Main Menu
User Menu

Podleská jezdecká brigáda [1939-1939]

Podlaska Brygada Kawalerii/Podlaska Cavalry Brigade

     
Název:
Name:
Podleská jezdecká brigáda
Originální název:
Original Name:
Podlaska Brygada Kawalerii
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Podleská jezdecká brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
06.10.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-09.09.1939 Samostatná operační skupina „Narev“
09.09.1939-15.09.1939 Jezdecká operační skupina Podhorski
16.09.1939-19.09.1939 bez nadřízeného velitelství 1)
19.09.1939-27.09.1939 Skupina velitele Sborové oblasti č. IX
27.09.1939-06.10.1939 Samostatná operační skupina „Polesí“
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-28.08.1939 Białystok/? /
28.08.1939-05.09.1939 Stawiski/prostor /
06.09.1939 Mały Płock-Popki/prostor /
07.09.1939-08.09.1939 Nadbory/prostor /
08.09.1939-09.09.1939 Prosienica/prostor /
09.09.1939-10.09.1939 Złotoria/prostor /
11.09.1939 Przeździecko/Mroczki/? /
12.09.1939 Dąbrowa Wielka/? /
13.09.1939 Pietraszki/? /
14.09.1939-15.09.1939 Warpechy Nowe/škola /
16.09.1939 Eliaszuki/? /
17.09.1939 Wołkowysk/prostor /
18.09.1939 Iłosk-Ziołowa/? /
19.09.1939 Kublik/? /
20.09.1939 Lubiaż/? /
21.09.1939 Werchy/? /
22.09.1939 Huszyn/? /
23.09.1939 Niesuchojeże-Serechowicze/přesun /
24.09.1939 Serechowicze-Bucyń-Siedliszcze-Wyżwa Nowa-Stara Huta/přesun /
25.09.1939 Sukacze-Grabów-Świtaż/přesun /
26.09.1939 Komarówka-Pulmo/prostor /
27.09.1939 Żuków-Krasówka/prostor /
28.09.1939 Jabłoń/prostor /
29.09.1939 Kostry-Cichostów/prostor /
30.09.1939 Suchowola/? /
01.10.1939-02.10.1939 Kolonia Bystrzycka/? /
03.09.1939 Burzec/dvůr /
04.09.1939 Stara Wróblina-Krzywda/? /
05.09.1939 Krzywda/? /
06.09.1939 les severozápadně Lipiny-Gułów/? /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-06.10.1939 Skrzyński-Kmicic, Ludwik (generał brygady)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
24.08.1939-06.10.1939 Szychiewicz, Juliusz (major dyplomowany kawalerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.08.1939-13.09.1939 1. zákopnická eskadrona
24.08.1939-12.09.1939 10. hulánský pluk
24.08.1939-16.09.1939 14. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
24.08.1939-DD.09.1939 353. intendanční park typ II
24.08.1939-06.10.1939 5. hulánský pluk
24.08.1939-06.09.1939 9 pluk jízdních střelců
24.08.1939-08.09.1939 90. jezdecká zdravotnická četa
24.08.1939-13.09.1939 94. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typ "B"
24.08.1939-09.09.1939 Cyklistická eskadrona Podleské jezdecké brigády
24.08.1939-DD.09.1939 Jízdní četa polního četnictva č. 10
24.08.1939-15.09.1938 Obrněná korouhev č. 32
24.08.1939-31.08.1939 Samostatná kulometná četa č. 10
24.08.1939-06.10.1939 Spojovací eskadrona Podleské jezdecké brigády
24.08.1939-13.09.1939 Vozatajská dílna č. 343
24.08.1939-13.09.1939 Vozatajská kolona jezdectva č. 149
24.08.1939-13.09.1939 Vozatajská kolona jezdectva č. 353
24.08.1939-13.09.1939 Vozatajská kolona jezdectva č. 354
24.08.1939-13.09.1939 Vozatajská kolona jezdectva č. 355
24.08.1939-12.09.1939 Vozatajská kolona jezdectva č. 356
24.08.1939-13.09.1939 Vozatajská kolona jezdectva č. 357
24.08.1939-DD.09.1939 Výzbrojní parkové družstvo č. 343
24.08.1939-DD.09.1939 Štábní eskadrona Podleské jezdecké brigády
14.09.1939-15.09.1939 94. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typ "B"
16.09.1939-06.10.1939 Jízdní jednotka 14. oddílu jízdního dělostřelectva

Ručně vyplněné položky:
-
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) 16. září štáb brigády a část brigádních jednotek ztratila při ústupu kontakt se zbytkem Jezdecké operační skupiny Podhorski.
Zdroje:
Sources:
Gnat-Wieteska, Zbigniew: 9 Pułk Strzelców Konnych im. Gen. Kazimierza Pułaskiego Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1999
Kosztyła, Zygmunt: Wrzesień 1939 roku na Białostocczyźnie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976
Majorkiewicz, Felicjan: Dane nam było przeżyć, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1972
Wróblewski, Jan: Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1989

URL : https://www.valka.cz/Podleska-jezdecka-brigada-1939-1939-t48635#460440Verze : 0
MOD
Podlaska Brygada Kawalerii (Białystok) – stav k 1.9.1939
- velitel gen. bryg. Ludwik Kmicic-Skrzyński


5. Pułk Ułanów Zasławskich
– velitel płk Stefan Chomicz


10. Pułk Ułanów Litewskich
– velitel ppłk Kazimierz Karol Busler


9. Pułk Strzelców Konnych im. Gen. Kazimierza Pułaskiego
- velitel płk Tadeusz Antoni Falewicz


14. Dywizjon Artylerii Konnej
– velitel ppłk dypl. Tadeusz Żyborski


32. Dywizjon Pancerny
– velitel mjr Stanisław Szostak


94. Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej
– velitel ppor. Józef Musiał


10. Szwadron Kolarzy
– velitel ppor. Marian Jurecki


1. Szwadron Pionierów
– velitel rtm. Henryk Szela


10. Szwadron Łączności
– velitel kpt. Jan Anatol Jurewicz


10. Samodzielny Pluton ckm
– velitel ppor. Tadeusz Rojkiewicz

10. Pluton Konny Żandarmerii

služby:
Poczta Polowa nr 190
Sąd Polowy nr 50
– velitel kpt. Stanisław Łebiński
Drużyna Parkowa Uzbrojenia nr 343
Park Intententury nr 343
90 Pluton Sanitarny Konny
– velitel kpt. dr Stanisław Wojciechowski


Zgrupowanie taborów:
Kolumna Taborowa Kawalerii nr 353 – velitel por. rez. Mroczkowski
Kolumna Taborowa Kawalerii nr 354 – velitel ppor. rez. Jan Skarżyński
Kolumna Taborowa Kawalerii nr 355
Kolumna Taborowa Kawalerii nr 356 – velitel ppor. rez. Tadeusz Lubicz-Sadowski
Kolumna Taborowa Kawalerii nr 357 – velitel ppor. rez. Kalbarczyk
Kolumna Taborowa Kawalerii nr 358
Warsztat Taborowy nr 343


Zdroje:
Ksiega kawalerii polskiej 1914-1947. Rodowody-barwa-broń
Autor: Henryk Smaczny
Nakladatelství:TESCO, Warszawa 1989
ISBN: 83-00-02555-3


„O kawalerii polskiej XX w″
Autor: Cezary Leżeński , Lesław Kukawski
Nakladelství : Ossolineum 1991
URL : https://www.valka.cz/Podleska-jezdecka-brigada-1939-1939-t48635#189497Verze : 0
MOD