Main Menu
User Menu

27. hulánský pluk [1939-1939]

27 Pułk Ułanów Wielkopolskich imienia Króla Stefana Batorego/27th Uhlans Regiment

     
Název:
Name:
27. hulánský pluk
Originální název:
Original Name:
27 Pułk Ułanów Wielkopolskich imienia Króla Stefana Batorego
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.03.1939
Předchůdce:
Predecessor:
27. hulánský pluk
Datum zániku:
Disbanded:
27.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.03.1939-27.09.1939 Novohradská jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
23.03.1939-26.03.1939 Nieśwież/? /
26.03.1939-26.03.1939 Nieśwież-Horodzieje/přesun po vlastní ose /
26.03.1939-28.03.1939 Horodzieje-Baranowicze / -Białystok-Łapy-Ostrołęka-Tłuszcz-Sierpc/přesun po železnici /
28.03.1939-08.07.1939 Rościszewo/? /
08.07.1939 Rościszewo-Dłutowo/přesun po vlastní ose /
08.07.1939-03.09.1939 Dłutowo/? /
04.09.1939-05.09.1939 Byńsk-Okalewo-Płock-Radziwie-prostor Łąck/přesun /
05.09.1939-08.09.1939 Łąck/prostor /
08.09.1939-09.09.1939 prostor Łąck-Gąbin-Studzieniec-Śladów(?)-Kazuń/přesun / 2)
10.09.1939-11.09.1939 Kazuń-Kromnów-Nowy Dór Mazowiecki-Jabłonna-Zielonka-prostor Wiązowna/přesun / 2)
12.09.1939 Wiązowna/prostor / 2)
13.09.1939 Rudka-Makanów-Poręby-Celinów-prostor Maliszew-Kołbiel/přesun /
14.09.1939 Garwolin-prostor Polesie Rowskie/přesun / 2)
14.09.1939-15.09.1939 prostor Polesie Rowskie-Korytnica-Ryki-Moszczanka-prostor Baranów/přesun / 2)
16.09.1939-17.09.1939 jižně Baranów/prostor / 2)
17.09.1939-18.09.1939 prostor jižně Baranów-prostor Samoklęski-Niemce/ přesun /
18.09.1939-19.09.1939 Niemce-prostor Łęczna/přesun / 2)
19.09.1939-20.09.1939 prostor Łęczna-Puchaczów-Siedliszcze-prostor Rejowiec/přesun / 2)
20.09.1939-21.09.1939 prostor Rejowiec-Depułtycze-Sielec-Wojsławice-prostor Grabowiec/přesun / 2)
22.09.1939 Kraczew/prostor / 2)
23.09.1939 prostor Kraczew-Janówka-Polanówka-Suchowola-Grabnik-Krasnobród-Ciotusza-Majdan Sopocki/přesun /
24.09.1939 Majdan Sopocki-Oseredek-Rybnica-Ruda Różaniecka/přesun / 2)
24.09.1939-25.09.1939 Ruda Różaniecka-Piła-Gorajec-prostor Horyniec/přesun / 2)
25.09.1939-26.09.1939 prostor Horyniec / -Nahanów-Kochanówka-Morańce-Lubienie-Bonów-Siedliska/přesun / 2)
26.09.1939-27.09.1939 Siedliska-Nowosielica-Władypol-Balice/přesun /

Velitel:
Commander:
23.03.1939-27.09.1939 Pająk, Józef II, (podpułkownik kawalerii) 3)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

23.03.1939-27(?).09.1939 1. řadová jezdecká eskadrona 27. hulánského pluku
23.03.1939-02.09.1939; 04.09.1939-27(?).09.1939 2. řadová jezdecká eskadrona 27. hulánského pluku 4)
23.03.1939-27(?).09.1939 3. řadová jezdecká eskadrona 27. hulánského pluku
23.03.1939-27.09.1939; 04.09.1939-27(?).09.1939 4. řadová jezdecká eskadrona 27. hulánského pluku 4)
23.03.1939-27(?).09.1939 kulometná eskadrona 27. hulánského pluku
23.03.1939-27(?).09.1939 protitanková četa 27. hulánského pluku
23.03.1939-27(?).09.1939 cyklistická četa 27. hulánského pluku
23.03.1939-27(?).09.1939 spojovací četa 27. hulánského pluku
23.03.1939-DD.09.1939 pomocná eskadrona 27. hulánského pluku 5)
23.03.1939-DD.MM.1939; 12.09.1939-DD.09.1939 zákopnicko-plynové družstvo 27. hulánského pluku 6)
28.08.1939-09(?).09.1939; 17.09.1939-27.09.1939 4. baterie 9. oddílu jízdního dělostřelectva 7)
13.09.1939-14.09.1939 1. baterie 9. oddílu jízdního dělostřelectva 7)
13.09.1939-13.09.1939 2. baterie 9. oddílu jízdního dělostřelectva 7)
Čestný název:
Honorary Name:
Od 16.10.1936 „27 Pułk Ułanów Wielkopolskich imienia Króla Stefana Batorego“
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Po boji s jednotkami sovětské 99. střelecké divize, 34. jezdecké divize (4. jezdecký sbor) a 29. tankové brigády byly zbytky pluku rozpuštěny.
2) Prostor dislokace jednotek brigády. Přesná dislokace velitelství pluku není v uvedených zdrojích uvedena.
3) 27.09.1939 padl v obci Balice do sovětského zajetí. DD.MM.1940 byl zavražděn v Katyni
4) Eskadrona byla v období 02.09.1939-04.09.1939 součástí vyčleněné korouhve pluku v podřízenosti Odřadu Novohradské jezdecké brigády.
5) V uvedených zdrojích nejsou o zániku eskadrony uvedeny žádné údaje. Głowacki ji však uvádí v sestavě pluku po 13.09.1939.
6) Po přesunu do nástupního prostoru pluku bylo rozkazem velitele brigády odveleno k brigádní 9. zákopnické eskadroně. Podle zprávy velitele družstva bylo 12. září odveleno ke 27. hulánskému pluku jako minérsko-chemický roj. V uvedených zdrojích nejsou o zániku družstva uvedeny žádné údaje.
7) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale operačně podléhala veliteli pluku.
Zdroje:
Sources:
Boguski, Jerzy: Artyleria konna na szlaku wojennym Grupy Operacyjnej Kawalerii gen. Władysława Andersa w kampanii wrześniowej 1939 r., Związek Artylerzystów Konnych na Obczyźnie, Londyn 1965
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Gnat-Wieteska, Zbigniew: 27 Pułk Ułanów imienia Króla Stefana Batorego, Warszawa 1992
Grzelak, Czesław K.: Kresy w czerwieni. Agresja Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku, Wydawnictwo NERITON, Warszawa 2001
Jarząbkiewicz, Jerzy, Łukomski, Grzegorz: Nowogródzka Brygada Kawalerii 1920-1939, Poznań 2000
Kowerko, Krzysztof: 27. Pułk Ułanów imienia Króla Stefana Batorego 1920-1939, Oficína Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 2005
Szypnicki, Wacław: Działania resztek 27 Pułku Ułanów po bitwie pod Broszkowem-Morańcami 27 września 1939 roku, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.23D/5 37
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/27-hulansky-pluk-1939-1939-t164423#497386Verze : 0
MOD
27. hulánský pluk - 27 Pułk Ułanów imienia Króla Stefana Batorego – 27th Uhlans Regiment
Byl taktickým svazkem jezdectva jako součást Novohradské jezdecké brigády.
Poplachová mobilizace pluku patřícího k jednotkám „zelené“ mobilizační skupiny proběhla v posádkovém městě Nieśwież už ve dnech 23. – 25. března.


Sestava pluku k 1. září 1939:
velitel pluku – podplukovník jezdectva Józef II Pająk (Po kapitulaci padl do sovětského zajetí a byl DD.MM.1940 zavražděn v Katyni.)
I. zástupce velitele pluku – major jezdectva Karol Stefan Rudnicki (Po kapitulaci padl do sovětského zajetí a byl DD.MM.1940 zavražděn ve Starobělsku.)
II. zástupce velitele pluku (ubytovatel) – major jezdectva Leopold Berg (po kapitulaci padl do sovětského zajetí a byl DD.MM.1940 zavražděn ve Starobělsku).
plukovní pobočník – setník Wacław Skrodzki (po kapitulaci padl do sovětského zajetí a byl DD.MM.1940 zavražděn ve Starobělsku).
ordonanční důstojník – podporučík jezdectva v záloze Antoni Radziwiłł (po kapitulaci padl do sovětského zajetí, do cca 15.12.1939 byl vězněn ve Starobělsku a poté propuštěn po diplomatické intervenci italské královny Eleny Černohorské, manželky krále Viktora Emanuela III.).
zpravodajský důstojník – podporučík jezdectva Zdzisław Marian Chojnacki
výzbrojní a protichemický důstojník – podporučík jezdectva v záloze Jan Bończa – Pióro (DD.09.1939 padl zraněn do sovětského zajetí a byl DD.MM.1940 zavražděn ve Starobělsku.)
hospodářská eskadrona – poručík jezdectva Stanisław Gołoński
lékař – kapitán lékař med. Jerzy Roman Szmelczyński (podle Radziwiłła byl v zajateckém táboře Starobielsk. Zdroje 1, 2 a 3 nepotvrzují jeho smrt).
veterinární lékař – poručík lékař vet. Kazimierz Alojzy Józef Skoczek
kaplan – kněz kaplan v záloze Stanisław Kurek
bojový trén - ?
těžký plukovní trén – ?
1. eskadrona – setník Borys Gierasiuk (po kapitulaci padl do sovětského zajetí a byl DD.MM.1940 zavražděn ve Starobělsku).
2. eskadrona – poručík Stefan Edmund Zygmunt Olszewski (padl 26. září v boji s pěchotou německé 28. pěší divize u obce Morańce).
3. eskadrona – setník Józef Karol Kwieciński (padl 26. září v boji s pěchotou německé 28. pěší divize u obce Morańce).
4. eskadrona – setník Bronisław Zbigniew Racewicz, od 03.09.1939 setník Feliks Friesendorff (Po kapitulaci padl do sovětského zajetí a byl DD.MM.1940 zavražděn v Katyni (Kozielsku?).)
kulometná eskadrona – setník Marian Chmielewski (Po kapitulaci padl do sovětského zajetí a byl DD.MM.1940 zavražděn ve Starobělsku.)
protitanková četa – poručík jezdectva Mieczysław Wiewiórowski (Po kapitulaci padl do sovětského zajetí a byl DD.MM.1940 zavražděn ve Starobělsku).
spojovací četa – poručík jezdectva Aleksander Siebielec (Po kapitulaci padl do sovětského zajetí a byl DD.MM.1940 zavražděn v SSSR).
cyklistická četa – poručík Henryk Jemiołek (Po kapitulaci padl do sovětského zajetí a zemřel DD.MM.RRRR v SSSR).
zákopnicko-plynové družstvo – podporučík Wacław Szypnicki (zraněn 26. září v boji s pěchotou německé 28. pěší divize u obce Morańce).


Zdroje:
1- https://www.katedrapolowa.pl/ofiary.php
2- Krzysztof Kowerko, 27 Pułk Ułanów imienia króla Stefana Batorego 1920-1939, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 2008
3- Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
4- Radziwiłł, Antoni: Sprawozdanie, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.23d
URL : https://www.valka.cz/27-hulansky-pluk-1939-1939-t164423#497392Verze : 0
MOD