Main Menu
User Menu

III. odbor (intendanční) Ministerstva národní obrany [1945-1950]

III Section (Intendance Service ) of Ministry of National Defence

     
Název:
Name:
III. odbor (intendanční) Ministerstva národní obrany
Originální název:
Original Name:
III. odbor (intendanční) Ministerstva národní obrany
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.05.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.08.1950
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
15.05.1945-15.08.1950 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
15.05.1945-15.08.1950 Praha, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
15.05.1945-12.06.1945 Zapletal, Bruno (Podplukovník)
12.06.1945-25.10.1946 Zapletal, Bruno (Plukovník)
25.10.1946-18.10.1948 Zapletal, Bruno (Brigádní generál)
18.10.1948-DD.05.1950 Zapletal, Bruno (Divisní generál)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
15.05.1945-15.08.1950
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, poválečná skupina, fond Ministerstvo národní obrany
URL : https://www.valka.cz/III-odbor-intendancni-Ministerstva-narodni-obrany-1945-1950-t123478#420675Verze : 1
MOD