Main Menu
User Menu

Tábor

     
Název:
Name:
Tábor
Originální název:
Original Name:
Tábor
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Tábor
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°24'50.938"N 14°39'30.793"E
Místní části:
Local Municipalities:
Čekanice
Čelkovice
Hlinice
Horky
Klokoty
Měšice
Náchod
Smyslov
Stoklasná Lhota
Tábor
Větrovy
Všechov
Zahrádka
Záluží
Zárybničná Lhota
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1268
Vojenské objekty:
Military Objects:

Dělostřelecké kasárny
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Věž Kotnov, bývalý hrad
Stará radnice
Kostel Proměnění Páně
Jordán
Kostnický dům
Husův park
barokní zámek Měšice
poutní kostel v Klokotech
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
- Krätzer, Franz
* 24.09.1886 
- Němeček, Václav
* 01.01.1924 
Náhončík, Roman
* 22.10.1969 
Pilát, Václav
† 24.03.1979
Formánek, Vojtěch
† 25.05.1985
- Kopeček, Vlastimil
† 24.08.1996
Václavík, Milán
† 02.01.2007
Hurt, Jozef
† 15.10.2011
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.09.1932-24.09.1938
Dělostřelecký pluk 305
305th Artillery Regiment
00.10.1932-01.10.1935
1. těžká dělostřelecká brigáda
1st Heavy Artillery Brigade
01.01.1938-01.04.1939
Letecká povětrnostní stanice 15
15th Air Weather Station
12.09.1938-21.10.1938
Středisko hlásné služby "D"
Reporting Service Group "D"
14.09.1938-25.09.1938
4. jezdecká brigáda, velitelství
Headquarters of the 4th Cavalry Brigade
14.09.1938-25.09.1938
4. rychlá divise, velitelství
Headquarters of the 4th Rapid Division
14.09.1938-25.09.1938
4. rychlá divise, štáb
Staff of the 4th Rapid Division
20.09.1938-25.09.1938
4. motomechanisovaná brigáda, velitelství
Headquarters of the 4th Moto-mechanised Brigade
24.09.1938-27.09.1938
Kanonová rota 77 /motorisovaná/
77th Canon Company /Motorised/
25.09.1938-22.10.1938
Letecká povětrnostní stanice 15
15th Air Weather Station
26.09.1938-DD.09.1938
I. těžký dělostřelecký oddíl /motorisovaný/ pluku 304
1st Heavy Artillery Battalion /Motorised/ of the 304th Regiment
26.09.1938-DD.09.1938
I. těžký dělostřelecký oddíl /motorisovaný/ pluku 305
1st Heavy Artillery Battalion /Motorised/ of the 305th Regiment
26.09.1938-DD.09.1938
II. těžký dělostřelecký oddíl /motorisovaný/ pluku 304
2nd Heavy Artillery Battalion /Motorised/ of the 304th Regiment
26.09.1938-DD.09.1938
II. těžký dělostřelecký oddíl /motorisovaný/ pluku 305, velitelství
Headquarters of the 2nd Heavy Artillery Battalion /Motorised/ of the 305th Regiment
26.09.1938-DD.09.1938
Skupina těžkého dělostřelectva 3, velitelství
Headquarters of the 3rd Heavy Artillery Group
DD.10.1938-DD.10.1938
I. těžký dělostřelecký oddíl /motorisovaný/ pluku 304
1st Heavy Artillery Battalion /Motorised/ of the 304th Regiment
DD.10.1938-DD.10.1938
I. těžký dělostřelecký oddíl /motorisovaný/ pluku 305
1st Heavy Artillery Battalion /Motorised/ of the 305th Regiment
DD.10.1938-DD.10.1938
II. těžký dělostřelecký oddíl /motorisovaný/ pluku 304
2nd Heavy Artillery Battalion /Motorised/ of the 304th Regiment
DD.10.1938-DD.10.1938
II. těžký dělostřelecký oddíl /motorisovaný/ pluku 305, velitelství
Headquarters of the 2nd Heavy Artillery Battalion /Motorised/ of the 305th Regiment
DD.10.1938-DD.10.1938
Skupina těžkého dělostřelectva 3, velitelství
Headquarters of the 3rd Heavy Artillery Group
25.05.1945-01.12.1948
1. oddělení (operační) 2. oblasti
1st Department (Operating) of the 2nd Military Area
25.05.1945-01.12.1948
2. oddělení (zpravodajské) 2. oblasti
2nd Department (Intelligence) of the 2nd Military Area
25.05.1945-01.12.1948
3. oddělení (školské) 2. oblasti
3rd Department (School) of the 2nd Military Area
25.05.1945-01.12.1948
4. oddělení (organisační) 2. oblasti
4th Department (Organisational) of the 2nd Military Area
25.05.1945-01.12.1948
6. oddělení (materiální) 2. oblasti
6th Department (Material) of the 2nd Military Area
25.05.1945-01.12.1948
7. oddělení (dopravní) 2. oblasti
7th Department (Transport) of the 2nd Military Area
25.05.1945-01.12.1948
8. oddělení (zvláštních úkonů) 2. oblasti
8th Department (Special Tasks) of the 2nd Military Area
25.05.1945-01.12.1948
9. oddělení (válečného materiálu) 2. oblasti
9th Department (War Equipment) of the 2nd Military Area
25.05.1945-01.04.1946
IV. sbor
IV Corps
25.05.1945-01.12.1948
Týl 2. oblasti
Rear of the 2nd Military Area
25.05.1945-15.12.1948
Velitelství dělostřelectva 2. oblasti
2nd Area Artillery Command
25.05.1945-01.04.1946
Velitelství dělostřelectva IV. sboru
IV Corps Artillery Command
25.05.1945-01.12.1948
Vojenská oblast 2
2nd Military Area
25.05.1945-01.12.1948
Štáb 2. oblasti
Staff of the 2nd Military Area
01.06.1945-01.10.1945
2. minometná brigáda
2nd Mortar Brigade
01.06.1945-01.10.1945
2. těžká dělostřelecká brigáda
2nd Heavy Artillery Brigade
01.06.1945-01.10.1945
Dělostřelecký pluk 15
15th Artillery Regiment
01.07.1945-15.12.1948
Velitelství ženijního vojska 2. vojenské oblasti
Engineer Headquarters of the 2nd Military Area
15.09.1945-01.10.1948
Velitelství tankového vojska 2. oblasti
Tank Command of 2nd Area
01.10.1945-01.04.1946
2. pěší brigáda
2nd Infantry Brigade
01.10.1945-DD.MM.1946
4. dělostřelecká brigáda
4th Artillery Brigade
01.10.1945-DD.MM.1946
5. dělostřelecká brigáda
5th Artillery Brigade
01.10.1945-01.10.1949
Automobilní prapor 4
4th Automobile Battalion
01.10.1945-01.03.1946
Dělostřelecký oddíl 82
82nd Artillery Division
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký pluk 304
304th Artillery Regiment
01.05.1946-01.12.1948
5. oddělení (obranného zpravodajství) 2. oblasti
5th Department (Defence Intelligence) of the 2nd Military Area
01.10.1949-01.10.1950
Dělostřelecký pluk 501
501st Artillery Regiment
01.10.1949-01.11.1950
Pěší pluk 48
48th Infantry Regiment
01.11.1950-15.12.1950
11. tanková brigáda
11th Tank Brigade
01.11.1950-15.12.1950
Dělostřelecká baterie 6
Artillery Battery of the 6th Infantry Battalion
01.11.1950-15.12.1950
Kulometná rota 5/6
5th Machine Gun Company of the 6th Infantry Battalion
01.11.1950-15.12.1950
Náhradní rota 6
Replacement Company of the 6th Infantry Battalion
01.11.1950-15.12.1950
Pěší pluk 6 /motorisovaný/
6th Infantry Regiment /Motorised/
01.11.1950-15.12.1950
Pěší rota 1/6
1st Infantry Company of the 6th Infantry Battalion
01.11.1950-15.12.1950
Pěší rota 2/6
2nd Infantry Company of the 6th Infantry Battalion
01.11.1950-15.12.1950
Pěší rota 3/6
3rd Infantry Company of the 6th Infantry Battalion
01.11.1950-15.12.1950
Rota těžkých zbraní 6/6
6th Heavy Weapons Company of the 6th Infantry Battalion
01.11.1950-15.12.1950
Samopalná rota 4/6
4th Submachine Gun Company of the 6th Infantry Battalion
01.11.1950-15.12.1950
Velitelská rota 6
Command Company of the 6th Infantry Battalion
15.12.1950-DD.07.1958
14. tankový pluk
14th Tank Regiment
15.12.1950-31.12.1992
18. tankový pluk
18th Tank Regiment
15.12.1950-01.01.1951
4. divise /tanková/
4th Division /Tank/
01.01.1951-09.05.1955
4. spojovací prapor
4th Signal Battalion
01.01.1951-09.05.1955
4. tanková divize
4th Tank Division
01.01.1951-09.05.1955
4. školní tankový prapor
4th Training Tank Battalion
01.11.1952-31.10.1953
4. samohybný prapor
4th Self-propelled Battalion
09.05.1955-31.12.1992
9. spojovací prapor
9th Signal Battalion
09.05.1955-DD.09.1958
9. tanková divize
9th Tank Division
01.10.1957-01.09.1969
2. spojovací pluk
2nd Signal Regiment
DD.06.1958-15.07.1958
4. střelecký sbor
4th Rifle Corps
15.07.1958-01.09.1965
4. armáda
4th Army
15.07.1958-01.09.1965
6. oddělení
6th Department of the 4th Army
15.07.1958-01.09.1965
Finanční oddělení
Finance Department of the 4th Army
15.07.1958-01.09.1965
Kádrové oddělení
Personnel Department of the 4th Army
15.07.1958-01.09.1965
Oddělení bojové připravy
Combat Training Department of the 4th Army
15.07.1958-01.09.1965
Oddělení pro zásobování pohonných hmot a maziv
Department of Fuels and Lubricants of the 4th Army
15.07.1958-01.09.1965
Oddělení průzkumu
Reconnaissance Department of the 4th Army
15.07.1958-01.09.1965
Oddělení vojenské dopravy
Military Transport Department of the 4th Army
15.07.1958-01.09.1965
Operační oddělení
Operation Department of the 4th Army
15.07.1958-01.09.1965
Organizační a mobilizační oddělení
Organisational and Mobilisation Department of the 4th Army
15.07.1958-01.09.1965
Politická správa
Political Department of the 4th Army
15.07.1958-01.09.1965
Politické oddělení
Political Department of the 4th Army
15.07.1958-01.09.1965
Proviantní oddělení
Rations Department of the 4th Army
15.07.1958-01.09.1965
Spojovací oddělení
Signal Department of the 4th Army
15.07.1958-01.09.1965
Technické oddělení
Technical Department of the 4th Army
15.07.1958-01.09.1965
Týl 4. armády
Rear of the 4th Army
15.07.1958-01.09.1965
Ubytovací skupina
Accommodation Group of the 4th Army
15.07.1958-01.09.1965
Velitelství chemického vojska
Chemical Troops Command of the 4th Army
15.07.1958-01.09.1965
Velitelství dělostřelectva
Artillery Command of the 4th Army
15.07.1958-01.09.1965
Velitelství ženijního vojska
Engineer Command of the 4th Army
15.07.1958-01.09.1965
Výstrojní oddělení
Equipment Department of the 4th Army
15.07.1958-01.09.1965
Zdravotnické oddělení
Medical Department of the 4th Army
15.07.1958-01.09.1965
Štáb 4. armády
Staff of the 4th Army
15.07.1958-01.09.1965
Štáb týlu
Staff of Rear of the 4th Army
01.10.1958-DD.MM.1959
4. radiotechnická rota
4th Radio Technical Company
01.10.1958-01.09.1969
4. školní tankový prapor
4th Training Tank Battalion
01.09.1960-01.09.1965
Velitelství vojsk protivzdušné obrany
Air Defence Troops Command of the 4th Army
01.09.1961-30.08.1963
10. zdravotnický oddíl
10th Medical Division
01.09.1965-01.09.1969
Finanční oddělení
Finance Department of the Central Military District
01.09.1965-01.09.1969
Kádrové oddělení
Personnel Department of the Central Military District
01.09.1965-01.09.1969
Oddělení chemických vojsk
Department of Chemical Troops of the Central Military District
01.09.1965-01.09.1969
Oddělení operační a bojové připravy
Operational and Combat Training Department of the Central Military District
01.09.1965-01.09.1969
Oddělení pohonných hmot a maziv
Department of Fuels and Lubricants of the Central Military District
01.09.1965-01.09.1969
Oddělení raketového vojska a delostřelectva
Department of Rocket and Artillery Troops of the Central Military District
01.09.1965-01.09.1969
Oddělení vojenské dopravy
Military Transport Department of the Central Military District
01.09.1965-01.09.1969
Oddělení vojenských informací
Department of Military Information of the Central Military District
01.09.1965-01.09.1969
Oddělení vojsk protivzdušné obrany
Department of Air Defence Troops of the Central Military District
01.09.1965-01.09.1969
Operační oddělení
Operation Department of the Central Military District
01.09.1965-01.09.1969
Organizační a mobilizační oddělení
Organizational and Mobilization Department of the Central Military District
01.09.1965-01.09.1969
Politická správa
Political Department of the Central Military District
01.09.1965-01.09.1969
Politické oddělení
Political Department of the Central Military District
01.09.1965-01.09.1969
Proviantní oddělení
Rations Department of the Central Military District
01.09.1965-01.09.1969
Spojovací oddělení
Signal Department of the Central Military District
01.09.1965-01.09.1969
Střední vojenský okruh
Central Military District
01.09.1965-01.09.1969
Technická správa
Technical Department of the Central Military District
01.09.1965-01.09.1969
Topografické oddělení
Topografical Department of the Central Military District
01.09.1965-01.09.1969
Týl Středního vojenského okruhu
Rear of the Central Military District
01.09.1965-01.09.1969
Ubytovací a stavební oddělení
Accommodation and Construction Department of the Central Military District
01.09.1965-01.09.1969
Veterinární skupina
Veterinary Group of the Central Military District
01.09.1965-01.09.1969
Výstrojní oddělení
Equipment Department of the Central Military District
01.09.1965-01.09.1969
Zdravotnické oddělení
Medical Department of the Central Military District
01.09.1965-01.09.1969
Štáb Středního vojenského okruhu
Staff of the Central Military District
01.09.1965-01.09.1969
Štáb tyla
Staff of Rear of the Central Military District
01.09.1965-01.09.1969
Ženijní oddělení
Engineer Department of the Central Military District
DD.MM.1967-DD.MM.1969
4. radiační středisko
4th Radiation Center
DD.08.1969-31.12.1992
9. tanková divize
9th Tank Division
01.09.1969-01.01.1992
1. okruhový topografický sklad
1st District Topographic Store
01.09.1969-31.12.1991
2. provozní pluk
2nd Operating Regiment
01.09.1969-01.01.1992
247. provozní prapor
247th Support Battalion
01.09.1969-01.01.1992
3. radiační středisko
3rd Radiation Center
01.09.1969-01.01.1992
Finanční oddělení
Financial Department of the Western Military District
01.09.1969-01.01.1992
Informační oddělení
Intelligence Department of the Western Military District
01.09.1969-01.04.1990
Kádrové oddělení
Personnel Department of the Western Military District
01.09.1969-01.01.1992
Oddělení operační přípravy
Preparation of Operation Department of the Western Military District
01.09.1969-01.01.1992
Oddělení pohonných hmot a maziv
Department of Fuels and Lubricants of the Western Military District
01.09.1969-01.01.1992
Oddělení raketového vojska a delostřelectva
Department of Rocket and Artillery Troops of the Western Military District
01.09.1969-01.01.1992
Oddělení vojenské dopravy
Military Transport Department of the Western Military District
01.09.1969-01.01.1992
Oddělení vojsk protivzdušné obrany
Department of Air Defence Troops of the Western Military District
01.09.1969-01.01.1992
Oddělení vojskového letectva
Army Aviation Department of the Western Military District
01.09.1969-01.01.1992
Oddělení ženijního vojska
Department of Engineer Troops of the Western Military District
01.09.1969-01.01.1992
Operační oddělení
Operation Department of the Western Military District
01.09.1969-01.01.1992
Operační správa
Operation Department of the Western Military District
01.09.1969-01.01.1992
Organizační a mobilizační správa
Organizational and Mobilization Department of the Western Military District
01.09.1969-01.01.1990
Politická správa
Political Directorate
01.09.1969-01.01.1990
Politické oddělení
Political Section
01.09.1969-01.01.1992
Proviantní oddělení
Quartermaster Department of the Western Military District
01.09.1969-01.01.1992
Spojovací oddělení
Signal Department of the Western Military District
01.09.1969-01.01.1992
Správa bojové přípravy
Combat Training Department of the Western Military District
01.09.1969-01.01.1992
Správa chemických vojsk
Department of Chemical Troops of the Western Military District
01.09.1969-01.01.1992
Tankové a automobilní oddělení
Tank and Automobile Department of the Western Military District
01.09.1969-01.01.1992
Topografické oddělení
Topografical Department of the Western Military District
01.09.1969-01.01.1992
Ubytovací a stavební oddělení
Accommodation and Construction Department of the Western Military District
01.09.1969-01.01.1992
Vojenský týl
Army Rear of the Western Military District
01.09.1969-01.01.1992
Výstrojní oddělení
Equipment Department of the Western Military District
01.09.1969-01.09.1985
Výzbrojní oddělení
Armament Department of the Western Military District
01.09.1969-01.01.1992
Zdravotnické oddělení
Medical Department of the Western Military District
01.09.1969-01.01.1992
Zpravodajská správa
Intelligence Main Directorate of the Western Military District
01.09.1969-01.01.1992
Západní vojenský okruh
Western Military District
01.09.1969-01.01.1992
Štáb Zapadního vojenského okruhu
Staff of the Western Military District
01.09.1969-01.01.1992
Štáb tyla
Staff of Rear of the Western Military District
01.09.1971-01.01.1992
8. oddělení
8th Department of the Western Military District
01.10.1976-01.01.1992
Oddělení civilní obrany
Civil Defence Department of the Western Military District
01.09.1985-01.01.1992
Služba raketového a dělostřeleckého vyzbrojování
Artillery and Rocket Armament Department of the Western Military District
01.09.1985-01.01.1992
Správa vyzbrojování a technického zabezpečení
Armament and Technical Supply Department of the Western Military District
01.01.1990-01.01.1992
Oddělení výchovy a kultury
Department of Education and Culture of the Western Military District
01.04.1990-01.01.1992
Personální oddělení
Personnel Department of the Western Military District
01.01.1992-31.12.1992
1. provozní prapor
1st Operating Battalion
01.01.1992-31.12.1992
8. oddělení
8th Department of the Military Command West
01.01.1992-31.12.1992
Administrativne-hospodářské oddělení
Administrative-Economic Department of the Military Command West
01.01.1992-31.12.1992
Finanční oddělení
Financial Department of the Military Command West
01.01.1992-31.12.1992
Oddělení automatizace velení
Department of Automation Command of the Military Command West
01.01.1992-31.12.1992
Oddělení chemických vojsk
Department of Chemical Troops of the Military Command West
01.01.1992-31.12.1992
Oddělení civilní obrany
Civil Defence Department of the Military Command West
01.01.1992-31.12.1992
Oddělení mechanizovaného a tankového vojska
Department of Mechanized and Tank Troops of the Military Command West
01.01.1992-31.12.1992
Oddělení operačně-technického zabezpečení
Operational and Technical Supply Department of the Military Command West
01.01.1992-31.12.1992
Oddělení pohonných hmot a maziv
Department of Fuels and Lubricants of the Military Command West
01.01.1992-31.12.1992
Oddělení radioelektronického boje
Electronic Warfare Department of the Military Command West
01.01.1992-31.12.1992
Oddělení raketového a dělostřeleckého vyzbrojování
Artillery and Rocket Armament Department of the Military Command West
01.01.1992-31.12.1992
Oddělení raketového vojska a delostřelectva
Department of Rocket and Artillery Troops of the Military Command West
01.01.1992-31.12.1992
Oddělení sociálního řízení
Department of Social Management of the Military Command West
01.01.1992-31.12.1992
Oddělení vojenské dopravy
Military Transport Department of the Military Command West
01.01.1992-31.12.1992
Oddělení vojenské policie
Military Police Department of the Military Command West
01.01.1992-31.12.1992
Oddělení vojsk protivzdušné obrany
Department of Air Defence Troops of the Military Command West
01.01.1992-31.12.1992
Oddělení ženijního vojska
Department of Engineer Troops of the Military Command West
01.01.1992-31.12.1992
Operační správa
Operation Department of the Military Command West
01.01.1992-31.12.1992
Organizační a mobilizační správa
Organizational and Mobilization Department of the Military Command West
01.01.1992-31.12.1992
Organizační a plánovací oddělení
Organizational and Planning Department of the Military Command West
01.01.1992-31.12.1992
Personální oddělení
Personnel Department of the Military Command West
01.01.1992-31.12.1992
Proviantní oddělení
Rations Department of the Military Command West
01.01.1992-31.12.1992
Spojovací oddělení
Signal Department of the Military Command West
01.01.1992-31.12.1992
Správa přípravy vojsk
Combat Training Department of the Military Command West
01.01.1992-31.12.1992
Správa vyzbrojování a technického zabezpečení
Armament and Technical Supply Department of the Military Command West
01.01.1992-31.12.1992
Technické oddělení
Technical Department of the Military Command West
01.01.1992-31.12.1992
Topografická skupina
Topografical Group of the Military Command West
01.01.1992-31.12.1992
Ubytovací a stavební oddělení
Accommodation and Construction Department of the Military Command West
01.01.1992-31.12.1992
Veterinární služba
Veterinary Services of the Military Command West
01.01.1992-31.12.1992
Vojenské velitelství Západ
Military Command West
01.01.1992-31.12.1992
Vojenský týl
Army Rear of the Military Command West
01.01.1992-31.12.1992
Výstrojní oddělení
Equipment Department of the Military Command West
01.01.1992-31.12.1992
Zdravotnické oddělení
Medical Department of the Military Command West
01.01.1992-31.12.1992
Zpravodajské oddělení
Intelligence Department of the Military Command West
01.01.1992-31.12.1992
Štáb Vojenského velitelství Západ
Staff of the Military Command West
01.01.1992-31.12.1992
Štáb tyla Vojenského velitelství Západ
Staff of Rear of the Military Command West
01.01.1993-31.10.1997
1. provozní prapor
1st Operating Battalion
01.01.1993-30.06.1994
18. tankový pluk
18th Tank Regiment
01.01.1993-31.03.1994
Vojenské velitelství Západ
Military Command West
01.04.1994-31.10.1997
1. armádní sbor
1st Army Corps
01.07.1994-DD.MM.RRRR
42. mechanizovaný prapor
42nd Mechanized Battalion
01.11.1997-30.06.2003
2. provozní prapor
2nd Operating Battalion
01.11.1997-30.09.2000
Velitelství vojska územní obrany
Territorial Defence Army Command
01.10.2000-30.06.2003
Velitelství sil územní obrany
Territorial Defence Forces Command
01.10.2001-30.03.2004
106. středisko CIMIC
106th CIMIC Center
01.07.2003-30.11.2003
3. velitelství podpory
3rd Support Command
01.07.2003-30.11.2003
32. ředitelství personální podpory
32nd Personal Support Directorate
01.10.2009-31.12.2010
531. prapor pasivních systémů
531st Passive Systems Battalion
01.07.2019-31.12.2022
Velitelství teritoria
Territory Command
01.01.2023-DD.MM.RRRR
Velitelství teritoriálních sil
Territorial Forces Command
DD.07.RRRR-DD.08.1945
Pěší prapor II/46
2nd Infantry Battalion of the 46th Infantry Regiment
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://goo.gl/jKUjY
URL : https://www.valka.cz/Tabor-t46788#450530Verze : 0
MOD
Tábor


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 14 250 obyvatel (z toho 14 090 osob národnosti československé, 53 osob národnosti německé a 11 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v září 1932.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
velitelství První těžké dělostřelecké brigády (říjen 1932 – říjen 1935),
IV. prapor Pěšího pluku 29 (od října 1937),
II. prapor Pěšího pluku 48 (září 1935 – září 1936),
Náhradní prapor 101 (od září 1938),
Dělostřelecký pluk 52 (od září 1936),
Dělostřelecký pluk 305 (od září 1932).


Pro potřeby vojska byly v letech 1930 až 1933 vybudovány Dělostřelecké kasárny.


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Tabor-t46788#183201Verze : 0
Tábor


Město Tábor bylo založeno 2x - první založení se nezdařilo a vzniklo tak městiště - obyvatelstvo se pak přesunulo a založilo město Sezimovo Ústí, to však husité roku 1420 vypálili a založili ve 20tých letech 15. století na táborském městišti husitské město Hradiště hory Tábor. V 16. století došlo k požáru při kterém měl vyhořet mj. i kostel - ne poprvé a ani ne naposled. Během 30ti leté války došlo k obléhání města císařským vojskem pod velením dona Baltazare de Marradas - mj. byl střelbou otevřen i celý severní roh věže na kostele.


Literatura:
Fišera, Z. Encyklopedie městských věží v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha, 2006. ISBN 80-7277-303-8.
URL : https://www.valka.cz/Tabor-t46788#224286Verze : 0
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství četnického oddělení č. 21


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)"
URL : https://www.valka.cz/Tabor-t46788#416242Verze : 0
MOD
Jordán
Zdroje:
cs.wikipedia.org
Tábor - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Tabor-t46788#582690Verze : 0
Pomník obětem 1. světové války
Tábor - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Tabor-t46788#583091Verze : 0
Pomník Mistra Jana Husa
Tábor - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Tabor-t46788#583145Verze : 0