Main Menu
User Menu

13. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství) [1939-1939]

13 Dywizjon Artylerii Konnej (dowództwo)/13th Horse Artillery Battalion (Command)

     
Název:
Name:
13. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
Originální název:
Original Name:
13 Dywizjon Artylerii Konnej (dowództwo)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
13. oddíl jízdního dělostřelectva
Datum zániku:
Disbanded:
09.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.08.1939-09.09.1939 Kresová jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
27.08.1939-01(?).09.1939 Brody/kasárny oddílu /
01(?).09.1939-03.09.1939 Brody-Rovno-Kovel / -Brest nad Bugem / -Czeremcha-Siedlce-Varšava-Kutno-Szadek/přesun po železnici / 3)
04.09.1939 les severovýchodně Szadek-Rossoszyca-prostor Warta (boj)-prostor Szadek/přesun /
04.09.1939-06.09.1939 prostor Szadek/? /
06.09.1939 prostor Szadek-západně Aleksandrów/přesun /
07.09.1939 západně Aleksandrów-Bełdów-Stary Adamów-Łobódź-Nakielnica-prostor jižně Ustronie-les Emilia-Dąbrówka-???/přesun /
07.09.1939-08.09.1939 ???-Koźle-Domaradzyn-lesy západně Głowno/noční přesun /
08.09.1939-09.09.1939 lesy západně Głowno-Paleniec-Józefów-???-les prostor Franciszkany/přesun /

Velitel:
Commander:
27.08.1939-09.09.1939 Grzesło, Janusz Józef (podpułkownik artylerii, mgr)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.08.1939-09.09.1939 1. baterie 13. oddílu jízdního dělostřelectva
27.08.1939-09.09.1939 2. baterie 13. oddílu jízdního dělostřelectva
27.08.1939-09.09.1939 3. baterie 13. oddílu jízdního dělostřelectva
27.08.1939-09.09.1939 4. baterie 13. oddílu jízdního dělostřelectva

Ručně vyplněné položky:

27.08.1939-09.09.1939 Oddílový průzkum 13. oddílu jízdního dělostřelectva 4)
27.08.1939-09.09.1939 Spojovací četa 13. oddílu jízdního dělostřelectva 5)
27.08.1939-06.09.1939 Hospodářská správa+hospodářská četa 13. oddílu jízdního dělostřelectva 6)
27.08.1939-08.09.1939 Muniční kolona 13. oddílu jízdního dělostřelectva 7)
Čestný název:
Honorary Name:

Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) Mobilizace byla zahájena 27.08.1939 v 19.00 hod. Velitelství oddílu dosáhlo pochodové pohotovosti 29.08.1939.
2) Večer 09.09.1939 se měl oddíl (bez 3. baterie) shromáždit k nočnímu přesunu. Velitel oddílu odjel hledat nadřízené velitelství a už se k oddílu nevrátil. Jednotlivé baterie a jednotky velitelství se v palbě německých záškodníků a nastalém večerním zmatku neshromáždily a ustupovaly samostatně. Oddíl se jako celek rozpadl. Zarzycki a Wróblewski uvádějí večer 09.09.1939, Majewski uvádí večer 08.09.1939. Zde je uvedena verze podle Zarzyckého a Wróblewského.
3) Velitelství oddílu se přesunovalo společně s trénem a na stanici v Szadku ukončilo vyvagonování kolem 22.00 hod. Kolem půlnoci obdrželo rozkaz k přesunu do lesa severovýchodně Szadek a do rána 04.09.1939 nenavázalo kontakt se svými bateriemi.
4) Po rozpadu oddílu (večer 09.09.1939) ustupoval velitel s částí průzkumu s 1. baterií a část ustupovala samostatně až do prostoru Otwocka, kde se její zbytky 13.09.1939 k 1. baterii připojily.
5) Po rozpadu oddílu (večer 09.09.1939) četa samostatně ustoupila na východní břeh Visly a kolem 13.09.1939 se její zbytky připojily k jednotkám Kombinované jezdecké brigády Zakrzewski, se kterými bojovaly až do jejích kapitulace (23.09.1939).
6) Hospodářská správa a hospodářská četa tvořily v poli tělesový trén. 06.09.1939 ztratil spojení s oddílem (z neznámého důvodu neobdržel rozkaz k ústupu). Bez spojení s jednotkami Kresové jezdecké brigády trén ustoupil samostatně po ose lesy severovýchodně Szadek-Lodž-Kampinoský prales-Modlin-Varšava. Tam byly jeho části zařazeny k jednotkám bránícím Varšavu, zbytek se přesunul do prostoru Otwocka a připojil se k 1. baterii.
7) Kolona byla rozdělena četami k jednotlivým bateriím. Tři čety byly ztraceny při nočním přesunu 08./09.09.1939 a jejich zbytky se připojily k 1. baterii teprve 12(13?).09.1939 u Otwocka. Poslední četa se připojila k 1. baterii 10.09.1939 a sdílela její další osudy.
Zdroje:
Sources:

Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011
Wróblewski, Jan: Armia "Łódź" 1939, WIH, MON, Warszawa 1975
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/13-oddil-jizdniho-delostrelectva-velitelstvi-1939-1939-t181144#531310Verze : 3
MOD

Velitelská sestava velitelství oddílu:


velitel oddílu (dowódca dywizjonu) – 27.08.1939-09.09.1939 podplukovník dělostřelectva mgr Janusz Józef Grzesło 1)
pobočník velitele (adiutant) – 27.08.1939- 03.09.1939 poručík dělostřelectva Jerzy Ryszard Majewski 2)
03.09.1939-09.09.1939 kapitán dělostřelectva Marian Jan Gustaw Patronowicz 3)
průzkumný (zvědný) důstojník (oficer zwiadowczy) – 27.08.1939-09.09.1939 poručík dělostřelectva Władysław Krycki 4)
pozorovací důstojník (oficer obserwacyjny) – 27.08.1939- 09.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Tadeusz Maria Weber 5)
styčný důstojník (oficer łącznikowy) - 27.08.1939-06.09.1939 poručík dělostřelectva v záloze Stanisław Cieński 6)
06.09.1939-09.09.1939 poručík dělostřelectva Zygmunt Marian Borewicz (?) 7)
spojovací důstojník (oficer łączności) – 27.08.1939-09.09.1939 poručík dělostřelectva Janusz Franciszek Przeździecki 8)
účetní důstojník (oficer płatnik) – 24.08.1939-06.09.1939 kapitán intendanctva Bronisław Kubicki 9)
proviantní důstojník (oficer żywnościowy) - 27.08.1939-06(?).09.1939 praporčík (chorąży) ??? Gold 10)
zbrojní a plynový důstojník (oficer broni i przeciwgazowy) - 27.08.1939-DD.09.1939 poručík dělostřelectva Juliusz Tadeusz Marian Włodzimierz Jarosz 11)
lékař – 27.08.1939-08.09.1939 poručík lékař Tadeusz Huczko 12)
veterinář – 27.08.1939-DD.09.1939 poručík veterinární služby Marian Zbigniew Gilewicz 13)
muniční kolona – 27.08.1939-07.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Antoni Tadeusz Jan Uwiera 14)
08.09.1939-08.09.1939 poručík dělostřelectva v záloze Stanisław Cieński 6)


Poznámka:
1) Večer 09.09.1939 se vydal hledat spojení s velitelstvím brigády a se svým oddílem ztratil kontakt. Připojil se ke skupině velitele 31. pěšího pluku a s ní pokračoval v boji. Po rozprášení skupiny se kolem 18.09.1939 dostal do německého zajetí. Po válce se vrátil do Polska. V roce 1948 zemřel ve Varšavě ve věku 52 let.
2) Do 04(?).09.1939 byl pobočníkem velitele oddílu. Po přesunu do nástupního prostoru byl převelen ke 4. baterii na funkci palebného důstojníka baterie. Po úspěšném ústupu do obklíčené Varšavy do 13.09.1939 organizoval formování tří bateríí Obrany Varšavy. Od 13.09.1939 do kapitulace byl velitelem 4. baterie. Po kapitulaci padl do německého zajetí.
3) Funkci pobočníka velitele oddílu převzal 03.09.1939. Po rozpadu oddílu večer 09.09.1939 ustupoval s 1. baterií do Varšavy, kde zůstal až do její kapitulace. Po kapitulaci Varšavy padl do německého zajetí. Po válce byl povýšen do hodnosti majora a vrátil se do Polska. Zemřel v roce 1973 ve věku 68 let. Je pohřben ve městě Przeworsk.
4) Po rozpadu oddílu (večer 09.09.1939) ustoupil s 1. baterií do Varšavy a s ní pokračoval v bojích až do 23.09.1939, kdy byly její zbytky zařazeny do jezdecké jednotky jízdního dělostřelectva velitele 2. oddílu jízdního dělostřelectva. Po střetech se Sovětskou armádou i Němci byla jednotka 28.09.1939 rozpuštěna. Unikl zajetí a v prvních dnech října se dostal do Lvova. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
5) Po rozpadu oddílu večer 09.09.1939 ustoupil s 1. baterií do Varšavy a s ní pokračoval v bojích až do 23.09.1939, kdy byly její zbytky zařazeny do jezdecké jednotky jízdního dělostřelectva velitele 2. oddílu jízdního dělostřelectva. Po střetech se Sovětskou armádou i Němci byla jednotka 28.09.1939 rozpuštěna. Unikl zajetí a v prvních dnech října se dostal do Lvova. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
6) 06.09.1939 byl převelen ke 4. baterii jako její průzkumný (zvědný) důstojník. 08.09.1939 zastoupil zraněného ppor. Uwieru ve funkci velitele muniční kolony, ale už tento den byl pro nemoc z funkce uvolněn. Podle prvního internetového zdroje se později přihlásil jako dobrovolník ke 7. pluku jízdních střelců a DD.10.1939 padl do německého zajetí, ze kterého utekl. Válku přežil. Jeho zpráva o činnosti v září 1939 je uložena v Polském institutu a Muzeum im. gen. Sikorského v Londýně.
7) Do 06.09.1939 byl průzkumným (zvědným) důstojníkem 4. baterie. Byl převelen pravděpodobně na funkci styčného důstojníka oddílu. 11.09.1939, při vstupu baterie do obklíčené Varšavy, se pod dělostřeleckou palbou s částí baterie (cca 20 vojáků) od baterie odpojil. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
8) Byl synem generála Wacława Przeździeckého. Po rozpadu oddílu (večer 09.09.1939) společně se svou spojovací četou samostatně ustoupil na východní břeh Visly a kolem 13.09.1939 se připojil k jednotkám Kombinované jezdecké brigády Zakrzewski, se kterými bojoval až do jejích kapitulace (23.09.1939). Po nepovedeném pokusu o přechod do Maďarska se dostal do Varšavy, kde se od října 1939 zapojil do ozbrojeného odboje v řadách Tajné polské armády (Tajna Armia Polska (TAP)), od listopadu 1940 Ozbrojené konfederace (Konfederacja Zbrojna), od podzimu 1941 Svazu ozbrojeného boje (Związek Walki Zbrojnej (ZWZ)). Od 18.03.1943 byl v dispozici velitele Vedení diverze Hlavního velitelství Zemské armády (Kierownictwo Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej). 22(23?).06.1943 byl zatčen a 26.06.1943 v průběhu výslechů v sídle vyšetřovacího vězení Gestapa (Aleja Szucha) zahynul (spáchal sebevraždu?).
https://www.ipsb.nina.gov.pl
9) Jako účetní důstojník byl zároveň velitelem tělesového trénu. Po samostatném ústupu trénu do Varšavy obdržel rozkaz k připojení k 1. baterii v prostoru Otwocka. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých. Válku přežil. Zpráva o jeho činnosti v září 1939 je uložena v Ústředním vojenském archívu (Centralne Archiwum Wojskowe) ve Varšavě.
10) Nezískal jsem žádné bližší údaje. S největší pravděpodobností byl v tělesovém trénu.
11) Po rozpadu oddílu (večer 09.09.1939) pravděpodobně ustupoval s 1. baterií. 17.09.1939 odjel s velitelem I. čety vyhledat kanon opuštěný svou osádkou při ústupu a už se k baterii nevrátil. Od DD.09.1939 v německém zajetí.
12) 08.09.1939 rozvinul po náletu západně od města Głowno obvaziště pro zraněné a s oddílem ztratil kontakt. Kolem 13.09.1939 se u Otwocka připojil k 1. baterii a s ní pokračoval v bojích až do 23.09.1939, kdy byly její zbytky zařazeny do jezdecké jednotky jízdního dělostřelectva velitele 2. oddílu jízdního dělostřelectva. Po střetech se Sovětskou armádou i Němci byla jednotka 28.09.1939 rozpuštěna. Unikl zajetí a dostal se do Lvova. V roce 1944 byl v hodnosti kapitána velitelem 5. zdravotnické roty 5. kresové pěší divize. Jako kapitán byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari. Jeho zpráva o činnosti v září 1939 je uložena v Polském institutu a Muzeum im. gen. Sikorského v Londýně.
13) V seznamu ztrát ani zajatých není uveden. Jako poručík lékař vet. je uveden ve jmenném seznamu příslušníků 39. lehkého dělostřeleckého pluku (10. pěší divize) v období 1944-1947.
https://www.stankiewicze.com
14) Pravděpodobně v důsledku leteckého bombardování byl 07.09.1939 zraněn. V seznamu ztrát ani zajatých není uveden. Válku přežil.


Zdroje:
https://www.straty.pl
www.wbc.poznan.pl
Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/13-oddil-jizdniho-delostrelectva-velitelstvi-1939-1939-t181144#531316Verze : 4
MOD