Main Menu
User Menu

2. hulánský pluk [1939-1939]

2 Pułk Ułanów Grochowskich imienia generała Dwernickiego/2nd Uhlans Regiment

     
Název:
Name:
2. hulánský pluk
Originální název:
Original Name:
2 Pułk Ułanów Grochowskich imienia generała Dwernickiego
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
2. hulánský pluk
Datum zániku:
Disbanded:
06.10.1939 1)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-13.09.1939 Suvalská jezdecká brigáda
13.09.1939-19.09.1939 10. hulánský pluk 2)
20.09.1939-06.10.1939 Jezdecká brigáda „Plis“
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-04.09.1939 Suwałki/? /
04.09.1939 Suwałki-Bryzgiel-Sucha Rzeczka/přesun /
05.09.1939 Sucha Rzeczka-Hruskie-Jastrzębna-Sadowo/přesun /
06.09.1939 Sadowo/prostor /
06.09.1939-07.09.1939 Sadowo-Korycin-Jasionówka-severovýchodně Knyszyn/přesun /
07.09.1939-08.09.1939 Zawady-Wnory-Kulesze Kościelne-Wykno Stare/přesun /
08.09.1939-09.09.1939 Czachy-Gosie-Szeligi-Leśnica-Krusze-Łubnice-Pruszki Wielkie/přesun /
10.09.1939 Rutki-Kołomyja-Pruszki Wielkie /prostor /
11.09.1939 Gołasze-Dąb-Gołasze-Górki/přesun /
12.09.1939 Gogole/prostor /
13.09.1939 Szuby Włościańskie-Zielone/? /
14.09.1939 Koryciny-Spieszyn-Puchały/přesun /
15.09.1939 Spieszyn-Puchały/prostor /
16.09.1939 Zabłocie/? /
17.09.1939 Paniusiuki /
18.09.1939 Budy /
19.09.1939 Rudnia/? /
20.09.1939 Białowieża/prostor /
21.09.1939 Biała Straż/prostor /
22.09.1939 Omelaniec / -Augustynka/přesun /
23.09.1939-24.09.1939 Augustynka/Klateczki /
24.09.1939 Radziwiłłówka-Mielnik-Borsuki/přesun /
25.09.1939 Borsuki-Styrzyniec-Danówka/ přesun /
26.09.1939 Danówka/? /
27.09.1939 Parczew/prostor /
28.09.1939 Jawidz/prostor /
29.09.1939 Wólka Zabłocka-Ostrówek/přesun /
30.09.1939 Ostrówek-Bełcząc/přesun /
01.10.1939 Bełcząc-Tchórzew-Bronisławów/ přesun /
02.10.1939 Józefów Mały/? /
03.10.1939 Hordzież/prostor /
04.10.1939 Wola Gułowska/Helenówek /
05.10.1939 Gułów-jihozápadně Lipiny/prostor /
06.10.1939 Gułów/prostor /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-09.09.1939 Plisowski, Kazimierz (pułkownik kawalerii) 3)
09.09.1939-12.09.1939 Anders, Karol (podpułkownik kawalerii) 4)
12.09.1939-06.10.1939 Platonoff, Antoni Józef (major kawalerii) 5)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.08.1939-11.09.1939 1. řadová eskadrona 2. hulánského pluku 6)
24.08.1939-10.09.1939; 12.09.1939-13.09.1939; 19.09.1939-06.10.1939 2. řadová eskadrona 2. hulánského pluku 7)
24.08.1939-11.09.1939; 20.09.1939-06.10.1939 3. řadová eskadrona 2. hulánského pluku 8)
24.08.1939-11.09.1939 4. řadová eskadrona 2. hulánského pluku 9)
24.08.1939-06(?).10.1939 kulometná eskadrona 2. hulánského pluku
24.08.1939-11.09.1939 protitanková četa 2. hulánského pluku 10)
24.08.1939-06(?).10.1939 cyklistická četa 2. hulánského pluku 11)
24.08.1939-06(?).10.1939 spojovací četa 2. hulánského pluku 11)
24.08.1939-06(?).10.1939 pomocná eskadrona 2. hulánského pluku 11)
24.08.1939-DD.09.1939 zákopnicko-plynové družstvo 2. hulánského pluku
08.09.1939-10.09.1939 1. baterie 4. oddílu jízdního dělostřelectva 12)
09.09.1939-10.09.1939 cyklistická rota 33. pěší divize (záložní) 13)
27.09.1939-06.10.1939 4. eskadrona 2. hulánského pluku 14)
Čestný název:
Honorary Name:
Od 29.07.1924 „Pułk Ułanów Grochowskich imienia generała Dwernickiego″ 15)
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) Pluk zanikl při kapitulaci Samostatné operační skupiny „Polesí“ po bitvě u Kocka.
2) Zbytky pluku (2. eskadrona + dvě čety kulometné eskadrony s velitelem pluku) byly jednotkami německé 20. pěší divize (motorizované) odříznuty od brigády a při ústupu se připojily ke 10. hulánskému pluku.
3) 09.09.1939 se stal velitelem Suvalské jezdecké brigády.
4) Do 09.09.1939 byl zástupcem velitele 1. hulánského pluku a 12.09.1939 byl jmenován jeho velitelem.
5) Do 12.09.1939 byl zástupcem velitele pluku.
6) Eskadrona byla při ústupu po boji v prostoru obce Rutki s částmi německé 20. pěší divize (motorizované) odříznuta společně se 4. eskadronou od pluku. Přes město Bialystok se společně přesunuly do Wolkowysku, kde se eskadrona stala 1. eskadronou nově formovaného 102. hulánského pluku.
7) 10.09.1939-12.09.1939 ustupovala bez kontaktu s plukem. 13.09.1939 při plnění bojového úkolu u obce Wyliny-Ruś eskadrona i s velitelem pluku ztratila kontakt se zbytkem brigády a přidala se k 10. hulánskému pluku.
8) 11.09-20(?).09.1939 eskadrona ustupovala samostatně bez kontaktu se zbytkem pluku.
9) Eskadrona byla při ústupu po boji v prostoru obce Rutki s částmi německé 20. pěší divize (motorizované) odříznuta společně s 1. eskadronou od pluku. Přes město Bialystok se společně přesunuly do Wolkowysku, kde se eskadrona stala 2. eskadronou nově formovaného 102. hulánského pluku.
10) Dobroński uvádí, že se četa (3 kanóny) při ústupu odpojila a kanony byly zničeny v prostoru obce Łapy-Pluśniaki. Głowacki a Wróblewski ji uvádějí v sestavě pluku v bitvě u Kocka v říjnu 1939.
11) U Głowackého a Wróblewského jsou vykazovány v sestavě pluku v bitvě u Kocka v říjnu 1939.
12) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale operačně podléhala veliteli pluku. Podle Zarzyckého byly v boji u obce Kołomyja rozjety německými tanky (části 10. tankové divize?) tři kanóny. Zbytek baterie ustoupil s 1. a 4. eskadronou.
13) Podle Dobrońského. Podle Kosztyły to byla cyklistická rota 35. pěší divize (záložní)
14) Podle Dobrońského, Głowackého a Wróblewského byla tvořena dělostřelci 4. oddílu jízdního dělostřelectva, kteří přišli o své kanóny, hlomozny a vozy. Zarzycki se o tom nezmiňuje.
15) Přejmenován na základě Dziennika Rozkazów Rok VII. No. 30 ze dne 29 července 1924.
Zdroje:
Sources:
Dobroński, Adam: 2 Pułk Ułanów Grochowskich im. Gen. Józefa Dwernickiego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1993
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Kosztyła, Zygmunt: Wrzesień 1939 roku na Białostocczyźnie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976
Wojciechowski, Jerzy: 10 Pułk Ułanów Litewskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 2007
Wróblewski, Jan: Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1989
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/2-hulansky-pluk-1939-1939-t160170#488154Verze : 0
MOD