Main Menu
User Menu

6. hulánský pluk [1939-1939]

6 Pułk Ułanów Kaniowskich/6th Uhlans Regiment

     
Název:
Name:
6. hulánský pluk
Originální název:
Original Name:
6 Pułk Ułanów Kaniowskich
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
6. hulánský pluk
Datum zániku:
Disbanded:
23.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.08.1939-23.09.1939 Podolská jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
27.08.1939-30.08.1939 Stanisławów/? /
30.08.1939-01.09.1939 Stanisławów-Lvov / -Krakov-Częstochowa-Koluszki-Września-Czerniejewo/přesun po železnici /
01.09.1939-02.09.1939 Marzenin-Noskowo-Graby-Gulczewo/prostor /
02.09.1939-03.09.1939 Nekla-Kostrzyń-Swarzędz-Poznań-prostor Skórzewo-Plewiska/přesun /
03.09.1939-04.09.1939 Skórzewo-Plewiska/prostor /
05.09.1939-06.09.1939 Poznań-prostor Słowikowo-Zieleń/přesun /
07.09.1939 Sompolno/les západně /
08.09.1939 Nowiny Brdowskie-Ładorudz/přesun /
09.09.1939-10.09.1939 Ładorudz-Dąbie-Orzeszków/přesun /
10.09.1939 Orzeszków-Uniejów-Wartkowice- Ignacew Parzęczewski/přesun /
11.09.1939 Ignacew Parzęczewski-Mrozowice/přesun /
12.09.1939 Janów (Janków?)-prostor Daszyna-Topola Królewska/přesun /
13.09.1939-14.09.1939 prostor Daszyna-Topola Królewska-Dąbie/prostor /
15.09.1939 Kutno-Żychlin-prostor Podczachy-Luszyn/přesun /
16.09.1939 Biała Góra-Witkowice/přesun /
17.09.1939 Witkowice-Famułki Królewskie-Polesie Stare-Krubiczew/přesun /
18.09.1939 Pociecha-Sieraków/prostor /
19.09.1939 Sieraków-prostor Laski/přesun /
20.09.1939-21.09.1939 Varšava/Vidlany /
22.09.1939-23.09.1939 Varšava/kasárny 1. švališerského pluku /

Velitel:
Commander:
27.08.1939-23.09.1939 Liszko, Stefan Juliusz Marian (pułkownik kawalerii) 2)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

27.08.1939-23.09.1939 1. řadová jezdecká eskadrona 6. hulánského pluku 3)
27.08.1939-23.09.1939 2. řadová jezdecká eskadrona 6. hulánského pluku 4)
27.08.1939-23.09.1939 3. řadová jezdecká eskadrona 6. hulánského pluku 5)
27.08.1939-23.09.1939 4. řadová jezdecká eskadrona 6. hulánského pluku 6)
27.08.1939-23.09.1939 kulometná eskadrona 6. hulánského pluku 7)
27.08.1939-DD.09.1939 protitanková četa 6. hulánského pluku 8)
27.08.1939-DD.09.1939 cyklistická četa 6. hulánského pluku 8)
27.08.1939-DD.09.1939 spojovací četa 6. hulánského pluku 8)
27.08.1939-DD.09.1939 pomocná eskadrona 6. hulánského pluku 8)
27.08.1939-DD.09.1939 zákopnicko-plynové družstvo 6. hulánského pluku 8)
01.09.1939-03.09.1939˛08.09.1939-17.09.1939 1. baterie 6. oddílu jízdního dělostřelectva 9)
Čestný název:
Honorary Name:
Od DD.09.1919 „6 Pułk Ułanów Kaniowskich“.
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) Po proniknutí do obklíčené Varšavy byly početní stavy pluku tak nízké, že zbytky pluku rozkazem gen. Abrahama, velitele Sloučené jezdecké brigády, ze dne 23. září doplnily stavy 9. a 14. hulánského pluku. Velitelství pluku bylo zrušeno.
2) Od 23. září byl zástupcem velitele 14. hulánského pluku.
3) Zbytek eskadrony společně se zbytkem 4. eskadrony byl zařazen do sestavy 9. hulánského pluku.
4) Zbytek eskadrony společně se zbytkem 3. eskadrony byl zařazen do sestavy 14. hulánského pluku.
5) Zbytek eskadrony společně se zbytkem 2. eskadrony byl zařazen do sestavy 14. hulánského pluku.
6) Zbytek eskadrony společně se zbytkem 1. eskadrony byl zařazen do sestavy 9. hulánského pluku.
7) Zbytek eskadrony (2 čety) byl rozdělen po četách do 9. a 14. hulánského pluku.
8) O činnosti jednotky nejsou v níže uvedených zdrojích žádné informace.
9) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale operačně podléhala veliteli pluku.
Zdroje:
Sources:
6 Pułk Ułanów Kaniowskich, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 9, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2012
Abraham, Roman: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969
Bauer, Piotr, Polak, Bogusław: Armia „Poznań“ 1939, Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań 1987
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON 1969, Wydanie III.
Obrona Warszawy w 1939 r. Wybór dokumentów wojskowych.- zebrał i opracował Mieczysław Cieplewicz, WIH, MON, Warszawa 1968.
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/6-hulansky-pluk-1939-1939-t70229#494158Verze : 0
MOD
6 Pułk Ułanów Kaniowskich – 6. hulánský pluk - 6th Uhlans Regiment


Byl taktickým svazkem jezdectva jako součást Podolské jezdecké brigády.
Poplachová mobilizace pluku proběhla v posádkovém městě Stanisławów ve dnech 27. – 28. srpna 1939.
Pluk zanikl 23. září ve Varšavě v důsledku reorganizace Jezdecké operační skupiny generála Abrahama a vytvoření Sběrné jezdecké brigády.OdeB k 1. září 1939:
velitel pluku – plukovník jezdectva Stefan Juliusz Marian Liszko
I. zástupce velitele pluku a plukovní pobočník – setník Czesław Pomorski
II. zástupce velitele pluku (ubytovatel) – setník Jan Nowakowski
ordonanční důstojník – praporčík jezdectva (chorąży) Tadeusz Brablec
zpravodajský důstojník – setník Józef Staniszewski (18. nebo 19. září padl)
zbrojní důstojník – poručík inż. Bronisław Kirkor-Agopsowicz
plynový důstojník – podporučík Tadeusz Dietrich
hospodářská eskadrona – poručík Lucjan Marchewski
lékař – kapitán dr med. Bohdan Paszko (17. září padl)
veterinární lékař – podporučík lékař vet. Konarzewski
kaplan – kněz kaplan Władysław Bury
velitel trénů – ?
bojový trén - ?
těžký plukovní trén – ?
1. eskadrona – poručík Stanisław Alfons Rogowski
2. eskadrona – setník Józef Staniszewski
3. eskadrona – setník Stanisław Heller
4. eskadrona – setník Stefan Kajderowicz
kulometná eskadrona – setník Władysław Domiszewski
protitanková četa – podporučík Antoni Krzysztofowicz
spojovací četa – poručík Stanisław Kaczorowski
cyklistická četa – podporučík Adam Urbanowski
ženijní a protichemické družstvo – ?
Ztráty v září 1939 (padlí, ranění a nezvěstní): 9 důstojníků a 335 poddůstojníků a hulánů pluku.
Literatura: Roman Abraham, Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969.
Ludwik Głowacki, Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON 1969, Wydanie III.
Piotr Bauer, Bogusław Polak, Armia „Poznań“ 1939, Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań 1987, ISBN 83-03-01788-8.
Smaczny, H.: Księga kawalerii polskiej 1914 – 1947 Rodowody – Barwa-broń, TESCO Przedsiębiorstwo Zagraniczne, Warszawa 1989, ISBN 83-00-02555-3.
URL : https://www.valka.cz/6-hulansky-pluk-1939-1939-t70229#247460Verze : 0
MOD