Dementi TASS o přípravách německého útoku proti SSSR

Autor: Jan Flieger / Dav 🕔︎︎ 👁︎ 28.142

Dementi TASS o přípravách německého útoku proti SSSR
Moskva 14. června 1941

Ještě před příjezdem anglického velvyslance v SSSR pana Crippse do Londýna a zvláště pak po jeho příjezdu se začaly v anglickém a vůbec v zahraničním tisku objevovat zprávy o "blízkosti války mezi SSSR a Německem". Podle těchto zpráv:

Reklama

1. Německo prý předložilo SSSR požadavky teritoriálního a hospodářského charakteru  a nyní prý probíhají jednání mezi Německem a SSSR o uzavření nové, těsnější dohody mezi nimi;

2. SSSR prý odmítl tyto požadavky, v důsledku čehož prý Německo začalo soustřeďovat svá vojska u hranic SSSR s cílem napadnout SSSR;

3. Sovětský svaz se prý začal usilovně připravovat na válku s Německem a soustřeďuje prý vojska u jeho hranic.

Nehledě na očividnou nesmyslnost těchto zpráv, odpovědné kruhy v Moskvě přece jen považovaly za nutné s ohledem na úporné pronikání těchto zpráv zmocnit TASS k prohlášení, že všechny tyto pověsti jsou pouze výplodem propagandy nepřátelské SSSR i Německu a že jsou zainteresovány na dalším rozšíření a rozpoutání války.

TASS prohlašuje, že:

1. Německo nepředložilo SSSR žádné požadavky a nenavrhuje žádnou novou, těsnější dohodu, a proto se ani nemohou konat žádná jednání o tomto předmětu;

Reklama

2. podle údajů SSSR Německo respektuje podmínky sovětsko-německého paktu o neútočení právě tak nezvratně jako Sovětský svaz, a proto podle mínění sovětských míst jsou pověsti o úmyslu Německa zrušit pakt a připravit přepadení SSSR neopodstatněné a v poslední době probíhající přesuny německých vojsk, uvolněných z operací na Balkáně,   do východních a severovýchodních oblastí Německa jsou spojeny, jak je třeba předpokládat, s jinými motivy, které nesouvisí se sovětsko-německými vztahy; SSSR, jak to vyplývá z jeho mírové politiky, dodržoval a je rozhodnut nadále dodržovat podmínky sovětsko-německého paktu o neútočení, takže pověsti o tom, že SSSR se připravuje k válce s Německem, jsou lživé a provokační;

3. v současné době probíhající letní povolávání záložníků Rudé armády a připravované manévry nemají jiný cíl než vycvičit záložníky a prověřit práci železničního aparátu, a to se provádí, jak známo, každý rok.

Vykládat tedy tato opatření Rudé armády jako nepřátelská vůči Německu je přinejmenším nesmyslné.

Literatura:
Antonín Šnajdárek - Druhá světová válka v dokumentech a fotografiích, nakl. Svoboda, Praha 1968

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více