Main Menu
User Menu

9. hulánský pluk [1939-1939]

9 Pułk Ułanów Małopolskich/9th Uhlans Regiment

     
Název:
Name:
9. hulánský pluk
Originální název:
Original Name:
9 Pułk Ułanów Małopolskich
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
9. hulánský pluk
Datum zániku:
Disbanded:
29.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.08.1939-23.09.1939 Podolská jezdecká brigáda
23.09.1939-29.09.1939 Sloučená jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
27.08.1939-29.08.1939 Trembowla/? /
29.08.1939-01.09.1939 Trembowla-Tarnopol-Lvov / -Tarnów-Krakov-Częstochowa-Koluszki-Kutno-Września-Nekla/přesun po železnici /
01.09.1939-02.09.1939 Wagowo-Czachurki/prostor /
02.09.1939-03.09.1939 Kostrzyń-Swarzędz-Poznań-severně Wysogotowo/přesun /
04.09.1939 severně Wysogotowo-Poznaň-?/přesun /
05.09.1939-06.09.1939 ?-Rożnowa/přesun /
07.09.1939 Sompolno/les jižně /
08.09.1939 Czołowo/prostor /
09.09.1939 Dąbie/prostor /
10.09.1939 prostor Poddębice/les východně /
11.09.1939 Ujazd/prostor /
12.09.1939 Chrząstów-Ujazd/prostor /
13.09.1939-14.09.1939 Błonie/prostor /
15.09.1939 ?/? přesun /
16.09.1939 Budy Stare-Brochów/přesun /
17.09.1939 Brochów-Grabina/přesun /
18.09.1939 Grabina-Roztoka-Wiersze-Janówek-Palmiry/přesun /
19.09.1939 Sieraków-prostor Laski/přesun /
20.09.1939-21.09.1939 Laski-Wólka Węglowa-Varšava/Bielany /
22.09.1939-23.09.1939 Varšava/kasárny 1. švališerského pluku /
23.09.1939-26.09.1939 Varšava/prostor Chelmské ulice od Belwederské po Zakrzewskou /
27.09.1939-28.09.1939 Varšava/ulice Piusa XI. /
28.09.1939-29.09.1939 Varšava/kasárny 1. švališerského pluku /

Velitel:
Commander:
27.08.1939-29.09.1939 Rudnicki, Klemens (podpułkownik dyplomowany kawalerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

27.08.1939-23(21?).09.1939 1. řadová jezdecká eskadrona 9. hulánského pluku 2)
27.08.1939-03.09.1939; 07.091939-29.09.1939 2. řadová jezdecká eskadrona 9. hulánského pluku 3)
27.08.1939-29.09.1939 3. řadová jezdecká eskadrona 9. hulánského pluku 3)
27.08.1939-23(21?).09.1939 4. řadová jezdecká eskadrona 9. hulánského pluku 2)
27.08.1939-29.09.1939 kulometná eskadrona 9. hulánského pluku 4)
27.08.1939-29.09.1939 protitanková četa 9. hulánského pluku 5)
27.08.1939-DD.09.1939 cyklistická četa 9. hulánského pluku 6)
27.08.1939-29.09.1939 spojovací četa 9. hulánského pluku 7)
27.08.1939-DD.09.1939 pomocná eskadrona 9. hulánského pluku 8)
27.08.1939-DD.09.1939; 23.096.1939-29.09.1939 zákopnicko-plynové družstvo 9. hulánského pluku 9)
01.09.1939-03.09.1939 2. baterie 6. oddílu jízdního dělostřelectva 10)
08.09.1939-17.09.1939 3. baterie 6. oddílu jízdního dělostřelectva 10)
21.09.1939-23(?).09.1939 pěší eskadrona 9. hulánského pluku 11)
Čestný název:
Honorary Name:
Od DD.MM.RRRR „9 Pułk Ułanów Małopolskich“.
Vyznamenání:
Decorations:
11.11.1966 byl pluku udělen Kapitulou Řádu Virtuti Militari v Londýně stříbrný kříž Řádu Virtuti Militari (č. 13 285) „za mimořádnou statečnost v období II. světové války 1939-1945“. 12)
Poznámka:
Note:
1) Pluk zanikl při kapitulaci Varšavy.
2) Při reorganizaci pluku v rámci Sloučené jezdecké brigády byla eskadrona v důsledku dosavadních ztrát zrušena a její příslušníci byli zařazeni do stavů dvou zbývajících eskadron. Przybyszewski píše, že tato reorganizace proběhla 21. září, ale rozkaz k reorganizaci byl vydán teprve 23. září.
3) Při reorganizaci pluku v rámci Sloučené jezdecké brigády byla eskadrona doplněna a zachována.
4) Od 23.09.1939 jako kulometná četa. Její součástí se stala část kulometné eskadrony 6. hulánského pluku
5) Po reorganizaci se jejím velitelem stal ppor. v záloze Antoni Krzysztofowicz, bývalý velitel protitankové čety 6. hulanského pluku.
6) Poslední záznam o činnosti čety v níže uvedených zdrojích je z 9. září, kdy jižně od obce Dąbie byla četa obklíčena odřadem německého III. praporu 46. pěšího pluku (30. pěší divize). Byla však osvobozena protiútokem 4. eskadrony a čety obrněných automobilů Obrněné korouhve č. 62. Velitel čety padl. V sestavě pluku po reorganizaci se neobjevuje.
7) Je v sestavě pluku po reorganizaci 23. září.
8) O činnosti jednotky nejsou v níže uvedených zdrojích žádné informace.
9) O činnosti jednotky nejsou v níže uvedených zdrojích žádné informace, ovšem po reorganizaci 23. září měla být součástí každého jezdeckého pluku Sloučené jezdecké brigády.
10) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale operačně podléhala veliteli pluku.
11) Podle Przybyszewského byla vytvořena z hulánů bez koní (značné ztráty koní v dosavadních bojích) 21. září při reorganizaci pluku. Podle rozkazu o vzniku Sloučené jezdecké brigády ze dne 23. září měly mít pluky pouze po dvě řadové jezdecké eskadrony a tak byla pravděpodobně zrušena. Głowcki ji v sestavě pluku po reorganizaci neuvádí.
12) Bojová zástava pluku jím nebyla dekorována, protože byla v roce 1944 v průběhu Varšavského povstání zničena.
Zdroje:
Sources:
Abraham, Roman: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969
Bauer, Piotr, Polak, Bogusław: Armia „Poznań“ 1939, Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań 1987
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON 1969, Wydanie III.
Obrona Warszawy w 1939 r. Wybór dokumentów wojskowych.- zebrał i opracował Mieczysław Cieplewicz, WIH, MON, Warszawa 1968.
Przybyszewski, Andrej: 9 Pułk Ułanów Małopolskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 2002
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/9-hulansky-pluk-1939-1939-t70230#494372Verze : 0
MOD
9 Pułk Ułanów Małopolskich – 9. malopolský hulánský pluk


Byl taktickým svazkem jezdectva jako součást Podolské jezdecké brigády.
Poplachová mobilizace pluku proběhla v posádkovém městě Trembowla ve dnech 27. – 28. srpna 1939.
Od 23. září byl součástí Sloučené jezdecké brigády armády „Varšava“.
Pluk zanikl 29. září při kapitulaci Varšavy.


Sestava k 1. září 1939:
velitel pluku – diplomovaný podplukovník jezdectva Klemens Rudnicki
I. zástupce velitele pluku – major jezdectva Stefan Tomaszewski (II)
II. zástupce velitele pluku (ubytovatel) – major Zygmunt Elsner
plukovní pobočník – setník Stanisław Szczepan Juszczak
ordonanční důstojník – ?
zpravodajský důstojník – setník Jerzy Poborowski
zbrojní důstojník – podporučík Franciszek Longchamps de Barier (19. září zraněn)
plynový důstojník – podporučík Edmund Romanowski (19. září zraněn)
hospodářská eskadrona – setník Bohdan Zaorski
lékař – podporučík dr Alfred Paczkowski
veterinární lékař – kapitán lékař vet. Walerian Rutkowski
kaplan – ?
velitel trénů – ?
bojový trén - ?
těžký plukovní trén – ?
1. eskadrona – setník Edward Pałka
2. eskadrona – setník Antoni Bielecki
3. eskadrona – setník Edward Ksyk
4. eskadrona – setník Jerzy Poborowski (19. září padl)
kulometná eskadrona – setník Bronisław Ciepiela (19. září zraněn)
protitanková četa – poručík jezdectva Józef Kołat
spojovací četa – setník Michał Kowalski
cyklistická četa – podporučík Włodzimierz Siemieński
ženijní a protichemické družstvo – ?


Stav pluku 20. září:


15 důstojníků
400 poddůstojníků a hulánů
390 koníSestava pluku po jeho doplnění 23. září částí jednotek 6. hulánského pluku:


velitel - diplomovaný podplukovník Klemens Rudnicki
zástupce velitele – major Stefan Tomaszewski (II)
pobočník - setník Stanisław Szczepan Juszczak
ordonanční důstojník – podporučík Kazimierz Rostworowski
2. eskadrona – setník Antoni Bielecki
3. eskadrona – setník Edward Ksyk
kulometná četa - setník Bronisław Ciepiela
spojovací četa - setník Michał Kowalski
protitanková dělostřelecká četa – podporučík v záloze Antoni Krzysztofowicz


V září 1939 padlo: 10 důstojníků a 70 poddůstojníků a hulánů pluku.
Literatura: Roman Abraham, Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969.
Ludwik Głowacki, Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON 1969, Wydanie III.
Piotr Bauer, Bogusław Polak, Armia „Poznań“ 1939, Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań 1987, ISBN 83-03-01788-8.
Smaczny, H.: Księga kawalerii polskiej 1914 – 1947 Rodowody – Barwa-broń, TESCO Przedsiębiorstwo Zagraniczne, Warszawa 1989, ISBN 83-00-02555-3.
URL : https://www.valka.cz/9-hulansky-pluk-1939-1939-t70230#247461Verze : 0
MOD