Aero, továrna letadel dr.Kabeš, Praha - Vysočany

Autor: Jan Flieger / Dav 🕔︎︎ 👁︎ 138.390

Znak Aera

Továrna byla založena v lednu 1919 v prostorách Starého výstaviště v Praze-Holešovicích. V čele firmy stáli Karel Merta, dr.Vladimír Kabeš a Kouřil. Prvním sídlem se stala bývalá továrna Röhrs v Bubenči. Tohoto roku do Aera nastoupil ing. Antonín Vlasák, který se z počátku kromě konstrukce zabýval i řízením dílenského provozu.

Reklama

Koncem léta 1919 obdržela továrna první státní zakázku na 35ks cvičných letadel, jejichž předlohou byl Phönix/Brandenburg 276. Takto vznikl letoun nesoucí označení Aero Ae-01, který se začal vyrábět v objektech bývalé opravny letadel "Al-Ma" v Praze - Holešovicích. V roce 1920 do konstrukce nastoupili ing. Karel Rösner a ing. Antonín Husník. Spoluprací ing. Vlasáka a ing.Husníka vznikla první vlastní konstrukce stíhacího letadla v továrně Aero, šlo o typ Ae-02, k sériové výrobě tohoto typu ovšem nedošlo.

Aero Ae - 01
Aero Ae - 01

Aero Ae - 02
Aero Ae - 02

V roce 1922 po odchodu ing. Karla Rösnera nastoupil ing. Rudolf Blaser, jeho jediným projektem v Aeru byl dopravní letoun A-10. Tento dopravní letoun se stal prvním samostatným projektem Aera, který se dočkal sériové výroby.

 

Aero A - 10
Aero A - 10

Z finančních důvodů začalo Aero v roce 1922 v licenci vyrábět Letov Š-2 a opět se vrací, na základě zakázky ministerstva národní obrany k typu Ae-01, ale tentokrát jej vyrábí pod označením A-14 (školní) , A-15 (pozorovací) a A-26 (bitevní) . V červenci 1923 se podnik přestěhoval do nově postavených budov v Praze - Vysočanech. Letoun A - 14 byl první, který byly provozován u Československých státních aerolinií. Stalo se tak 1.3.1923 prvním letem na trase Praha - Bratislava, pilotoval mjr.Skála a imatrikulace letadla byla L-BARA.

Aero A - 14 ve službách ČSA
Aero A - 14 ve službách ČSA

Reklama

Tována Aero ve Vysočanech
Tována Aero ve Vysočanech

Dalším stíhacím letadlem, který se dočkal sériové výroby byla A-18. Aero dostalo objednávku na 20ks. Tento typ se zúčastnil v létě 1923 rychlostních závodů o cenu prezidenta republiky, kde obsadil 1. místo šéfpilot Aera Josef Novák ze speciálně upravenou A - 18B a 2. Místo kpt.Černý na sériovém letounu. V roce 1924 v tomto závodu zvítězil opět Josef Novák na A-18C. Posledním stíhacím strojem který Aero postavilo byl A-102, ale ani tato konstrukce se nedočkala sériové výroby a tak A-18 zůstal jediným stíhacím letadlem, který byl před válkou vyráběn v sérii.

Aero A - 102
Aero A - 102

Aero A - 18 na lyžích
Aero A - 18 na lyžích

Konstrukce stíhacích letadel v Aeru nepřinesla potřebný zisk a tak se tato firma věnuje těžším typům letadel jako jsou letadla průzkumná, dopravní a bombardovací. Prvním úspěchem v těchto kategoriích se stal typ A - 12 z roku 1923, vyrobený v sérii 93ks. Tento typ se stal základem i pro velice úspěšnou konstrukci A - 11. Celkový počet vyrobených letadel A -11 byl 107ks a výroba byla ukončena roku 1928. Letadla tohoto typu dosáhla mnoha národních, ale i mezinárodních rekordů a úspěšně reprezentovala naši republiku na mnoha mezinárodních soutěžích. Z různých motorových variant A - 11 se nejúspěšnější stala varianta lehkého bombardéru Ab - 11, které bylo v letech 1925 - 31 vyrobeno 84ks. V roce 1925 byl v malé sérii (15ks) postaven typ A - 25 určený pro pokračovací výcvik, typ A - 125 (12ks) vybavený jiným motorem a A - 21, který byl určen k výcviku nočního létání. Pro střelnici v Boce Katorské byl vyroben plovákový typ A - 29 (9ks) . Všechny tyto konstrukce vycházely z A - 11. Přestavbou Ab - 11 vznik i doprovodný stíhač A - 32 (47ks) , tento typ byl v počtu 16 kusů dodán do Finska pod označením A - 32IF a A - 32GR. Pod označením Ap - 32 se vyráběla bitevní verze. I typ A - 30 a jeho varianty vycházely z konstrukce A -12.

Aero A - 11
Aero A - 11

Aero A - 12
Aero A - 12

Reklama

V roce 1930 přišla konstrukční kancelář Aera z velice pokrokovou konstrukcí A - 42, která vyvolala rozruch i na diplomatickém poli, zejména za strany Německa. Bohužel se nikdy nepodařily odstranit vážné nedostatky v konstrukci a tak jeho sériová výroba nebyla nikdy realizována. Nezdar této konstrukce vedl k přestavbě A - 30 na typ A - 100(43ks) . Šlo o letadlo určené pro dálkový průzkum s využitím jako středního bombardéru. A - 100 vedla k výrobě několika motorových variant jako A - 101(29ks) , Ab - 101(64ks) a A - 104. Bohužel výroba těchto dvojplošníků přišla v době, kdy se ve světě začalo přecházel k jednoplošným konstrukcím.

Aero A - 42
Aero A - 42

Aero A - 100
Aero A - 100

V malých sériích byly vyráběny i dopravní letadla jako A-22. Tento typ vznikl přestavbou A - 12. Dalším "dopravákem " byl licenčně vyráběný de Havilland DH-50. Do stádia sériové výroby dospěly i typy A-23, A-38 a hornoplošník A - 35. Továrna Aero přišla jako první v naší republice s konstrukcí dvoumotorového letadla a to typu A-24, tato konstrukce se však sériové výroby nedočkala. V březnu 1936 postavila Aerovka typ A - 204, který se stal základem pro stavbu typů A - 304, A - 404, A - 204 a bombardéru A - 300. Tyto konstrukce však přišly příliš pozdě pro posílení našeho letectva před Mnichovem 38'. A tak k jejich plné sériové výrobě nikdy nedošlo.

Aero A - 300
Aero A - 300

Aero A - 204
Aero A - 204

Z cvičných a sportovních letadel stojí za zmínku A-34Kos“ a jeho motorové varianty, které však byly vyráběny v malých sériích většinou ne větších než 10ks. Dalším byla A-200, což byl první dolnoplošník v historii Aera.
Z důvodu nedostatku vlastních konstrukcí těžkých bombardérů byla v roce 1935 zahájena licenční výroba francouzského Marcel Bloch MB-200. V roce 1938 se Aero podílí spolu s Avií na výrobě sovětské konstrukce SB-2 pod označením B-71.

Aero MB - 200
Aero MB - 200

Aero A - 34J
Aero A - 34J "Kos"

Technicko - taktická data všech typů vyráběných v Aeru Vysočany v letech 1918 až 1939

Typ: Al - Ma

Rok vzniku: 1919
Použití: sportovní
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg) : 1
Rozpětí (m) : -
Délka (m) : -
Nosná plocha (m2) : -
Váha - prázdná (kg) : -
Startovní (kg) : -
Plošné zatížení (kg/m2) : -
Počet motorů: 1
Typ motoru: Anzani
Jmenovitá výkonost (k) : 25
Nejvyšší rychlost (km/h) : 93
Cestovní rychlost (km/h) : -
Dostup (m) : -
Stoupavost (min/výška nebo m/s) : -
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h) : -
Počet a uspořádání nosných ploch: 1s
Poznámka:

Typ: Ae - 01

Rok vzniku: 1919
Použití: školní
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg) : 2
Rozpětí (m) : 12,3
Délka (m) : 8,5
Nosná plocha (m2) : 35
Váha - prázdná (kg) : 715
Startovní (kg) : 955
Plošné zatížení (kg/m2) : 27,5
Počet motorů: 1
Typ motoru: Mercedes
Jmenovitá výkonost (k) : 100
Nejvyšší rychlost (km/h) : 110
Cestovní rychlost (km/h) : 90
Dostup (m) : 3500
Stoupavost (min/výška nebo m/s) : 9'35" na 1000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h) : 2,5h
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: verze Phônix 276

Typ: Ae - 02

Rok vzniku: 1920
Použití: stíhací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg) : 1
Rozpětí (m) : 7,7
Délka (m) : 5,45
Nosná plocha (m2) : 16,7
Váha - prázdná (kg) : 675
Startovní (kg) : 945
Plošné zatížení (kg/m2) : 52
Počet motorů: 1
Typ motoru: Hispano Suizy 8 Ba
Jmenovitá výkonost (k) : 220
Nejvyšší rychlost (km/h) : 225
Cestovní rychlost (km/h) : 190
Dostup (m) : -
Stoupavost (min/výška nebo m/s) : 28'52" na 5000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h) : -
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka:

Typ: Ae - 03

Rok vzniku: 1921
Použití: výškové fotografické
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg) : 1
Rozpětí (m) : 8,2
Délka (m) : -
Nosná plocha (m2) : 18,7
Váha - prázdná (kg) : -
Startovní (kg) : -
Plošné zatížení (kg/m2) : -
Počet motorů: 1
Typ motoru: Hispano Suizy 8 Aa
Jmenovitá výkonost (k) : 180
Nejvyšší rychlost (km/h) : -
Cestovní rychlost (km/h) : -
Dostup (m) : -
Stoupavost (min/výška nebo m/s) : -
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h) : -
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: Turbokompresor Rateau

Typ: Ae - 04

Rok vzniku: 1921
Použití: stíhací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg) : 1
Rozpětí (m) : 7,7
Délka (m) : 5,6
Nosná plocha (m2) : 14,6
Váha - prázdná (kg) : 670
Startovní (kg) : 900
Plošné zatížení (kg/m2) : 61,7
Počet motorů: 1
Typ motoru: BMW IIIa
Jmenovitá výkonost (k) : 185
Nejvyšší rychlost (km/h) : 225
Cestovní rychlost (km/h) : 185
Dostup (m) : 6361
Stoupavost (min/výška nebo m/s) : 14' na 5000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h) : -
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka:

Typ: A - 8

Rok vzniku: 1921
Použití: dopravní
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg) : 1 + 4
Rozpětí (m) : 14
Délka (m) : 9,3
Nosná plocha (m2) : 49
Váha - prázdná (kg) : 1442
Startovní (kg) : 1935
Plošné zatížení (kg/m2) : 36,5
Počet motorů: 1
Typ motoru: Maybach Mb-IV
Jmenovitá výkonost (k) : 240
Nejvyšší rychlost (km/h) : 140
Cestovní rychlost (km/h) : 105
Dostup (m) : -
Stoupavost (min/výška nebo m/s) : -
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h) : 600
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka:

Typ: A - 10

Rok vzniku: 1922
Použití: dopravní
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg) : 2 + 3
Rozpětí (m) : 14,2
Délka (m) : 10,2
Nosná plocha (m2) : 49
Váha - prázdná (kg) : 1472
Startovní (kg) : 2260
Plošné zatížení (kg/m2) : 44,4
Počet motorů: 1
Typ motoru: Maybach Mb-IV
Jmenovitá výkonost (k) : 240
Nejvyšší rychlost (km/h) : 160
Cestovní rychlost (km/h) : 130
Dostup (m) : 5800
Stoupavost (min/výška nebo m/s) : 7'26" na 1000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h) : 520
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: série

Typ: A - 11

Rok vzniku: 1924
Použití: průzkumné, bombardovací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg) : 5 + 500
Rozpětí (m) : 12,8
Délka (m) : 8
Nosná plocha (m2) : 36,5
Váha - prázdná (kg) : 974
Startovní (kg) : 1481
Plošné zatížení (kg/m2) : 40,7
Počet motorů: 1
Typ motoru: Walter W - IV
Jmenovitá výkonost (k) : 240
Nejvyšší rychlost (km/h) : 215
Cestovní rychlost (km/h) : 190
Dostup (m) : 7200
Stoupavost (min/výška nebo m/s) : 21'50" na 5000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h) : 750
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: série

Typ: Ab -11

Rok vzniku: 1925
Použití: průzkumné, bombardovací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg) : 2 + 500
Rozpětí (m) : 12,8
Délka (m) : 8,2
Nosná plocha (m2) : 36,5
Váha - prázdná (kg) : 1080
Startovní (kg) : 1588
Plošné zatížení (kg/m2) : 43,7
Počet motorů: 1
Typ motoru: B.D. "Perun" II
Jmenovitá výkonost (k) : 240
Nejvyšší rychlost (km/h) : 216
Cestovní rychlost (km/h) : 190
Dostup (m) : 7000
Stoupavost (min/výška nebo m/s) : 19'30" na 5000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h) : 750
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: série

Typ: A - 211

Rok vzniku: 1932
Použití: cvičné
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg) : 2
Rozpětí (m) : 12,8
Délka (m) : 8,6
Nosná plocha (m2) : 36,5
Váha - prázdná (kg) : 880
Startovní (kg) : 1389
Plošné zatížení (kg/m2) : 38,2
Počet motorů: 1
Typ motoru: Walter "Castrol"
Jmenovitá výkonost (k) : 240
Nejvyšší rychlost (km/h) : 195
Cestovní rychlost (km/h) : 169
Dostup (m) : 6500
Stoupavost (min/výška nebo m/s) : 28'11" na 5000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h) : 750
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: série

Typ: A - 12

Rok vzniku: 1923
Použití: průzkumné
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg) : 2 + 200 nebo 500
Rozpětí (m) : 12,8
Délka (m) : 8,3
Nosná plocha (m2) : 36,5
Váha - prázdná (kg): 1080
Startovní (kg): 1600
Plošné zatížení (kg/m2): 43,9
Počet motorů: 1
Typ motoru: Maybach Mb-IV
Jmenovitá výkonost (k): 240
Nejvyšší rychlost (km/h): 201
Cestovní rychlost (km/h): 172
Dostup (m): 7500
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 24' na 5000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 760
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: série

Typ: A - 14

Rok vzniku: 1922
Použití: cvičné, pozorovací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 2
Rozpětí (m): 12,3
Délka (m): 8,4
Nosná plocha (m2): 37,5
Váha - prázdná (kg): 933
Startovní (kg): 1275
Plošné zatížení (kg/m2): 34
Počet motorů: 1
Typ motoru: Hiero N
Jmenovitá výkonost: 230
Nejvyšší rychlost (km/h): 179
Cestovní rychlost (km/h): 150
Dostup (m): -
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 36' na 4000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): -
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: licence Phônix 276

Typ: A - 15

Rok vzniku: 1922
Použití: pozorovací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 2
Rozpětí (m): 12,3
Délka (m): 8,4
Nosná plocha (m2): 37,5
Váha - prázdná (kg): 930
Startovní (kg): 1350
Plošné zatížení (kg/m2): 36,1
Počet motorů: 1
Typ motoru: Hiero L
Jmenovitá výkonost (k): 230
Nejvyšší rychlost (km/h): 178
Cestovní rychlost (km/h): 150
Dostup (m): -
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 36' na 4000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): -
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: licence Phônix 276

Typ: A - 17

Rok vzniku: 1922
Použití: pokusný kluzák
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1
Rozpětí (m): 13,8
Délka (m): 4,34
Nosná plocha (m2): 15,87
Váha - prázdná (kg): 47
Startovní (kg): 127
Plošné zatížení (kg/m2): 8
Počet motorů: -
Typ motoru: -
Jmenovitá výkonost (k): -
Nejvyšší rychlost (km/h): -
Cestovní rychlost (km/h): -
Dostup (m): -
Stoupavost (min/výška nebo m/s): -
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): -
Počet a uspořádání nosných ploch: 1h.
Poznámka:

Typ: A - 18

Rok vzniku: 1923
Použití: stíhací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1
Rozpětí (m): 7,6
Délka (m): 5,9
Nosná plocha (m2): 15,9
Váha - prázdná (kg): 637
Startovní (kg): 862
Plošné zatížení (kg/m2): 54,2
Počet motorů: 1
Typ motoru: BMW IIIa
Jmenovitá výkonost (k): 185
Nejvyšší rychlost (km/h): 229
Cestovní rychlost (km/h): 195
Dostup (m): 9000
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 8'30" na 5000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 400
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: série

Typ: A - 18C

Rok vzniku: 1924
Použití: závodní
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1
Rozpětí (m): 5,7
Délka (m): 6,2
Nosná plocha (m2): 9,84
Váha - prázdná (kg): 650
Startovní (kg): 920
Plošné zatížení (kg/m2): 93,9
Počet motorů: 1
Typ motoru: Walter W-IV překompr.
Jmenovitá výkonost (k): 300
Nejvyšší rychlost (km/h): 275
Cestovní rychlost (km/h): -
Dostup (m): -
Stoupavost (min/výška nebo m/s): -
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): -
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka:

Typ: A - 19

Rok vzniku: 1925
Použití: cvičné, stíhací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1
Rozpětí (m): 8,4
Délka (m): 7
Nosná plocha (m2): 19,2
Váha - prázdná (kg): 783
Startovní (kg): 1008
Plošné zatížení (kg/m2): 52,6
Počet motorů: 1
Typ motoru: B.D. "Perun" I
Jmenovitá výkonost (k): -
Nejvyšší rychlost (km/h): -
Cestovní rychlost (km/h): -
Dostup (m): -
Stoupavost (min/výška nebo m/s): -
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): -
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka:

Typ: A - 20

Rok vzniku: 1923
Použití: stíhací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1
Rozpětí (m): 9,7
Délka (m): 6,6
Nosná plocha (m2): 23,3
Váha - prázdná (kg): 784
Startovní (kg): 1080
Plošné zatížení (kg/m2): 46,5
Počet motorů: 1
Typ motoru: Škoda HS 8 Fb
Jmenovitá výkonost (k): 300
Nejvyšší rychlost (km/h): 225
Cestovní rychlost (km/h): 190
Dostup (m): 7500
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 14'10" na 5000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 400
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka:

Typ: A - 21

Rok vzniku: 1926
Použití: noční cvičné
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1
Rozpětí (m): 12,8
Délka (m): 8,2
Nosná plocha (m2): 36
Váha - prázdná (kg): 1018
Startovní (kg): 1328
Plošné zatížení (kg/m2): 37
Počet motorů: 1
Typ motoru: B.D. "Perun" I
Jmenovitá výkonost (k): 185
Nejvyšší rychlost (km/h): 170
Cestovní rychlost (km/h): 140
Dostup (m): 6500
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 21'20" na 3000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): -
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: malá série

Typ: A - 22

Rok vzniku: 1924
Použití: dopravní
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1 + 2
Rozpětí (m): 12,3
Délka (m): 8,2
Nosná plocha (m2): 36,9
Váha - prázdná (kg): 1105
Startovní (kg): 1415
Plošné zatížení (kg/m2): 38,5
Počet motorů: 1
Typ motoru: Maybach Mb-IV
Jmenovitá výkonost (k): 260
Nejvyšší rychlost (km/h): 201
Cestovní rychlost (km/h): 175
Dostup (m): 7000
Stoupavost (min/výška nebo m/s): -
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): -
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: malá série

Typ: A - 23

Rok vzniku: 1926
Použití: dopravní
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 2 + 5 nebo 6
Rozpětí (m): 16,7
Délka (m): 12,6
Nosná plocha (m2): 67
Váha - prázdná (kg): 1860
Startovní (kg): 3150
Plošné zatížení (kg/m2): 47,1
Počet motorů: 1
Typ motoru: Walter "Jupiter"
Jmenovitá výkonost (k): 450
Nejvyšší rychlost (km/h): 185
Cestovní rychlost (km/h): 160
Dostup (m): 5500
Stoupavost (min/výška nebo m/s): -
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 5 h
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: série

Typ: A - 24

Rok vzniku: 1924
Použití: bombardovací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 3 nebo 4 + 1000
Rozpětí (m): 22,2
Délka (m): 13,7
Nosná plocha (m2): 106
Váha - prázdná (kg): 2960
Startovní (kg): 4511
Plošné zatížení (kg/m2): 42,7
Počet motorů: 2
Typ motoru: Maybach Mb-IV
Jmenovitá výkonost (k): 240
Nejvyšší rychlost (km/h): 155
Cestovní rychlost (km/h): 110
Dostup (m): 3600
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 36'50" na 3000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 600
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: série, verze A-125 s mot."Perun"I

Typ: A - 25

Rok vzniku: 1925
Použití: cvičné
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 2
Rozpětí (m): 12,8
Délka (m): 8,1
Nosná plocha (m2): 36,2
Váha - prázdná (kg): 985
Startovní (kg): 1270
Plošné zatížení (kg/m2): 35
Počet motorů: 1
Typ motoru: BMW IIIa
Jmenovitá výkonost (k): 185
Nejvyšší rychlost (km/h): 160
Cestovní rychlost (km/h): 125
Dostup (m): 6500
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 12'30" na 3000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): -
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: licence Phônix 276

Typ: A - 26

Rok vzniku: 1923
Použití: bitevní
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 2
Rozpětí (m): 12,3
Délka (m): 8,3
Nosná plocha (m2): 38,5
Váha - prázdná (kg): 882
Startovní (kg): 1196
Plošné zatížení (kg/m2): 31,2
Počet motorů: 1
Typ motoru: BMV IIIa
Jmenovitá výkonost (k): 185
Nejvyšší rychlost (km/h): 158
Cestovní rychlost (km/h): 120
Dostup (m): 6000
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 37' na 5000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 3,5h
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: 1.čs vodní letadlo

Typ: A - 29

Rok vzniku: 1926
Použití: vodní vlečné
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 2
Rozpětí (m): 12,8
Délka (m): 9
Nosná plocha (m2): 36,5
Váha - prázdná (kg): 1298
Startovní (kg): 1677
Plošné zatížení (kg/m2): 45,7
Počet motorů: 1
Typ motoru: B.D. "Perun" nebo Walter W-IV
Jmenovitá výkonost (k): 240
Nejvyšší rychlost (km/h): 196
Cestovní rychlost (km/h): 150
Dostup (m): 6700
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 47'50" na 5000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 4h
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: série

Typ: A - 30

Rok vzniku: 1926
Použití: bombardovací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 2 + 500 nebo 1000
Rozpětí (m): 15,3
Délka (m): 10
Nosná plocha (m2): 51,4
Váha - prázdná (kg): 1460
Startovní (kg): 2710
Plošné zatížení (kg/m2): 52,9
Počet motorů: 1
Typ motoru: Škoda L
Jmenovitá výkonost (k): 450
Nejvyšší rychlost (km/h): 243
Cestovní rychlost (km/h): 195
Dostup (m): 6500
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 24'10" na 5000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 5,5h
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: série

Typ: A - 230

Rok vzniku: 1930
Použití: bombardovací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 2 + 500 nebo 1000
Rozpětí (m): 15,3
Délka (m): 10
Nosná plocha (m2): 51,4
Váha - prázdná (kg): 1420
Startovní (kg): 2375
Plošné zatížení (kg/m2): 46,2
Počet motorů: 1
Typ motoru: Lorraine "Dietrich"
Jmenovitá výkonost (k): 450
Nejvyšší rychlost (km/h): 198
Cestovní rychlost (km/h): 150
Dostup (m): 5800
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 27' na 5000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 5,5h
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: série

Typ: A - 32

Rok vzniku: 1927
Použití: bitevní
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 2 + 120
Rozpětí (m): 12,4
Délka (m): 8,2
Nosná plocha (m2): 36,5
Váha - prázdná (kg): 1046
Startovní (kg): 1917
Plošné zatížení (kg/m2): 52,5
Počet motorů: 1
Typ motoru: Walter "Jupiter"
Jmenovitá výkonost (k): 420
Nejvyšší rychlost (km/h): 226
Cestovní rychlost (km/h): 192
Dostup (m): 5500
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 29'11" na 5000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 4h
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: série

Typ: Ap - 32

Rok vzniku: 1930
Použití: bitevní
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 2 + 120
Rozpětí (m): 12,8
Délka (m): 8,14
Nosná plocha (m2): 36,45
Váha - prázdná (kg): 1072
Startovní (kg): 1927
Plošné zatížení (kg/m2): 52,8
Počet motorů: 1
Typ motoru: Walter "Jupiter"
Jmenovitá výkonost (k): 450
Nejvyšší rychlost (km/h): 235
Cestovní rychlost (km/h): 200
Dostup (m): 6700
Stoupavost (min/výška nebo m/s): -
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 950
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: série

Typ: A - 34

Rok vzniku: 1929
Použití: sportovní
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 2
Rozpětí (m): 8,8
Délka (m): 6,8
Nosná plocha (m2): 21,3
Váha - prázdná (kg): 400
Startovní (kg): 640
Plošné zatížení (kg/m2): 29,4
Počet motorů: 1
Typ motoru: Walter "Vega"
Jmenovitá výkonost (k): 85
Nejvyšší rychlost (km/h): 160
Cestovní rychlost (km/h): 140
Dostup (m): -
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 11'48" na 1500m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 320
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: "Kos"

Typ: A - 34J

Rok vzniku: 1934
Použití: sportovní
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 2
Rozpětí (m): 8,7
Délka (m): 7,1
Nosná plocha (m2): 21
Váha - prázdná (kg): 500
Startovní (kg): 776
Plošné zatížení (kg/m2): 37
Počet motorů: 1
Typ motoru: Walter "Junior"
Jmenovitá výkonost (k): 105
Nejvyšší rychlost (km/h): 160
Cestovní rychlost (km/h): 145
Dostup (m): 3000
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 11'30" na 1500m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 320
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: "Kos"

Typ: A - 134

Rok vzniku: 1934
Použití: sportovní
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 2
Rozpětí (m): 8,8
Délka (m): 6,83
Nosná plocha (m2): 21,1
Váha - prázdná (kg): 467
Startovní (kg): 747
Plošné zatížení (kg/m2): 35,6
Počet motorů: 1
Typ motoru: Walter NZ
Jmenovitá výkonost (k): 120
Nejvyšší rychlost (km/h): 157
Cestovní rychlost (km/h): 140
Dostup (m): 3000
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 21'30" na 2000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 520
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: "Kos"

Typ: A - 35

Rok vzniku: 1928
Použití: dopravní
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1 + 5
Rozpětí (m): 14,5
Délka (m): 9,7
Nosná plocha (m2): 28,7
Váha - prázdná (kg): 1120
Startovní (kg): 1900
Plošné zatížení (kg/m2): 66,2
Počet motorů: 1
Typ motoru: Walter "Castrol"
Jmenovitá výkonost (k): 240
Nejvyšší rychlost (km/h): 197
Cestovní rychlost (km/h): 165
Dostup (m): 4800
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 21'15" na 3000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 660
Počet a uspořádání nosných ploch: 1h
Poznámka: série

Typ: A - 38

Rok vzniku: 1928
Použití: dopravní
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 2 + 8
Rozpětí (m): 16,6
Délka (m): 12,8
Nosná plocha (m2): 67
Váha - prázdná (kg): 1740
Startovní (kg): 3150
Plošné zatížení (kg/m2): 47
Počet motorů: 1
Typ motoru: Walter "Jupiter"
Jmenovitá výkonost (k): 420
Nejvyšší rychlost (km/h): 190
Cestovní rychlost (km/h): 165
Dostup (m): 4800
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 28'14" na 3000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 570
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: série

Typ: A - 42

Rok vzniku: 1929/30
Použití: bombardovací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 3 + 1000
Rozpětí (m): 20,8
Délka (m): 13,8
Nosná plocha (m2): 54
Váha - prázdná (kg): 2940
Startovní (kg): 4740
Plošné zatížení (kg/m2): 80,5
Počet motorů: 1
Typ motoru: Isotta Fraschini "Asso"
Jmenovitá výkonost (k): 800/1000
Nejvyšší rychlost (km/h): 270
Cestovní rychlost (km/h): 250
Dostup (m): 7000
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 50' na 5000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 1200
Počet a uspořádání nosných ploch: 1h
Poznámka:

Typ: A - 46

Rok vzniku: 1931
Použití: cvičné
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 2
Rozpětí (m): 11,82
Délka (m): 8,45
Nosná plocha (m2): 32,58
Váha - prázdná (kg): 1134
Startovní (kg): 1488
Plošné zatížení (kg/m2): 45,6
Počet motorů: 1
Typ motoru: Škoda HS 8 Fb
Jmenovitá výkonost (k): 300
Nejvyšší rychlost (km/h): 196
Cestovní rychlost (km/h): 157
Dostup (m): 4850
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 23'55" na 4000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 4h
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka:

Typ: A - 100

Rok vzniku: 1933
Použití: bombardovací, průzkumné
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 2 + 600
Rozpětí (m): 14,7
Délka (m): 10,6
Nosná plocha (m2): 44,3
Váha - prázdná (kg): 2040
Startovní (kg): 3220
Plošné zatížení (kg/m2): 72,8
Počet motorů: 1
Typ motoru: Avia Vr - 36
Jmenovitá výkonost (k): 650
Nejvyšší rychlost (km/h): 270
Cestovní rychlost (km/h): 230
Dostup (m): 6500
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 20' na 5000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 4h
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: série

Typ: A - 101

Rok vzniku: 1934
Použití: bombardovací, průzkumné
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 2 + 600
Rozpětí (m): 17
Délka (m): 12,09
Nosná plocha (m2): 57,1
Váha - prázdná (kg): 2578
Startovní (kg): 4345
Plošné zatížení (kg/m2): 76,3
Počet motorů: 1
Typ motoru: ČKD-Praga "Asso"
Jmenovitá výkonost (k): 800
Nejvyšší rychlost (km/h): 265
Cestovní rychlost (km/h): 225
Dostup (m): 5500
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 30' na 4500
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 845
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: série

Typ: Ab - 101

Rok vzniku: 1935
Použití: bombardovací, průzkumné
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 2 + 600
Rozpětí (m): 17
Délka (m): 12,5
Nosná plocha (m2): 58,7
Váha - prázdná (kg): 2330
Startovní (kg): 4200
Plošné zatížení (kg/m2): 71,5
Počet motorů: 1
Typ motoru: ČKD HS 12 Vdrs
Jmenovitá výkonost (k): 860
Nejvyšší rychlost (km/h): 260
Cestovní rychlost (km/h): 205
Dostup (m): 7500
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 25' na 5000
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 950
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: série

Typ: A - 102

Rok vzniku: 1934
Použití: stíhací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1
Rozpětí (m): 11,5
Délka (m): 7,3
Nosná plocha (m2): 18,5
Váha - prázdná (kg): 1478
Startovní (kg): 2036
Plošné zatížení (kg/m2): 110
Počet motorů: 1
Typ motoru: Walter "Mistral Major" 14Kfs
Jmenovitá výkonost (k): 900
Nejvyšší rychlost (km/h): 434
Cestovní rychlost (km/h): 356
Dostup (m): 10000
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 5'46" na 5000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 1h 40min
Počet a uspořádání nosných ploch: 1h
Poznámka:

Typ: A - 104

Rok vzniku: 1937
Použití: průzkumné
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 2 + 200
Rozpětí (m): 15,5
Délka (m): 10,8
Nosná plocha (m2): 35,4
Váha - prázdná (kg): 2045
Startovní (kg): 3100
Plošné zatížení (kg/m2): 87,5
Počet motorů: 1
Typ motoru: ČKD HS 12 Ydrs
Jmenovitá výkonost (k): 860
Nejvyšší rychlost (km/h): 330
Cestovní rychlost (km/h): 280
Dostup (m): 9000
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 12'13" na 5000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 1000
Počet a uspořádání nosných ploch: 1h
Poznámka:

Typ: A - 200

Rok vzniku: 1934
Použití: závodní, sportovní
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 2 + 2
Rozpětí (m): 11,1
Délka (m): 7,8
Nosná plocha (m2): 16,6
Váha - prázdná (kg): 560
Startovní (kg): 950
Plošné zatížení (kg/m2): 57,2
Počet motorů: 1
Typ motoru: Walter "Bora"
Jmenovitá výkonost (k): 200
Nejvyšší rychlost (km/h): 255
Cestovní rychlost (km/h): 220
Dostup (m): -
Stoupavost (min/výška nebo m/s): -
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): -
Počet a uspořádání nosných ploch: -
Poznámka:

Typ: A - 204

Rok vzniku: 1936
Použití: dopravní
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 2 + 8
Rozpětí (m): 19,2
Délka (m): 13,2
Nosná plocha (m2): 46
Váha - prázdná (kg): 2850
Startovní (kg): 4300
Plošné zatížení (kg/m2): 93,5
Počet motorů: 2
Typ motoru: Walter "Pollux" II R
Jmenovitá výkonost (k): 360
Nejvyšší rychlost (km/h): 320
Cestovní rychlost (km/h): 286
Dostup (m): 5800
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 12' na 3000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 900
Počet a uspořádání nosných ploch: 1d
Poznámka:

Typ: A - 300

Rok vzniku: 1938
Použití: bombardovací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 4 + 1000
Rozpětí (m): 19,2
Délka (m): 13,5
Nosná plocha (m2): 45,5
Váha - prázdná (kg): 3955
Startovní (kg): 6040
Plošné zatížení (kg/m2): 133
Počet motorů: 2
Typ motoru: Bristol "Mercury" IX
Jmenovitá výkonost (k): 830
Nejvyšší rychlost (km/h): 470
Cestovní rychlost (km/h): 430
Dostup (m): 8300
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 9'4" na 5000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 900 nebo 2200
Počet a uspořádání nosných ploch: 1d
Poznámka:

Typ: A - 304

Rok vzniku: 1937
Použití: pozorovací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 3 + 300
Rozpětí (m): 19,2
Délka (m): 13,2
Nosná plocha (m2): 45,2
Váha - prázdná (kg): 3000
Startovní (kg): 4355
Plošné zatížení (kg/m2): 95,8
Počet motorů: 2
Typ motoru: Walter "Super Castrol"
Jmenovitá výkonost (k): 430
Nejvyšší rychlost (km/h): 325
Cestovní rychlost (km/h): 290
Dostup (m): 6300
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 12'20" na 5000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 1200
Počet a uspořádání nosných ploch: 1d
Poznámka: série

Typ: DH - 50

Rok vzniku: 1925
Použití: dopravní
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1 + 4
Rozpětí (m): 13
Délka (m): 9,08
Nosná plocha (m2): 41
Váha - prázdná (kg): -
Startovní (kg): 1770
Plošné zatížení (kg/m2): 43
Počet motorů: 1
Typ motoru: Walter W - IV
Jmenovitá výkonost (k): 240
Nejvyšší rychlost (km/h): 180
Cestovní rychlost (km/h): 150
Dostup (m): 5280
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 9'48' na 1500m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 600
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: licence de Havilland

Typ: MB - 200

Rok vzniku: 1935
Použití: bombardovací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 4 nebo 6 + 1400
Rozpětí (m): 22,45
Délka (m): 15,8
Nosná plocha (m2): 67
Váha - prázdná (kg): 3895
Startovní (kg): 7150
Plošné zatížení (kg/m2): 107
Počet motorů: 2
Typ motoru: Walter K-14 I
Jmenovitá výkonost (k): 750
Nejvyšší rychlost (km/h): 245
Cestovní rychlost (km/h): 205
Dostup (m): 6000
Stoupavost (min/výška nebo m/s): -
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 1000
Počet a uspořádání nosných ploch: 1h
Poznámka: licence Marcel Bloch

Jan Flieger, Příbram 2003

Použátá literatura:
Němeček V., Československá letadla, NV-1968

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více