Main Menu
User Menu

14. hulánský pluk [1939-1939]

14 Pułk Ułanów Jazłowieckich/14th Uhlans Regiment

     
Název:
Name:
14. hulánský pluk
Originální název:
Original Name:
14 Pułk Ułanów Jazłowieckich
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
14. hulánský pluk
Datum zániku:
Disbanded:
29.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.08.1939-23.09.1939 Podolská jezdecká brigáda
23.09.1939-29.09.1939 Sloučená jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
27.08.1939-30.08.1939 Lvov/? /
30.08.1939-01.09.1939 Lvov / -Přemysl-Krakov-Częstochowa-Koluszki-Łowicz-Kutno-Września-Nekla/přesun po železnici /
01.09.1939 Nekielka/prostor /
02.09.1939-03.09.1939 Nekielka-Kostrzyń-Swarzędz-Poznań-Sierosław/přesun /
04.09.1939 Poznaň/Starołęka Wielka /
05.09.1939-06.09.1939 Starołęka Wielka-Czerniejewo-jižně Hnězdno-Kleczew-prostor Sompolno-Police/přesun /
07.09.1939 Sompolno-Police-Babiak/přesun /
08.09.1939 Babiak-Chełmno/přesun /
09.09.1939-10.09.1939 Chełmno-Czepów-Wartkowice-les západně Poddębice/přesun /
11.09.1939 Poddębice-Florentynów-prostor Parzęczew/přesun /
12.09.1939 Leźnica/? /
13.09.1939-14.09.1939 Topola Królewska/prostor /
15.09.1939-16.09.1939 Kutno-Żychlin-Iłów-Budy Stare-Witkowice/přesun /
17.09.1939 Witkowice-Tułowice-Famułki Królewskie-Zamość-Górki/přesun /
18.09.1939 Dąbrowa Stara-Sowia Wola-Czeczotki-prostor Palmiry/přesun /
19.09.1939 Sieraków-prostor Laski-Wólka Węglowa/přesun /
20.09.1939-21.09.1939 Varšava/Bielany /
22.09.1939-23.09.1939 Varšava/kasárny 1. švališerského pluku /
24.09.1939-29.09.1939 Varšava/Czerniaków, Sadyba, Siekierki /
Velitel:
Commander:
27.08.1939-26.09.1939 Godlewski, Edward Józef (pułkownik kawalerii) 2)
26.09.1939-29.09.1939 Sozański, Andrzej Heliodor Antoni (rotmistrz) 3)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

27.08.1939-23.09.1939 1. řadová jezdecká eskadrona 14. hulánského pluku 4)
27.08.1939-29.09.1939 2. řadová jezdecká eskadrona 14. hulánského pluku 5)
27.08.1939-23.09.1939 3. řadová jezdecká eskadrona 14. hulánského pluku 4)
27.08.1939-29.09.1939 4. řadová jezdecká eskadrona 14. hulánského pluku 5)
27.08.1939-29.09.1939 kulometná eskadrona 14. hulánského pluku 6)
27.08.1939-29.09.1939 protitanková četa 14. hulánského pluku 7)
27.08.1939-DD.09.1939 cyklistická četa 14. hulánského pluku 8)
27.08.1939-29.09.1939 spojovací četa 14. hulánského pluku 7)
27.08.1939-DD.09.1939 pomocná eskadrona 14. hulánského pluku 8)
27.08.1939-DD.09.1939; 23.096.1939-29.09.1939 zákopnicko-plynové družstvo 14. hulánského pluku 9)
01.09.1939-03.09.1939 3. baterie 6. oddílu jízdního dělostřelectva 10)
08.09.1939-17.09.1939 2. baterie 6. oddílu jízdního dělostřelectva 10)
Čestný název:
Honorary Name:
Od 12.08.1919 „14 Pułk Ułanów Kaniowskich“.
Vyznamenání:
Decorations:
Rozkazem ze 21. ledna 1921 byl pluku udělen a plukovní bojová zástava byla 20. března 1921 dekorována Stříbrným křížem V. třídy Řádu Virtuti Militari (č. 2514) za válku 1918-1921.
11.11.1966 udělena citace „Vyznamenaný za neobyčejnou statečnost v polské kampani 1939“ 11)
Poznámka:
Note:
1) Pluk zanikl při kapitulaci Varšavy.
2) Z důvodu těžkého onemocnění byl odvezen do nemocnice a tak se zachránil před zajetím. Od října 1939 činný v odboji.
3) Do 26.09.1939 velitel kulometné eskadrony (od 23.09.1939 kulometné čety).
4) Při reorganizaci pluku 23.09.1939 v rámci Sloučené jezdecké brigády byla eskadrona v důsledku dosavadních ztrát zrušena a její příslušníci byli zařazeni do stavů dvou zbývajících eskadron.
5) Při reorganizaci pluku 23.09.1939 v rámci Sloučené jezdecké brigády byla eskadrona doplněna a zachována.
6) Od 23.09.1939 jako kulometná četa. Její součástí se stala část kulometné eskadrony 6. hulánského pluku
7) Je v sestavě pluku po reorganizaci 23. září.
8) O činnosti jednotky nejsou v níže uvedených zdrojích žádné informace.
9) O činnosti jednotky nejsou v níže uvedených zdrojích žádné informace, ovšem po reorganizaci 23. září měla být součástí každého jezdeckého pluku Sloučené jezdecké brigády.
10) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale operačně podléhala veliteli pluku.
11) Protože pluk už byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari za válku 1918-1921, a protože stanovy řádu neumožňovaly udělit jednotce toto vyznamenání po druhé, bylo jí uděleno právo umístit citaci na státní stuze bojové zástavy.
Zdroje:
Sources:
www.ulanijazlowieccy.pl pl.wikipedia.org
Abraham, Roman: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969
Bauer, Piotr, Polak, Bogusław: Armia „Poznań“ 1939, Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań 1987
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON 1969, Wydanie III.
Obrona Warszawy w 1939 r. Wybór dokumentów wojskowych.- zebrał i opracował Mieczysław Cieplewicz, WIH, MON, Warszawa 1968.
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/14-hulansky-pluk-1939-1939-t70231#494452Verze : 2
MOD
14 Pułk Ułanów Jazłowieckich – 14. hulánský pluk


Byl taktickým svazkem jezdectva jako součást Podolské jezdecké brigády.
Od 23. září byl po reorganizaci součástí Sloučené jezdecké brigády Armády „Varšava“.
Pluk zanikl 29. září při kapitulaci Varšavy.


Sestava k 1. září 1939:
velitel pluku – plukovník jezdectva Edward Józef Godlewski
I. zástupce velitele pluku – podplukovník Zygmunt Ważyński (do ?)
II. zástupce velitele pluku (ubytovatel) – ?
plukovní pobočník – poručík Zdzisław Malanowski
ordonanční důstojník – podporučík Jerzy Zawidowski
zpravodajský důstojník – podporučík Stefan Fiema
zbrojní důstojník – poručík Wilhelm Kulmann
plynový důstojník – podporučík Roman Izierski
hospodářská eskadrona – poručík Alfred Godlewski (17. září padl)
lékař – podporučík dr Kazimierz Kosiński
veterinární lékař – podporučík lékař vet. Jarosław Piechowicz
kaplan – kněz kaplan Michał Lewandowski
velitel trénů – ?
bojový trén - ?
těžký plukovní trén – ?
1. eskadrona – poručík Zbigniew Panesz (19. září padl)
- poručík Jerzy Lambl (19. září těžce zraněn)
2. eskadrona – setník Roman Dzierżanowski (do ?)
- podporučík Zbigniew Żurowski (od ?)
3. eskadrona – poručík Marian Walicki (19. září padl)


4. eskadrona – setník Józef Bokota (do ?)
- poručík Bolesław Kostkiewicz (od ?)
kulometná eskadrona – setník Andrzej Sozański (od ? zástupce velitele pluku)
- podporučík Władysław Tychanowicz (od ?)
protitanková četa – podporučík Maciej Prószyński (do ?)
- podporučík Wiktor Ziemiński (od ?)
spojovací četa – poručík Bohdan Władysław Łubieński
cyklistická četa – podporučík Władysław Orski (do ?)
- podporučík Zbigniew Wacek (od ?)
ženijní a protichemické družstvo – ?
doplňovací eskadrona – poručík Konstanty Juszczak


Stav pluku 20. září:


14 důstojníků
29 poddůstojníků
388 hulánů
280 koní
7 těžkých kulometů
2 protitankové kanóny 37mm
trén
polní kuchyně


Sestava pluku po jeho doplnění 23. září částí jednotek 6. kaňovského hulánského pluku:


Velitel – plukovník Edward Józef Godlewski
Zástupce velitele – plukovník Stefan Juliusz Marian Liszko (bývalý velitel 6. hulánského pluku)
plukovní pobočník – poručík Zdzisław Malanowski
ordonanční důstojník – podporučík v záloze Jerzy Wcisman-Zawidowski


2. eskadrona – setník Józef Bokota
4.eskadrona – setník Roman Dzierżanowski
kulometná četa - setník Andrzej Sozański
spojovací četa - poručík Leon Rzewuski
protitanková četa – podporučík Wiktor Józef Ziemiński


V září 1939 padlo: 9 důstojníků a kolem 150 poddůstojníků a hulánů pluku.
Zraněno bylo: 5 důstojníků a 250 poddůstojníků a hulánů pluku.
Literatura: Roman Abraham, Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969.
Ludwik Głowacki, Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON 1969, Wydanie III.
Piotr Bauer, Bogusław Polak, Armia „Poznań“ 1939, Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań 1987, ISBN 83-03-01788-8.
Smaczny, H.: Księga kawalerii polskiej 1914 – 1947 Rodowody – Barwa-broń, TESCO Przedsiębiorstwo Zagraniczne, Warszawa 1989, ISBN 83-00-02555-3.
URL : https://www.valka.cz/14-hulansky-pluk-1939-1939-t70231#247463Verze : 0
MOD