Main Menu
User Menu

16. pěší divize [1939-1939]

16th Infantry Division

16 Dywizja Piechoty

     
Název:
Name:
16. pěší divize
Originální název:
Original Name:
16 Dywizja Piechoty
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
16. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
18.09.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-28.08.1939 Armáda "Pomořany"
28.08.1939-08.09.1939 Operační skupina „Východ“
09.09.1939-18.09.1939 Operační skupina Bołtuć
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-28.08.1939 Grudziądz, ? /
28.08.1939-01.09.1939 Mełno, ? /
02.09.1939-02.09.1939 Zakrzewo-Radzyn-Jarantowiczki, ? /
03.09.1939-04.09.1939 Jarantowiczki-Niedźwiedź, ? /
05.09.1939-05.09.1939 Golub-Dobrzyń, prostor /
06.09.1939-06.09.1939 Otłoczyn-Dobrzejowice, prostor /
07.09.1939-07.09.1939 Bobrowniki, prostor /
08.09.1939-08.09.1939 Włocławek-Rybnica-Józefowo, prostor /
09.09.1939-09.09.1939 severně Gostynin, prostor /
10.09.1939-10.09.1939 Rząśno, ? /
11.09.1939-11.09.1939 Zduny Kościelne, prostor /
12.09.1939-12.09.1939 Łowicz, prostor /
13.09.1939-15.09.1939 severně Łowicz, prostor /
16.09.1939-16.09.1939 severně Aleksandrów, prostor /
17.09.1939-17.09.1939 Czerniew-Kiernozia, prostor /
18.09.1939-18.09.1939 Iłów-Budy Stare, ? /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-02.9.1939 Świtalski, Stanisław Jan Ferdynand (pułkownik dyplomowany piechoty) 1)
02.09.1939-18.09.1939 Bohusz-Szyszko, Zygmunt Piotr (pułkownik dyplomowany piechoty) 2)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
24.08.1939-18.09.1939 Garliński, Mieczysław (podpułkownik dyplomowany artylerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
.
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR Pomorska
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Z důvodu neznalosti situace bojujících podřízených jednotek byl velitelem Operační skupiny „Východ“ na místě odvolán. Ciechanowski ve své práci označuje jeho odvolání jako unáhlené.
2) Do 02.09.1939 byl velitelem divizní pěchoty.
Zdroje:
Sources:
Ciechanowski, Konrad: Armia "Pomorze" 1939, WIH, MON, Warszawa 1982
Jurga, Tadeusz: Regularne jednostki Wojska Polskiego w 1939 r, WIH, MON, Warszawa 1975
Porwit, Marian: Komentarze do polskich działań obronnych 1939 roku, Tom 3, Czytelnik, Warszawa 1983
Wojna obronna Polski 1939 - Wybór źródeł, WIH, MON, Warszawa 1968
URL : https://www.valka.cz/16-pesi-divize-1939-1939-t62463#430170Verze : 1
MOD
16 Pomorska Dywizja Piechoty została sformowana w 1919 r. Siedzibą jej dowództwa i sztabu był Grudziądz.


W skład dywizji w latach 30. XX wieku wchodziły:
* 63 Toruński Pułk Piechoty w Toruniu,
* 64 Grudziądzki Pułk Piechoty w Grudziądzu,
* 65 Starogardzki Pułk Piechoty w Grudziądzu,
* 66 Kaszubski Pułk Piechoty w Chełmnie,
* 16 Pomorski Pułk Artylerii Lekkiej w Grudziądzu,
* 16 Dywizjon Artylerii Ciężkiej w Grudziądzu,
* Ośrodek Sapersko-Pionierski 16 DP w Grudziądzu
* Kompania Łączności 16 DP w Grudziądzu
* Służby


Dowódcy dywizji:
płk Stanisław Wilhelm Skrzyński (1919–1920)
gen. dyw. Kazimierz Ładoś (1920–1927)
gen. bryg. Włodzimierz Rachmistruk (1927–1932)
gen. bryg. Kazimierz Sawa-Sawicki (1932–1938)
płk dypl. Stanisław Świtalski (1938–1939)
płk dypl. Zygmunt Bohusz-Szyszko (od 2 do 19 września 1939)


Skład 16 Pomorskiej Dywizji Piechoty po mobilizacji w sierpniu 1939 r.


Dowództwo i sztab:
* dowódca dywizji:
do 2.09 – płk dypl. Stanisław Świtalski († 19.09 Famułki Królewskie),
od 2.09 – płk dypl. Zygmunt Bohusz-Szyszko,
* szef sztabu: ppłk dypl. Mieczysław Garliński († 23.09 Błonie),
* dowódca piechoty dywizyjnej:
do 4.09 – płk dypl. Zygmunt Bohusz-Szyszko,
od 4.09 – płk Stefan Cieślak,
* dowódca artylerii dywizji: płk Witold Doliwa-Andruszewicz († 20.09 Tułowice),
* dowódca saperów: mjr Eugeniusz II Szubert,
* dowódca łączności: mjr Józef Morkowski,


Kwatermistrzostwo:
* kwatermistrz: kpt. dypl. Józef Słaboszewski,
* szef żandarmerii: ppor. rez. Marceli Cichowski,
* szef uzbrojenia: kpt. Stefan Kurzawa,
* szef intendentury: mjr Aleksander Partyka,
* szef taborów: kpt. Marian Karol Skup,
* szef służby zdrowia: mjr dr Henryk Ottenbrett,
* szef służby weterynaryjnej: mjr dr Teodor Ignacy Uszyński,
* szef służby sprawiedliwości: kpt. rez. Piotr Jazłowiecki,
* szef duszpasterstwa – NN.


Oddziały i pododdziały:
* 64 Pomorski Pułk Strzelców Murmańskich – dowódca: ppłk dypl. Bolesław Ciechanowski,
* 65 Starogardzki Pułk Piechoty – dowódca:
do 4 września – płk Stefan Cieślak,
od 4 września – ppłk dypl. Witold Stefan Kirszenstein,
* 66 Kaszubski Pułk Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – dowódca: płk Stefan Michalski († 3.10 Giżyce – z ran),
* 16 Pomorski Pułk Artylerii Lekkiej – dowódca: ppłk Aleksander Alojzy Słupczyński († 18.09 Janówek),
* 16 Dywizjon Artylerii Ciężkiej – dowódca: ppłk Stanisław Jerzy Ostapowicz,
* 16 Batalion Saperów – dowódca: mjr Eugeniusz II Szubert,
* 16 Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej – dowódca: kpt. Julian Franciszek Wojtusiak,
* 16 Szwadron Kawalerii Dywizyjnej – dowódca: mjr Stefan Mosiński,
* 83 Samodzielna Kompania Karabinów Maszynowych i Broni Towarzyszącej – dowódca: por. Albin Witkowski († 18.09 Puszcza Kampinoska),
* 83 Kompania Kolarzy – dowódca: kpt. Józef Bolesław Buczyński,
* 16 Kompania Telefoniczna – dowódca: por. Jerzy Władysław Jakóbczyński,
* Pluton Radio (2 radiostacji N-1 lub 2 RKD) – dowódca: NN,
* Samodzielny Patrol Meteorologiczny nr 16 – dowódca: NN,
* Pluton Pieszy Żandarmerii nr 16 – dowódca: NN,
* Kwatera Główna – komendant: kpt. Tadeusz Brunon Popiel,
* Kompania Sztabowa (mobilizowana jako Kompania Asystencyjna nr 183) – dowódca: kpt. Wilhelm Tarnawski,
* Kompania Gospodarcza: dowódca: NN,
* Pluton Łączności Kwatery Głównej – dowódca: ppor. Witold Eugeniusz Radwański,
* Poczta Polowa nr 75 – kierownik: NN,


Służby
* służba łączności:
Drużyna Parku Łączności – dowódca: NN,
* służba uzbrojenia:
Pluton Parkowy Uzbrojenia nr 803 – dowódca: ppor. rez. Władysław Powałowski,
* służba intendencka:
Park Intendentury typu I nr 803 – komendant: NN,
* służba zdrowia:
Kompania Sanitarna nr 803 – dowódca: NN,
Szpital Polowy nr 803 – komendant: mjr dr Stefan Bogusławski,
Polowa Pracownia Dentystyczna nr 803 – kierownik: NN,
Polowa Kolumna Dezynfekcyjno-Kąpielowa nr 803 – dowódca: NN,
Polowa Pracownia Bakteriologiczno-Chemiczna nr 803 – kierownik: NN,
Zespół Przeciwgazowy nr 803 – kierownik: NN,
* służba taborowa:
Kolumna Taborowa Parokonna nr 817 – dowódca: ppor. rez. Tadeusz Tylman,
Kolumna Taborowa Parokonna nr 818 – dowódca: NN,
Kolumna Taborowa Parokonna nr 819 – dowódca: NN,
Kolumna Taborowa Parokonna nr 820 – dowódca: NN,
Warsztat Taborowy Parokonny nr 817 – kierownik: NN,
Pluton Taborowy nr 16 – dowódca: NN,
* służba sprawiedliwości:
Sąd Polowy nr 16 – sędzia: por. Tadeusz Kud.


Jednostki włączone w skład dywizji na czas wojny:


* Batalion Obrony Narodowej "Świecie" – dowódca: mjr Stanisław Dobrzański,
* Batalion Obrony Narodowej "Grudziądz" – dowódca: kpt. Józef Krakowski,
* Batalion Szturmowy(*) – dowódca: kpt. Wilhelm Tarnawski.


(*) Wraz z Batalionem Obrony Narodowej "Brodnica" i Batalionem Obrony Narodowej "Radzyń" tworzył 209 Rezerwowy Pułk Piechoty, który 8 września rozwiązano, a Batalion Szturmowy uzupełnił stany 16 Dywizji Piechoty.


Ośrodek Zapasowy 16 DP w Radomiu:
* dowódca – ppłk Tadeusz Knopp


Źródło: T. Kryska-Karski, Materiały do historii Wojska Polskiego, Londyn 1983, z. 8-9.
URL : https://www.valka.cz/16-pesi-divize-1939-1939-t62463#223807Verze : 0