Main Menu
User Menu

3. legionářská pěší divize [1939-1939]

3rd Legions Infantry Division

3 Dywizja Piechoty Legionów

     
Název:
Name:
3. legionářská pěší divize
Originální název:
Original Name:
3 Dywizja Piechoty Legionów
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
3. legionářská pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
09.09.1939
Nástupce:
Successor:
3. pěší brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.08.1939-03.09.1939 Armáda "Prusy"
03.09.1939-09.09.1939 Jižní uskupení armády "Prusy"
Dislokace:
Deployed:
31.08.1939-04.09.1939 Zamość, ? /
05.09.1939-06.09.1939 Radom, ? /
06.09.1939-06.09.1939 Świerczek, ? /
07.09.1939-07.09.1939 Kierz Niedźwiedzi, ? /
08.09.1939-08.09.1939 Seredzice, les jižně od Seredzic /
09.09.1939-09.09.1939 Iłża, les severovýchodně od Iłży /

Velitel:
Commander:
31.08.1939-08.09.1939 Turkowski, Marian (pułkownik piechoty)
8.9.1939 - 09.9.1939 Tatar, Stanisław (pułkownik dyplomowany artylerii)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
31.08.1939-09.09.1939 Sobolewski, Ludwik Marian (podpułkownik dyplomowany piechoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Pěchota: 31.08.1939-09.09.1939 7. legionářský pěší pluk
31.08.1939-09.09.1939 8. legionářský pěší pluk
31.08.1939-05.09.1939 9. legionářský pěší pluk 1)
06.09.1939-09.09.1939 I. prapor 9. legionářského pěšího pluku
06.09.1939-09.09.1939 Sloučený prapor 156. pěšího pluku (záložního)
31.08.1939-05.09.1939 Cyklistická rota č. 21 1)
31.08.1939-05.09.1939 Samostatná rota kulometů a doprovodných zbraní č. 21 1)
Dělostřelectvo:
31.08.1939-09.09.1939 3. legionářský lehký dělostřelecký pluk
31.08.1939-09.09.1939 3. těžký dělostřelecký oddíl typ II
06.09.1939- 09.09.1939 četa kanonů 55. lehkého dělostřeleckého pluku
24.08.1939-DD.08.1939 Motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typu A č. 3 2)
Jezdectvo:
31.08.1939-09.09.1939 Divizní jezdecká eskadrona č. 3
Ženijní vojsko:
31.08.1939-05.09.1939 Ženijní prapor typ IIb č. 3 1)
05.09.1939-09.09.1939 3. motorizovaná ženijní rota Ženijního praporu typ IIb č. 3 (?)
Spojovací vojsko:
31.08.1939-DD.09.1939 Radiová četa 3. legionářské pěší divize
31.08.1939-DD.09.1939 Spojovací četa velitelství 3. legionářské pěší divize
31.08.1939-DD.09.1939 Spojovací parkové družstvo 3. legionářské pěší divize
31.08.1939-DD.09.1939 Telefonní rota 3. legionářské pěší divize
Služby:
31.08.1939-05.09.1939 Intendanční park typ I č. 201 1)
31.08.1939-09.09.1939 Pěší četa polního četnictva č. 3
31.08.1939-DD.09.1939 Pomocná rota 3. legionářské pěší divize
31.08.1939-05.09.1939 Polní bakteriologicko-chemická pracovna č. 2011)
31.08.1939-05.09.1939 Polní dentistická pracovna č. 201 1)
31.08.1939-05.09.1939 Polní dezinfekční koupelová kolona č. 201 1)
31.08.1939-05.09.1939 Polní nemocnice č. 201 1)
31.08.1939-DD.09.1939 Polní soud č. 3
31.08.1939-05.09.1939 Štábní rota 3.legionářské pěší divize 1)
31.08.1939-05.09.1939 Zbrojní parková četa č. 201 1)
31.08.1939-05.09.1939 Zdravotnická rota č. 201 1)
Vozatajstvo:
DD.MM.1939-05.09.1939 Velitelství pochodové skupiny služeb typ II č. 201, 202 1)
31.08.1939-05.09.1939 Dvouspřežná vozatajská kolona č. 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 1)
31.08.1939-05.09.1939 Vozatajská četa č. 3 1)
31.08.1939-05.09.1939 Vozatajská dílna č. 201 (dvouspřežná) 1)
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) 05.09.1939 večer byly všechny další transporty do nástupního prostoru divize zadrženy na východním břehu řeky Visly a jednotka k divizi nedorazila. Byla zařazena do sestavy jednotek Armády „Lublin“.
2) Baterie byla mobilizována už 24.08.1939 a byla zařazena do systému protivzdušné obrany státu.
Zdroje:
Sources:

wapedia.mobi
wapedia.mobi
Jurga, Tadeusz: Wojsko Polskie : krótki informator historyczny o Wojsku Polskim w latach II wojny światowej. 7, Regularne jednostki Wojska Polskiego w 1939 : organizacja, działania bojowe, uzbrojenie, metryki związków operacyjnych, dywizji i brygad., MON, Warszawa 1975
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny „W″ i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza „Adiutor″, Warszawa 2010
Wróblewski, Jan: Armia „Prusy″ 1939, WIH, MON, Warszawa 1986
Zarzycki, Piotr: Południowe zgrupowanie Armii „Prusy″ we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo NERITON, Warszawa 2001
URL : https://www.valka.cz/3-legionarska-pesi-divize-1939-1939-t75731#416411Verze : 3
MOD