Main Menu
User Menu

Zpravodajská správa [1951-1992]

Intelligence Main Directorate

     
Název:
Name:
Zpravodajská správa
Originální název:
Original Name:
Zpravodajská správa
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1951
Předchůdce:
Predecessor:
Zpravodajské oddělení
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1951-01.06.1954 Generální štáb Československé armády
01.06.1954-14.03.1990 Generální štáb Československé lidové armády
14.03.1990-31.12.1992 Generální štáb Československé armády
Dislokace:
Deployed:
15.08.1950-31.12.1992 Praha, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.11.1951-17.08.1960 Racek, Antonín (Generálmajor)
17.08.1960-19.09.1961 Burda, Oldřich (Podplukovník)
19.09.1961-01.05.1966 Burda, Oldřich (Plukovník)
01.05.1966-01.01.1969 Burda, Oldřich (Generálmajor)
01.01.1969-07.10.1969 Turošík, Jozef (Generálmajor)
07.10.1969-01.05.1975 Brož, Josef (Generálmajor)
01.05.1975-DD.09.1988 Brož, Josef (Generálporučík)
DD.MM.1988-27.12.1989 Slimák, Anton (Generálmajor)
27.12.1989-31.12.1992 Kozojed, Jan (Generálmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
00.11.1951-31.12.1992
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1951-01.10.1956 Oddělení B
01.10.1951-01.10.1962 Politická skupina
01.10.1951-01.10.1956 Skupina A /studijní/
01.10.1951-01.10.1962 Skupina C /vojenští přidělenci v zemích socialistického tábora/
01.10.1951-01.10.1962 Skupina D /kádrová/
01.10.1951-01.10.1962 Skupina E /výcviková/
01.10.1951-01.10.1962 Skupina H /týlová/
01.10.1951-01.10.1956 Skupina R /radiotechnická/
01.10.1956-01.10.1962 Oddělení A /studijní/
01.10.1956-01.10.1962 Oddělení R /radiotechnické/
01.10.1956-01.05.1976 Správa pro agenturní průzkum
01.10.1958-01.09.1965 22. výsadková brigáda
01.10.1960-DD.MM.1991 248. provozní prapor
01.09.1961-01.09.1969 7. výsadkový pluk zvláštního určení
01.10.1962-01.05.1976 Finanční skupina
01.10.1962-01.11.1966 Informační oddělení
01.10.1962-01.05.1976 Kádrové oddělení
01.10.1962-01.11.1966 Oddělení šifrového spojení
01.10.1962-01.11.1966 Organizační a mobilizační skupina
01.10.1962-01.02.1990 Politické oddělení
01.10.1962-31.12.1992 Správa materiálne technického zabezpečení
01.10.1962-01.05.1976 Správa pro operační průzkum
01.11.1966-31.12.1992 Informační správa
01.11.1966-01.05.1976 Oddělení vojenských informací
01.09.1969-01.09.1971 Oddělení zahraničních styků
01.05.1976-31.12.1992 10. samostatná skupina (zahraničních styků)
01.05.1976-31.12.1992 15. oddělení (kádrové)
01.05.1976-31.12.1992 8. oddělení (Tajná spisovna)
01.05.1976-31.12.1992 Hlavní ústředí zpravodajské správy
01.05.1976-31.12.1992 Štáb zpravodajské správy
01.11.1987-31.10.1992 22. výsadková brigáda speciálního určení
01.11.1992-31.12.1992 6. speciální skupina

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, skupina ČSLA, fond Ministerstvo národní obrany
https://ibadatelna.cz/cs/slovnik/zsgs
URL : https://www.valka.cz/Zpravodajska-sprava-1951-1992-t111396#420845Verze : 5
MOD
Zpravodajská správa Generálního štábu


Zpravodajská správa GŠ byla hlavní ofenzivní vojenskou zpravodajskou institucí v ČSSR. Nebyla organizována pod ministerstvem vnitra (ačkoliv důvěrníků kontrarozvědky bylo na ZS/GŠ mnoho). V 80. letech byla ZS/GŠ velmi rozsáhlou institucí. Oficiálně u zpravodajské správy sloužilo pár desítek lidí, ovšem při započtení zakryté části (248. provozní prapor) a připočtení podřízených útvarů se počty vyšplhají k 1800 příslušníkům. Šlo o jeden z nejelitnějších útvarů ČSLA. Tomu také odpovídala pozornost, věnovaná ZS/GŠ vojenskou kontrarozvědkou. Každý příslušník musel projít prověrkami, naprostá většina byla nositeli státního tajemství. Je prakticky nemyslitelné, aby se příslušníkem ZS/GŠ stal někdo nespolehlivý - v dobovém slova smyslu (byť jen v rámci základní vojenské služby). Bohužel nejsou k dispozici prameny, ale dá se předpokládat, že procento členů KSČ v rámci ZS/GŠ bylo mnohem vyšší než na jiných útvarech ČSLA. Mnoho příslušníků zpravodajské správy vyjíždělo v rámci služby do zahraničí a tam byli neustále pod drobnohledem nadřízených. Ihned po skončení zahraniční mise byli prověřováni kontrarozvědkou. Tento neustálý dohled a prověřování, jak ze strany kontrarozvědky, tak ze strany Zpravodajské správy, zaručoval, že příslušníci ZS/GŠ byli
spolehlivým a efektivním nástrojem v rukou Generálního štábu. Ovšem jakkoliv se kontrarozvědka snažila dohlížet na zpravodajce, nezabránila mnoha zběhnutím, provalům, či lidským chybám27. Ačkoliv by se mohlo zdát, že tato instituce byla plná neomylných inteligentních profesionálů, nebylo tomu úplně tak. Je potřeba brát v potaz to, že šlo o státní
instituci, což samo o sobě snižuje efektivnost. Navíc všeobecná úroveň armády a armádních důstojníků nebyla valná. Šlo o léty zdegenerovaný systém plný byrokracie, kde byl nedostatek schopných lidí řešen snižováním nároků. Do tohoto systému spadala ZS/GŠ a z něj si vybírala své příslušníky.


Úkoly a určení


ZS/GŠ byla orgánem Generálního štábu pro řízení vojenského zpravodajství. Měla jako jediná složka státního aparátu pravomoc vydávat zpravodajské informace o cizích armádách. Jejím cílem bylo včasné informování Generálního štábu o všem, co mělo, či mohlo mít vliv na obranu ČSSR a jejich spojenců. V čele ZS/GŠ byl náčelník Zpravodajské správy - zástupce náčelníka Generálního štábu, který byl podřízen náčelníkovi Generálního štábu, 1. zástupci ministra národní obrany. Náčelník ZS/GŠ odpovídal za získávání informací, rozvoj vojenského zpravodajství, organizační výstavbu, odborné řízení a zabezpečení zpravodajských a průzkumných orgánů ČSLA. Dále bylo v jeho pravomoci řízení vojenských leteckých přidělenců. Mezi hlavní činnosti ZS/GŠ patřilo získávání a vyhodnocování zpráv o pravděpodobném nepříteli (úroveň bojové připravenosti, jeho plány atd.). Na základě těchto zpráv ZS/GŠ vypracovávala analýzy (rozbory vojensko-politické, vojensko-ekonomické situace, především ve státech NATO) pro potřeby obranného systému ČSSR. Podle pokynů náčelníka GŠ prováděla ZS/GŠ distribuci zpravodajských informací jednotlivým stupňům velení. Podklady pro tyto zprávy získávala ZS/GŠ ze své sítě rezidentur, od vojenských leteckých přidělenců a pátračů v terénu. Na základě dlouhodobých analýz zpráv o pravděpodobném nepříteli se provádělo plánování rozvoje vojenského zpravodajství, mobilizačního rozvinutí a vybavování zpravodajských útvarů. ZS/GŠ řídila výzkum a vývoj speciální průzkumné a zpravodajské techniky, kterou byly poté vybavovány příslušné útvary ČSLA. Výcvik příslušníků si Zpravodajská správa prováděla sama prostřednictvím
specializovaných pracovišť. Stejně tak si ZS/GŠ zabezpečovala samostatné spojení v rámci jednotlivých oddělení, které bylo nezávislé na komunikačních sítích jiných složek.


zdroj: is.muni.cz
URL : https://www.valka.cz/Zpravodajska-sprava-1951-1992-t111396#645106Verze : 0
MOD
Spravodajská správa sídlila v časti objektu Posádkovej správy - stavebného odboru na Revoluční ulici 21 v Prahe.


Jurman, Olin; Skotal, Jiří: Vlastizrádce. Nejhorší porážka československé rozvědky. Praha 2018, Nakladatelství Brána, ISBN 978-80-7584-045-5

URL : https://www.valka.cz/Zpravodajska-sprava-1951-1992-t111396#667227Verze : 0
MOD