Panovníci státních celků

Autor: Jan Flieger / Dav 🕔︎︎ 👁︎ 16.593

 

Naši prezidenti

Česká-Slovenská federativní republika

Václav Havel ( 29.12. 1989 - 20.7. 1992) * 5.10. 1936
Narodil se ve známé podnikatelské rodině. Vyučil se chemickým laborantem a později při zaměstnání složil maturitu na gymnáziu.V r. 1962 byl přijat na Akademii múzických umění, kterou úspěšně dokončil. Na 4. sjezdu československých spisovatelů r. 1967 vystoupil s kritickým projevem. Po srpnové okupaci se zúčastnil místního odboje na Liberecku. V r. 1975 poslal Havel prezidentu Husákovi dopis, který protestoval proti normalizaci a obsahoval podrobný rozbor tehdejší komunistické společnosti. V r. 1976 se podílel spolu s profesorem Janem Patočkou na vypracování a zveřejnění textu Charty 77, která obsahovala požadavek na dodržování základních lidských práv a svobod v Československu. Po druhém zatčení r. 1979 byl odsouzen ke čtyřem a půl roku vězení. Jako hlavní vůdce opozice proti komunismu byl pronásledován ještě v r. 1989, kdy strávil čtyři měsíce ve vězení. Od 19. listopadu 1989 stál v čele Občanského fóra. 29. prosince téhož roku byl zvolen prezidentem Československa. Nastalo období přeměny naší republiky na stát s pluralitní parlamentní demokracií, který měl řešit složité ekonomické, sociální a národnostní problémy. 20. července 1992 Václav Havel odstoupil z funkce prezidenta, dle svých slov již nemohl plnit závazky, které vyplývaly ze slibu věrnosti republice. Česká a Slovenská federativní republika se poprvé ve své historii ocitla na delší dobu bez hlavy státu. Většinu pravomocí prezidenta převzala federativní vláda.

Česká republika

Václav Havel (26.1. 1993 - 2.2. 2003) * 5.10. 1936
26. ledna 1993 byl Havel tajnou volbou zvolen českým prezidentem. Česká republika měla konečně svoji demokratickou ústavu, parlament, vládu a v čele státu osobnost, která bude vždy spjata s pádem komunistického režimu v našich zemích.
Václav Klaus (3.3. 2003 - 7.3.2013) * 19.6. 1941
Vysokoškolské vzdělání získal na Vysoké škole ekonomické (obor ekonomika zahraničního obchodu, rok absolvování 1963) a ekonomie se stala jeho oborem na celý život. Jako vědecký pracovník Ekonomického ústavu ČSAV absolvoval vědeckou aspiranturu a v roce 1968 dosáhl hodnosti kandidáta ekonomických věd. V roce 1970 musel z politických důvodů opustit započatou vědeckou dráhu a odešel na dlouhá léta pracovat do Státní banky československé. Odtud se koncem roku 1987 vrátil k akademické činnosti do Prognostického ústavu ČSAV. Ihned po 17. listopadu 1989 vstoupil do politiky, ale kontakt se světem ekonomické vědy neztratil. Politickou dráhu nastoupil v prosinci 1989, kdy se stal federálním ministrem financí. V říjnu roku 1991 byl navíc jmenován místopředsedou vlády ČSFR. Dne 28. února 2003 byl zvolen prezidentem České republiky.
Miloš Zeman (8.3. 2013 - ) * 19.6. 1941
V přímé volbě v roce 2013 byl zvolen třetím prezidentem České republiky.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více