Main Menu
User Menu

15. hulánský pluk [1939-1939]

15 Pułk Ułanów Poznańskich/15th Uhlans Regiment

     
Název:
Name:
15. hulánský pluk
Originální název:
Original Name:
15 Pułk Ułanów Poznańskich
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
15. hulánský pluk
Datum zániku:
Disbanded:
29.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-23.09.1939 Velkopolská jezdecká brigáda
23.09.1939-29.09.1939 Sloučená jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-26(25?).08.1939 Poznaň/Pilsudského kasárny 2) /
26(25?).08.1939-27.08.1939 Poznaň-lesy v prostoru Zaniemyśl/přesun po vlastní ose / 2)
27.08.1939-03.09.1939 Zaniemyśl/? /
03.09.1939-04.09.1939 Śrem/? /
04.09.1939-05.09.1939 Śrem-Zaniemyśl-Środa Wielkopolska-Szlachcin-Winna Góra (Winnogóra?)-Miłosław-Mikuszewo-Borzykowo-prostor Gorazdowo/přesun /
06.09.1939 prostor Gorazdowo-Słupca-Konin-Tuliszków-Turek/přesun / 3)
06.09.1939 prostor Gorazdowo-Ciążeń-Zagorów-Rychwał-Tuliszków-Turek/přesun / 4)
06.09.1939-07.09.1939 Turek-Uniejów-prostor Kupinin-Grabów-Chrząstówek/přesun /
07.09.1939-08.09.1939 Chrząstówek-prostor Strzegocin/přesun /
08.09.1939-09.09.1939 prostor Strzegocin-Wały-Konary-Łęki Kościelne-Szewce-Tomczyce-severně Sobota-Wola Kałkowa/přesun /
10.09.1939 WolaKałkowa-Bielawy-prostor Zgoda/Rulice/přesun s bojem /
11.09.1939 Psary/Psary Polesie/prostor les východně /
11.09.1939-12.09.1939 les východně Psary-Ziewanice/přesun s bojem /
12.09.193-13.09.1939 prostor Ziewanice-Zduny/přesun /
13.09.1939-14.09.1939 Zduny-Chąśno-Błędów-Boczki-západně Braki-Szwarocin-Rybno-Sarnów-Ruszki-Młodzieszyn-Brochów-prostor Witkowice/přesun s bojem /
15.09.1939 prostor Witkowice/Janów/Tułowice/boj /
16.09.1939-17.09.1939 Tułowice-prostor Brochów-Sianno/Bieliny-Famułki Brochowskie-Bieliny-prostor Łubiec-Wiersze/přesun s bojem /
18.09.1939 Wiersze-Truskawka(?)-severně Janówek-Pociecha-severně Sieraków/přesun s bojem /
19.09.1939-20.09.1939 hájenka severně Sieraków-jižně Dąbrowa-Varšava/Bielany/přesun /
20.09.1939-22.09.1939 Varšava/Bielany CIWF (Ústřední institut tělesné výchovy – Centralny Instytut Wychowania Fizycznego) /
22.09.1939 Varšava/Bielany CIWF-Varšava/prostor Ogrod Saski-Varšava/prostor Belweder/přesun /
22.09.1939-23.09.1939 Varšava/Łazienki-kasárny 1. švališerského pluku /
23.09.1939-27.09.1939 Varšava/?
27.09.1939-29.09.1939 Varšava/Łazienki-kasárny 1. švališerského pluku /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-12.09.1939 Mikke, Tadeusz (podpułkownik kawalerii)
12.09.1939-29.09.1939 Chłapowski, Kazimierz Józef (major kawalerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.08.1939-23(?).09.1939 1. eskadrona 15. hulánského pluku 5)
24.08.1939-29.09.1939 2. eskadrona 15. hulánského pluku
24.08.1939-09.09.1939; 11.09.1939-29.09.1939 3. eskadrona 15. hulánského pluku 6)
24.08.1939-29.09.1939 4. eskadrona 15. hulánského pluku
24.08.1939-23.09.1939 kulometná eskadrona 15. hulánského pluku 7)
24.08.1939-29.09.1939 protitanková četa 15. hulánského pluku 8)
24.08.1939-DD.09.1939 cyklistická eskadrona 15. hulánského pluku 9)
24.08.1939-29.09.1939 spojovací četa 15. hulánského pluku
24.08.1939-DD.09.1939 pomocná eskadrona 15. hulánského pluku 10)
24.08.1939-DD.09.1939 zákopnicko-plynové družstvo 15. hulánského pluku 11)
03.09.1939-09.09.1939; 13.09.1939-14.09.1939 1. baterie 7. oddílu jízdního dělostřelectva 12)
03.09.1939-04(?).09.1939 Eskadrona obrněných automobilů č. 71 13)
DD.08.1939-08.09.1939 pochodová eskadrona 15. hulánského pluku 14)
10.09.1939-12.09.1939 2. baterie 7. oddílu jízdního dělostřelectva 12)
13.09.1939-14.09.1939 jedna četa Eskadrony průzkumných tanků č. 71 13)
16.09.1939-18.09.1939 (?) 3. baterie 7. oddílu jízdního dělostřelectva 12)
DD.09.1939-DD.09.1939 pěší eskadrona 15)
23.09.1939-29.09.1939 kulometná četa 15. hulánského pluku 7)
23.09.1939-29.09.1939 zákopnicko-plynové družstvo 15. hulánského pluku 11)
Čestný název:
Honorary Name:
Od DD.08.1920 „15 Pułk Ułanów Poznańskich″
Vyznamenání:
Decorations:
Bojová zástava pluku byla 09.07.1921 vyznamenána Stříbrným křížem Řád Virtuti Militari za válku 1918-1921 (č. 4000)
Poznámka:
Note:
1) Pluk složil zbraně v rámci Sloučené jezdecké brigády při kapitulaci Varšavy.
2) Abraham uvádí, že se jednotky brigády vrátily do svých nástupních prostorů už 25.08.1939. Bauer a Polak však uvádějí, že pluk dosáhl prostoru Zaniemyśle ráno 27.08.1939.
3) Po této ose se přesunovala část pluku s velitelstvím v rámci brigádní pochodové kolony.
4) Po této ose se jako boční zajištění brigádní pochodové kolony přesunovala korouhev pluku (1. a 3. eskadrona + kulometná četa + protitanková četa + 1. baterie 7. oddílu jízdního dělostřelectva) pod velením majora Chłapowského
5) Po reorganizaci pluku v rámci Sloučené jezdecké brigády (23.09.1939) už eskadrona v sestavě pluku nebyla. Zbytky eskadrony byly pravděpodobně zařazeny do jiných eskadron pluku.
6) V dnech 09.09.1939-10.09.1939 byla eskadrona rozkazem velitele brigády přidělena k 17. hulánskému pluku a 10.09.1939-11.09.1939 7. pluku jízdních střelců.
7) Po reorganizaci pluku v rámci Sloučené jezdecké brigády (23.09.1939) byla v jeho sestavě kulometná četa.
8) Głowacki ji uvádí v sestavě pluku po reorganizaci ve Varšavě. Jméno velitele čety po smrti původního velitele však v uvedených zdrojích není uvedeno.
9) Eskadrona utrpěla v bojích dne 09.09.1939-10.09.1939 těžké ztráty. Kromě velitele eskadrony padli rovněž dva velitelé čet. Po těchto bojích je v polské historiografii zaznamenána jako četa. Głowacki ji v sestavě pluku po reorganizaci neuvádí.
10) O zániku eskadrony nejsou v níže uvedených zdrojích uvedeny žádné údaje.
11) O zániku původního družstva nejsou v níže uvedených zdrojích uvedeny žádné údaje. Po reorganizaci mělo být v sestavě pluku zákopnicko-plynové družstvo, které však bylo pravděpodobně vytvořeno ze zbytků bývalé brigádní 3. zákopnické eskadrony.
12) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale operačně podléhala veliteli pluku.
13) Eskadrona (četa) byla organizačně v sestavě Obrněné korouhve č. 71, ale operačně podléhala veliteli pluku.
14) Eskadrona vznikla v průběhu mobilizace, ale zůstávala v mírové posádce pluku. Při ústupu Velkopolské jezdecké brigády obdržela rozkaz k připojení se k pluku a 08.09.1939 se k němu připojila. Ještě téhož dne byla rozpuštěna a její členové byli zařazeni do jednotlivých eskadron pluku.
15) Pěší eskadrona byla zorganizovaná v Kampinoském pralese zástupcem velitele pluku setníkem Braunkem z různých ustupujících skupinek, mezi jinými pozemního personálu jednotek podřízených Velitelství letectva Armády „Poznaň“ a účastnila se bojů o přechod do Varšavy.
Zdroje:
Sources:

Abraham, Roman: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON 1969, Wydanie III
Bauer, Piotr-Polak, Bogusław: Armia „Poznań“ 1939, Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań 1987
Szacherski, Zbigniew: Wierni przysiędze, Institut Wydawniczy „PAX“, Warszawa 1966
Szubański, Rajmund: Polska broń pancerna w 1939 roku, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2004
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/15-hulansky-pluk-1939-1939-t171967#511961Verze : 1
MOD
Velitelská sestava pluku:


velitel pluku – 24.08.1939-12.09.1939 podplukovník jezdectva Tadeusz Mikke 1)
12.09.1939-29.09.1939 major jezdectva Kazimierz Józef Chłapowski 2)
I. zástupce velitele pluku – 24.08.1939-12.09.1939 major jezdectva Kazimierz Józef Chłapowski 2)
12.09.1939-29.09.1939 setník Władysław Alojzy Braunek 3)
II. zástupce velitele pluku (ubytovatel) – 24.08.1939-12.09.1939 setník Władysław Alojzy Braunek 3)
pobočník velitele pluku – 24.08.1939-29.09.1939 poručík jezdectva Szymon Bolesław Skorupski 4)
ordonanční důstojník – 24.08.1939-29.09.1939 poručík jezdectva v záloze Andrzej Adolf Alfons Niegolewski. Podle Głowackého Niegołewski. 5)
zpravodajský důstojník – 24.08.1939-DD.09.1939 poručík jezdectva v záloze Stanisław Kościelski 6)
zbrojní důstojník (a plynový důstojník?) – 24.08.1939-DD.09.1939 podporučík jezdectva (v záloze?) Stefan Kaczmarek
hospodářská eskadrona – 24.08.1939-DD.09.1939 poručík jezdectva v záloze Krzysztof Wize 7)
lékař – 24.08.1939-DD.09.1939 kapitán dr med. Edward Gorzkowski 8)
veterinární lékař – 24.08.1939-DD.09.1939 podporučík lékař vet. (v záloze?) Euzebiusz Małecki 9)
kaplan – 24.08.1939-DD.09.1939 kněz Dankowski 10)
01.09.1939-29.09.1939 kapitán v záloze kněz Marian Konopiński 11)
bojový trén - 24.08.1939-DD.09.1939 poručík jezdectva v záloze Witold Prus-Głowacki
těžký plukovní trén – 24.08.1939-DD.09.1939 poručík jezdectva v záloze Krzysztof Wize ? 7)
1. eskadrona – 24.08.1939-12.09.1939 poručík jezdectva Stanisław Jerzy Gardulski 12)
12.09.1939-16.09.1939 poručík jezdectva v záloze Antoni Dunin 13)
16.09.1939-23.09.1939 poručík jezdectva Sergiusz Wieżański 14)
2. eskadrona – 24.08.1939-29.09.1939 setník Władysław Józef Mackiewicz 15)
3. eskadrona – 24.08.1939-29.09.1939 setník Czesław Małachowski 16)
4. eskadrona – 24.08.1939-29.09.1939 setník Bronisław Buszkiewicz 17)
kulometná eskadrona – 24.08.1939-07(08?).09.1939 setník Jan Brodzki 18)
09.09.1939-29.09.1939 poručík jezdectva Marian Łukowski 19)
protitanková četa – 24.08.1939-08.09.1939 podporučík jezdectva Maciej Prószyński 20)
07.09.1939-29.09.1939 ???.
spojovací četa – 24.08.1939-29(?).09.1939 poručík jezdectva Bogdan Władysław Lubierski 21)
cyklistická eskadrona – 24.08.1939-08.09.1939 poručík jezdectva Przemysław Czarnocki 22)
08.09.1939-DD.09.1939 ???
ženijní a protichemické družstvo – 24.08.1939-DD.09.1939 ???
pochodová eskadrona – 25.08.1939-08.09.1939 poručík jezdectva v záloze Antoni Dunin 13)


1) 12.09.1939 padl v boji pravděpodobně s jednotkou 30. pěší divize a sborovým 6. motorizovaným kulometným praporem (X. armádní sbor) u obce Ziewanice. Za boje v září 1939 vyznamenán in memoriam Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari
https://www.poznan.pl/ulan/d_mikke.html
2) Do 12.09.1939 byl I. zástupcem velitele pluku. Po kapitulaci Varšavy (29.09.1939) v německém zajetí. Po osvobození v dubnu 1945 se vydal ke II. polskému sboru v Itálii. Tam byl zařazen k Pluku karpatských hulánů (Pułk Ułanów Karpackich) a od 30.11.1945 k 15. pluku poznaňských hulánů (15 Pułk Ułanów Poznańskich). V roce 1946 byl povýšen do hodnosti podplukovníka. Po válce bydlel ve Velké Británii a byl povýšen do hodnosti plukovníka. Zemřel 13.05.1969 v Ramsgate. Byl navržen na vyznamenání Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari, ale v oficiálním seznamu vyznamenaných není uveden.
https://www.poznan.pl/ulan/d_chlapowski.html
www.bohaterowie39.pl
3) Do 12.09.1939 byl II. zástupcem velitele pluku. Po kapitulaci Varšavy (29.09.1939) v německém zajetí. Po válce se vrátil do Polska. Zemřel 10.07.1963 ve Varšavě.
www.bohaterowie1939.pl
4) Po kapitulaci Varšavy (29.09.1939) v německém zajetí. Po válce se vrátil do Polska. Zemřel 28.03.1986 v Poznani.
5) Po kapitulaci Varšavy (29.09.1939) v německém zajetí. Po válce se vrátil do Polska. Zemřel 15.01.1998.
6) Od DD.09.1939 v německém zajetí.
7) Jako velitel hospodářské eskadrony pravděpodobně vedl rovněž těžký plukovní trén. Od DD.09.1939 v německém zajetí.
8) Od DD.09.1939 v německém zajetí. Podle evidence Polského červeného kříže 30.09.1940 ze zajetí propuštěn. Od 1945 do 1947 v Polské lidové armádě. Později akademický učitel. Zemřel 08.02.1982 v Poznani.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Gorzkowski
9) Od DD.09.1939 do DD.MM.19RR v německém zajetí. Pravděpodobně ze zajetí propuštěn. Zemřel 18.11.1955 ve městě Szamotuły.
10) Abraham a Bauer s Polakem jej uvádějí jako plukovního kaplana.
11) Podle internetových zdrojů uveden jako kaplan dobrovolník, který s plukem přešel bojovou cestu od 01.09.1939 do 29.09.1939. Po kapitulaci Varšavy byl jako zajatec v zajateckém táboře Oflag XB č. 2 Nienburg (Weser). V květnu 1940 byl formálně propuštěn jako zajatec, ale ihned zatčen, čímž se na něho přestala vztahovat Ženevská konvence. Od června 1940 v německém koncentračním táboře Dachau. Tam byl zařazen do skupiny vězňů, na kterých byly prováděny lékařské pokusy. 01.01.1943 na následky těchto zrůdných pokusů zemřel. 13.06.1999 byl ve Varšavě beatifikován papežem Janem Pavlem II.
https://www.swietyjozef.kalisz.pl/Dachau/35.html
12) 12.09.1939 byl těžce zraněn v boji u obce Ziewanice. Pravděpodobně odvezen do nemocnice v Kutnu, kde DD.09.1939 na následky zranění zemřel.
www.bohaterowie1939.pl
13) Od DD.08.1939 byl velitelem pochodové eskadrony, která se 08.09.1939 připojila k pluku a její mužstvo bylo zařazeno k jednotlivým eskadronám. Podle Abrahama byl od 08.09.1939 zástupcem velitele 1. eskadrony a od 12.09.1939 pravděpodobně jejím velitelem. 16.09.1939 vedl do boje 3. eskadronu a podle Przemszy-Zielińského byl jejím velitelem. Padl 16.09.1939 v boji v prostoru obce Zamczyska.
14) V některých zdrojích uveden jako Jan Sergiusz. Ve Schématizmu 1939 jako Sergiusz. Do 16.09.1939 byl velitelem I. čety. Po kapitulaci Varšavy unikl zajetí a zapojil se do ozbrojeného odboje v rámci Zemské armády. Byl povýšen do hodnosti setníka. Bojoval ve Varšavském povstání a po jeho potlačení utekl z transportu zajatců. Zemřel 07.01.1995 ve Varšavě.
www.1944.pl
15) Od 29.09.1939 v německém zajetí. Po osvobození zůstal na Západě. Do demobilizace (1947) sloužil v polské exilové armádě a byl povýšen do hodnosti majora. Byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari (č. 12795). Zemřel v Londýně 19.05.1963.
16) Od 29.09.1939 v německém zajetí.
www.bohaterowie39.pl
17) Od 29.09.1939 v německém zajetí. Po válce se vrátil do Polska. Zemřel 25.01.1971 v obci Puszczyków u Poznaně. Za boje v září 1939 byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari.
www.bohaterowie1939.pl
18) 07(08?).09.1939 byl se zraněním a angínou odvezen do nemocnice v Kutnu. K pluku se vrátil 14(?).09.1939 a stal se důstojníkem štábu Jezdecké operační skupiny Abraham. Od 29.09.1939 v německém zajetí. Po válce se vrátil do Polska a ze zdravotních důvodů byl demobilizován. Zemřel 02.01.1980 v Poznani.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Brodzki
19) Do 09.09.1939 byl velitelem I. čety. Od 29.09.1939 v německém zajetí. Po osvobození zůstal na Západě. Do demobilizace (1947) sloužil v polské exilové armádě a byl povýšen do hodnosti setníka. Po demobilizaci žil ve Velké Británii a byl povýšen do hodnosti majora. Za boje v září 1939 byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari (č. 13037). Zemřel v Londýně 04.11.1985.
20) 08.09.1939 padl u obce Górki Pęcławskie při pokusu o získání těla padlého velitele cyklistické eskadrony, poručíka Przemysława Czarnockého. Za boje v září 1939 byl vyznamenán in memoriam Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari. Jméno jeho nástupce v níže uvedených zdrojích není uvedeno.
www.bohaterowie39.pl
21) Głowacki jej uvádí jako velitele spojovací čety při obraně Varšavy 20.09.1939-29.09.1939. Internetový zdroj č. 1 uvádí, že byl 08.09.1939 u obce Małgoszcz těžce zraněn. Abraham uvádí, že byl zraněn 08.09.1939 při pokusu o získání těla padlého velitele cyklistické eskadrony. Od 29(?).09.1939 v německém zajetí. Po osvobození se vrátil do Polska. 21.12.1973 zemřel ve městě Wieluń. Za boje v září 1939 byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari (č. 13105).
22) 08.09.1939 padl při provádění průzkumu u obce Młogoszyn. Jeho nástupce není v níže uvedených zdrojích uveden.
www.bohaterowie39.pl


Zdroje: https://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34
https://www.straty.pl/
Abraham, Roman: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON 1969, Wydanie III
Bauer,Piotr-Polak, Bogusław: Armia „Poznań“ 1939, Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań 1987
URL : https://www.valka.cz/15-hulansky-pluk-1939-1939-t171967#511963Verze : 0
MOD
Pobočník velitele pluku, poručík jezdectva Szymon Bolesław Skorupski, se stal od 18.09.1939 rovněž velitelem plukovní cyklistické eskadrony. Głowacki jej uvádí po reorganizaci pluku jako pobočníka velitele pluku (adjutant)


Zdroje:
Abraham, Roman: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969.
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON 1969, Wydanie III.
URL : https://www.valka.cz/15-hulansky-pluk-1939-1939-t171967#512041Verze : 0
MOD