Main Menu
User Menu

2. legionářská pěší divize [1939-1939]

2nd Legions Infantry Division

2 Dywizja Piechoty Legionów

     
Název:
Name:
2. legionářská pěší divize
Originální název:
Original Name:
2 Dywizja Piechoty Legionów
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
2. legionářská pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
29.09.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.08.1939-07.09.1939 Armáda "Lodž"
07.09.1939-09.09.1939 Operační skupina „Piotrków“
09.09.1939-29.09.1939 Operační skupina Thommée
Dislokace:
Deployed:
27.08.1939-31.08.1939 Kielce, ? /
01.09.1939-05.09.1939 Brodnia, ? /
05.09.1939-06.09.1939 Piątkowice, ? /
06.09.1939-07.09.1939 Piątkowisko, ? /
07.09.1939-07.09.1939 Radogoszcz, ? /
07.09.1939-08.09.1939 Kamień, les západně /
08.09.1939-09.09.1939 Zajrzewo, ? /
09.09.1939-10.09.1939 Maków, ? /
10.09.1939-12.09.1939 ?, ? /
12.09.1939-12.09.1939 Witki, ? /
12.09.1939-14.09.1939 ?, ? /
14.09.1939-18.09.1939 Zakroczym / Gałachy, ? /
18.09.1939-29.09.1939 Modlin, pevnost /

Velitel:
Commander:
27.08.1939-08.09.1939 Surówka, Jan Edward -pułkown ( )
08.09.1939-29.09.1939 Staich, Antoni Wiktor - pułkown ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
27.08.1939-08.09.1939 Pęczkowski, Mieczysław -podpułkownik dyplomowany piechoty
08.09.1939-29.09.1939 Szydłowski, Zygmunt - kapitan dyplomowany piechoty
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Pěchota: 27.08.1939-02.09.1939, 09.09.1939-29.09.1939 2. legionářský pěší pluk
27.08.1939-29.09.1939 3. legionářský pěší pluk
27.08.1939-29.09.1939 4. legionářský pěší pluk
08.09.1939-DD.09.1939 146. pěší pluk (záložní)
27.09.1939-DD.09.1939 Cyklistická rota č. 101
27.08.1939-DD.09.1939 Samostatná rota kulometů a doprovodných zbraní č. 101
11.09.1939-DD.09.1939 Sloučený pěší prapor Tober
Dělostřelectvo:
27.08.1939-29.09.1939 2. legionářský lehký dělostřelecký pluk
27.08.1939-29.09.1939 2. těžký dělostřelecký oddíl typ II
10.09.1939- DD.09.1939 III. oddíl 30. lehkého dělostřeleckého pluku
24.08.1939-28.08.1939 Motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typu A č. 2 1)
Jezdectvo:
27.08.1939-DD.09.1939 Divizní jezdecká eskadrona č. 2
Ženijní vojsko:
27.08.1939-DD.09.1939 Ženijní prapor typ IIb č. 2
Spojovací vojsko:
27.08.1939-DD.09.1939 Radiová četa 2. legionářské pěší divize
27.08.1939-DD.09.1939 Spojovací četa velení 2. legionářské pěší divize
27.08.1939-DD.09.1939 Spojovací parkové družstvo 2. legionářské pěší divize
27.08.1939-DD.09.1939 Telefonní rota 2. legionářské pěší divize
Služby:
27.08.1939-DD.09.1939 Intendanční park typ I č. 11
27.08.1939-DD.09.1939 Pěší četa polního četnictva č. 2
27.08.1939-DD.09.1939 Pomocná rota 2. legionářské pěší divize
31.08.1939-DD.09.1939 Polní bakteriologicko-chemická pracovna č. 11
31.08.1939-DD.09.1939 Polní dentistická pracovna č. 11
31.08.1939-DD.09.1939 Polní dezinfekční koupelová kolona č. 11
31.08.1939-DD.09.1939 Polní nemocnice č. 11
27.08.1939-DD.09.1939 Polní soud č. 2
27.08.1939-DD.09.1939 Štábní rota 2.legionářské pěší divize
27.08.1939-DD.09.1939 Zbrojní parková četa č. 11
27.08.1939-DD.09.1939 Zdravotnická rota č. 11
Vozatajstvo:
DD.MM.1939-DD.09.1939 Velitelství pochodové skupiny služeb typ II č. 1, 2
27.08.1939-DD.09.1939 Dvouspřežná vozatajská kolona č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
27.08.1939-DD.09.1939 Vozatajská četa č. 2
27.08.1939-DD.09.1939 Vozatajská dílna č. 1 (dvouspřežná)
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Baterie byla mobilizována už 24.08.1939 a byla zařazena do systému protivzdušné obrany státu
Zdroje:
Sources:

wapedia.mobi
wapedia.mobi
Jurga, Tadeusz: Wojsko Polskie : krótki informator historyczny o Wojsku Polskim w latach II wojny światowej. 7, Regularne jednostki Wojska Polskiego w 1939 : organizacja, działania bojowe, uzbrojenie, metryki związków operacyjnych, dywizji i brygad., MON, Warszawa 1975
Głowacki, Ludvik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny „W″ i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza „Adiutor″, Warszawa 2010
Wróblewski, Jan: Armia „Łódź″ 1939, WIH, MON, Warszawa 1975
URL : https://www.valka.cz/2-legionarska-pesi-divize-1939-1939-t75708#416330Verze : 6
MOD