Panovníci státních celků

Autor : 🕔24.11.2003 📕9.343

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Panovníci státních celků
 2. Panovníci státních celků
 3. Panovníci státních celků
 4. Panovníci státních celků
 5. Panovníci státních celků
 6. Panovníci státních celků
 7. Panovníci státních celků
 8. Panovníci státních celků
 9. Panovníci státních celků
 10. Panovníci státních celků
 11. Panovníci státních celků
 12. Panovníci státních celků
 13. Panovníci státních celků
 14. Panovníci státních celků
 15. Panovníci státních celků

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč
♡ Chci přispět

Knížata a králové vládnoucí v zemích Koruny české

Přemyslovci - díl 2.

Boleslav III. Ryšavý (999 - 1002, 1003) * 966 - + 1037
Doba jeho vlády je poznamenána první krizí českého státu. Ze strachu před svými mladšími bratry dal staršího z nich (Jindřicha) vykastrovat a Oldřicha chtěl nechat zavraždit v lázni. Oba uprchli ze země. On sám umírá ve vězení polského krále.
Vladivoj (1002 - 1003)
Dosazen Boleslavem Chrabrým v době polské expanze, poté požádal německého císaře, aby mu české země udělil v léno. Nepocházel s rodu Přemyslovců, tedy aspoň ne z hlavní větve.
Jaromír (1003) * ? - + 4.2. 1035
Boleslav Chrabrý (1003 - 1004)
Jeho vládu ukončila válka s německým králem Jindřichem II. Boleslav totiž odmítl přijmout Čechy v léno. V polovině roku vpadlo Jindřichovo vojsko do Čech, aby vrátilo vládu vyhnaným Přemyslovcům Oldřichu a Jaromírovi. Nepocházel s rodu Přemyslovců.
Jaromír (1004 - 1012) * ? - + 4.2.1035
Oldřich (1012 -1033) * 975? - + 9.2.1034
Božena Břetislav (1003)
Vlády se zmocnil násilím, bratra Jaromíra nechal zajmout a oslepit.
Jaromír (1033 - 1034)
Břetislav I. (1034/1035 - 1055) * 1003 - + 10.1. 1055
Jitka ze Schweinfurtu Spytihněv (1031),Vratislav, Konrád (1035), Jaromír, Ota
Do Čech převezl z Hnězdna ostatky sv. Vojtěcha. Za své vlády ovládl Slezsko, Moravu a část Slovenska. Po období krize posílil postavení státu (hlavně proti Jindřichovi III., Polsku a Uhrám). Pří tažení do Polska dobyl arcibiskupství v Hnězdně. Aby zamezil bojům mezi potomky, vydal stařešinský (nástupnický) řád, který vycházel ze zásady seniorátu (trůn získá nejstarší syn z rodu). Neúspěšně se snažil získat arcibiskupství v Praze. Moravu rozdělil na úděly.
Spytihněv II. (1055 - 1061) * 1031 - + 20.1. 1061
Idda Svatobor
Podařilo se mu těsněji připoutat k Čechám Moravu. Vydal nařízení o vystěhování Němců z Čech, toto nařízení postihlo i jeho matku Jitku.
Vratislav II. (1061 -1092) od r.1085 královský titul * ? - + 14.1. 1092
Martéta  
Adleyta Uherská Břetislav, Vratislav, Judita (1056), Ludmila
Svatava Polská Bořivoj (1064), Vladislav, Soběslav, Boleslav, Judita
Roku 1063 založil olomoucké biskupství. V bojích o investituru si za svoji pomoc vymohl na císaři Jindřichu IV. královský titul. A stal se tak prvním českým králem. Založil Vyšehradskou kapitulu pro oslabení moci pražského biskupa (1070). Toto bylo jedno z posledních dějství skoro celoživotního boje, který vedl se svým bratrem Jaromírem, v té době biskupem pražským.
Konrád I. Brněnský (1092) * ? - + 6.9. 1092
Hilburga Oldřich, Litold
Břetislav II. (1092 - 1100) * - + 22.10. 1110
Lukarta Břetislav
Roku 1097 zasáhl proti benediktýnskému klášteru na Sázavě, tehdejšímu centru slovanské vzdělanosti. Porušil nástupnický řád stanovením svého bratra Bořivoje svým nástupcem, a to i přesto, že tento nebyl nejstarším členem rodu. Roku 1100 zavražděn neznámým vrahem.

Seriál

 1. Panovníci státních celků
 2. Panovníci státních celků
 3. Panovníci státních celků
 4. Panovníci státních celků
 5. Panovníci státních celků
 6. Panovníci státních celků
 7. Panovníci státních celků
 8. Panovníci státních celků
 9. Panovníci státních celků
 10. Panovníci státních celků
 11. Panovníci státních celků
 12. Panovníci státních celků
 13. Panovníci státních celků
 14. Panovníci státních celků
 15. Panovníci státních celků

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔24.11.2003 📕9.343

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře