Main Menu
User Menu

Zdravotnická rota [1939-1939]

Kompania sanitarna

Kompania sanitarna – Zdravotnická rota


Tato rota byla určena ke kvalifikované lékařské pomoci zraněným a nemocným vojákům a jejich odsunu z praporních obvazišť vlastními prostředky. Každá pěší divize měla v sestavě jednu zdravotnickou rotu. Zdravotnická rota byla tvořena:
1) velitelem roty
2) velitelskou sekcí (poczet dowódcy)
3) administrativním družstvem
4) třemi zdravotnickými četami schopnými rozvinout obvaziště
5) jednou protiplynovou četou schopnou rozvinout záchranné protiplynové stanoviště (ratowniczy punkt przeciwgazowy)


V termínu do 3–4 hodin byla schopna rozvinout hlavní divizní obvaziště (główny punkt opatrunkowy) ve vzdálenosti 6-8 km od frontové línie a jednorázově evakuovat vlastními prostředky z praporních obvazišť 80 ležících nebo 200 sedících zraněných.
Vlastními prostředky mohla rozvinout předsunuté obvaziště ve vzdálenosti 2-3 km od bojujících jednotek.


Tabulkové počty zdravotnické roty:
důstojníci – 4
poddůstojníci a vojíni – 258
koně – 145
koňské povozy – 23
speciální koňské povozy (zdravotnické a cisterny) – 41


Číslo roty Mobilizační tělěso Mobilizační středisko Mobilizační skupina (termín ukončení mobilizace) Mobilizováno pro: Velitel roty
11 Sborová nemocnice 10 Přemysl všeobecná - 1. sled (4. den) 2. legionářská pěší divize ?
12 5. pluk podhalanských střelců Přemysl zelená(52 hod.) 22. horská pěší divize ?
13 Sborová nemocnice 10 Přemysl všeobecná - 1. sled (6. den) 24. pěší divize major dr Roman Szweryn
31 Sborová nemocnice 10 Přemysl všeobecná - 1. sled (7. den) 6. pěší divize? kapitán Fr.(?)Tomczyk
101 Sborová nemocnice 1 Varšava žlutá (36 hod.) 8. pěší divize major dr Kajetan Pietraszkiewicz
102 Škola aspirantů pěchoty Ostrów Mazowiecki modrá (56 hod.) 18. pěší divize kapitán zdr. sl. Gerard Weraksa
103 15. pěší pluk Dęblin černá (50 hod.) 28. pěší divize ?
131 Školicí středisko záloh pěchoty Różan modrá (72 hod.) 41. pěší divize (záložní) podporučík zdr. sl. v záloze Jerzy Lutz
201 Sborová nemocnice 2 Chełm všeobecná - 1. sled (6. den) 3. legionářská pěší divize ?
202 Náhradní kádr pěchoty Włodzimierz zelená (70 hod.) 13. pěší divize ?
203 23. pěší pluk Włodzimierz červená (52 hod.) 27. pěší divize major dr Zygmunt Krupiński
231 Sborová nemocnice 2 Chełm všeobecná - 1. sled (11. den) 39. záložní pěší divize ?
301 1. legionářský pěší pluk Vilno žlutá (50 hod.) 1. legionářská pěší divize ?
302 Posádková nemocnice ve Vilnu Vilno červená (36 hod.) 19. pěší divize ?
303 81. pěší pluk Grodno žlutá (52 hod.) 29. pěší divize major dr Edward Alfred Rittler
331 Sborová nemocnice 3 Grodno žlutá (60 hod.) 33. záložní pěší divize ?
361 Posádková nemocnice ve Vilnu Vilno červená (36 hod.) 35. záložní pěší divize (?) major dr Jan Wincenty Królikiewicz
401 27. pěší pluk Częstochowa modrá (48 hod.) 7. pěší divize major dr Roman Kazimierz Rettinger
402 28. pěší pluk Lodž žlutá (48 hod.) 10. pěší divize ?
403 18. pěší pluk Skierniewice černá (50 hod.) 26. pěší divize kapitán dr Władysław Płoszko 1
431 Sborová nemocnice 4 Lodž všeobecná - 1. sled (8. den) 44. záložní pěší divize ?
461 Sborová nemocnice 4 Lodž všeobecná - 1. sled (12. den) ? ?
501 20. pěší pluk Krakov žlutá (52 hod.) 6. pěší divize kapitán dr Bolesław Tomczyk
502 Sborová nemocnice 5 Krakov žlutá (60 hod.) 21. horská pěší divize major dr Adam Hełczyński
503 Sborová nemocnice 5 Krakov žlutá (36 hod.) 23. pěší divize kapitán dr. med. Gotfryd Kaczanowski
531 Sborová nemocnice 5 Krakov všeobecná - 1. sled (10. den) 45. záložní pěší divize ?
561 Sborová nemocnice 5 Krakov žlutá (48 hod.) 55. záložní pěší divize major dr Henryk Dąbrowski
601 Sborová nemocnice 6 Lvov všeobecná - 1. sled (5. den) 5. pěší divize ?
602 48. pěší pluk Stanisławów všeobecná - 1. sled (5. den) 11. pěší divize major dr Jan Bernacki
603 52. pěší pluk Złoczów zelená (56 hod.) 12. pěší divize ?
701 Sborová nemocnice 7 Poznaň žlutá (36 hod.) 14. pěší divize kapitán dr Jakub Jurasz
702 69. pěší pluk Hnězno žlutá (52 hod.) 17. pěší divize major dr Józef Pajzderski
703 29. pěší pluk Kalisz modrá (56 hod.) 25. pěší divize kapitán dr Roman Rendecki, major lékař Jan Trószyński 1
801 Sborová nemocnice 8 Toruň žlutá (36 hod.) 4. pěší divize major dr Henryk Stanisław Hyrczakowski
802 Sborová nemocnice 8 Toruň žlutá (36 hod.) 15. pěší divize ?
803 Sborová nemocnice 8 Toruň žlutá (36 hod.) 16. pěší divize ?
901 Sborová nemocnice 9 Brest nad Bugem červená (30 hod.) 9. pěší divize major dr. Władysław Kondratowicz
902 80. pěší pluk Słonim červená (50 hod.) 20. pěší divize major dr. med. Aleksander Mańkowski
903 Sborová nemocnice 9 Brest nad Bugem červená (36 hod.) 30. pěší divize major dr med. Stanisław Rusiniak

Literatura:
Feret, Stanisław: Polska sztuka wojenna 1918-1939, WIH, MON, Warszawa 1972
Nawrocki, Antoni: Zabezpieczenie logistyczne wojsk lądowych Sił Zbrojnych II RP w latach 1936-1939, Agencja Wydawnicza ULMAK, Warszawa 2002
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza "Adiutor", Warszawa 2010
www.dws.org.pl
Poznámka 1 - Zdroj informace:
docs.google.com
URL : https://www.valka.cz/Zdravotnicka-rota-1939-1939-t80777#295931Verze : 0
MOD
Diskuse
Byla přidána 31. rota a byly upřesněny některé mobilizační skupiny a mobilizační jednotky u nichž byly provedeny změny v mob. plánu těsně před vypuknutím války.
Upraveno dle nového zdroje - práce K. Rybki a K. Stepana.
URL : https://www.valka.cz/Zdravotnicka-rota-1939-1939-t80777#361582Verze : 0
MOD
Děkuji tímto kolegům z www.dws.org.pl SOLONOVI, Dr.Milchovi a skrzypolovi1 za doplňky do tabulky velitelů.
URL : https://www.valka.cz/Zdravotnicka-rota-1939-1939-t80777#362203Verze : 0
MOD
Do tabulky vloženy jména velitelů 31. a 903. roty. Děkuji znovu SOLONOVI a minimaxovi z dws.org.pl:123:
URL : https://www.valka.cz/Zdravotnicka-rota-1939-1939-t80777#362312Verze : 0
MOD
Diky kolegovi petar72 vloženo jméno velitele 403. roty a alternatíva velitele 703. roty.
URL : https://www.valka.cz/Zdravotnicka-rota-1939-1939-t80777#370110Verze : 0
MOD
Díky kolegovi M-i byly do tabulky vložena jména velitelů rot č. 13, 102, 131, 203,
303 a 501.
Zdroje zde:
www.dws.org.pl
URL : https://www.valka.cz/Zdravotnicka-rota-1939-1939-t80777#419106Verze : 0
MOD