Main Menu
User Menu

Valo, Vasil

     
Příjmení:
Surname:
Valo
Jméno:
Given Name:
Vasil
Jméno v originále:
Original Name:
Vasil Valo
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálplukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.04.1921 Zadné /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
08.07.1979 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- první náměstek ministra národní obrany ČSSR
- poslanec Federálního shromaždění ČSSR (1971-08.07.1979)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- narodil se jako Vaľo
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Olomouc, fond Osobní spisy vojáků z povolání
Vojenský ústřední archiv Praha, fotoarchiv
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vasil_Valo
http://www.vzcr.cz/static/historie4p.aspx
http://zakarpati.cz/vasil-valo.php
URL : https://www.valka.cz/Valo-Vasil-t123791#421465Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Valo
Jméno:
Given Name:
Vasil
Jméno v originále:
Original Name:
Vasil Valo
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Gymnázium, Chust /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.01.1946-DD.MM.1948 Pěchotní učiliště
DD.03.1951-DD.MM.1953 Vysoké vojenské učiliště
DD.08.1957-DD.MM.1957 Vojenská akademie Klementa Gottwalda
DD.11.1957-DD.09.1959 Akademie Generálního štábu ozbrojených sil Sovětského svazu K. J. Vorošilova
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.01.1944 podporučík
01.10.1944 poručík
01.01.1946 nadporučík
01.03.1947 kapitán
13.02.1953 major
15.11.1954 podplukovník
01.05.1957 plukovník
01.05.1962 generálmajor
01.05.1969 generálporučík
01.10.1972 generálplukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1960-01.05.1962 Velitel : 19. motostřelecká divize
01.05.1962-DD.MM.1964 Velitel : 19. motostřelecká divize
DD.10.1964-01.09.1965 Velitel : Štáb 4. armády
DD.10.1964-01.09.1965 Náčelník štábu : 4. armáda
01.09.1965-DD.10.1967 Náčelník štábu : Střední vojenský okruh
01.10.1967-01.05.1969 Velitel : Střední vojenský okruh
01.05.1969-01.09.1969 Velitel : Střední vojenský okruh
01.09.1969-DD.10.1971 Velitel : Západní vojenský okruh

Ručně vyplněné položky:
DD.01.1944-DD.10.1944 zpravodajský důstojník, 1. československá samostatná brigáda
DD.10.1944-DD.11.1944 zpravodajský důstojník, 3. československá pěší brigáda
DD.06.1945-DD.MM.RRRR III. odbor (intendanční), Ministerstvo národní obrany
DD.01.1946-DD.MM.RRRR Pěchotní učiliště
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 5. oddělení (obranného zpravodajství) Hlavního štábu
DD.06.1950-DD.03.1951 velitel roty, Pěší pluk 34
DD.03.1951-DD.MM.1953 Vysoké vojenské učiliště
DD.11.1953-DD.MM.RRRR důstojník, 73. Pěší pluk
DD.06.1954-DD.MM.RRRR Zpravodajská správa
DD.09.1956-DD.08.1957 zástupce náčelníka, Zpravodajská správa
DD.08.1957-DD.11.1957 Vojenská akademie Klementa Gottwalda
DD.11.1957-DD.09.1959 Akademie Generálního štábu ozbrojených sil Sovětského svazu K. J. Vorošilova
DD.10.1959-DD.09.1960 zástupce náčelníka, Zpravodajská správa
DD.09.1960-DD.MM.1964 velitel, 19. motostřelecká divize
DD.10.1964-01.09.1965 náčelník štábu, 4. armáda
01.09.1965-DD.10.1967 náčelník štábu, Střední vojenský okruh
DD.10.1967-DD.MM.1969 velitel, Střední vojenský okruh
01.09.1969-DD.10.1971 velitel, Západní vojenský okruh
DD.MM.1971-08.07.1979 1. náměstek ministra národní obrany
Vyznamenání:
Awards:

DD.03.1944

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.06.1944

Řád vlastenecké války 2. stupně /1943-1985/
Order of the Patriotic War, 2nd Class /1943-1985/
Орден Отечественной войны 2-й степени
-

28.10.1944

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.10.1944

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.12.1944

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

-

DD.01.1945

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.1946

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.1949

Vojenský řád Za svobodu, zlatá hvězda
Military Order for Freedom, Gold Star
-

DD.MM.1950

Medaile Za osvobození Prahy
Medal for Liberation of Prague
Медаль За Освобождение Праги
-

DD.MM.1958

Řád rudé hvězdy
Order of Red Star
-

DD.MM.1959

Dukelská pamětní medaile
Commemorative Medal of the Dukla Battle
-

DD.MM.1969

Řád rudé zástavy
Order of the Red Flag
-

DD.MM.1970

Řád rudého praporu práce
Order of Red Banner of Labour
-

23.04.1971

Řád práce
Order of the Labour
číslo matriky 4260

22.04.1975

Řád Vítězného února
Order of Victorious February
číslo matriky 253

DD.MM.1975

Pamětní medaile k 25. výročí vítězného února
Commemorative Medal for 25th Anniversary of Victorious February
-

DD.MM.RRRR

Jubilejní medaile 20. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941-1945
Jubilee Medal for 20th Anniversary of Victory in Great Patriotic War
Юбилейная медаль Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československa
Commemorative Medal of 20th Anniversary of Liberation of Czechoslovakia
-

DD.MM.RRRR

Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - 1. stupeň
Medal for Strengthening Friendship in Arms
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - zlatá medaile
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Olomouc, fond Osobní spisy vojáků z povolání
Vojenský ústřední archiv Praha, fotoarchiv
Zápisník, č. 18 / 1984
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vasil_Valo
https://www.vzcr.cz/static/historie4p.aspx
www.prazskyhradarchiv.cz
www.prazskyhradarchiv.cz
URL : https://www.valka.cz/Valo-Vasil-t123791#544749Verze : 2
MOD
Vasil Valo (rozený Vaľo) pocházel z Podkarpatské Rusi, kde se v obci Zadné (dnes Pryboržavske) vokrese Iršava narodil 24.4.1921. Po ukončení studia na gymnáziu v Chustu se rozhodl emigrovat z území okupovaného Maďarskem a v srpnu 1940 přešel do Sovětského svazu. Byl však zadržen pohraniční stráží a uvězněn ve Stryji. Následoval transport do Starobělska, odsouzení ke třem letům nucených prací a odeslání do tábora NKVD v Komské oblasti. V internačním táboře působil jako písař až do prosince 1942, kdy byl propuštěn a odeslán k formující se čs. vojenské jednotce.


Do Buzuluku přišel 1.2.1943 a nastoupil ke 2. výcvikové rotě záložního pluku. Od konce března se nacházel ve škole velitelů čet. Po jejím ukončení ho v hodnosti svobodníka počátkem července zařadili ke 2. praporu 1. čs. samostatné brigády vytvářené v Novochopersku. Desátníkem se stal v září 1943, krátce před odjezdem brigády na frontu. Následně se zúčastnil bojů o Kyjev, Bílou Cerkev a Žaškov, přičemž za hrdinství projevené v boji obdržel čs. i sovětské vyznamenání.


Do hodnosti podporučíka byl povýšen v lednu 1944 a od dubna působil jako 2. pobočník náčelníka štábu (tj. zpravodajský důstojník) 2. praporu 1. čs. samostatné brigády. Na frontu znovu odešel počátkem září, když se 1. čs. armádní sbor zapojil do Karpatsko-dukelské operace. Během bojů byl Vasil Valo dvakrát zraněn, za to ho opětovně vyznamenali a k 1.10.1944 povýšili na poručíka. Od poloviny října převzal řízení činnosti 2. (zpravodajského) oddělení štábu 3. čs. pěší brigády. Koncem listopadu 1944 odešel od 1. čs. armádního sboru k Velitelství osvobozeného území do Chustu.


V polovině ledna 1945 se stal vojenským velitelem okresu Tačevo. Počátkem února se vrátil do Chustu, kde nadále působil jako styčný důstojník při Národní radě Zakarpatské Ukrajiny. Po jejím odstoupení Sovětskému svazu odcestoval v červnu na MNO do Prahy a byl zařazen u III. (intendančního) odboru.


V lednu 1946 odjel do Pěchotního učiliště v Milovicích jako posluchač aplikační školy nižších důstojníků pěchoty. Po jejím ukončení v učilišti zůstal a zastával funkci velitele čety a učitele ruštiny. Vojákem z povolání a současně i nadporučíkem se stal v dubnu 1947 se zpětnou platností k 1.1.1946. V srpnu 1947 se vrátil do Prahy a působil u pátrací skupiny 5. oddělení (obranného zpravodajství) Hlavního štábu. Na kapitána byl povýšen v říjnu 1948 se zpětnou platností k 1.3.1947 a hodnosti štábního kapitána dosáhl k 1.10.1949.


Prahu znovu opustil v červnu 1950, když ho přeložili k pěšímu pluku 34 do Opavy, u kterého sloužil jako velitel roty. V nové posádce setrval jen krátce a v březnu 1951 nastoupil do pražského Vysokého vojenského učiliště (tj. původní Vysoké školy vojenské), která se k 1.9.1951 změnila na Vojenskou akademii, nesoucí později jméno Klementa Gottwalda. Na majora byl Vasil Valo povýšen 13.2.1953. Po absolvování školy nastoupil v listopadu téhož roku k pátracím složkám 73. pěšího pluku, což byla utajená součást Zpravodajské správy GŠ. Od července 1954 převzal řízení oddělení taktického zpravodajství přímo na ZS/GŠ. Hodnosti podplukovníka dosáhl krátce poté k 15. listopadu. V září 1956 se stal zástupcem náčelníka zpravodajské správy pro vojskový a radiový průzkum. Na plukovníka byl povýšen 1.5.1957. Působení na GŠ ČSLA přerušil v srpnu 1957, když odešel do přípravné školy pro studium v zahraničí při Vojenské akademii Klementa Gottwalda v Praze. V listopadu téhož roku odjel studovat na Akademii Generálního štábu ozbrojených sil Sovětského svazu K. J. Vorošilova do Moskvy. Po návratu do Československa se v polovině září 1959 nejprve krátkodobě ocitl v personální dispozici, ale již na počátku října byl pověřen funkcí zástupce náčelníka zpravodajské správy GŠ. Z Prahy odešel v září 1960 do Plzně, kde převzal velení 19. motostřelecké divize. Generálmajorem ho prezident republiky jmenoval 1.5.1962.


Dalším služebním působištěm Vasila Valo se v říjnu 1964 stal Písek, kde zastával funkci náčelníka štábu 4. armády (od 1.9.1965 Středního vojenského okruhu). V říjnu 1967 převzal od gen. Rusova velení okruhu. Téhož roku mu byl jako absolventovi vojenské vysoké školy zpětně přiznán titul Ing. Hodnosti generálporučíka dosáhl 1.5.1969. Ve stejném měsíci byl pověřen přípravou výstavby velitelství Západního vojenského okruhu v Táboře. Oficiálně se jeho prvním velitelem stal v červenci téhož roku. Velení okruhu předal v říjnu 1971 gen. Františkovi Veselému a odešel na Ministerstvo Národní obrany do Prahy, kde působil až do své smrti jako 1. náměstek ministra národní obrany. Na generálplukovníka byl povýšen k 1.10.1972. Vasil Valo zemřel v činné službě 8.7.1979 na infarkt.


V průběhu vojenské služby získal celou řadu vyznamenání, mimo jiné Čs. válečný kříž 1939 (udělen dvakrát v březnu a říjnu 1944), Čs. medaili "Za chrabrost před nepřítelem" (říjen 1944), Čs. vojenskou medaili "Za zásluhy" I. stupně (leden 1945), Čs. vojenskou pamětní medaili (prosinec 1944), Zlatou hvězdu Čs. vojenského řádu "Za svobodu" (1949), Řád rudé hvězdy (1958), Dukelskou pamětní medaili (1959), Řád rudé zástavy (1969) nebo Řád práce (1971). Ze sovětských je možné uvést řád Vlastenecké války II. stupně (červen 1944), medaile "Za vítězství nad Německem" (1946) a "Za osvobození Prahy" (1950), Řád Rudého praporu (1970) a z vyznamenání ostatních spojeneckých států rumunský řád "Steaua Romanici" cu spade in gradul de "Cavaler" cu panglica de "Virtute Militara" (1947) či polský stříbrný kříž řád Virtuti militari (1947) nebo Válečný kříž (1948).


Zdroj:
Michal Valo, http://zakarpati.cz/vasil-valo.php
(zverejnené s láskavým súhlasom autora)
Valo, Vasil - Vasil Valo, Martin Dzúr, Lubomír Štrougal, Gustáv Husák 
(http://www.priborzhavske.in.ua/prostyj-hlopets-iz-pryborzhavskogo-b/)

Vasil Valo, Martin Dzúr, Lubomír Štrougal, Gustáv Husák
(www.priborzhavske.in.ua)

URL : https://www.valka.cz/Valo-Vasil-t123791#545107Verze : 12
MOD