Main Menu
User Menu

11. hulánský pluk [1939-1939]

11 Pułk Ułanów Legionowych imienia marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza/11th Uhlans Regiment

     
Název:
Name:
11. hulánský pluk
Originální název:
Original Name:
11 Pułk Ułanów Legionowych imienia marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
11. hulánský pluk
Datum zániku:
Disbanded:
27.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-24.09.1939 Mazovská jezdecká brigáda
25.09.1939-26.09.1939 bez nadřízeného velitelství
26.09.1939-27.09.1939 41. pěší divize (záložní)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-25.08.1939 Ciechanów/Szosa Przasnyska /
25.08.1939-DD.08.1939 Ciechanów-Krzynowłoga Mała/přesun /
DD.08.1939-01.09.1939 Wiktorowo/les jihovýchodně /
02.09.1939 Łoje-Węgra-Chojnowo-prostor Rostkowo/přesun /
03.09.1939 prostor Rostkowo-prostor Szwejki/přesun /
04.09.1939 prostor Szwejki-Żabin/přesun /
05.09.1939 Żabin-Osiek-Pułtusk-prostor Grabowiec/přesun /
06.09.1939-07.09.1939 Pułtusk-Grabowiec/prostor /
07.09.1939-08.09.1939 Pniewo-Wielątki-Wyszków-Załubice/přesun /
09.09.1939 Załubice/? /
10.09.1939 Załubice-Lipka-prostor Klembów/přesun /
10.09.1939-11.09.1939 prostor Klembów-Tuł-Czernik-Głęboczyca/přesun /
11.09.1939-12.09.1939 Głęboczyca-prostor Broszków-Trzemuszka/přesun /
12.09.1939 Trzemuszka/lesy v prostoru /
13.09.1939 Trzemuszka-Żebrak-prostor Wola Wodyńska-prostor lesy Jagodne/přesun /
14.09.1939 prostor lesy Jagodne-les Wroblino(?)/přesun /
15.09.1939 les Wroblino(?)-Domaszewnica-lesy jižně Kownatki/přesun /
16.09.1939 lesy jižně Kownatki-lesy východně Zakrzew-Wohyń-Suchowola/přesun /
17.09.1939 Suchowola-Parczew-Wola Wereszczyńska/přesun /
18.09.1939 Wola Wereszczyńska-Wereszczyn-Władysławów-Kozia Góra/přesun /
19.09.1939 Krobonosz/? /
20.09.1939 Krobonosz-Sielec-Wojsławice-Grabowiec/přesun /
21.09.1939 Grabowiec-Stanisławka/přesun /
22.09.1939 Stanisławka/? /
23.09.1939 Żuków-Dub-Janówka-prostor východně Suchowola/přesun /
24.09.1939-25.09.1939 prostor Suchowola-Potoczek-Adamów/přesun /
25.09.1939 Adamów-Bondyrz-Stara Huta/přesun /
26.09.1939 Stara Huta-Majdan Kasztelański-Brzeziny-prostor Tarnowola-Józefów/přesun /
27.09.1939 Józefów-Tereszpol-Kukiełki/přesun /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-27.09.1939 Mączewski, Władysław (podpułkownik kawalerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
25.09.1939-26.09.1939 Spojovací eskadrona Mazovské jezdecké brigády

Ručně vyplněné položky:
24.08.1939-27.09.1939 1. řadová jezdecká eskadrona 11. hulánského pluku
24.08.1939-11.09.1939; 21.09.1939-27.09.1939 2. řadová jezdecká eskadrona 11. hulánského pluku 2)
24.08.1939-11.09.1939; 21.09.1939-27.09.1939 3. řadová jezdecká eskadrona 11. hulánského pluku 2)
24.08.1939-27.09.1939 4. řadová jezdecká eskadrona 11. hulánského pluku 3)
24.08.1939-27.09.1939 kulometná eskadrona 11. hulánského pluku
24.08.1939-DD.09.1939 protitanková četa 11. hulánského pluku 4)
24.08.1939-02.09.1939 cyklistická četa 11. hulánského pluku 5)
24.08.1939-DD.09.1939 spojovací četa 11. hulánského pluku 6)
24.08.1939-DD.09.1939 pomocná eskadrona 11. hulánského pluku 7)
24.08.1939-DD.09.1939 zákopnicko-plynové družstvo 11. hulánského pluku 7)
02.09.1939 II. četa eskadrony průzkumných tanků č. 11 (Obrněná korouhev č. 11) 8)
03.09.1939 3. baterie 1. oddílu jízdního dělostřelectva 8)
04.09.1939; 10.09.1939-11.09.1939 2. baterie 1. oddílu jízdního dělostřelectva 8)
26.09.1939-27.09.1939 kulometná eskadrona 7. hulánského pluku 9)
26.09.1939-27.09.1939 jezdecká eskadrona Sboru ochrany pohraničí „Mizocz“ 9)
26.09.1939-27.09.1939 2. pochodová eskadrona 11. hulánského pluku (ze sestavy Varšavského hulánského pluku) 9)
Čestný název:
Honorary Name:
od DD.MM.1937 „11 Pułk Ułanów Legionowych imienia marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza“
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) Po boji u Tarnowoli s jednotkami německé 8. pěší divize a při úplném nedostatku munice a zdravotnického materiálu podepsal večer 26.09.1939 velitel Armáda Przedrzymirski kapitulaci. Z důvodu bližících se jednotek Rudé armády pluk ještě ustoupil na západ a složil zbraně 27.09.1939 v obci Tereszpol jednotkám německé 27. pěší divize.
2) Při ústupu po boji u obce Głęboczyca s jednotkami německé 11. pěší divize se eskadrona v rámci korouhve Wieczorkiewicz přidala k ustupujícímu 1. švališerskému pluku a ke svému pluku se vrátila teprve 21.09.1939 u obce Grabowiec.
3) Při ústupu od obce Głęboczyca 11.09.1939 ztratila kontakt se svým plukem a připojila se ke 6. legionářskému pěšímu pluku. U městečka Kałuszyn provedla 12.09.1939 jezdeckou ataku na jednotky německého 44. pěšího pluku (11. pěší divize) a přičinila se tak o jeho dobytí. Z 85 mužů se po boji shromáždilo pouhých 33. Odpoledne 12.09.1939 se vrátila ke svému pluku.
4) Při ústupu od obce Głęboczyca 11.09.1939 dva kanóny i s velitelem čety ztratily kontakt se svým plukem a připojily se ke 4. eskadroně. V uvedených zdrojích nejsou o zániku čety uvedeny žádné údaje.
5) Četa byla prakticky zničena 02.09.1939 dělostřeleckou palbou při obraně opěrného bodu „Żaboklik“ v boji u Mlavy. Byla ztracena všechna jízdní kola a zbytek čety byl zařazen do jezdeckých eskadron.
6) V uvedených zdrojích nejsou o zániku čety uvedeny žádné údaje. Četa však byla v sestavě pluku ještě 13.09.1939.
7) V uvedených zdrojích nejsou o zániku eskadrony (družstva) uvedeny žádné údaje.
8) Četa (baterie) byla organizačně v sestavě eskadrony (oddílu), ale operačně podléhala veliteli pluku.
9) Po kapitulaci svého mateřského tělesa byly zbytky eskadrony zařazeny do sestavy pluku.
Zdroje:
Sources:
11. Pułk Ułanów, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.24d
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia „Modlin″ 1939, WIH, MON, Warszawa 1987
Kosztyła, Zygmunt: Wrzesień 1939 roku na Białostocczyźnie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/11-hulansky-pluk-1939-1939-t165282#498915Verze : 0
MOD
Sestava pluku k 1. září 1939:


velitel pluku
– podplukovník jezdectva Władysław Mączewski (od 27.09.1939 v německém zajetí).

I. zástupce velitele pluku – major jezdectva Bohdan Konstanty Wieczorkiewicz (od DD.09(?).1939 v německém zajetí).


II. zástupce velitele pluku (ubytovatel) – major jezdectva Lucjan Antoni Szymański (podle Głowackého padl DD.MM.RRRR v řadách Zemské armády).


Pobočník velitele pluku – setník Adam Rzeszotarski (od 04.09.1939 v nemocnici – zdroj č. 5).
05.09.1939-24.09.1939 poručík jezdectva Adam Marian Szulczewski (zdroj č. 5) od 25(?).09(?).1939 v německém zajetí (zdroj č. 2).
Zdroj č. 4 uvádí, že padl 11.09.1939 u obce Głęboczyce jako velitel 2. eskadrony.


ordonanční důstojník – podporučík jezdectva v záloze ing. Jan Stefan Borzymowski (po kapitulaci padl do sovětského zajetí a byl DD.MM.1940 zavražděn v Katyni).


zpravodajský důstojník – poručík jezdectva Jan Edward Rieger


zbrojní a plynový důstojník – setník Józef Adamczyk (po kapitulaci padl do sovětského zajetí a byl DD.MM.1940 zavražděn v Katyni).


pomocná eskadrona – smluvní (kontraktowy) major jezdectva Konstanty Smowski (od DD.09(?).1939 v německém zajetí).

lékař – major dr Konrad Dackiewicz (padl 24.09.1939 u obce Suchowola).


veterinární lékař – poručík lékař vet. Bolesław Włodzimierz Kalinowski (podle schématizmu z března 1939). Głowacki uvádí Marian Stefan Kalinowski a Przemsza-Zieliński uvádí Marian Kalinowski.

kaplan – kněz Aleksander Wielgolaski


bojový trén - ?


těžký plukovní trén – ?


1. eskadrona – setník Andrzej Marian Kazimierz Szwarcenberg-Czerny


2. eskadrona – poručík jezdectva Adam Marian Szulczewski (od 05.09.1939 pobočník velitele pluku)
Od 05.09.1939 poručík jezdectva Kazimierz Henryk Sawicki (padl 11.09.1939 u obce Czernik – zdroj č. 5).
Od 12.09.1939 poručík jezdectva v záloze Andrzej Frankowski (zdroje č. 4 a 5)


3. eskadrona – poručík jezdectva Józef Kwiatkowski

4. eskadrona – setník Franciszek Wrzosek


kulometná eskadrona – setník Szczęsny Szach-Bej-Krummel


protitanková četa – poručík jezdectva Zdzisław Kazimierz Rożek (DD.12.1940 zahynul v odboji).


spojovací četa – poručík jezdectva Kazimierz Marian Kappel


cyklistická četa – podporučík jezdectva Stefan Teodor Piórkowski (padl DD.MM.RRRR v řadách Zemské armády).


zákopnicko-plynové družstvo – ?


Zdroje:
1- https://www.katedrapolowa.pl/ofiary.php
2- https://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
3- Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
4- Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
5 – 11. Pułk Ułanów, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.23d
URL : https://www.valka.cz/11-hulansky-pluk-1939-1939-t165282#498916Verze : 0
MOD