Avia, a.s. pro průmysl letecký, Praha - Čakovice

Autor: Jan Flieger / Dav 🕔︎︎ 👁︎ 96.299

Znak Avie

V létě 1919 v prostorách bývalého cukrovaru v Praze - Vysočanech vznikla naše třetí letecká továrna - Avie. Zakladateli se stali ing.Pavel Beneš a Václav Malý, o něco později se k nim přidali ing.Miroslav Hajn a J.F. Koch, který se později věnoval konstrukci motorek. Z počátku se firma věnovala výrobě vrtulí, stavbě kluzáků, ale i dalším truhlářským pracím. V létě 1920 konstruktérská dvojice Beneš, Hajn sestrojila svoje první motorové letadlo BH - Exp. Tento stroj byl na svojí dobu velice pokrokové konstrukce, šlo o dolnokřídlý jednoplošník s tlustým profilem křídla, vzbudil při svém představení na 1.Československé mezinárodní letecké výstavě (podzim 1920) značný rozruch, jak mezi laickou tak odbornou veřejností. I přes odmítavý postoj veřejnosti pokračovali Beneš s Hajnem s konstrukcí letadel založených na koncepci BH - Exp a v roce 1923 navrhli stíhačku BH - 3, kterou si v počtu 10ks objednalo ministerstvo národní obrany (dále jen MNO). Naše letectvo se tak stalo jedním z prvních vojenských letectev, které zavedly do svojí výzbroje dolnokřídlou jednoplošnou stíhačku. V této době dochází i ke změně ve vedení Avie, když odešli Malý s Kochem a závod koupili bratři Bondyovi a jméno se změnilo na "Avia, Miloš Bondy a spol.".

Reklama

Avia BH - Exp
Avia BH - Exp

Avia BH - 3
Avia BH - 3

Na základě úspěchů sportovní BH - 5 si v roce 1923 MNO objednalo sérii těchto letounů upravených na školní letadlo. Tato přestavba vedla ke změně označení na BH - 9. Úpravou přepážky za motorem a dalšími zásahy do konstrukce vznikla BH - 11, kterou naše letectvo odebralo v sérii 15ks ve školní verzi a 10ks pod označením Bk - 11 jako kurýrní letadla. V roce 1925 pilot Fritsche na upravené BH -11E vyhrál prestižní závod Coppa d'Italia a o rok později tuto trofej pro Avii obhájila posádka Bican - Kinský na BH - 11C. Úspěchy BH - 11 vedly Švýcarskou firmu Schaer z Lausanne k zakoupení licenčních práv. Pro akrobatický výcvik našich pilotů Avia vyrobila dvě série typu BH - 10.Tento letoun vycházel z typu BH - 9 a přes velmi dobrou obratnost měl problémy s vybíráním vývrtky. Po několika haváriích byl nakonec plný rozsah akrobatických prvků na tomto typu zakázán. V červnu 1923 došlo k přestěhování Avie z Vysočanského cukrovaru do Holešovických prostor, které uvolnila továrna Aero. Zde začíná pod vedením statika ing. Šolína jako první naše letecká továrna provádět pevnostní zkoušky celých nosných systémů. Později, v roce 1926 majitelé Miloš Bondy a spol. přistoupili k prodeji Avie novému vlastníkovi, kterým se stal koncern Škoda, právě toto spojení zajistilo další rozvoj továrny.

Avia BH - 9
Avia BH - 9

Avia BH - 11
Avia BH - 11

Dalším projektem, který se dočkal sériové výroby byl letoun BH - 17 v roce 1924 jich bylo vyrobeno 24ks, ale pro svojí nespolehlivost byly brzo staženy do zálohy. Spolu s tímto letounem došlo k poslednímu pokusu (ve 20-tých letech) o prosazení dolnokřídlé stíhačky. Tentokrát šlo o typ BH - 19, ale při zkouškách prototypu došlo k havárii a i když pozdější vyšetřování prokázalo jako příčinu havárie perforaci zaníceného slepého střeva pilota Černohouse, byl tento typ MNO odmítnut. Konstruktéři Beneš a Hajn nadále od této koncepce ve svých projektech upustili. Na podzim roku 1924 došlo přepracováním BH-17 ke vzniku BH - 21. Celkem se tohoto úspěšného typu vyrobilo 139ks.Úspěchy "dvacetjedničky" vedly Belgickou firmu SABCA k zahájení licenční stavby celkem 50ks pro Belgické letectvo. V souvislosti s BH - 21 nejde nevzpomenout našeho prvního nekorunovaného krále vzduchu škpt. Františka Malkovského u nás pro svůj rudě natřený letoun přezdívaného "Rudý ďábel", který zahynul v červnu 1930 na leteckém dnu v Karlových Varech. Pro školní a kondiční lety našich pilotů vznikl z BH - 21 akrobatický speciál BH - 22.

Avia BH - 17
Avia BH - 17

Reklama

Avia BH - 21 na lyžích
Avia BH - 21 na lyžích

V roce 1927 vznikla v konstrukční kanceláři Beneš - Hajn poslední konstrukce tohoto dua pro Avii BH - 33. I toto letadlo přineslo Avii úspěchy nejen u nás ale i v zahraničí. Už v roce 1928 polský závod PWS zakoupil licenční práva. I tak byl tento typ v roce 1929 modifikován na BH - 33 E. V této variantě se vyráběl tento typ nejen pro naše letectvo, ale i pro SSSR (3ks), Jugoslávii (20ks), která později zakoupila licenční práva pro firmu Ikarus Zemuni. Další verze tohoto typu byli BH - 33L, Ba - 33. I tyto varianty se plně uplatnily u našeho vojenského letectva. Koncem roku 1929 se novým šéfkonstruktérem Avie stal ing.František Novotný. Nebyl ovšem jediným šéfkonstruktérem Avie neboť v této době vznikla i druhá konstrukční kancelář Avie pod vedením ing.dr.Roberta Nebesáře. A druhou změnou v Avii bylo stěhování do nově postavených budov v Čakovicích.

Prvním typem ing.Novotného byl B - 34 MNO si objednalo 12ks a zároveň zadalo Avii nutnost tento typ zmodernizovat. Postupným zabudováním několika motorů, ale i dalšími úpravami vznikla B - 534. V roce 1934 si MNO objednalo 147ks těchto letadel v 1.sérii, 2.série měla 46ks, 3.série 183ks a 4.série 68ks. V roce 1936 došlo k zabudování kanónové výzbroje a výsledný typ byl označen Bk - 534, kterého si MNO objednalo 55ks, ale dodáno jich bylo pouze 35ks.

Avia Ba - 33
Avia Ba - 33

Avia Bk - 534
Avia Bk - 534

Posledními dvěma typy stíhacích letadel ing.Novotného byly B - 35 a B - 135. I tyto dva letouny se před březnem 39 nedočkaly sériové výroby a po okupaci je zabavilo Německo. 12ks sériově vyrobených stíhaček B - 135 bylo předáno Bulharsku spolu s licenčními právy.

Avia B - 35
Avia B - 35

Avia B - 135
Avia B - 135

Ing.Novotný se stejně jako dvojice Beneš-Hajn věnoval i konstrukci speciálních akrobatických letounů. Přepracováním BH - 22 vynikl B - 122 v roce 1935 právě s tímto typem slavil úspěchy na Evropských leteckých mítincích náš první "král vzduchu" por.František Novák. Na XI. Olympiádě v Berlíně (r. 1936) mělo naše družstvo ve složení Novák, Široký, Ambruš k dispozici speciál Ba - 122. S tímto typem létal por.Novák i na mítinku v Curychu (r. 1937) kde obsadil 1.místo. A v kategorii C dokonce na prvních třech místech skončili tři Čechoslováci v pořadí Novák, Široký, Výborný. Roku 1938 přepracoval ing.Novotný podle návrhů npor.Nováka Ba -122 na B - 422. Na tomto letounu předvedl na mezinárodních závodech v St. Germain en Laye u Paříže své nejlepší vystoupení a až po sporném výroku poroty skončil na 2.místě. Úspěchy B - 122 přivedly MNO k zadání objednávky 45ks Bš - 122 určené k školení akrobacie u našich vojenských letců.

Avia Ba - 122
Avia Ba - 122

Avia B - 422
Avia B - 422

Reklama

Z konstrukcí ing.dr.Nebesáře se do stádia sériové výroby nedostal ani jeden typ. Přesto tento konstruktér navrhl několik velice zajímavých konstrukcí jako dopravní třímotoráky Avia 51, Avia 57 a bombardovací dvoumotorák Avia B - 158.

Avia 57
Avia 57

Avia B - 158
Avia B - 158

Z dopravních letadel v období první republiky vznikla v Avii za konstruktérů Beneše a Hajna především Avia BH - 25, kterou kromě našich aerolinek provozovalo v počtu 6ks i Rumunsko.

Avia BH - 25J
Avia BH - 25J

Licenčně se v Avii stavěly tyto typy letadel Farman F-60 "Goliáš", Fokker F-VII., Fokker F-IX., Fokker F-IX.D, Rohrbach B - 46 a sovětská SB - 2 pod označením B - 71.

Farman F - 60 Goliáš
Farman F - 60 „Goliáš

Avia B -71, licence SB-2
Avia B -71, licence SB-2

V našem vojenském letectvu se letadla z produkce Avie označovaly místo továrního označení BH, písmenem B.

 

Technicko - taktická data všech typů vyráběných v Avii v letech 1918 až 1939

Typ: BH - 1 Exp.

Rok vzniku: 1920
Použití: zkušební
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1
Rozpětí (m): 10,08
Délka (m): 5,86
Nosná plocha (m2): 10,4
Váha - prázdná (kg): 265
Startovní (kg): 405
Plošné zatížení (kg/m2): 40
Počet motorů: 1
Typ motoru: Daimler
Jmenovitá výkonost (k): 25/30
Nejvyšší rychlost (km/h): 121
Nejvyšší rychlost (km/h): 90
Dostup (m): 2000
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 10' na 1000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): -
Počet a uspořádání nosných ploch: 1d
Poznámka: "Ex-prevít"

Typ: BH - 1 bis

Rok vzniku: 1920/21
Použití: zkušební
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1 + 1
Rozpětí (m): 10,08
Délka (m): 5,7
Nosná plocha (m2): 10,4
Váha - prázdná (kg): 270
Startovní (kg): 490
Plošné zatížení (kg/m2): 47
Počet motorů: 1
Typ motoru: Gnôme "Omega"
Jmenovitá výkonost (k): 48
Nejvyšší rychlost (km/h): 137
Nejvyšší rychlost (km/h): 100
Dostup (m): 3500
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 7' na 1000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 410
Počet a uspořádání nosných ploch: 1d
Poznámka: -

Typ: BH - 2

Rok vzniku: 1921
Použití: sportovní
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1
Rozpětí (m): 7
Délka (m): 5,34
Nosná plocha (m2): -
Váha - prázdná (kg): 100
Startovní (kg): -
Plošné zatížení (kg/m2): -
Počet motorů: 1
Typ motoru: Indian
Jmenovitá výkonost (k): 18
Nejvyšší rychlost (km/h): -
Nejvyšší rychlost (km/h): -
Dostup (m): -
Stoupavost (min/výška nebo m/s): -
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): -
Počet a uspořádání nosných ploch: 1h
Poznámka: nedokončen

Typ: BH - 3

Rok vzniku: 1921
Použití: stíhací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1
Rozpětí (m): 10,24
Délka (m): 6,99
Nosná plocha (m2): 15,76
Váha - prázdná (kg): 778/795
Startovní (kg): 1025/1047
Plošné zatížení (kg/m2): 65/67
Počet motorů: 1
Typ motoru: BMW-III a Walter W-IV
Jmenovitá výkonost (k): 185/220
Nejvyšší rychlost (km/h): 190
Nejvyšší rychlost (km/h): 190
Dostup (m): 7800/8500
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 10'30" na 5000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 500/450
Počet a uspořádání nosných ploch: 1d
Poznámka: série

Typ: BH - 4

Rok vzniku: 1922
Použití: stíhací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1
Rozpětí (m): 10,25
Délka (m): 6,47
Nosná plocha (m2): 15,76
Váha - prázdná (kg): 724
Startovní (kg): 1015
Plošné zatížení (kg/m2): 64
Počet motorů: 1
Typ motoru: Hispano Suiza 8Ba
Jmenovitá výkonost (k): 220
Nejvyšší rychlost (km/h): 222
Nejvyšší rychlost (km/h): 190
Dostup (m): 6700
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 20' na 5000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 510
Počet a uspořádání nosných ploch: 1d
Poznámka: -

Typ: BH - 5

Rok vzniku: 1923
Použití: sportovní
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1 + 1
Rozpětí (m): 9,7
Délka (m): 6,56
Nosná plocha (m2): 13,52
Váha - prázdná (kg): 337
Startovní (kg): 575
Plošné zatížení (kg/m2): 42,5
Počet motorů: 1
Typ motoru: Anzani
Jmenovitá výkonost (k): 70
Nejvyšší rychlost (km/h) : 150
Nejvyšší rychlost (km/h): 136
Dostup (m): -
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 12' na 2000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 480
Počet a uspořádání nosných ploch: 1d
Poznámka: "Boska"

Typ: BH - 6

Rok vzniku: 1922/23
Použití: zkušební, stíhací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1
Rozpětí (m): 9,98
Délka (m): 6,47
Nosná plocha (m2): 22,6
Váha - prázdná (kg): 878
Startovní (kg): 1180
Plošné zatížení (kg/m2): 52,2
Počet motorů: 1
Typ motoru: Hispano Suiza 8Ba
Jmenovitá výkonost (k): 300
Nejvyšší rychlost (km/h): 220
Nejvyšší rychlost (km/h): 200
Dostup (m): 7000
Stoupavost (min/výška nebo m/s): -
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 2 hod
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: -

Typ: BH - 7A

Rok vzniku: 1923
Použití: zkušební, stíhací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1
Rozpětí (m): 10,4
Délka (m): 6,84
Nosná plocha (m2): 18,15
Váha - prázdná (kg): 855
Startovní (kg): 1151
Plošné zatížení (kg/m2): 63
Počet motorů: 1
Typ motoru: Škoda HS 8Fb
Jmenovitá výkonost (k): 300
Nejvyšší rychlost (km/h): 240
Nejvyšší rychlost (km/h): 205
Dostup (m): 8000
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 12'30" na 5000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 480
Počet a uspořádání nosných ploch: 1h
Poznámka: -

Typ: BH - 7B

Rok vzniku: 1923
Použití: závodní
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1
Rozpětí (m): 9
Délka (m): 6,83
Nosná plocha (m2): 13
Váha - prázdná (kg): 815
Startovní (kg): 1005
Plošné zatížení (kg/m2): 77
Počet motorů: 1
Typ motoru: Škoda HS 8Fb
Jmenovitá výkonost (k): 380/400
Nejvyšší rychlost (km/h): 300/320
Nejvyšší rychlost (km/h): -
Dostup (m): -
Stoupavost (min/výška nebo m/s): -
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): -
Počet a uspořádání nosných ploch: 1h
Poznámka: -

Typ: BH - 8

Rok vzniku: 1923
Použití: zkušební, stíhací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1
Rozpětí (m): 9,48
Délka (m): 6,49
Nosná plocha (m2): 22,11
Váha - prázdná (kg): 843
Startovní (kg): 1143
Plošné zatížení (kg/m2): 51
Počet motorů: 1
Typ motoru: Škoda HS 8Fb
Jmenovitá výkonost (k): 300
Nejvyšší rychlost (km/h): 222
Nejvyšší rychlost (km/h): 200
Dostup (m): 8000
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 14'40" na 5000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 450
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: -

Typ: BH - 9

Rok vzniku: 1923/24
Použití: školní
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 2
Rozpětí (m): 9,72
Délka (m): 6,64
Nosná plocha (m2): 13,6
Váha - prázdná (kg): 345
Startovní (kg): 550
Plošné zatížení (kg/m2): 40,5
Počet motorů: 1
Typ motoru: Walter NZ
Jmenovitá výkonost (k): 60
Nejvyšší rychlost (km/h): 157
Nejvyšší rychlost (km/h): 125
Dostup (m): 4500
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 12'30" na 3000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 470
Počet a uspořádání nosných ploch: 1d
Poznámka: série

Typ: BH - 10

Rok vzniku: 1924
Použití: cvičné, akrobatické
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1
Rozpětí (m): 8,8
Délka (m): 5,42
Nosná plocha (m2): 9,8
Váha - prázdná (kg): 288
Startovní (kg): 414
Plošné zatížení (kg/m2): 42
Počet motorů: 1
Typ motoru: Walter NZ
Jmenovitá výkonost (k): 60
Nejvyšší rychlost (km/h): 160
Nejvyšší rychlost (km/h): 130
Dostup (m): 4500
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 10' na 2000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 480
Počet a uspořádání nosných ploch: 1d
Poznámka: série

Typ: BH - 11

Rok vzniku: 1923
Použití: spojovací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1 + 1
Rozpětí (m): 9,72
Délka (m): 6,64
Nosná plocha (m2): 13,6
Váha - prázdná (kg): 351
Startovní (kg): 579
Plošné zatížení (kg/m2): 42,5
Počet motorů: 1
Typ motoru: Walter NZ
Jmenovitá výkonost (k): 60
Nejvyšší rychlost (km/h): 155
Nejvyšší rychlost (km/h): 125
Dostup (m): 4500
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 12' na 2000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 600
Počet a uspořádání nosných ploch: 1d
Poznámka: série

Typ: BH - 11B

Rok vzniku: 1929
Použití: sportovní
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 2
Rozpětí (m): 10,4
Délka (m): 6,82
Nosná plocha (m2): 13,75
Váha - prázdná (kg): 379
Startovní (kg): 627
Plošné zatížení (kg/m2): 45,5
Počet motorů: 1
Typ motoru: Walter "Vega"
Jmenovitá výkonost (k): 85
Nejvyšší rychlost (km/h): 176
Nejvyšší rychlost (km/h): 155
Dostup (m): 3500
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 60' na 3500m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 700 - 760
Počet a uspořádání nosných ploch: 1d
Poznámka: série

Typ: BH - 11C

Rok vzniku: 1926
Použití: sportovní
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 2
Rozpětí (m): 11,1
Délka (m): 6,54
Nosná plocha (m2): 16,6
Váha - prázdná (kg): 322
Startovní (kg): 545
Plošné zatížení (kg/m2): 32,8
Počet motorů: 1
Typ motoru: Walter NZ
Jmenovitá výkonost (k): 60
Nejvyšší rychlost (km/h): 150
Nejvyšší rychlost (km/h): 135
Dostup (m): 4000
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 20' na 2000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 450
Počet a uspořádání nosných ploch: 1d
Poznámka: -

Typ: BH - 12

Rok vzniku: 1924
Použití: sportovní
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 2
Rozpětí (m): 9,77
Délka (m): 6,34
Nosná plocha (m2): 13,6
Váha - prázdná (kg): 320
Startovní (kg): 550
Plošné zatížení (kg/m2): 40
Počet motorů: 1
Typ motoru: Walter NZ
Jmenovitá výkonost (k): 60
Nejvyšší rychlost (km/h): 150
Nejvyšší rychlost (km/h): -
Dostup (m): 5000
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 10' na 2000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 520
Počet a uspořádání nosných ploch: 1d
Poznámka: -

Typ: BH - 16

Rok vzniku: 1924
Použití: pokusné
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1
Rozpětí (m): 9,5
Délka (m): 5,13/5,14
Nosná plocha (m2): 10,6
Váha - prázdná (kg): 130/119
Startovní (kg): 238/218
Plošné zatížení (kg/m2): 22,5/20,6
Počet motorů: 1
Typ motoru: Vaslin Blackburne
Jmenovitá výkonost (k): 16/20
Nejvyšší rychlost (km/h): 116/110
Nejvyšší rychlost (km/h): 95/92
Dostup (m): 2000
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 24' na 1500m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 500/370
Počet a uspořádání nosných ploch: 1d
Poznámka: -

Typ: BH - 17

Rok vzniku: 1924
Použití: stíhací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1
Rozpětí (m): 8,86
Délka (m): 6,86
Nosná plocha (m2): 21,3
Váha - prázdná (kg): 762
Startovní (kg): 1072
Plošné zatížení (kg/m2): 50
Počet motorů: 1
Typ motoru: Škoda HS 8Fb
Jmenovitá výkonost (k): 300
Nejvyšší rychlost (km/h): 235
Nejvyšší rychlost (km/h): 206
Dostup (m): 8000
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 14' na 5000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 500
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: série

Typ: BH - 19

Rok vzniku: 1924
Použití: pokusné, stíhací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1
Rozpětí (m): 10,8
Délka (m): 7,34
Nosná plocha (m2): 18,3
Váha - prázdná (kg): 792
Startovní (kg): 1155
Plošné zatížení (kg/m2): 63
Počet motorů: 1
Typ motoru: Škoda HS 8Fb
Jmenovitá výkonost (k): 300
Nejvyšší rychlost (km/h): 245
Nejvyšší rychlost (km/h): 215
Dostup (m): 8000
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 15' na 5000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 520
Počet a uspořádání nosných ploch: 1d
Poznámka: -

Typ: BH - 20

Rok vzniku: 1924
Použití: akrobatické
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1
Rozpětí (m): 7,88
Délka (m): 6,29
Nosná plocha (m2): 16,1
Váha - prázdná (kg): 345
Startovní (kg): 485
Plošné zatížení (kg/m2): 30
Počet motorů: 1
Typ motoru: Walter NZ
Jmenovitá výkonost (k): 60
Nejvyšší rychlost (km/h): 160
Nejvyšší rychlost (km/h): 140
Dostup (m): 4000
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 3,3 m/s
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 3 hod
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: -

Typ: BH - 21

Rok vzniku: 1924
Použití: stíhací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1
Rozpětí (m): 8,9
Délka (m): 6,87
Nosná plocha (m2): 22
Váha - prázdná (kg): 764
Startovní (kg): 1085
Plošné zatížení (kg/m2): 49,5
Počet motorů: 1
Typ motoru: Škoda HS 8Fb
Jmenovitá výkonost (k): 300
Nejvyšší rychlost (km/h): 246
Nejvyšší rychlost (km/h): 218
Dostup (m): 7700
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 13' na 5000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 550
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: série

Typ: BH - 22

Rok vzniku: 1925
Použití: cvičné, stíhací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1
Rozpětí (m): 8,9
Délka (m): 6,87
Nosná plocha (m2): 22
Váha - prázdná (kg): 686
Startovní (kg): 860
Plošné zatížení (kg/m2): 39
Počet motorů: 1
Typ motoru: Hispano Suiza 8Ba
Jmenovitá výkonost (k): 180
Nejvyšší rychlost (km/h): 216
Nejvyšší rychlost (km/h): 195
Dostup (m): 6200
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 22' na 5000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 500
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: série

Typ: BH - 25L

Rok vzniku: 1926
Použití: dopravní
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 2 + 5
Rozpětí (m): 15,3
Délka (m): 12,82
Nosná plocha (m2): 62,5
Váha - prázdná (kg): 1950
Startovní (kg): 2970
Plošné zatížení (kg/m2): 47,9
Počet motorů: 1
Typ motoru: Lorraine Dietrich
Jmenovitá výkonost (k): 450
Nejvyšší rychlost (km/h): 180
Nejvyšší rychlost (km/h): 150
Dostup (m): 4000
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 20' na 2000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 600
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: -

Typ: BH - 25J

Rok vzniku: 1927
Použití: dopravní
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 2 + 5
Rozpětí (m): 15,3
Délka (m): 12,82
Nosná plocha (m2): 62,5
Váha - prázdná (kg): 1800
Startovní (kg): 2900
Plošné zatížení (kg/m2): 46,6
Počet motorů: 1
Typ motoru: Walter "Jupiter"
Jmenovitá výkonost (k): 450
Nejvyšší rychlost (km/h): 180
Nejvyšší rychlost (km/h): 150
Dostup (m): 4000
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 20' na 2000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 600
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: série

Typ: BH - 26

Rok vzniku: 1926
Použití: dvojmístná stíhací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 2
Rozpětí (m): 10,8
Délka (m): 8,85
Nosná plocha (m2): 31
Váha - prázdná (kg): 1030
Startovní (kg): 1630
Plošné zatížení (kg/m2): 53
Počet motorů: 1
Typ motoru: Walter "Jupiter"
Jmenovitá výkonost (k): 450
Nejvyšší rychlost (km/h): 242
Nejvyšší rychlost (km/h): 220
Dostup (m): 8500
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 20' na 5000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 530
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: -

Typ: BH - 28

Rok vzniku: 1927
Použití: průzkumné
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 2
Rozpětí (m): 11,8
Délka (m): 9,05
Nosná plocha (m2): 36,5
Váha - prázdná (kg): 1150
Startovní (kg): 1950
Plošné zatížení (kg/m2): 53,5
Počet motorů: 1
Typ motoru: Armstrong Siddeley "Jaguar"
Jmenovitá výkonost (k): 385
Nejvyšší rychlost (km/h): 230
Nejvyšší rychlost (km/h): 200
Dostup (m): 7200
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 25' na 5000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 900
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: -

Typ: BH - 29

Rok vzniku: 1927
Použití: školní
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 2
Rozpětí (m): 11,8
Délka (m): 7,4
Nosná plocha (m2): 25
Váha - prázdná (kg): 830
Startovní (kg): 1090
Plošné zatížení (kg/m2): 29
Počet motorů: 1
Typ motoru: Walter NZ
Jmenovitá výkonost (k): 85
Nejvyšší rychlost (km/h): 145
Nejvyšší rychlost (km/h): 105
Dostup (m): 4000
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 2,5 m/s
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 600
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: -

Typ: BH - 33, BH - 33E

Rok vzniku: 1928/1929
Použití: stíhací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1
Rozpětí (m): 9,8
Délka (m): 7,04
Nosná plocha (m2): 22,2
Váha - prázdná (kg): 830/850
Startovní (kg): 1253/1270
Plošné zatížení (kg/m2): 56,4/57,3
Počet motorů: 1
Typ motoru: Walter "Jupiter" VI/VII
Jmenovitá výkonost (k): 450/480
Nejvyšší rychlost (km/h): 285/294
Nejvyšší rychlost (km/h): 238/250
Dostup (m): 9500/11000
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 10,5m/s nebo 11m/s
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 450
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: série

Typ: BH - 33L

Rok vzniku: 1929
Použití: stíhací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1
Rozpětí (m): 8,9
Délka (m): 7,22
Nosná plocha (m2): 25,46
Váha - prázdná (kg): 1113
Startovní (kg): 1628
Plošné zatížení (kg/m2): 64
Počet motorů: 1
Typ motoru: Škoda L
Jmenovitá výkonost (k): 450/500
Nejvyšší rychlost (km/h): 297
Nejvyšší rychlost (km/h): 250
Dostup (m): 8700
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 11m/s
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 450
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: Ba - 33, série

Typ: B - 34

Rok vzniku: 1932
Použití: stíhací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1
Rozpětí (m): 9,5
Délka (m): 7,25
Nosná plocha (m2): 23,9
Váha - prázdná (kg): 1305
Startovní (kg): 1730
Plošné zatížení (kg/m2): 72
Počet motorů: 1
Typ motoru: Avia Vr 36
Jmenovitá výkonost (k): 650
Nejvyšší rychlost (km/h): 315
Nejvyšší rychlost (km/h): 280
Dostup (m): 700
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 12m/s
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 600
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: série

Typ: B - 534

Rok vzniku: 1934
Použití: stíhací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1
Rozpětí (m): 9,4
Délka (m): 8,1
Nosná plocha (m2): 23,56
Váha - prázdná (kg): 1385
Startovní (kg): 1913
Plošné zatížení (kg/m2): 78
Počet motorů: 1
Typ motoru: Avia HS 12 Ydrs
Jmenovitá výkonost (k): 850
Nejvyšší rychlost (km/h): 375
Nejvyšší rychlost (km/h): 330
Dostup (m): 9500
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 15m/s
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 600
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: 1.série

Typ: B - 534, Bk - 534

Rok vzniku: 1936
Použití: stíhací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1
Rozpětí (m): 9,4
Délka (m): 8,2/ 8,1
Nosná plocha (m2): 23,56
Váha - prázdná (kg): 1460/1631
Startovní (kg): 1980/2222
Plošné zatížení (kg/m2): 83/93,4
Počet motorů: 1
Typ motoru: Avia HS 12 Ydrs/Ycrs
Jmenovitá výkonost (k): 850
Nejvyšší rychlost (km/h): 405/375
Nejvyšší rychlost (km/h): 375/345
Dostup (m): 10600/9500
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 5' na 5000m nebo 15m/s
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 600/500
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: 4.série

Typ: B - 35

Rok vzniku: 1938
Použití: stíhací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1
Rozpětí (m): 10,85
Délka (m): 8,5
Nosná plocha (m2): 17
Váha - prázdná (kg): 1690
Startovní (kg): 2200
Plošné zatížení (kg/m2): 130
Počet motorů: 1
Typ motoru: Avia HS 12 Ycrs
Jmenovitá výkonost (k): 850
Nejvyšší rychlost (km/h): 495
Nejvyšší rychlost (km/h): 435
Dostup (m): 8500
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 13m/s
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 550
Počet a uspořádání nosných ploch: 1d
Poznámka: -

Typ: B - 135

Rok vzniku: 1939
Použití: stíhací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1
Rozpětí (m): 10,85
Délka (m): 8,5
Nosná plocha (m2): 17
Váha - prázdná (kg): 1924
Startovní (kg): 2462
Plošné zatížení (kg/m2): 145
Počet motorů: 1
Typ motoru: Avia HS 12 Ycrs
Jmenovitá výkonost (k): 850
Nejvyšší rychlost (km/h): 535
Nejvyšší rychlost (km/h): 460
Dostup (m): 8500
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 13,5m/s
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 550
Počet a uspořádání nosných ploch: 1d
Poznámka: série

Typ: B - 122

Rok vzniku: 1934
Použití: akrobatické
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1
Rozpětí (m): 8,85
Délka (m): 6,55
Nosná plocha (m2): 22
Váha - prázdná (kg): 760
Startovní (kg): 980
Plošné zatížení (kg/m2): 44,5
Počet motorů: 1
Typ motoru: Walter "Castor" II
Jmenovitá výkonost (k): 260
Nejvyšší rychlost (km/h): 240
Nejvyšší rychlost (km/h): 200
Dostup (m): 6000
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 8,5m/s
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 530
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: série

Typ: Ba - 122

Rok vzniku: 1936
Použití: akrobatické
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 1
Rozpětí (m): 8,85
Délka (m): 6,8
Nosná plocha (m2): 22,55
Váha - prázdná (kg): 781
Startovní (kg): 1080
Plošné zatížení (kg/m2): 50,7
Počet motorů: 1
Typ motoru: Avia Rk-17
Jmenovitá výkonost (k): 355
Nejvyšší rychlost (km/h): 270
Nejvyšší rychlost (km/h): 230
Dostup (m): 7000
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 6' na 3000m
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 575
Počet a uspořádání nosných ploch: 2pl.
Poznámka: série

Typ: Avia 51

Rok vzniku: 1933
Použití: dopravní
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 2 + 6
Rozpětí (m): 15,1
Délka (m): 10,75
Nosná plocha (m2): 38
Váha - prázdná (kg): 2520
Startovní (kg): 3790
Plošné zatížení (kg/m2): 100
Počet motorů: 3
Typ motoru: Avia R-12
Jmenovitá výkonost (k): 200
Nejvyšší rychlost (km/h): 273
Nejvyšší rychlost (km/h): 225
Dostup (m): 5000
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 4m/s
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 780
Počet a uspořádání nosných ploch: 1h
Poznámka: -

Typ: Avia 156

Rok vzniku: 1934
Použití: dopravní
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 2 + 6
Rozpětí (m): 15,1
Délka (m): 10,55
Nosná plocha (m2): 38
Váha - prázdná (kg): 2305
Startovní (kg): 3790
Plošné zatížení (kg/m2): 100
Počet motorů: 1
Typ motoru: Avia HS 12 Ydrs
Jmenovitá výkonost (k): 850
Nejvyšší rychlost (km/h): 350
Nejvyšší rychlost (km/h): 330
Dostup (m): 6200
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 5m/s
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 950
Počet a uspořádání nosných ploch: 1h
Poznámka: -

Typ: Avia 57

Rok vzniku: 1935
Použití: dopravní
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 2 + 14
Rozpětí (m): 22,5
Délka (m): 15,9
Nosná plocha (m2): 81,5
Váha - prázdná (kg): 5100
Startovní (kg): 8600
Plošné zatížení (kg/m2): 106
Počet motorů: 3
Typ motoru: HS "Cyclone"
Jmenovitá výkonost (k): 575
Nejvyšší rychlost (km/h): 300
Nejvyšší rychlost (km/h): 270
Dostup (m): 5000
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 5,5m/s
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 1200
Počet a uspořádání nosných ploch: 1d
Poznámka: -

Typ: B - 158

Rok vzniku: 1938
Použití: průzkumné, bombardovací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 3 + 1000
Rozpětí (m): 16
Délka (m): 12
Nosná plocha (m2): 43
Váha - prázdná (kg): 4300
Startovní (kg): 6600
Plošné zatížení (kg/m2): 154
Počet motorů: 2
Typ motoru: Avia HS 12 Ydrs
Jmenovitá výkonost (k): 850
Nejvyšší rychlost (km/h): 435
Nejvyšší rychlost (km/h): 365
Dostup (m): 8500
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 7m/s
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 1100
Počet a uspořádání nosných ploch: 1d
Poznámka: -

Typ: F - 60 "Goliáš"

Rok vzniku: 1928
Použití: dopravní
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 2 + 12
Rozpětí (m): 26,5
Délka (m): 14,77
Nosná plocha (m2): 161
Váha - prázdná (kg): 2900
Startovní (kg): 5400
Plošné zatížení (kg/m2): 33,5
Počet motorů: 2
Typ motoru: Lorraine Dietrich
Jmenovitá výkonost (k): 450
Nejvyšší rychlost (km/h): 160
Nejvyšší rychlost (km/h): 120
Dostup (m): -
Stoupavost (min/výška nebo m/s): -
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): -
Počet a uspořádání nosných ploch: -
Poznámka: Licence Farman

Typ: F - VII

Rok vzniku: 1929
Použití: dopravní
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 2 + 12
Rozpětí (m): 21,7
Délka (m): 14,5
Nosná plocha (m2): 67,5
Váha - prázdná (kg): 2750
Startovní (kg): 5000
Plošné zatížení (kg/m2): 74
Počet motorů: 3
Typ motoru: Walter "Castor"
Jmenovitá výkonost (k): 240
Nejvyšší rychlost (km/h): 208
Nejvyšší rychlost (km/h): 175
Dostup (m): 5000
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 2,1m/s
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 800
Počet a uspořádání nosných ploch: 1h
Poznámka: Licence Fokker

Typ: F - IX

Rok vzniku: 1932
Použití: bombardovací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 5 + 1500
Rozpětí (m): 27,14
Délka (m): 19,3
Nosná plocha (m2): 103
Váha - prázdná (kg): 5450
Startovní (kg): 9160
Plošné zatížení (kg/m2): 89
Počet motorů: 3
Typ motoru: Walter "Jupiter"
Jmenovitá výkonost (k): 450
Nejvyšší rychlost (km/h): 210
Nejvyšší rychlost (km/h): 180
Dostup (m): 4500
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 2,5m/s
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 1000
Počet a uspořádání nosných ploch: 1h
Poznámka: Licence Fokker

Typ: F - IX D

Rok vzniku: 1934
Použití: dopravní
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 3 + 17
Rozpětí (m): 27,14
Délka (m): 19,3
Nosná plocha (m2): 113
Váha - prázdná (kg): 6750
Startovní (kg): 9800
Plošné zatížení (kg/m2): 95
Počet motorů: 3
Typ motoru: Walter "Pegas"
Jmenovitá výkonost (k): 550
Nejvyšší rychlost (km/h): 255
Nejvyšší rychlost (km/h): 215
Dostup (m): 5000
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 2,8m/s
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 830
Počet a uspořádání nosných ploch: 1h
Poznámka: Licence Fokker

Typ: B - 46

Rok vzniku: 1932
Použití: bombardovací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 6 + 2000
Rozpětí (m): 30
Délka (m): 20
Nosná plocha (m2): 110
Váha - prázdná (kg): 5400
Startovní (kg): 9830
Plošné zatížení (kg/m2): 88,5
Počet motorů: 3
Typ motoru: Avia R-29
Jmenovitá výkonost (k): 600
Nejvyšší rychlost (km/h): 246
Nejvyšší rychlost (km/h): 200
Dostup (m): 5400
Stoupavost (min/výška nebo m/s): -
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 1000
Počet a uspořádání nosných ploch: 1h
Poznámka: Licence Rohrbach

Typ: B - 71

Rok vzniku: 1938
Použití: bombardovací
Osádka + náklad (osoby/ pumy) (os/kg): 3 + 600
Rozpětí (m): 20,33
Délka (m): 12,27
Nosná plocha (m2): 56,7
Váha - prázdná (kg): 4137
Startovní (kg): 6000
Plošné zatížení (kg/m2): 106
Počet motorů: 2
Typ motoru: Avia HS 12 Ydrs
Jmenovitá výkonost (k): 850
Nejvyšší rychlost (km/h): 430
Nejvyšší rychlost (km/h): 345
Dostup (m): 9000
Stoupavost (min/výška nebo m/s): 7,5m/s
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h): 1000
Počet a uspořádání nosných ploch: 1s
Poznámka: Licence SB-2

Jan Flieger, Příbram 2003

Použitá literatura:
Němeček V.,Československá letadla, NV 1968

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více