Dokumenty o skandinávské politice Německa

Autor : 🕔14.12.2004 📕15.088

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč
♡ Chci přispět

Ze smlouvy o arbitráži a smírčím řízení mezi Německem a Dánskem
Berlín 2. června 1926

... Smluvní strany se podle této dohody zavazují, že předloží k projednání arbitrážní nebo smírčí komisi všechny spory jakéhokoli druhu, jež by mohly vzniknout mezi Německem a Dánskem a jež by nebylo možné vyřešit v náležité době diplomatickou cestou, anebo že předloží tyto spory se souhlasem obou stran Stálému dvoru mezinárodní spravedlnosti. Spory, pro jejichž vyřešení bylo stanoveno zvláštní řízení na podkladě konvencí již dříve podepsaných smluvními stranami, budou se řešit podle ustanovení těchto konvencí.

Ujištění dané Dánsku, Norsku, Belgii a Holandsku v Hitlerově projevu z 28. dubna 1939
Dal jsem z závazná ujištění velkému počtu států. Žádný z těchto států nemůže tvrdit, že by bylo Německo někdy naznačilo jakékoli požadavky, které by odporovaly této deklaraci. Nikdo ze skandinávských státníků nemůže například tvrdit, že by byla německá vláda nebo německé veřejné mínění kladly požadavky, které by nebyly ve shodě se svrchovaností a celistvostí těchto států.
Přijal jsem s uspokojením, že několik evropských států vyslovilo a zdůraznilo u příležitosti této deklarace německé vlády své přání zachovat naprostou neutralitu. Týká se to Holandska, Belgie, Dánska a jiných států...

Ze smlouvy o neútočení mezi Německem a Dánskem
31. května 1939

Jeho Veličenstvo král Dánska a Islandu a kancléř Německé říše, pevně rozhodnuti zachovat mír mezi Dánskem a Německem za všech okolností, dohodli se, že potvrdí toto své rozhodnutí smlouvou...
Článek 1. Království dánské a Německá říše nesáhnou v žádném případě k válce nebo k jakémukoli jinému použití násilí jeden proti druhému. Dojde-li k zmíněnému přístupu ze strany třetí mocnosti proti jedné ze smluvních stran, nebude tomu druhá smluvní strana žádným způsobem napomáhat.
Tato smlouva nabude platnosti výměnou ratifikačních listin a bude platit po dobu 10 let.

Z Německého memoranda Norsku
2. září 1939

... Německá vláda je plně rozhodnuta vzhledem k přátelským vztahům mezi Norskem a Německem nezpůsobit za žádných okolností újmu celistvosti a nedotknutelnosti Norska a respektovat území norského státu. Činíc toto prohlášení, očekává německá vláda přirozeně, že Norsko zachová naprostou neutralitu vůči Německu a nestrpí, aby byla norská neutralita porušena některou třetí stranou. Kdyby bylo stanovisko královské norské vlády odlišné a kdyby došlo k takovému porušení neutrality z třetí strany, bude německá vláda zřejmě nucena zabezpečit zájmy říše ve shodě s požadavky, které by v důsledku tohoto stavu vznikly...

Literatura:
Antoním Šnajdárek - Druhá světová válka v dokumentech a fotografiích, nakl. Svoboda, Praha 1968
Autor : 🕔14.12.2004 📕15.088

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Anton Bero pozoruhodná zbierka klamstiev a právd

  Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941 · 1 week ago

 • RaS To formální odstoupení vládce z funkce ve prospěch syna bylo obvyklé bezpečnostní opatření, které mělo zabránit bezvládí v případě smrti jednoho z nich. Každý nepřítel věděl, že když zabije jednoho, ten druhý se pomstí. Tokugawové to dělali stejně.

  Daimjó Udžijasu Hódžó · 1 week ago

 • adrian grunert Prečítal som si na dúšok všetkých 10 pokračovaní.Môžem autorovi vysloviť len poďakovanie a uznanie.

  Nad Tatrou sa blýska - (10) · 2 weeks ago

 • RaS 1) V roce 1241 nešlo o vpád Tatarů ale Mongolů. To je častá chyba. Tataři v té době sloužili uherskému králi. 2) Mogolové po bitvě u Lehnice neprošli ze Slezska do Uher přes Kladsko, ale přes Moravu. Pak se spojili s Bátúem a zúčastnili se bitvy u...

  Tatarský vpád do Uhorska 1241 · 2 weeks ago

 • Letusak Tak Francouzi take meli pomerne presnou predstavu, ale vojska Wehrmachtu se jim zastavit nepodarilo. Cemu bychom si pomohli? Predstava, ze bychom meli nejaky "lepsi kredit" v ocich okupantu je mylna, staci se podivat na Polsko. Bojovalo, ale...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Ivo Bukovsky Ve skutečnosti měli čs generálové poměrně přesnou představu o síle wehrmacht a doporučovali přijmout boj. Beneš se už tím že jednal o odstoupení pohraničí podle godesberských požadavků dopustil vlastizrady - podle tehdejší ústavy. Bohužel...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Letusak A on tehdy nekdo vedel, jake budou nebojove ztraty ceskych obcanu, kdyz zadna valka nebyla (a nebyl vcelku duvod se domnivat, ze Hitler pristoupi k vyhlazeni slovanskych narodu s takovym gustem)? A ona kvalitativni prevaha v technice neznamena...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Ivo Bukovsky Skutečnost že nebojové ztráty na lidech, českosvenských občanů, byly vyšší než předpokládané ztráty bojové, nehledě na sekundární efekt zavlečení sovětského vlivu do střední Evropy a katastrofální vliv na společenské a majetkové poměry se stále...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Radek Novák Pohádky kremelské babičky nebo tlachy ze Západu?Já nejsem žádný bolševik ani příznivec Ruska ale cizí území si přisvojovaly všechny státy.Jen jsem poukazoval na možné okolnosti,pravda,že v detailech se nevyznám.Na finské hranici se opírám o...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago

 • CzechMirco Lháři. Žádný "důsledek doby" přisvojení si cizího území nelegitimizuje a už vůbec ne to, co na svém území dotyčná strana dělala. Moldavané rozhodně Rusy v roce 1940 jako osvoboditele nevítali, protože národnostní a náboženský útlak z dob carského...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago