Main Menu
User Menu
Reklama

Jezdecký pluk [1939-1939]

Pułk kawalerii na stopie wojennej

Pułk kawalerii – jezdecký pluk


Byl taktickým svazkem jezdectva jako součást jezdecké brigády.
Po mobilizaci měl následující složení a stavy:


velitelství pluku:
velitel pluku – dowódca pułku
I. zástupce velitele pluku – I zastępca dowódcy pułku
II. zástupce velitele pluku – II zastępca dowódcy pułku (ubytovatel)
plukovní pobočník – adjutant pułku
ordonanční důstojník – oficer ordynansowy
zpravodajský důstojník – oficer informacyjny
zbrojní a plynový důstojník – oficer broni i gazowy

hospodářská správa - kwatermistrzostwo:
bojový trén - tabor bojowy
těžký plukovní trén – tabor ciężki pułku


pomocná eskadrona – szwadron gospodarczy


čtyři řadové jezdecké eskadrony – szwadron liniowy


kulometná eskadrona - szwadron ciężkich karabinów maszynowych (ckm)


protitanková četa – pluton przeciwpancerny


spojovací četa – pluton łączności


cyklistická četa – pluton kolarzy
POZNÁMKA : 2. švališerský, 15.,16.,17. hulánský, 7. a 8. jízdních střelců měly cyklistickou rotu.


zákopnicko-plynové družstvo – drużyna pioniersko-gazowa
Tabulkové stavy mobilizovaného jezdeckého pluku:


36 důstojníků (s cyklistickou rotou 39)
831 poddůstojníků a vojínů (s cyklistickou rotou cca o 80 více)
865 koní
3 automobily
2 motocykly (s cyklistickou rotou 3)
18 ručních kulometů Browning vz.28 (s cyklistickou rotou 20)
12 těžkých kulometů Maxim vz.08 nebo Maxim vz.30 (s cyklistickou rotou 14)
4 protitankové kanony 37 mm Bofors wz.36
13 protitankových pušek "Ur" wz.35 (s cyklistickou rotou 15)
2 radiostanice N2
6 polních kuchyní (s cyklistickou rotou 7)
POZNÁMKA: Stavy osob a koní jsou orientační. Mnohé polské zdroje uvádějí rozdílné stavy.


Celkem bylo zmobilizováno 27 hulánských pluků, 10 pluků jízdních střelců a 3 švališerské pluky.
Literatura:
Kowerko, K.: 27 Pułk Ułanów im. Króla Stefana Batorego 1920-1939, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 2005, ISBN 83-88773-46-1
Milewski, J.: 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Warszawa 1993, ISBN 83-85621-09-1
Smaczny, H.: Księga kawalerii polskiej 1914 – 1947 Rodowody – Barwa-broń, TESCO Przedsiębiorstwo Zagraniczne, Warszawa 1989, ISBN 83-00-02555-3.
http://konsola.com.pl/wp39/kawpulk.php

Jezdecký pluk [1939-1939] - Organizační schéma jezdeckého pluku válečného stavu.
Zdroj: Tym, Juliusz S.: Kawaleria w operacji i w walce, Fundacja Polonia Militaris, Omikron Sp. z o.o., Warszawa 2006, str. 413

Organizační schéma jezdeckého pluku válečného stavu.
Zdroj: Tym, Juliusz S.: Kawaleria w operacji i w walce, Fundacja Polonia Militaris, Omikron Sp. z o.o., Warszawa 2006, str. 413

URL : https://www.valka.cz/Jezdecky-pluk-1939-1939-t68816#241535Verze : 0
MOD
Tabulkové počty velitelství jezdeckého pluku - etat dowództwa pułku kawalerii - total numbers of cavalry regiment command

Tabulkové počty velitelství pluku (etat dowództwa pułku) Počet (ilość)
total numbers of regiment command number
důstojníci (oficerowie) 6
officers 6
poddůstojníci (podoficerowie) 4
noncommissioned officers 4
vojíní (szeregowi) 9
private 9
pistole (pistolety) 9
pistols 9
karabiny (karabinki) Mauser vz. 29 10
carbine Mauser vz. 29 10
šavle (szable) 17
sabres 17
koně (konie) 17
horses 17
osobní terénní automobil Polski Fiat PF 508 1
passenger off-road car Polski Fiat PF 508 1


Zdroje (źródła, sources):
wp39.struktury.net

Jezdecký pluk [1939-1939] - Organizační schéma velitelství jezdeckého pluku
Zdroj:
 http://wp39.struktury.net/pulk-kawalerii-dowodztwo-pulku-1939.html
Zpracováno a uvedeno se souhlasem autora.

Organizační schéma velitelství jezdeckého pluku
Zdroj:
wp39.struktury.net
Zpracováno a uvedeno se souhlasem autora.

URL : https://www.valka.cz/Jezdecky-pluk-1939-1939-t68816#490700Verze : 0
MOD

Český název Plný originální název Anglický název Nadřízené velitelství ke 01.09.1939
Czech name Long polish name English name Higher Command on the date 01.09.1939
1. švališerský pluk 1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego 1st Light Horse Regiment Mazovská jezdecká brigáda
2. švališerský pluk 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich 2nd Light Horse Regiment Pomořanská jezdecká brigáda
3. švališerský pluk 3 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich im. Jana Kozietulskiego 3rd Light Horse Regiment Suvalská jezdecká brigáda
1. hulánský pluk 1 Pułk Ułanów Krechowieckich im. pułkownika Bolesława Mościckiego 1st Uhlans Regiment Suvalská jezdecká brigáda
2. hulánský pluk 2 Pułk Ułanów Grochowskich im. generała Dwernickiego 2nd Uhlans Regiment Suvalská jezdecká brigáda
3. hulánský pluk 3 Pułk Ułanów Śląskich 3rd Uhlans Regiment Krakovská jezdecká brigáda
Hulánský pluk 4 1 Pułk 4 Ułanów Zaniemeńskich 1 Uhlans 4th Regiment Vilenská jezdecká brigáda
5. hulánský pluk 5 Pułk Ułanów Zasławskich 5th Uhlans Regiment Podleská jezdecká brigáda
6. hulánský pluk 6 Pułk Ułanów Kaniowskich 6th Uhlans Regiment Podolská jezdecká brigáda
7. hulánský pluk 7 Pułk Ułanów Lubelskich im. generała Kazimierza Sosnkowskiego 7th Uhlans Regiment Mazovská jezdecká brigáda
8. hulánský pluk 8 Pułk Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego 8th Uhlans Regiment Krakovská jezdecká brigáda
9. hulánský pluk 9 Pułk Ułanów Małopolskich 9th Uhlans Regiment Podolská jezdecká brigáda
10. hulánský pluk 10 Pułk Ułanów Litewskich 10th Uhlans Regiment Podleská jezdecká brigáda
11. hulánský pluk 11 Pułk Ułanów Legionowych im. marszałka Rydza-Śmigłego 11th Uhlans Regiment Mazovská jezdecká brigáda
12. hulánský pluk 12 Pułk Ułanów Podolskich 12th Uhlans Regiment Volyňská jezdecká brigáda
13. hulánský pluk 13 Pułk Ułanów Wileńskich 13th Uhlans Regiment Vilenská jezdecká brigáda
14. hulánský pluk 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich 14th Uhlans Regiment Podolská jezdecká brigáda
15. hulánský pluk 15 Pułk Ułanów Poznańskich 15th Uhlans Regiment Velkopolská jezdecká brigáda
16. hulánský pluk 16 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. generała dywizji Gustawa Orlicz-Dreszera 16th Uhlans Regiment Pomořanská jezdecká brigáda
17. hulánský pluk 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. króla Bolesława Chrobrego 17th Uhlans Regiment Velkopolská jezdecká brigáda
18. hulánský pluk 18 Pułk Ułanów Pomorskich 18th Uhlans Regiment Pomořanská jezdecká brigáda
19. hulánský pluk 19 Pułk Ułanów Wołyńskich im. generała Edmunda Różyckiego 19th Uhlans Regiment Volyňská jezdecká brigáda
20. hulánský pluk 20 Pułk Ułanów im. króla Jana III Sobieskiego 20th Uhlans Regiment Kresová jezdecká brigáda
21. hulánský pluk 21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich 21st Uhlans Regiment Volyňská jezdecká brigáda
22. hulánský pluk 22 Pułk Ułanów Podkarpackich 22nd Uhlans Regiment Kresová jezdecká brigáda
23. hulánský pluk 23 Pułk Ułanów Grodzieńskich 23rd Uhlans Regiment Vilenská jezdecká brigáda
24. hulánský pluk 2 24 Pułk Ułanów 2 24th Uhlans Regiment 10. jezdecká brigáda 2
25. hulánský pluk 25 Pułk Ułanów Wielkopolskich 25th Uhlans Regiment Novohradská jezdecká brigáda
26. hulánský pluk 26 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. hetmana Jana Karola Chodkiewicza 26th Uhlans Regiment Novohradská jezdecká brigáda
27. hulánský pluk 27 Pułk Ułanów imienia króla Stefana Batorego 27th Uhlans Regiment Novohradská jezdecká brigáda
1. pluk jízdních střelců 2 1 Pułk Strzelców Konnych 2 1st Mounted Rifles Regiment Varšavská tanková a motorizovaná brigáda 2
2. pluk jízdních střelců 2 Pułk Strzelców Konnych 2nd Mounted Rifles Regiment Volyňská jezdecká brigáda
3. pluk jízdních střelců 3 Pułk Strzelców Konnych im. hetmana polnego koronnego Stefana Czarnieckiego 3rd Mounted Rifles Regiment Suvalská jezdecká brigáda
4. pluk jízdních střelců 4 Pułk Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej 4th Mounted Rifles Regiment Novohradská jezdecká brigáda
5. pluk jízdních střelců 5 Pułk Strzelców Konnych 5th Mounted Rifles Regiment Krakovská jezdecká brigáda
6. pluk jízdních střelců 6 Pułk Strzelców Konnych im. hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego 6th Mounted Rifles Regiment Kresová jezdecká brigáda
7. pluk jízdních střelců 7 Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich 7th Mounted Rifles Regiment Velkopolská jezdecká brigáda
8. pluk jízdních střelců 8 Pułk Strzelców Konnych 8th Mounted Rifles Regiment Pomořanská jezdecká brigáda
9. pluk jízdních střelců 9 Pułk Strzelców Konnych im. generała Kazimierza Pułaskiego 9th Mounted Rifles Regiment Podleská jezdecká brigáda
10. pluk jízdních střelců 2 10 Pułk Strzelców Konnych 2 10th Mounted Rifles Regiment 10. jezdecká brigáda 2

POZNÁMKY:
UWAGI:
1 Jako jediný pluk v polském jezdectvu nesl od roku 1921 historický název podle tradic napoleonské doby a Kongresového království.
Jako jedyny pułk polskiej kawalerii nosił od 1921 roku nazwę historyczną nawiązującą do tradycji ery napoleońskiej i Królestwa Kongresowego.
2 Pluk byl plně motorizovaný a v rámci brigády byl od jara 1939 podřízen Velitelství obrněných vojsk (útočné vozby) Ministerstva vojenských záležitostí.
Pułk był całkowicie zmotoryzowany i w ramach brygady podlegał od wiosny 1939 r. Dowództwu Broni Pancernych Ministerstwa Spraw Wojskowych.
LITERATURA Kukawski, Lesław: Oddziały kawalerii II Rzeczypospolitej, Eko-Dom Sp. z o.o., Grajewo 2004
Smaczny, Henryk: Księga kawalerii polskiej 1914 – 1947 Rodowody – Barwa-broń, TESCO Przedsiębiorstwo Zagraniczne, Warszawa 1989
URL : https://www.valka.cz/Jezdecky-pluk-1939-1939-t68816#488449Verze : 0
MOD