Main Menu
User Menu

10. pěší divize [1939-1939]

10th Infantry Division

10 Dywizja Piechoty

     
Název:
Name:
10. pěší divize
Originální název:
Original Name:
10 Dywizja Piechoty
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
10. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
08.09.1939
Nástupce:
Successor:
10. pěší divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-03.09.1939 Armáda „Lodž“
03.09.1939-08.09.1939 Operační skupina Dindorf-Ankowicz 1)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-29.08.1939 Lodž, ? /
29.08.1939-01.09.1939 Sieradz, ? /
02.09.1939-02.09.1939 Chajów (Chajew?)-Brąszewice, ? /
03.09.1939-03.09.1939 Męcka Wola, dvůr /
04.09.1939-04.09.1939 severně Grabowiec, hájenka /
05.09.1939-05.09.1939 Łask, ? /
06.09.1939-06.09.1939 jihozápadně Aleksandrów-Lutomiersk, prostor /
07.09.1939-07.09.1939 ?, ? /
08.09.1939-08.09.1939 Bolimów-Łasieczniki, prostor /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-08.09.1939 Dindorf-Ankowicz, Franciszek (generał brygady)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
24.08.1939-02.09.1939 Daniec, Tadeusz Władysław (podpułkownik dyplomowany piechoty) 2)
02.09.1939-08.09.1939 Osika, Stefan Wojciech (podpułkownik dyplomowany piechoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
.
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Velitelství divize plnilo zároveň úlohu velitelství operační skupiny.
2) Odešel na místo přednosty I. oddělení (organizačního) velitelství Armády „Lodž“.
Zdroje:
Sources:
Jurga, Tadeusz: Regularne jednostki Wojska Polskiego w 1939 r, WIH, MON, Warszawa 1975
Wróblewski, Jan: Armia "Łódź" 1939, WIH, MON, Warszawa 1975
URL : https://www.valka.cz/10-pesi-divize-1939-1939-t76066#429670Verze : 1
MOD

POLSKÁ REPUBLIKA 10 Dywizja Piechoty
10. pěší divize [1939-1939]

Datum vzniku 24.08.1939
Předchůdce 10. pěší divize [1921-1939]
Datum zániku 08.09.1939
Následovník 10. pěší divize [1939]
Nadřízené velitelství 24.08.1939-02.09.1939 Armáda "Lodž" [1939-1939]
02.09.1939-08.09.1939 Operační skupina generála Dindorf-Ankowicze [1939-1939]
Dislokace 24.08.1939-29.08.1939 Lodž
Od 29.08.1939 v poli na středoevropském válčišti
Velitel 24.08.1939-08.09.1939 Dindorf-Ankowicz, Franciszek (generał brygady)
Podřízená tělesa 28. pěší pluk [1939-1939]
30. pěší pluk [1939-1939]
31. pěší pluk [1939-1939]
10. lehký dělostřelecký pluk [1939-1939]
01.09.1939-04.09.1939 1. jezdecký pluk SOP [1939-1939]
30.08.1939-03.09.1939 Odřad č. 1 10. pěší divize
30.08.1939-03.09.1939 Odřad č. 2 10. pěší divize
Podřízené oddíly 10. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typu A [1939-1939]
10. těžký dělostřelecký oddíl [1939-1939]
10. ženijní prapor [1939-1939]
402. polní nemocnice
Pěší prapor Národní obrany "Wieluń I" [1939-1939]
Pěší prapor Národní obrany "Wieluń II" [1939-1939]
Pěší prapor Národní obrany "Ostrzeszów" [1939-1939]
Pěší prapor Národní obrany "Kępno" [1939-1939]
Podřízené setniny 10. divizní jezdecká eskadrona [1939-1939]
10. spojovací četa velitelství pěší divize
10. telegrafní rota [1939-1939]
42. cyklistická rota [1939-1939]
42. rota těžkých kulometů na vozech [1939-1939]
402. zdravotnická rota
Samostatná rota průzkumných tanků 91 [1939-1939] (03.09.1939-08.09.1939)
Samostatná rota průzkumných tanků 92 [1939-1939] (03.09.1939-04.09.1939)
Literatura Jurga, Tadeusz: Regularne jednostki Wojska Polskiego w 1939 r, WIH, MON, Warszawa 1975
Wróblewski, Jan: Armia "Łódź" 1939, WIH, MON, Warszawa 1975
URL : https://www.valka.cz/10-pesi-divize-1939-1939-t76066#280718Verze : 0
MOD