Main Menu
User Menu

3. československá samostatná brigáda [1944-1945]

3rd Czechoslovak Separate Brigade

     
Název:
Name:
3. československá samostatná brigáda
Originální název:
Original Name:
3. československá samostatná brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.05.1945
Nástupce:
Successor:
3. čs. divise
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1944-15.05.1945 1. čs. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
01.06.1944-DD.08.1944 Sadagura, ?
DD.08.1944-DD.09.1944 ?, ?
DD.09.1944-15.05.1945 východoevropské válčiště

Velitel:
Commander:
01.06.1944-DD.09.1944 Střelka, Karel ( )
DD.09.1944-DD.09.1944 Fanta, František ( )
DD.09.1944-DD.02.1945 Klapálek, Karel ( )
04.02.1945-25.02.1945 Talský, Viliam (Plukovník)
DD.02.1945-DD.03.1945 Selner, Jaroslav ( )
DD.03.1945-15.05.1945 Selner, Jaroslav ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.06.1944-DD.06.1944 Mutl, Stanislav (kapitán pěchoty)
DD.06.1944-DD.10.1944 Kukla, Miroslav (major pěchoty)
DD.10.1944-DD.11.1944 Moravec, Ferdinand (štábní kapitán pěchoty)
DD.11.1944-DD.02.1945 Selner, Jaroslav (major generálního štábu)
DD.02.1945-15.05.1945 Vik, Stanislav (štábní kapitán pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1944-15.05.1945 3. československý dělostřelecký pluk
01.06.1944-23.03.1945 4. československý pěší prapor
01.06.1944-15.05.1945 5. československý pěší prapor
15.06.1944-15.05.1945 4. československý dělostřelecký pluk
24.03.1945-15.05.1945 4. československý úderný prapor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 1877 (3. československá samostatná brigáda v SSSR), 1944-1945.
URL : https://www.valka.cz/3-ceskoslovenska-samostatna-brigada-1944-1945-t33236#566720Verze : 2
MOD