Main Menu
User Menu

24. pěší divize [1939-1939]

24th Infantry Division

24 Dywizja Piechoty

     
Název:
Name:
24. pěší divize
Originální název:
Original Name:
24 Dywizja Piechoty
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
24. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
20.09.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.08.1939-01.09.1939 Hlavní inspektorát branné moci
01.09.1939-02.09.1939 Hlavní velitelství Vrchního velitele
02.09.1939-05.09.1939 Armáda „Karpaty“
05.09.1939-06.09.1939 Operační skupina „Jaslo“
06.09.1939-13.09.1939 Operační skupina „Jižní“
13.09.1939-20.09.1939 Uskupení Sosnkowski
Dislokace:
Deployed:
31.08.1939-03.09.1939 Jaroslav, podklášteří u farního kostela /
03.09.1939-06.09.1939 Tarnów-Tuchów, prostor /
07.09.1939-07.09.1939 Pilzno-Latoszyn-Łączki Kościelne, ? /
08.09.1939-08.09.1939 Markuszowa, ? /
09.09.1939-09.09.1939 Dylągowa-Jawornik Ruski, ? /
10.09.1939-11.09.1939 Posada Rybotycka, ? /
12.09.1939-12.09.1939 Krzeczkowa, ? /
13.09.1939-13.09.1939 Prałkowce, ? /
14.09.1939-14.09.1939 Tyszkowice, dvůr /
15.09.1939-15.09.1939 Czyżowice-Chorośnica, ? /
16.09.1939-16.09.1939 Bortiatyń-Nowosiółki-Mużyłowice Narodowe-Mołoszkowice, ? /
17.09.1939-17.09.1939 Mołoszkowice-Janów, ? /
18.09.1939-18.09.1939 Janów-Kozice, prostor /
19.09.1939-20.09.1939 Brzuchowice-Hołosko, prostor /

Velitel:
Commander:
31.08.1939-09.09.1939 Krzyżanowski, Bolesław Maria (pułkownik dyplomowany piechoty) 1)
09.09.1939-20.09.1939 Schwarzenberg-Czerny, Bolesław Błażej Antoni (pułkownik piechoty) 2)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
31.08.1939-09.09.1939 Axentowicz, Jan Bronisław Idzi Jerzy (podpułkownik dyplomowany artylerii) 3)
09.09.1939-20.09.1939 Różycki, Edmund (major dyplomowany piechoty) 4)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:

Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Na vlastní žádost byl ze zdravotních důvodů odvolán rozkazem velitele Armády „Malopolsko“. Od 09.09.1939 byl v dispozici velitele armády.
2) Do 09.09.1939 byl velitelem divizní pěchoty 24. pěší divize.
3) Na žádost nově jmenovaného velitele divize byl velitelem armády odvolán. Později vykonával funkci přednosty III. oddělení (operačního) velitelství Jižního Frontu.
4) Do 06.09.1939 byl ve štábu Operační skupiny „Jaslo“ a do 09.09.1939 Operační skupiny „Jižní“.
Zdroje:
Sources:
Buczyński, Eugeniusz: Smutny wrzesień, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1985
Dalecki, Ryszard: Armia "Karpaty" w wojnie 1939 roku, Wydawnictwo LIBRA, Rzeszów 2009
Jurga, Tadeusz: Regularne jednostki Wojska Polskiego w 1939 r, WIH, MON, Warszawa 1975
Sosnkowski, Kazimierz: Cieniom września, MON, Warszawa 1988
URL : https://www.valka.cz/24-pesi-divize-1939-1939-t63133#430975Verze : 1
MOD
24 Dywizja Piechoty w kampanii wrześniowej 1939 r.


dowództwo i sztab
* dowódcy dywizji:
– do 9.09 – płk dypl. Bolesław Maria Krzyżanowski
– od 9.09 – płk Bolesław Szwarzenberg-Czerny
* dowódca piechoty dywizyjnej – płk Bolesław Szwarzenberg-Czerny (do 9.09)
* dowódca artylerii dywizyjnej – ppłk Władysław Kaliszek
* szefowie sztabu:
– do 9.09 – ppłk dypl. Jan Bronisław Giełgud-Pawłowicz
– od 9.09 – mjr dypl. Edmund Różycki
* kwatermistrz – kpt. dypl. Jan Włodzimierz Lenkiewicz
* dowódca saperów – ppłk dypl. Tadeusz Teodor Kozłowski
* dowódca łączności – kpt. Leonard Dobrzański
* szef uzbrojenia – kpt. Henryk Pasternak
* szef intendentury – kpt. Mieczysław Ferszt
* szef taborów – kpt. Antoni Krupa
* szef służby zdrowia – mjr dr Jóżef Sławik
* szef służby weterynaryjnej – mjr lek. wet. Jóżef Hrycykiewicz
* szef służby sprawiedliwości – NN
* szef służby duszpasterskiej – NN
* komendant Kwatery Głównej – kpt. Jan Bronisław Toth


oddziały i pododdziały
17 Pułk Piechoty (Rzeszów) – dowódca: ppłk dypl. Beniamin Piotr Kotarba
38 Pułk Strzelców Lwowskich (Przemyśl) – dowódcy:
– do 11.09 – ppłk dypl. Franciszek Grabowski
– od 11.09 – ppłk Kazimierz Zienkiewicz
39 Pułk Strzelców Lwowskich (Jarosław, Lubaczów) – dowódca: ppłk dypl. Roman Władysław Szymański
24 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Jana III Sobieskiego (Jarosław) – dowódca: ppłk Tadeusz Michałowski
24 Dywizjon Artylerii Ciężkiej – dowódca: kpt. Feliks Filejski
24 Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej (nigdy nie dotarła do dywizji) – dowódca: kpt. Józef Jan Kopeć
24 Batalion Saperów – dowódca: mjr Stefan Piętka
24 Kompania Telefoniczna – dowódca: kpt. Bronisław Kazimierz Nanowski
24 Szwadron Kawalerii – dowódca: mjr Tadeusz Strugalski
103 Kompania Kolarzy – dowódca: NN
103 Kompania Karabinów Maszynowych i Broni Towarzyszącej – dowódca: ppor. rez. Witold Józef Skawiński
24 Pluton Pieszy Żandarmerii – dowódca: ppor. mgr Tadeusz Dziurzyński
Pluton Łączności KG – dowódca: por. Julian Karasek


służby
13 Kompania Sanitarna – dowódca: mjr dr Roman Szweryn
13 Szpital Polowy – komendant: mjr lek. Konstanty JamiołkowskiOśrodek Zapasowy 24 DP – dowódca: ppłk Stanisław Tworzydło


Źródło: Piechota 1939–1945, Londyn 1972, z. 8.
URL : https://www.valka.cz/24-pesi-divize-1939-1939-t63133#225402Verze : 0

POLSKÁ REPUBLIKA 24 Dywizja Piechoty
24. pěší divize [1939-1939]
Datum vzniku 30.08.1939
Předchůdce 24. pěší divize [1921-1939]
Datum zániku 18.09.1939
Následovník -
Nadřízené velitelství 30.08.1939-31.08.1939 Hlavní velitelství
01.09.1939-03.09.1939 Štáb vrchního velitele
03.09.1939-06.09.1939 Armáda "Karpaty" [1939-1939]
06.09.1939-07.09.1939 Armáda "Malopolsko" [1939-1939]
07.09.1939-14.09.1939 "Jižní" operační skupina (Armáda "Malopolsko")
15.09.1939-18.09.1939 Jižní Front [1939-1939]
Dislokace 30.08.1939-02.09.1939 Jarosław
Od 02.09.1939 v poli na středoevropském válčišti
Velitel 30.08.1939-09.09.1939 Krzyżanowski, Bolesław Maria (pułkownik dyplomowany)
09.09.1939-18.09.1939 Schwarzenberg-Czerny, Bolesław (pułkownik dyplomowany)
Podřízená tělesa 17. pěší pluk [1939-1939]
38. střelecký pluk [1939-1939]
39. střelecký pluk [1939-1939]
06.09.1939-18.09.1939 155. záložní pěší pluk [1939-1939]
24. lehký dělostřelecký pluk [1939-1939]
Podřízené oddíly 13. polní nemocnice [1939-1939]
24. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typu A [1939-1939]
24. těžký dělostřelecký oddíl [1939-1939]
24. ženijní prapor [1939-1939]
05.09.1939-DD.09.1939 Pěší prapor I/155 [1939-1939]
05.09.1939-DD.09.1939 Pěší prapor III/165 [1939-1939]
05.09.1939-DD.09.1939 Pochodový prapor 78. pěšího pluku "Dąb" [1939-1939]
05.09.1939-DD.09.1939 Pochodový prapor 79. pěšího pluku "Klon" [1939-1939]
05.09.1939-DD.09.1939 Pochodový prapor 80. pěšího pluku "Jawor" [1939-1939]
05.09.1939-DD.09.1939 Těžký dělostřelecký oddíl 60 [1939-1939]
05.09.1939-DD.09.1939 Lehký dělostřelecký oddíl III/40 [1939-1939]
Podřízené setniny 13. zdravotnická rota [1939-1939]
24. divizní jezdecká eskadrona [1939-1939]
24. spojovací četa velitelství pěší divize
24. telegrafní rota [1939-1939]
103. cyklistická rota [1939-1939]
103. rota těžkých kulometů na vozech [1939-1939]
Literatura Jurga, Tadeusz: Regularne jednostki Wojska Polskiego w 1939 r, WIH, MON, Warszawa 1975
Dalecki, Ryszard: Armia "Karpaty" 1939, WIH, MON, Warszawa 1939
URL : https://www.valka.cz/24-pesi-divize-1939-1939-t63133#283409Verze : 0
MOD