Main Menu
User Menu

8. pěší divize [1939-1939]

8th Infantry Division

8 Dywizja Piechoty

     
Název:
Name:
8. pěší divize
Originální název:
Original Name:
8 Dywizja Piechoty
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
8. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
29.09.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-06.09.1939 Armáda "Modlin"
06.09.1939-08.09.1939 Operační skupina Zulauf
09.09.1939-11.09.1939 Velitelství obrany Modlinu
11.09.1939-12.09.1939 Armáda „Varšava“
12.09.1939-12.09.1939 Operační skupina Thommée
13.09.1939-13.09.1939 Velitelství obrany Modlinu
14.09.1939-29.09.1939 Operační skupina Thommée
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-27.08.1939 Modlin, ? /
27.08.1939-30.08.1939 Płońsk, prostor /
30.08.1939-01.09.1939 Ościsłowo-Trzcianka-Niedzbórz, ? /
02.09.1939-03.09.1939 Włosty, dvůr /
03.09.1939-03.09.1939 Regimin-Opinogóra, prostor /
04.09.1939-04.09.1939 Unikowo, ? /
05.09.1939-05.09.1939 ?, ? /
06.09.1939-08.09.1939 Modlin, pevnost /
09.09.1939-10.09.1939 Modlin, Nowy Dwór /
11.09.1939-11.09.1939 Kazuń, ? /
12.09.1939-12.09.1939 Zaborów, prostor /
13.09.1939-13.09.1939 Palmiry, prostor /
14.09.1939-14.09.1939 Kazuń, kasárny mostního praporu /
14.09.1939-29.09.1939 Nowy Dwór, válečný přístav /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-04.09.1939 Furgalski, Teodor Wiktor (pułkownik dyplomowany piechoty)
04.09.1939-07.09.1939 v zastoupení Laveaux, Ludwik de (pułkownik dyplomowany piechoty)
07.09.1939-29.09.1939 Furgalski, Teodor Wiktor (pułkownik dyplomowany piechoty)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
24.08.1939-14.09.1939 Marczewski, Kazimierz Franciszek (podpułkownik dyplomowany piechoty) (?) 1)
15.09.1939-29.09.1939 Szugajew, Adam Julian (kapitan dyplomowany saperów) (?) 1)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
.
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Zmínka o výměně náčelníka štábu dne 14.09.1939 je pouze v práci Jurgi a Karbowského. V rozkaze gen. Thommée ze dne 28.09.1939 je uveden jako náčelník štábu kpt. Szugajew, ale v rozkaze gen. Rómmla ze dne 29.09.1939 je uveden jako náčelník štábu pplk Marczewski a kpt. Szugajew je uveden jako operační důstojník štábu.
Zdroje:
Sources:
Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia „Modlin″ 1939, WIH, MON, Warszawa 1987
Wojna obronna Polski 1939 - Wybór źródeł, WIH, MON, Warszawa 1968
Wróblewski, Jan: Armia „Łódź″ 1939, WIH, MON, Warszawa 1975
URL : https://www.valka.cz/8-pesi-divize-1939-1939-t76044#429306Verze : 2
MOD

POLSKÁ REPUBLIKA 8 Dywizja Piechoty
8. pěší divize [1939-1939]

Datum vzniku 24.08.1939
Předchůdce 8. pěší divize [1921-1939]
Datum zániku 29.09.1939
Následovník
Nadřízené velitelství 24.08.1939 - 08.09.1939 Armáda "Modlin" [1939-1939]
08.09.1939 - 29.09.1939 Velitelství obrany Modlinu [1939-1939] ((Armáda "Varšava")
Dislokace 24.08.1939 - 27.08.1939 Modlin
Od 27.08.1939 v poli na středoevropském válčišti
Velitel 24.08.1939-04.09.1939 Furgalski, Teodor Wiktor (pułkownik dyplomowany)
04.09.1939-07.09.1939 v zastoupení de Laveaux, Ludwik (pułkownik dyplomowany)
07.09.1939-29.09.1939 Furgalski, Teodor Wiktor (pułkownik dyplomowany)
Podřízená tělesa 13. pěší pluk [1939-1939]
21. pěší pluk [1939-1939] (do 08.09.1939)
32. pěší pluk [1939-1939]
8. lehký dělostřelecký pluk [1939-1939]
Podřízené oddíly 8. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typu A [1939-1939]
8. těžký dělostřelecký oddíl [1939-1939]
8. ženijní prapor [1939-1939]
101. polní nemocnice
Těžký dělostřelecký oddíl 88 [1939-1939] (02.09.1939-04.09.1939)
Podřízené setniny 8. divizní jezdecká eskadrona [1939-1939]
8. spojovací četa velitelství pěší divize
8. telegrafní rota [1939-1939]
11. cyklistická rota [1939-1939]
11. rota těžkých kulometů na vozech [1939-1939]
101. zdravotnická rota
Samostatná rota průzkumných tanků 63 [1939-1939] (08.09.1939-29.09.1939)
Literatura Jurga, Tadeusz: Regularne jednostki Wojska Polskiego w 1939 r, WIH, MON, Warszawa 1975
Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia "Modlin" 1939, WIH, MON, Warszawa 1987
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969

URL : https://www.valka.cz/8-pesi-divize-1939-1939-t76044#280623Verze : 0
MOD