Memorandum gen. de Gaulla Churchillovi a Halifaxovi

Autor: Jan Flieger / Dav 🕔︎︎ 👁︎ 27.341

Londýn, 26. června 1940

I. Aniž bych čekal na utvoření vlastního Národního výboru, jsem s to okamžitě ustavit Francouzský výbor, jehož posláním by bylo:
a) sjednotit na britském území složky francouzského odboje, které se tu nalézají nebo budou nalézat;
b) být k dispozici všem francouzským odbojovým organizacím, které se projeví v impériu nebo snad i v metropoli, spojit je mezi sebou, spojit je se Spojenci, zásobovat je materiálem atd.

Reklama

II. Francouzský výbor může organizovat:
a) francouzské vojenské síly, pozemní, letecké a námořní, složené z dobrovolníků, v této chvíli malé, ale s jistou perspektivou růstu. Tyto síly budou odděleny od francouzských nedobrovolnických sil a budou soustředěny urychleně v blízkosti Londýna;
b) skupinu (technici a dělníci) tvořící organizaci pro válečnou výrobu. Tato organizace by mohla pracovat v anglických závodech za dohodnutých podmínek;
c) studijní skupinu a skupinu pro nákup válečného materiálu, která by mohla jednat přímo s britskými orgány řídícími zbrojení a s americkým průmyslem;
d) skupinu pro dopravu a zásobování;
e) skupinu pro zpravodajství a propagandu.

III. K tomu potřebuji nutně souhlas britské vlády v následujících bodech:
a) všechna činnost Francouzů na britském území, zvláště pokud jde o vojenské služby nebo služby průmyslové či vědecké a hospodářské pro britské organizace, nesmí být řízena přímo těmito organizacemi a osobnostmi, nýbrž prostřednictvím Francouzského výboru;
b) britská vláda poskytne Francouzskému výboru nutné úvěry pro jeho vlastní činnost, jakož i pro likvidaci všech platů a mezd všech vojáků a civilistů, kteří jsou mu přiděleni;
c) všechny otázky, které až dosud byly řešeny britskými orgány bud' ve spolupráci s vojenskými francouzskými misemi, nebo studijními koordinačními misemi, budou napříště řešeny přímo Francouzským výborem a britskými orgány;
d) Francouzský výbor bude v přímém spojení se všemi britskými ministerstvy;
e) tyto dispozice by mohly vstoupit v platnost 28. června. Britská vláda by uveřejnila svůj zásadní souhlas.

IV. Přesná dohoda řešící jednotlivosti by pak byla projednána mezi Výborem a britskými ministerstvy.

Literatura:
Antonín Šnajdárek - Druhá světová válka v dokumentech a fotografiích, nakl. Svoboda, Praha 1968

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více