Main Menu
User Menu

Řadová jezdecká eskadrona [1939-1939]

Szwadron liniowy kawalerii/Cavalry Line Squadron

Řadová eskadrona – szwadron liniowy – line squadron


Byla základní vojskovou setninou jezdectva jako součást jezdeckého pluku. V rámci taktické činnosti měla podle 3. části Řádu jezdectva (Regulamin kawalerii cz. 3) za úkol:
1) provádět průzkum bojem jako hlavní hlídka (podjazd)
2) zajišťovat čelní, boční a ústupový pochod
3) provádět útočný, obranný, zdržovací boj a pronásledování.
4) ničit předměty a objekty
5) v boji chránit křídla
6) chránit vystavování hlídek (czat)
Eskadrona mohla být v případě nutnosti posílena těžkými kulomety, obrněnými automobily, zákopnickou jednotkou, protitankovými kanony, spojovacími prostředky.
Eskadrona byla v dispozici velitele pluku pod přímým velením velitele eskadrony.


Po mobilizaci měla eskadrona následující pravděpodobné tabulkové stavy:

Tabulkové počty eskadrony (etat szwadronu) Velitelský roj 1. řadová četa 2. řadová četa 3. řadová četa Hospodářské družstvo Eskadrona celkem
total number of squadron Commanding Squad 1st Line Platoon 2nd Line Platoon 3rd Line Platoon Supply Squad Squadron summary
důstojníci (oficerowie) 1 (velitel eskadrony) 1 (velitel čety) 1 (velitel čety) 1 (velitel čety) 0 4
officers 1 (Squadron Commander) 1 (Platoon Commander) 1 (Platoon Commander) 1 (Platoon Commander) 0 4
poddůstojníci (podoficerowie) 2 5 5 5 6 23
noncommissioned officers 2 5 5 5 6 23
vojíní (szeregowi) 5 22 22 22 8 79
private 5 22 22 22 8 79
vozkové (woźnice) 0 0 0 0 6 6
coachmen 0 0 0 0 6 6
pistole (pistolety) 1 3 3 3 3 13
pistols 1 3 3 3 3 13
karabiny (karabinki) Mauser wz. 29 6 24 24 24 17 95
carbine Mauser mod. 29 6 24 24 24 17 95
šavle (szable) 7 28 28 28 7 98
sabres 7 28 28 28 7 98
7,92 mm ruční kulomety Browning vz. 28 1 1 1 1 0 4
7,92 mm hand machine gun Browning mod. 28 1 1 1 1 0 4
protitankové pušky wz. 35 0 1 1 1 0 3
anti-tank guns mod. 35 0 1 1 1 0 3
koně (konie) 8 28 28 28 22 114
horses 8 28 28 28 22 114
soumaři (juczne konie) 1 1 1 1 0 4
packhorses 1 1 1 1 0 4
muniční vůz (wóz amunicyjny) 0 0 0 0 1 1
caisson 0 0 0 0 1 1
koňské povozy (wozy) 0 0 0 0 5 5
horse trucks 0 0 0 0 5 5
polní kuchyně 0 0 0 0 1 1
field kitchen 0 0 0 0 1 1
Smaczny uvádí skutečný stav eskadrony na příkladu mobilizovaného 7. hulánského pluku:
důstojníci 4
mužstvo 112
koně 128
ruční kulomety 4
protitankové pušky 3
povozy 5 (z toho 2 muniční)
polní kuchyně 1


Do pěšího boje po povelu „k pěšímu boji – sesednout“ („do walki pieszo – z koni“) se podle Szejnacha mohlo bezprostředně zapojit 54 a po povelu „k pěšímu boji všichni – sesednout“ (do walki pieszo wszyscy – z koni) až 70 příslušníků eskadrony z celkového počtu 112 lidí.

Zdroje (źródła, sources):
wp39.struktury.net
Smaczny, Henryk: Księga kawalerii polskiej 1914 – 1947 Rodowody – Barwa-broń, TESCO Przedsiębiorstwo Zagraniczne, Warszawa 1989
Szejnach, Andrzej: Pułk kawalerii polskiej w 1939 r. w walce pieszej, in: Wojskowy Przegląd Historyczny R.XXVIII Nr 1/1983, str. 310-315
Tym, Juliusz S.: Kawaleria w operacji i w walce, Fundacja Polonia Militaris, Warszawa 2006

Jezdecká eskadrona Velitel k 01.09.1939: Zdroj (Źródło): Poznámka (Uwaga):
Cavalry Squadron of the Commander as of 01.09.1939: Source: Note:
1. švališerský pluk
1st Light Horse Regiment
1. 1st setník (rotmistrz, cavalry captain) Ludwik Bieńkowski Wojciechowski, Jerzy Staniław: 1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1995 .
2. 2nd setník (rotmistrz, cavalry captain) Franciszek Józef Flatau Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
3. 3rd poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Stefan Andrzej Orpiszewski . .
4. 4th setník (rotmistrz, cavalry captain) Roman Chruszczewski . .
2. švališerský pluk
2nd Light Horse Regiment
1. 1st poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Adam Jaroszewski Milewski, Józef: 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1993 .
2. 2nd setník (rotmistrz, cavalry captain) Jan Przeździecki Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
3. 3rd poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Albert Wojciechowski . .
4. 4th setník (rotmistrz, cavalry captain) Kazimierz Branicki . .
3. švališerský pluk
3rd Light Horse Regiment
1. 1st setník (rotmistrz, cavalry captain) Michał Łaski Kosztyła, Zygmunt: Wrzesień 1939 roku na Białostocczyźnie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976 .
2. 2nd setník (rotmistrz, cavalry captain) Jan Chludziński Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
3. 3rd setník (rotmistrz, cavalry captain) Jerzy Krzyszkowski . .
4. 4th poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Karol Stricker . .
1. hulánský pluk
1st Uhlans Regiment
1. 1st setník (rotmistrz, cavalry captain) Tomasz Mineyko Kosztyła, Zygmunt: Wrzesień 1939 roku na Białostocczyźnie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976 .
2. 2nd setník (rotmistrz, cavalry captain) Wincenty Chrząszczewski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
3. 3rd setník (rotmistrz, cavalry captain) Konrad Zaremba . .
4. 4th poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Tadeusz Pietraszewski (?) . Ve Schématizmu 1939 (RO 1939) není uveden (nie jest podany)
2. hulánský pluk
2nd Uhlans Regiment
1. 1st setník (rotmistrz, cavalry captain) Stanisław Sołtykiewicz Dobroński, Adam: 2 Pułk Ułanów Grochowskich im. Gen. Józefa Dwernickiego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1993 .
2. 2nd setník v záloze (rotmistrz rezerwy, reserve cavalry captain) Jerzy Miełżyński Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
3. 3rd setník (rotmistrz, cavalry captain) Marian Tadeusz Cyngott . .
4. 4th poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Władysław I Wyszyński . .
3. hulánský pluk
3rd Uhlans Regiment
1. 1st poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Zygmunt Kalikst Skerl Stefan Sołtysik, Boje wrześniowe Pułku 3. Ułanów Śląskich, in: Żołnierze Września str. 209-311, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1971 .
2. 2nd poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Jerzy Grzybowski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
3. 3rd setník (rotmistrz, cavalry captain) Otton Zygmunt Ejsymont . Mimo rámec pluku. Působila jako divizní jezdecká eskadrona 6. pěší divize
4. 4th setník (rotmistrz, cavalry captain) Henryk Bigoszewski . .
Hulánský pluk 4
Uhlans 4th Regiment
1. 1st setník (rotmistrz, cavalry captain) Michał Bohdanowicz 4 Pułk Ułanów Zaniemeńskich, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 7, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2012 .
2. 2nd poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Zygmunt Edward Szendzielarz Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
3. 3rd setník (rotmistrz, cavalry captain) Zygmunt Nowakowski (?) . Ve Schématizmu 1939 (RO 1939) není uveden (nie jest podany)
4. 4th setník (rotmistrz, cavalry captain) Jarosław Domański . .
5. hulánský pluk
5th Uhlans Regiment
1. 1st poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Jerzy Jan Roszkowski 5 Pułk Ułanów Zasławskich, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 8, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2012 .
2. 2nd setník (rotmistrz, cavalry captain) Zbigniew Piotrowski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
3. 3rd setník (rotmistrz, cavalry captain) Ryszard Szempliński . .
4. 4th setník (rotmistrz, cavalry captain) Kazimierz Wachniewski . .
6. hulánský pluk
6th Uhlans Regiment
1. 1st poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Alfons Stanisław Rogowski Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982 Bauer a Polak uvádějí (podają) Stanisław Alfons
2. 2nd setník (rotmistrz, cavalry captain) Józef Staniszewski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
3. 3rd setník (rotmistrz, cavalry captain) Stanisław Jan Heller . .
4. 4th setník (rotmistrz, cavalry captain) Stefan Kajderowicz . .
7. hulánský pluk
7th Uhlans Regiment
1. 1st major jezdectva (kawalerii) (cavalry major) Seweryn Kulesza Odziemkowski, Janusz: 7 Pułk Ułanów Lubelskich im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Warszawa 1989 .
2. 2nd poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Jan Witold Poziomski (?) Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 Odziemkowski uvádí (podaje) Janusz Poziomski, ale ve schematizmu 1939 (RO 1939) je uveden pouze (tylko) Jan Witold.
3. 3rd poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Stefan Standełło . .
4. 4th setník (rotmistrz, cavalry captain) Antoni Mieczysław Męczarski . .
8. hulánský pluk
8th Uhlans Regiment
1. 1st poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Zygmunt Zajączkowski 8 Pułk Ułanów księcia Poniatowskiego, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 11, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2012 .
2. 2nd setník (rotmistrz, cavalry captain) Edward Tymoteusz Szawłowski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
3. 3rd setník (rotmistrz, cavalry captain) Józef Dokowski . .
4. 4th setník (rotmistrz, cavalry captain) Eryk Matuszek . .
9. hulánský pluk
9th Uhlans Regiment
1. 1st setník (rotmistrz, cavalry captain) Edward Stanisław Pałka Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982 .
2. 2nd setník (rotmistrz, cavalry captain) Antoni I Bielecki Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
3. 3rd setník (rotmistrz, cavalry captain) Edward Ksyk . .
4. 4th setník (rotmistrz, cavalry captain) Jerzy Poborowski . .
10. hulánský pluk
10th Uhlans Regiment
1. 1st setník (rotmistrz, cavalry captain) Władysław Abramowicz Wojciechowski, Jerzy Stanisław: 10 Pułk Ułanów Litewskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 2007 .
2. 2nd poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Czesław Szadkowski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
3. 3rd setník (rotmistrz, cavalry captain) Ludwik Napoleon Mościcki . .
4. 4th poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Teodor Piotr Kopeć . .
11. hulánský pluk
11th Uhlans Regiment
1. 1st setník (rotmistrz, cavalry captain) Andrzej Marian Kazimierz Szwarcenberg-Czerny Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia „Modlin″ 1939, WIH, MON, Warszawa 1987 .
2. 2nd poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Adam Marian Szulczewski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
3. 3rd poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Józef Kwiatkowski . .
4. 4th setník (rotmistrz, cavalry captain) Franciszek Wrzosek . .
12. hulánský pluk
12th Uhlans Regiment
1. 1st poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Stanisław Raczkowski (?) Wojciechowski, Jerzy Staniław: 12 Pułk Ułanów Podolskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 2003 Ve schematizmu z března 1939 není uveden (w Roczniku Oficerskim 1939 nie jest podany)
2. 2nd setník (rotmistrz, cavalry captain) Olgierd Jan Suryn Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991 .
3. 3rd setník (rotmistrz, cavalry captain) Jerzy Hollak Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 Bielski a Wojciechowski uvádějí (podają) Jerzy Józef Hollak
4. 4th setník (rotmistrz, cavalry captain) Feliks Pruszyński . .
13. hulánský pluk
13th Uhlans Regiment
1. tatarská, 1st Tatar Squadron setník (rotmistrz, cavalry captain) Aleksander Jeljaszewicz 13 Pułk Ułanów Wileńskich, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 16, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2012 1 Szwadron Tatarski
2. 2nd setník (rotmistrz, cavalry captain) Stanisław Kazimierz Józef Zakrzewski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 V publikaci 13 Pułk Ułanów uveden jako Wyssogota-Zakrzewski
3. 3rd setník (rotmistrz, cavalry captain) Bolesław Sediwi . V publikaci 13 Pułk Ułanów uveden jako Sedivi
4. 4th setník (rotmistrz, cavalry captain) Kazimierz Nawrocki . .
14. hulánský pluk
14th Uhlans Regiment
1. 1st podporučík jezdectva (cavalry 2nd lieutenant) Zbigniew Franciszek Panesz Bauer Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982 Bauer a Polak uvádějí (podają) poručík (porucznik, lieutenant)
2. 2nd setník (rotmistrz, cavalry captain) Roman Feliks Zygmunt Dzierżanowski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
3. 3rd poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Marian Walicki . Bauer a Polak uvádějí (podają) Michał Walicki
4. 4th setník (rotmistrz, cavalry captain) Józef Bokota . Bauer a Polak uvádějí (podają) Bokuta
15. hulánský pluk
15th Uhlans Regiment
1. 1st poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Stanisław Jerzy Gardulski Abraham, Roman: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969 .
2. 2nd setník (rotmistrz, cavalry captain) Władysław Józef Mackiewicz Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
3. 3rd setník (rotmistrz, cavalry captain) Czesław Małachowski . .
4. 4th setník (rotmistrz, cavalry captain) Bronisław Buszkiewicz . .
16. hulánský pluk
16th Uhlans Regiment
1. 1st setník (rotmistrz, cavalry captain) Józef Przeniewski Krasucki, Stanisław: 16 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1992 .
2. 2nd setník (rotmistrz, cavalry captain) Henryk Grudzień Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
3. 3rd setník (rotmistrz, cavalry captain) Stanisław Mikosz . .
4. 4th poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Aleksander Zarębicki . .
17. hulánský pluk
17th Uhlans Regiment
1. 1st setník (rotmistrz, cavalry captain) Michał Mieczysław Wojciech Gutowski Bauer, Piotr: 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1994 .
2. 2nd setník (rotmistrz, cavalry captain) Czesław Danielczyk Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
3. 3rd setník (rotmistrz, cavalry captain) Stanisław Czerniawski . .
4. 4th setník (rotmistrz, cavalry captain) Czesław Marian Juściński . .
18. hulánský pluk
18th Uhlans Regiment
1. 1st setník (rotmistrz, cavalry captain) Eugeniusz Świeściak Błaszczyk, Włodzimierz: 18 Pułk Ułanów, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1996 Błaszczyk uvádí (podaje) Swieściak
2. 2nd setník (rotmistrz, cavalry captain) Jan Kazimierz Franciszek Ładoś Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
3. 3rd poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Antoni Szlosowski . .
4. 4th poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Jerzy Głyba-Głybowski . Błaszczyk uvádí (podaje) Głyba-Głybowicz
19. hulánský pluk
19th Uhlans Regiment
1. 1st setník (rotmistrz, cavalry captain) Antoni Skiba Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991 .
2. 2nd setník (rotmistrz, cavalry captain) Jerzy Wiszniowski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
3. 3rd poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Stanisław Górecki . .
4. 4th poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Wojciech Gumiński . .
20. hulánský pluk
20th Uhlans Regiment
1. 1st setník (rotmistrz, cavalry captain) Jan Burtowy Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011 .
2. 2nd setník (rotmistrz, cavalry captain) Kazimierz Józef Czarnek Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
3. 3rd setník (rotmistrz, cavalry captain) Jan Mieczysław Ptak . .
4. 4th poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Ludwik Cuber . .
21. hulánský pluk
21st Uhlans Regiment
1. 1st setník (rotmistrz, cavalry captain) Edward Białkowski Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991 .
2. 2nd poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Edward Sobański Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
3. 3rd setník (rotmistrz, cavalry captain) Bolesław Deszert . .
4. 4th poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Karol Ludwik Kantor . .
22. hulánský pluk
22nd Uhlans Regiment
1. 1st setník (rotmistrz, cavalry captain) Czesław Marian Florkowski Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011 .
2. 2nd poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Kazimierz Józef Witold Łopuszański Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
3. 3rd setník (rotmistrz, cavalry captain) Bazyli Marcisz . .
4. 4th poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Stanisław Zbigniew Kuczera . Majewski uvádí (podaje) Zbigniew Stanisław
23. hulánský pluk
23rd Uhlans Regiment
1. 1st setník (rotmistrz, cavalry captain) Józef Kozicki 23 Pułk Ułanów Grodzieńskich, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 26, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2013 .
2. 2nd setník (rotmistrz, cavalry captain) Zygmunt Mackiewicz Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
3. 3rd poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Juliusz Stanisław Ciosiński . .
4. 4th poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Bolesław Józef Janowski . .
25. hulánský pluk
25th Uhlans Regiment
1. 1st poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Tadeusz Gerlecki Błasiński, Jan: 25 Pułk Ułanów Wielkopolskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1995; Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia „Modlin″ 1939, WIH, MON, Warszawa 1987 .
2. 2nd setník (rotmistrz, cavalry captain) Henryk Rojcewicz Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
3. 3rd setník (rotmistrz, cavalry captain) Zygmunt IV Orłowski . .
4. 4th setník (rotmistrz, cavalry captain) Antoni Pieściuk . .
26. hulánský pluk
26th Uhlans Regiment
1. 1st setník (rotmistrz, cavalry captain) Henryk Klemens Dzierżanowski Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia „Modlin″ 1939, WIH, MON, Warszawa 1987 Jurga a Karbowski uvádějí (podają) Dziewanowski
2. 2nd poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Julian Cetnerowski Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966 Jurga a Karbowski uvádějí (podają) setník (rotmistrz) Cetnarowski
3. 3rd setník (rotmistrz, cavalry captain) Władysław Śliwiński Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
4. 4th setník (rotmistrz, cavalry captain) Włodzimierz Budarkiewicz . .
27. hulánský pluk
27th Uhlans Regiment
1. 1st setník (rotmistrz, cavalry captain) Borys Gierasiuk Kowerko, Krzysztof: 27 Pułk Ułanów imienia króla Stefana Batorego 1920-1939, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 2005 .
2. 2nd poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Stefan Edmund Zygmunt Olszewski Gnat-Wieteska, Zbigniew: 27 Pułk Ułanów im. Króla Stefana Batorego, Warszawa 1992 .
3. 3rd setník (rotmistrz, cavalry captain) Józef Karol Kwieciński Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
4. 4th setník (rotmistrz, cavalry captain) Bronisław Zbigniew Racewicz . Od 03.09.1939 setník (rotmistrz, cavalry captain) Feliks Friessendorf
2. pluk jízdních střelců
2nd Mounted Rifle Regiment
1. 1st setník (rotmistrz, cavalry captain) Stanisław Glasser Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991 .
2. 2nd poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Kazimierz Rogatko Wojciechowski, Jerzy Staniław: 2 Pułk Strzelców Konnych, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1998 Wojciechowski uvádí (podaje) ppor. Tadeusz Rogatko
3. 3rd poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Tadeusz Izydor Gierasieński Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 Wojciechowski uvádí (podaje) Gierasiński
4. 4th poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Antoni Czarnyszewicz . Bielski a Wojciechowski uvádějí (podają) Czarnysiewicz
3. pluk jízdních střelců
3rd Mounted Rifle Regiment
1. 1st setník (rotmistrz, cavalry captain) Mieczysław Roman Pająk Kostrzewski, Andrzej: 3 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1992 .
2. 2nd setník (rotmistrz, cavalry captain) Antoni Kossakowski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
3. 3rd setník (rotmistrz, cavalry captain) Wiktor I Gosiewski . .
4. 4th poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Lucjan Lewandowski . .
4. pluk jízdních střelců
4th Mounted Rifle Regiment
1. 1st setník (rotmistrz, cavalry captain) Leopold Konrad Peszkowski Gnat-Wieteska, Zbigniew: 4 Pułk Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1995 .
2. 2nd setník (rotmistrz, cavalry captain) Mieczysław Rasiewicz Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
3. 3rd setník (rotmistrz, cavalry captain) Marceli Ignaczak . .
4. 4th setník (rotmistrz, cavalry captain) Michał Śliwiński . .
5. pluk jízdních střelců
5th Mounted Rifle Regiment
1. 1st poručík jezdectva (porucznik, cavalry lieutenant) Stanisław Lucjan Sławik Gnat-Wieteska, Zbigniew: 5 Pułk Strzelców Konnych, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 2003 .
2. 2nd setník (rotmistrz, cavalry captain) Jarosław Chodań Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
3. 3rd setník (rotmistrz, cavalry captain) Wojciech Łopuski . .
4. 4th setník (rotmistrz, cavalry captain) Bronisław IV Piotrowski . .
6. pluk jízdních střelců
6th Mounted Rifle Regiment
1. 1st setník (rotmistrz, cavalry captain) Józef Czesław Wilczyński Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011 .
2. 2nd poručík jezdectva (cavalry lieutenant) Mieczysław Michał Bielecki Gnat-Wieteska, Zbigniew: 6 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1998 .
3. 3rd setník (rotmistrz, cavalry captain) Wacław Stanisław Zachoszcz Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
4. 4th setník (rotmistrz, cavalry captain) Adam Jan Szeloch . .
7. pluk jízdních střelců
7th Mounted Rifle Regiment
1. 1st setník (rotmistrz, cavalry captain) Konstanty Kozłowski Tym, Juliusz S.: 7 Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1999 .
2. 2nd setník (rotmistrz, cavalry captain) Stanisław Rupert Jankowski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
3. 3rd setník (rotmistrz, cavalry captain) Kazimierz Bogusławski . .
4. 4th setník (rotmistrz, cavalry captain) Zdzisław Antoni Baranowski . .
8. pluk jízdních střelců
8th Mounted Rifle Regiment
1. 1st poručík jezdectva (cavalry lieutenant) Stanisław Dworecki Gnat-Wieteska, Zbigniew: 8 Pułk Strzelców Konnych, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1991 .
2. 2nd setník (rotmistrz, cavalry captain) Stanisław IV Wiśniewski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
3. 3rd setník (rotmistrz, cavalry captain) Antoni Pacewicz . .
4. 4th poručík jezdectva (cavalry lieutenant) Władysław Andrzej Piszczkowski . .
9. pluk jízdních střelců
9th Mounted Rifle Regiment
1. 1st setník (rotmistrz, cavalry captain) Władyław Robak Gnat-Wieteska, Zbigniew: 9 Pułk Strzelców Konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1999 .
2. 2nd poručík jezdectva (cavalry lieutenant) Zygmunt Tucewicz Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 .
3. 3rd setník (rotmistrz, cavalry captain) Marian Waldeck . Gnat-Wieteska uvádí (podaje) Marian Waldemar Waldeck
4. 4th setník (rotmistrz, cavalry captain) Jan Bielicki . .

Řadová jezdecká eskadrona [1939-1939] - Organizační schéma eskadrony
Zdroj:
 https://wp39.struktury.net/pulk-kawalerii-szwadron-liniowy-1939.html

Organizační schéma eskadrony
Zdroj:
wp39.struktury.net

Řadová jezdecká eskadrona [1939-1939] - Organizační schéma řadové čety
Zdroj:
 https://wp39.struktury.net/pulk-kawalerii-szwadron-liniowy-1939.html

Organizační schéma řadové čety
Zdroj:
wp39.struktury.net

Řadová jezdecká eskadrona [1939-1939] - Organizační schéma velitelství eskadrony
Zdroj:
 https://wp39.struktury.net/pulk-kawalerii-szwadron-liniowy-1939.html

Organizační schéma velitelství eskadrony
Zdroj:
wp39.struktury.net

Řadová jezdecká eskadrona [1939-1939] - Organizační schéma hospodářského družstva
Zdroj:
 https://wp39.struktury.net/pulk-kawalerii-szwadron-liniowy-1939.html

Organizační schéma hospodářského družstva
Zdroj:
wp39.struktury.net

URL : https://www.valka.cz/Radova-jezdecka-eskadrona-1939-1939-t161297#490542Verze : 0
MOD