Main Menu
User Menu
Reklama

Kombinovaná jezdecká brigáda Zakrzewski [1939-1939]

Kombinowana Brygada Kawalerii pułkownika Zakrzewskiego/Zakrzewski Combined Cavalry Brigade

     
Název:
Name:
Kombinovaná jezdecká brigáda Zakrzewski 1)
Originální název:
Original Name:
Kombinowana Brygada Kawalerii pułkownika Zakrzewskiego
Datum vzniku:
Raised/Formed:
13.09.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Uskupení Zakrzewski
Datum zániku:
Disbanded:
23.09.1939
Nástupce: -
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
13.09.1939-14.09.1939 Armáda Przedrzymirski
14.09.1939-17.09.1939 Severní front
17.09.1939-18.09.1939 Operační skupina Kruszewski
18.09.1939-22.09.1939 Severní front
22.09.1939-23.09.1939 Jezdecká operační skupina Anders
Dislokace:
Deployed:
13.09.1939-14.09.1939 Wohyń/prostor /
15.09.1939-16.09.1939 Łuszczów (Łęczna?)/? / 2)
17.09.1939 západně Rejowiec Fabryczny/Krasne /
18.09.1939-19.09.1939 Siennica-Wolica Uchańska-Miączyn-Kotlice-Kazimierówka/přesun /
20.09.1939 Kazimierówka/prostor /
21.09.1939-22.09.1939 severní část Komarów Górny/? /
23.09.1939 Majdan Ruszkowski-Suchowola-Niemirówek/přesun /

Velitel:
Commander:
13.09.1939-14.09.1939 Zakrzewski, Adam I (pułkownik dyplomowany kawalerii) 3)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.09.1939-26.09.1939 Kobiaszwili, Szymon (rotmistrz dyplomowany)4)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
13.09.1939-18.09.1939 841. intendanční park typ II
13.09.1939-22.09.1939 Obrněná korouhev č. 61
14.09.1939-23.09.1939 Vilenská jezdecká brigáda
15.09.1939-23.09.1939 8. hulánský pluk
23.09.1939-23.09.1939 2. pluk jízdních střelců
23.09.1939-23.09.1939 4 pluk jízdních střelců

Ručně vyplněné položky:
-
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) V polské historiografii zvaná rovněž jako Jezdecká brigáda Zakrzewski (Brygada Kawalerii pułkownika Zakrzewskiego).
2) Zdroje se v tomto případě rozcházejí i když obě obce byly blízko sebe.
3) 25.08.1939-06.09.1939 velitel Pomořanské jezdecké brigády. 06.09.1939 odjel na rozkaz Hlavního štábu Vrchního velitele s částí štábu brigády k Náhradnímu středisku Pomořanské jezdecké brigády s úkolem zformování nové jezdecké brigády.
4) Smluvní důstojník gruzinské národnosti. Do 13.09.1939 byl náčelníkem štábu Pomořanské jezdecké brigády a Uskupení Zakrzewski.
Zdroje:
Sources:
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia „Modlin″ 1939, WIH, MON, Warszawa 1987
Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011
Porwit, Marian: Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku cz.III, Czytelnik, Warszawa 1983

URL : https://www.valka.cz/Kombinovana-jezdecka-brigada-Zakrzewski-1939-1939-t144084#464778Verze : 0
MOD
Reklama