Dokumenty o skandinávské politice Německa

Autor : 🕔14.12.2004 📕14.451

Ze smlouvy o arbitráži a smírčím řízení mezi Německem a Dánskem
Berlín 2. června 1926

... Smluvní strany se podle této dohody zavazují, že předloží k projednání arbitrážní nebo smírčí komisi všechny spory jakéhokoli druhu, jež by mohly vzniknout mezi Německem a Dánskem a jež by nebylo možné vyřešit v náležité době diplomatickou cestou, anebo že předloží tyto spory se souhlasem obou stran Stálému dvoru mezinárodní spravedlnosti. Spory, pro jejichž vyřešení bylo stanoveno zvláštní řízení na podkladě konvencí již dříve podepsaných smluvními stranami, budou se řešit podle ustanovení těchto konvencí.

Ujištění dané Dánsku, Norsku, Belgii a Holandsku v Hitlerově projevu z 28. dubna 1939
Dal jsem z závazná ujištění velkému počtu států. Žádný z těchto států nemůže tvrdit, že by bylo Německo někdy naznačilo jakékoli požadavky, které by odporovaly této deklaraci. Nikdo ze skandinávských státníků nemůže například tvrdit, že by byla německá vláda nebo německé veřejné mínění kladly požadavky, které by nebyly ve shodě se svrchovaností a celistvostí těchto států.
Přijal jsem s uspokojením, že několik evropských států vyslovilo a zdůraznilo u příležitosti této deklarace německé vlády své přání zachovat naprostou neutralitu. Týká se to Holandska, Belgie, Dánska a jiných států...

Ze smlouvy o neútočení mezi Německem a Dánskem
31. května 1939

Jeho Veličenstvo král Dánska a Islandu a kancléř Německé říše, pevně rozhodnuti zachovat mír mezi Dánskem a Německem za všech okolností, dohodli se, že potvrdí toto své rozhodnutí smlouvou...
Článek 1. Království dánské a Německá říše nesáhnou v žádném případě k válce nebo k jakémukoli jinému použití násilí jeden proti druhému. Dojde-li k zmíněnému přístupu ze strany třetí mocnosti proti jedné ze smluvních stran, nebude tomu druhá smluvní strana žádným způsobem napomáhat.
Tato smlouva nabude platnosti výměnou ratifikačních listin a bude platit po dobu 10 let.

Z Německého memoranda Norsku
2. září 1939

... Německá vláda je plně rozhodnuta vzhledem k přátelským vztahům mezi Norskem a Německem nezpůsobit za žádných okolností újmu celistvosti a nedotknutelnosti Norska a respektovat území norského státu. Činíc toto prohlášení, očekává německá vláda přirozeně, že Norsko zachová naprostou neutralitu vůči Německu a nestrpí, aby byla norská neutralita porušena některou třetí stranou. Kdyby bylo stanovisko královské norské vlády odlišné a kdyby došlo k takovému porušení neutrality z třetí strany, bude německá vláda zřejmě nucena zabezpečit zájmy říše ve shodě s požadavky, které by v důsledku tohoto stavu vznikly...

Literatura:
Antoním Šnajdárek - Druhá světová válka v dokumentech a fotografiích, nakl. Svoboda, Praha 1968
Autor : 🕔14.12.2004 📕14.451

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Kohy Ano spoustu příslušníků policie jen dělalo svojí práci nehledě na ideologii ale spoustu znich bohužel viděli na ideologii i své obohacení a nezdráhali se mučit nevinné popřípadě je střílet mlátit atd . v této situaci je to těžké říct kdo a nebo...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • RaS Doporučuji knihu pana Karla Pacnera Atomoví špioni. Je tam velmi podrobně a fundovaně popsáno, jak se ten který stát dobral své jaderné bomby a jak se tomu světové společenství snažilo (neúspěšně) zabránit.

  Operace Opera – předehra · 1 week ago

 • CZjak radiostanice byly však nee v takovém počtu jakým si žádalprolém byl v tom, že v roce 1941 měli pouze velitelské však od Prosince při protiofenzívě měl výhradně každý v 1942 byly již z 82% kvůli i dodávkám spojenců zjisti si informace pro příště a...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 2 weeks ago

 • jikjik Pokud je mi známo, maršál G.I. Kulik byl náčelníkem správy DRRA dělostřelectva, ne tanků.

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 2 weeks ago

 • volado1 Sprosti vrahovia,nic ine

  Bratři Mašínové - fakta · 2 weeks ago

 • jikjik 25. ledna 1935 ... V zemi zuřil hlad organizovaný soudruhem Stalinem a jinými soudruhy. - a tím jsem skončil. Dál to nemá cenu číst. 1) Hladomor byl v roce 1933. 2) Stalin se jako jeden z mála staral ten hlad zlikvidovat. 3) Většina zemřelých na...

  Výcvik sovětských letců pro 2. světovou válku · 2 weeks ago

 • jikjik Ano, autor má naprostou pravdu. Sovětská armáda převyšovala německou početně i kvalitou výzbroje. Například tank T34 byl tak dobře pancéřován, že velitel neviděl ven a ani neměl radiostanici. podobně ta skvělá letadla, která sice dosahovala...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 3 weeks ago

 • R Dobrý den, nevím zda to již někomu dnes pomůže, ale připojím svůj názor. Igor byl veselý a hodný kluk. Osudnou se mu stala láska k jeho psímu kamarádovi, který byl vystrašený pod buňkou a Igor se pro něj vracel z již nastartovaného OT-64. Provádět...

  Úmrtia vojakov OS SR v zahraničných operáciách · 1 month ago

 • seky Článek ucházející, ale je tu jeden obrovský, vemi podstatný nesmysl. Motor V2 rozhodně nevychází z Liberty ani omylem. Nemá ani podobnou koncepci a ani podobný design dílů. Jsou to dva naprosto odlišné motory v každém směru. Ve zkratce:...

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 1 month ago

 • Patrik Novák Velice poučné čtení. Děkuji

  Českoslovenští letci v polské kampani 1939  · 1 month ago