Main Menu
User Menu
Reklama

Opava

     
Název:
Name:
Opava
Originální název:
Original Name:
Opava
Další názvy:
Other Names:
německy Troppau, polsky Opawa, slezsky Uopawa/Uopava, latinsky Opavia, Oppavia, Troppavia, (Nopavia, Topavia), rusky Опава (Троппау)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Opava
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°56'13.48"N 17°54'15.41"E
Místní části:
Local Municipalities:
Komárov, Malé Hoštice, Milostovice, Podvihov, Suché Lazce, Vávrovice, Vlaštovičky, Zlatníky
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1195
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
GOTIKA
Farní kostel a konkatedrála (diecéze ostravsko-opavské) Nanebevzetí Panny Marie
Kaple svatého Kříže – tzv. Švédská kaple (Národní kulturní památka)(Kateřinky)
Kostel svatého Ducha s částí minoritského kláštera
Dominikánský kostel sv. Václava
Kostel sv. Kateřiny (Kateřinky)
Kostel sv. Alžběty
Johanitský kostel sv. Jana Křtitele
Kostel Nejsvětější Trojice (Jaktař)
Kostel sv. Petra a Pavla (Jaktař)
RENESANCE
Městská věž Hláska
Dům U Bílého koníčka
Dům Boží koutek
Dům U zavřené brány
Další měšťanské domy
BAROKO
Sobkův palác
Blücherův palác
Kostel sv. Vojtěcha (sv. Jiří) s jezuitskou kolejí
Mariánský sloup
Müllerův dům
Dům U mouřenína
Filipkův dvůr (Kateřinky)
Františkánský klášter
Průčelí kostela sv. Ducha a minoritský klášter
Přestavba dominikánského kostela sv. Václava a přilehlého kláštera
Další přestavby a úpravy starších kostelů
19. STOLETÍ
Palác Razumovských
Evangelický kostel
Klášter klarisek (palác zemské vlády, dnes Slezská univerzita)
Dívčí škola Řádu německých rytířů
Slezské zemské muzeum – bylo založeno v roce 1814, nejstarší muzeum v ČR
Slezské divadlo – základní kámen Zemského divadla v Opavě byl položen 1. května 1804
Muzea:
Museums:
Slezské zemské muzeum
Památník Petra Bezruče
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1873-DD.MM.1876
Pěší pluk č. 1
1st Infantry Regiment
DD.MM.1882-DD.MM.1912
Pěší pluk č. 1
1st Infantry Regiment
18.12.1918-20.12.1918
Orlovský prapor
Battalion of Orlova
00.11.1919-01.01.1920
5. divise
5th Division
01.01.1920-31.12.1937
15. pěší brigáda
15th Infantry Brigade
01.01.1920-DD.10.1931
8. divise
8th Division
01.06.1920-01.12.1921
Velitelství dělostřelectva 8. divise
8th Division Artillery Command
27.07.1920-05.08.1920
Domobranecký prapor č. 1
1st Militia Battalion
01.10.1920-DD.05.1927
Pěší pluk 34
34th Infantry Regiment
09.10.1920-DD.01.1921
Pěší pluk 40
40th Infantry Regiment
15.12.1920-DD.08.1922
Vozatajská rota 8
8th Train Company
01.12.1921-DD.10.1931
8. polní dělostřelecká brigáda
8th Field Artillery Brigade
DD.08.1922-15.09.1933
Vozatajská rota 8
8th Train Company
26.09.1928-24.09.1938
Pěší pluk 15
15th Infantry Regiment
15.09.1933-DD.09.1933
Vozatajská eskadrona 8
8th Train Squadron
27.05.1936-24.09.1938
Ženijní skupinové velitelství IV
4th Engineer Group Headquarters
01.03.1938-24.09.1938
11. rota hraničářského pluku 4
11th Company of the 4th Border Regiment
01.03.1938-24.09.1938
12. rota hraničářského pluku 4
12th Company of the 4th Border Regiment
01.03.1938-24.09.1938
13. rota hraničářského pluku 4
13th Company of the 4th Border Regiment
01.03.1938-24.09.1938
14. rota hraničářského pluku 4
14th Company of the 4th Border Regiment
01.03.1938-24.09.1938
IV. prapor hraničářského pluku 4
4th Battalion of the 4th Border Regiment
26.08.1939-29.12.1939
Dělostřelecký náhradní pluk 8
8th Artillery Replacement Regiment
27.08.1939-03.01.1940
Dělostřelecký náhradní oddíl 8
8th Artillery Replacement Battalion
01.06.1945-01.10.1945
Náhradní prapor pěšího pluku 15
Replacement Battalion of the 15th Infantry Regiment
01.06.1945-01.10.1945
Pěší pluk 15
15th Infantry Regiment
01.06.1945-01.10.1947
Pěší pluk 34
34th Infantry Regiment
01.06.1945-01.10.1945
Pěší prapor I/15
1st Infantry Battalion of the 15th Infantry Regiment
01.06.1945-01.10.1945
Pěší prapor II/15
2nd Infantry Battalion of the 15th Infantry Regiment
01.06.1945-01.10.1945
Pěší prapor III/15
3rd Infantry Battalion of the 15th Infantry Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký pluk 356
356th Artillery Regiment
04.09.1946-DD.03.1948
Pohraniční rota 7/3
7th Border Guard Company
DD.MM.1946-30.09.1947
9. dělostřelecká brigáda
9th Artillery Brigade
01.10.1947-01.11.1950
Dělostřelecký oddíl I/107
1st Artillery Battalion
01.10.1947-01.11.1950
Dělostřelecký oddíl II/107
2nd Artillery Battalion
01.10.1947-01.11.1950
Dělostřelecký oddíl III/107
3rd Artillery Battalion
01.10.1947-01.11.1950
Dělostřelecký pluk 107
107th Artillery Regiment
01.10.1947-01.11.1950
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 107
Replacement Battalion of the 107th Artillery Regiment
01.10.1947-01.10.1949
Pěší prapor 34
34th Infantry Battalion
01.04.1948-01.01.1951
Pohraniční prapor IX
9th Border Guard Battalion
01.04.1948-01.01.1951
Pohraniční rota 3/IX
3rd Border Guard Company
01.01.1951-01.11.1955
7. chemická četa
7th Chemical Platoon
01.01.1951-01.11.1951
7. spojovací rota
7th Signal Company
01.11.1951-01.11.1954
7. protiletadlový dělostřelecký oddíl
7th Anti-Aircraft Artillery Division
01.11.1951-01.11.1954
7. protitankový dělostřelecký oddíl
7th Anti-Tank Artillery Division
01.11.1951-01.09.1958
7. spojovací prapor
7th Signal Battalion
01.06.1954-01.09.1958
7. zdravotnický prapor
7th Medical Battalion
01.11.1954-01.11.1955
7. protiletadlový oddíl
7th Anti-Aircraft Division
01.11.1954-01.11.1955
7. protitankový oddíl
7th Anti-Tank Division
01.11.1955-01.09.1958
7. protiletadlový dělostřelecký oddíl
7th Anti-Aircraft Artillery Division
01.11.1955-01.09.1958
7. protitankový dělostřelecký oddíl
7th Anti-Tank Artillery Division
01.11.1955-01.09.1958
7. četa chemické ochrany
7th Chemical Defence Platoon
01.10.1958-31.05.1966
87. motostřelecký pluk
87th Motor Rifle Regiment
01.09.1961-30.08.1963
11. zdravotnický oddíl
11th Medical Division
DD.07.1962-01.09.1963
1. skupina vojenských staveb
1st Military Construction Group
DD.MM.1964-01.05.1969
134. silniční stavební prapor
134th Road Construction Battalion
01.06.1965-15.10.1968
5. tanková základna
5th Tank Depot
01.09.1965-25.05.1969
Vojenská škola Jana Žižky z Trocnova
Military School of Jan Zizka from Trocnov
00.10.1968-31.10.1992
5. geodetický odřad
5th Geodetic Detachment
DD.MM.1968-01.05.1969
131. silniční prapor
131st Road Battalion
DD.MM.1968-01.09.1976
53. silniční prapor
53rd Road Battalion
01.09.1969-31.12.1992
Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova
Military Secondary School of Jan Zizka from Trocnov
01.04.1993-DD.MM.1995
2. radiotechnický uzel
2nd Electronic Intelligence Node
DD.MM.1995-30.09.1997
21. prapor radioelektronického průzkumu
21st Electronic Reconnaissance Battalion
01.01.1997-30.06.2003
Výcviková základna logistiky
Logistic Training Base
DD.MM.1997-30.09.2005
111. prapor elektronického boje
111th Electronic Warfare Battalion
01.10.2005-30.09.2007
53. centrum pasivních systémů a elektronického boje
53rd Passive Systems and Electronic Warfare Centre
01.10.2005-30.09.2007
532. středisko elektronického boje
532nd Electronic Warfare Centre
01.10.2007-31.12.2010
53. brigáda pasivních systémů a elektronického boje
53rd Passive Systems and Electronic Warfare Brigade
01.10.2007-DD.MM.RRRR
532. prapor elektronického boje
532nd Electronic Warfare Battalion
01.01.2011-30.11.2013
53. brigáda průzkumu a elektronického boje
53rd Reconnaissance and Electronic Warfare Brigade
01.12.2013-DD.MM.RRRR
53. pluk průzkumu a elektronického boje
53rd Reconnaissance and Electronic Warfare Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
10. pěší brigáda
10th Infantry Brigade
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.opava-city.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Opava
URL : https://www.valka.cz/Opava-t45096#405468Verze : 0
Opava (Troppau)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 36 030 obyvatel (z toho 11 627 osob národnosti československé, 28 osob národnosti maďarské, 21 987 osob národnosti německé, 295 osob národnosti polské, 92 osob národnosti ruské a 502 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v lednu 1919.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
velitelství Osmé divise (leden 1920 – říjen 1931),
Velitelství dělostřelectva osmé divise (červenec 1920 – prosinec 1921),
velitelství Patnácté pěší brigády (leden 1920 – prosinec 1937),
velitelství Osmé polní dělostřelecké brigády (prosinec 1921 – říjen 1931),
Ženijní skupinové velitelství IV (od května 1936),
Pěší pluk 15 (od září 1921),
Pěší pluk 34 (říjen 1920 – září 1933),
I. prapor Pěšího pluku 34 (duben 1936 – únor 1937),
Pěší pluk 40 (říjen 1920 – leden 1921),
IV. prapor Hraničářského pluku 4 (od března 1938), baterie
Lehkého dělostřeleckého pluku 6 (červenec 1920 – září 1920),
náhradní baterie Lehkého dělostřeleckého pluku 8 (červenec 1920 – leden 1922),
Dělostřelecký pluk 8 (od května 1927),
Hrubý dělostřelecký pluk 108 (prosinec 1920 – leden 1923),
Dělostřelecký pluk 108 (leden 1923 – říjen 1927),
Horský dělostřelecký oddíl 258 (červenec 1920 – leden 1923),
Dělostřelecký oddíl 258 (leden 1923 – září 1933),
Automobilní rota 8 (únor 1921 – září 1933),
Vozatajská rota 8 (srpen 1922 – září 1933),
Vozatajská eskadrona 8 (září 1933),
Vojenská stavební odbočka 8 (leden 1920 – leden 1937),
Divisní nemocnice 8 (březen 1922 – leden 1937),
Sborová nemocnice 8 (od ledna 1937),
Odbočka divisní zásobárny Opava (leden 1924 – květen 1935),
Velitelství evidence koňstva 8 (duben 1922 – březen 1937),
Doplňovací okresní velitelství Opava (od října 1919),
Brigádní soud Opava (leden 1920 – říjen 1923),
Úřad funkcionáře vojenského prokurátora Opava (květen 1920 – říjen 1923).


Pro potřeby vojenské správy sloužila velitelská budova na Náměstí republiky, Malé kasárny, Masarykovy kasárny, Nové kasárny a Štefánikovy kasárny.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Opava-t45096#176412Verze : 0
Opava, též Troppau


Město Opava můžeme též nalézt ve starších písemných pramenech (až do roku 1945) pod německým názvem Troppau. Samotné statutární město Opava leží ve stejnojmenném okrese (kraj Moravskoslezský), nedaleko polských hranic v tzv. Českém Slezsku. První písemnou zmínku o Opavě máme z roku 1195, ale jen jako o osadě, která předcházela vlastnímu městu, ležící na křižovatce obchodních cest a pojmenované podle řeky Opavy, která městem v součastnosti protéká. Městské zřízení dokládá listina až z roku 1224. Ve 14. století vzniklo v rámci českého království Opavské knížectví a Opava se pak později stala jeho administrativním centrem. Od roku 1742 pak byla po prohrané válce větší část Slezska podstoupena Prusku, Opava se stala hlavním městem tehdejšího rakouského Slezska. V roce 1820, tedy pět let po porážce Napoleona Bonaparte u Waterloo, se zde konal druhý kongres vítězných mocností, sešli se zde zástupci tzv. Svaté aliance - ruský car, pruský král, rakouský císař a zástupci Anglie a Francie k jednání o společném postupu proti revolučnímu hnutí v Itálii. Sídlem zemských úřadů se Opava stala až po vzniku správního celku země Moravskoslezské roku 1928. Ve druhé polovině třicátých let bylo kolem opavy vystavěno čs. stálé opevnění (úsek OP-S). Po Mnichovském diktátu byla Opava (od té doby až do osvobození Rudou armádou nazývaná jen německým názvem Troppau) i s přilehlým okolím přičleněna k 3. Říši a město se stalo správním sídlem jedné ze Sudetských žup. Osvobozovací boje byly velmi těžké - sověti ztratili cca 3 000 můžu - nehledě na ztráty techniky. Město utrpělo i značné ztráty na stavbách (mnohé byly starší více jak 100 let) i kultuře - mj. vyhořelo i Slezské zemské muzeum (za války Říšské župní muzeum). Po válce došlo k obnově a rozvoji Opavy - byly vybudovány nové domy i celé sídliště, vystaveny velké továrny. V součastnosti je Opava sídlem mnoha významných institucí (Slezské zemské muzeum, Slezská univerzita, Matice slezská, Archeologický ústav AV ČR a další), Opava je rovněž posádkovým městem a to hlavně pro Výcvikovou základnu logistiky generála H. Píky, který se mj. narodil nedaleko Opavy - ve Štítíně. Z Archeologického hlediska je území města Opavy a jeho okolí velmi bohaté na archeologické nálezy a situace, jen v centru města probíhá ročně několik výzkumů (většinou záchranných), v roce 2007 je to např. výzkum na ulicích Krnovské či Mnišské. Nálezy jsou jak ze středověku tak i ze starších období.Zdroje:
www.opava.cz
SAMEK, B. - DOLEJŠÍ, K. (eds.), 2021: Umělecké památky Moravy a Slezska 3.1 (O/P). Praha. ISBN 978-80-200-3122-8.
URL : https://www.valka.cz/Opava-t45096#226752Verze : 4
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství 10. pěší brigády
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství pěšího pluku č. 13
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kulometný oddíl I a III pěšího pluku č. 13
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR II. a III. prapor pěšího pluku č. 13
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR IV. prapor pěšího pluku č. 1
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kulometný oddíl II pěšího pluku č. 1
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní prapor pěšího pluku č. 1
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní setnina praporu polních myslivců č. 16
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Útvarová nemocnice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pobočka vojenského proviantního skladu
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství zeměbraneckého pěšího pluku č. 15
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR I. a II. prapor zeměbraneckého pěšího pluku č. 15
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní prapor zeměbraneckého pěšího pluku č. 15
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecký dům vojenských invalidů
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)"
URL : https://www.valka.cz/Opava-t45096#416350Verze : 0
MOD
     
Období:
Period:
Československo 1945-1992
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
01.10.1945-30.09.1947 Pěší prapor II/34 Pěšího pluku 34
01.10.1947-30.09.1949 Pěší prapor 34
01.10.1945-30.09.1947 Dělostřelecký pluk 356
01.10.1945-30.09.1948 Dělostřelecký oddíl I/7 Dělostřeleckého pluku 7
01.10.1945-30.09.1947 Dělostřelecký oddíl II/7 Dělostřeleckého pluku 7
01.10.1947-31.12.1950 Dělostřelecký pluk 107
01.01.1951-31.10.1954 7. dělostřelecký pluk
01.11.1954-08.05.1955 17. dělostřelecký pluk
09.05.1955-30.09.1958 27. dělostřelecký pluk
01.01.1951-31.10.1954 7. pěší divize
01.11.1954-08.05.1955 7. střelecká divize 09.05.1955-30.09.1958 17. střelecká divize
01.01.1951-31.10.1951 7. spojovací rota
01.11.1951-30.09.1958 7. spojovací prapor
01.01.1951-08.05.1955 7. chemická četa
09.05.1955-30.09.1958 7. četa chemické ochrany
01.01.1951-30.09.1958 7. automobilní rota
01.01.1951-31.10.1954 7. zbrojní dílna 01.11.1954-08.05.1955 Dělostřelecká dílna 7. střelecké divize
09.05.1955-30.09.1958 Dělostřelecká dílna 17. střelecké divize
01.01.1951-08.05.1955 7. protitanková baterie
09.05.1955-30.09.1961 7. protitankový oddíl
01.01.1951-08.05.1955 7. protiletadlová baterie
09.05.1955-30.09.1958 7. protiletadlový oddíl
01.01.1951-30.09.1961 7. raketometný oddíl
01.01.1951-31.10.1954 34. pěší pluk
01.11.1954-08.05.1955 34. střelecký pluk
09.05.1955-30.09.1958 90. střelecký pluk
01.10.1958-DD.MM.1966 87. motostřelecký pluk
DD.MM.1964-DD.MM.1969 134. silniční stavební prapor
DD.MM.1965-DD.MM.1968 Vojenská škola Jana Žižky
DD.MM.1968-31.12.1992 Vojenské gymnázium Jana Žižky
DD.MM.1968-30.04.1969 93. silniční stavební prapor
DD.MM.1968-31.08.1976 53. silniční prapor
DD.MM.1968-31.12.1992 5. geodetický odřad
DD.MM.1974-DD.MM.1975 101. silniční stavební prapor
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://vojenstvi.cz/vasedotazy_33.htm
URL : https://www.valka.cz/Opava-t45096#402343Verze : 0
MOD
Několik fotek z výzkumu na ulici Krnovské v Opavě nedaleko OD Breda.
Opava - Nálezy ze studny - jsou mladší na některých skleněných nádobách jsou mj. texty K.aK. nebo Apathyka Troppau.

Nálezy ze studny - jsou mladší na některých skleněných nádobách jsou mj. texty K.aK. nebo Apathyka Troppau.
Opava - Jedna ze 4 studen které se nalézají v místě výzkumu - studna je nejspíš z roku 1864 při jejím okraji jsou dva upravené kameny s vyrytým okem (asi znázorňuje symbol boha), kleští, kladiva a podkovy (dům který zde stával v 19. století byl ve vlastní kováře

Jedna ze 4 studen které se nalézají v místě výzkumu - studna je nejspíš z roku 1864 při jejím okraji jsou dva upravené kameny s vyrytým okem (asi znázorňuje symbol boha), kleští, kladiva a podkovy (dům který zde stával v 19. století byl ve vlastní kováře
URL : https://www.valka.cz/Opava-t45096#227150Verze : 0
Jaktař
Jaktař
Dnes součást města Opava (okr.Opava)


V období 1.republiky součást politického a soudního okresu Opava.


Sčítání lidu v roce 1930: 1 738 obyvatel (z toho 1 340 osob národnosti československé a 240 osob národnosti německé).


Posádka byla ustanovena v prosinci 1920. Zrušena v srpnu 1922.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Vozatajská rota 8


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Opava-t45096#173893Verze : 0
Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie
URL : https://www.valka.cz/Opava-t45096#234465Verze : 0
Zleva - radnice, divadlo a konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie
URL : https://www.valka.cz/Opava-t45096#234466Verze : 0
Radnice - nedávno byla rekonstruována.
URL : https://www.valka.cz/Opava-t45096#234467Verze : 0
Slezské divadloZdroje:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Opava-t45096#523746Verze : 0
Kostel sv. Jana Křtitele


Zdroj:
cs.wikipedia.org
Opava - Interiér

Interiér
Opava - Jediný nad povrch vystupující zachovalý úsek městského opevnění

Jediný nad povrch vystupující zachovalý úsek městského opevnění
URL : https://www.valka.cz/Opava-t45096#529283Verze : 1
Minoritský klášter s kostelem sv. Ducha


Zdroj:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Opava-t45096#529285Verze : 0
Kaple Povýšení Svatého Kříže a klášter milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské


Kaple Povýšení Svatého Kříže byla vystavěna roku 1903 v novogotickém slohu. Rekonstruována a nově vysvěcena roku 1994. Je součástí kláštera milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské, který byl založen roku 1840 a vystaven v klasicistním stylu dle projektu A. Onderky.


Zdroj:
Informační tabule
URL : https://www.valka.cz/Opava-t45096#538606Verze : 0
Kaple


Nachází se při kruhovém objezdu v Opavě-Jaktaři.
URL : https://www.valka.cz/Opava-t45096#541169Verze : 0
Kaple


Nachází se na ulici Přemyslovců v Opavě-Jaktaři.
URL : https://www.valka.cz/Opava-t45096#541170Verze : 0
Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské


Zdroj:
URL : https://www.valka.cz/Opava-t45096#541640Verze : 0
Socha sv. Floriána


Socha sv. Floriána se nachází v areálu (zahradě) kostela sv. Kateřiny Alexandrijské.


Zdroj:
URL : https://www.valka.cz/Opava-t45096#541642Verze : 1
Pomník obětem 1. světové války
URL : https://www.valka.cz/Opava-t45096#541643Verze : 0
Dolní náměstí
Opava - Foto vlastní

Foto vlastní
Opava - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Opava-t45096#598313Verze : 2
Náměstí Osvoboditelů
Opava - Foto vlastní

Foto vlastní
Opava - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Opava-t45096#598314Verze : 1