕10.266

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Anton Bero pozoruhodná zbierka klamstiev a právd

  Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941 · 1 week ago

 • RaS To formální odstoupení vládce z funkce ve prospěch syna bylo obvyklé bezpečnostní opatření, které mělo zabránit bezvládí v případě smrti jednoho z nich. Každý nepřítel věděl, že když zabije jednoho, ten druhý se pomstí. Tokugawové to dělali stejně.

  Daimjó Udžijasu Hódžó · 1 week ago

 • adrian grunert Prečítal som si na dúšok všetkých 10 pokračovaní.Môžem autorovi vysloviť len poďakovanie a uznanie.

  Nad Tatrou sa blýska - (10) · 2 weeks ago

 • RaS 1) V roce 1241 nešlo o vpád Tatarů ale Mongolů. To je častá chyba. Tataři v té době sloužili uherskému králi. 2) Mogolové po bitvě u Lehnice neprošli ze Slezska do Uher přes Kladsko, ale přes Moravu. Pak se spojili s Bátúem a zúčastnili se bitvy u...

  Tatarský vpád do Uhorska 1241 · 2 weeks ago

 • Letusak Tak Francouzi take meli pomerne presnou predstavu, ale vojska Wehrmachtu se jim zastavit nepodarilo. Cemu bychom si pomohli? Predstava, ze bychom meli nejaky "lepsi kredit" v ocich okupantu je mylna, staci se podivat na Polsko. Bojovalo, ale...

  Benešova Sofiina volba · 4 weeks ago

 • Ivo Bukovsky Ve skutečnosti měli čs generálové poměrně přesnou představu o síle wehrmacht a doporučovali přijmout boj. Beneš se už tím že jednal o odstoupení pohraničí podle godesberských požadavků dopustil vlastizrady - podle tehdejší ústavy. Bohužel...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Letusak A on tehdy nekdo vedel, jake budou nebojove ztraty ceskych obcanu, kdyz zadna valka nebyla (a nebyl vcelku duvod se domnivat, ze Hitler pristoupi k vyhlazeni slovanskych narodu s takovym gustem)? A ona kvalitativni prevaha v technice neznamena...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Ivo Bukovsky Skutečnost že nebojové ztráty na lidech, českosvenských občanů, byly vyšší než předpokládané ztráty bojové, nehledě na sekundární efekt zavlečení sovětského vlivu do střední Evropy a katastrofální vliv na společenské a majetkové poměry se stále...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Radek Novák Pohádky kremelské babičky nebo tlachy ze Západu?Já nejsem žádný bolševik ani příznivec Ruska ale cizí území si přisvojovaly všechny státy.Jen jsem poukazoval na možné okolnosti,pravda,že v detailech se nevyznám.Na finské hranici se opírám o...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago

 • CzechMirco Lháři. Žádný "důsledek doby" přisvojení si cizího území nelegitimizuje a už vůbec ne to, co na svém území dotyčná strana dělala. Moldavané rozhodně Rusy v roce 1940 jako osvoboditele nevítali, protože národnostní a náboženský útlak z dob carského...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago