Main Menu
User Menu

Pěchotní učiliště [1945-1951]

Infantry Apprentice School

     
Název:
Name:
Pěchotní učiliště
Originální název:
Original Name:
Pěchotní učiliště
Datum vzniku:
Raised/Formed:
22.09.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1951
Nástupce:
Successor:
Vyšší škola důstojníků pěchoty
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
22.09.1945-15.08.1950 3. oddělení
15.08.1950-01.09.1951 Školské oddělení
Dislokace:
Deployed:
22.09.1945-DD.MM.1950 Milovice, kasárny /
DD.MM.1950-01.09.1951 Bruntál, kasárny /

Velitel:
Commander:
22.09.1945-25.10.1946 Květoň, Jan (Plukovník)
25.10.1946-DD.12.1947 Malec, Jaroslav (Brigádní generál)
DD.12.1947-DD.08.1948 Veger, Karel (Plukovník)
DD.08.1948-01.12.1949 Polk, Elemír (Podplukovník)
01.12.1949-01.09.1951 Polk, Elemír (Brigádní generál)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1945-01.10.1947 Instrukční prapor
01.10.1947-01.10.1949 Pěší prapor 60 (motorizovaný instrukční)
01.10.1949-01.12.1950 Pěší pluk 60 (motorizovaný instrukční)
01.12.1950-01.09.1951 60. pěší prapor

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
22.09.1945-01.10.1949 VÚ 2282 Milovice
01.10.1949-DD.MM.1950 VÚ 2702 Milovice
DD.MM.1950-01.09.1951 VÚ 2702 Bruntál
Zdroje:
Sources:
https://vojenstvi.cz/vasedotazy_45.htm
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-uciliste-1945-1951-t179674#527576Verze : 4
MOD