Main Menu
User Menu

7. pluk jízdních střelců [1939-1939]

7 Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich/7th Mounted Rifles Regiment

     
Název:
Name:
7. pluk jízdních střelců
Originální název:
Original Name:
7 Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939; 27.09.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
7. pluk jízdních střelců
Datum zániku:
Disbanded:
23.09.1939; 29.09.1939 1) 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-28.08.1939 Velkopolská jezdecká brigáda
28.08.1939-04.09.1939 14. pěší divize 3)
05.09.1939-23.09.1939 Velkopolská jezdecká brigáda 4)
27.09.1939-29.09.1939 Sloučená jezdecká brigáda 1)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-28.08.1939 Biedrusko/? /
28.08.1939 Biedrusko-prostor Murowana Goślina/přesun po vlastní ose /
28.09.1939-04.09.1939 Murowana Goślina/Rakownia /
05.09.1939-06.09.1939 Murowana Goślina-Bolechowo-Owińska-Czerwonak-Swarzędz-Bieganowo-Środa Wielkopolska-Miłosław-Gorazdowo/přesun /
06.09.1939-07.09.1939 Gorazdowo-Lądek-Golina-Konin-prostor Żychlin-les západně Koło-Koło-Grabów-Daszyna/přesun /
08.09.1939 Daszyna/? /
09.09.1939 Daszyna-severně Sobota/Kościuszki(?)-les severně Sobota/přesun /
10.09.1939 les severně Sobota-Sobota-Bielawy-les Stanisławów/dvůr/přesun s bojem /
11.09.1939 les Stanisławów/dvůr-západně Władysławów Bielawski-severně Wola Zbrożkowa-les Stanisławów-Psary/přesun s bojem /
12.09.1939 Psary-les 2 km jižně Chruślin/přesun /
12.09.1939-13.09.1939 les 2 km jižně Chruślin-Chruślin-Urzecze-Zduny Kościelne-Niedźwiada/přesun /
13.09.1939-14.09.1939 Niedźwiada-Chąśno-Błędów-Wicie-Złota-Rybno-Młodzieszyn-les Biała Góra (Babiec?)-západně Brochów/přesun /
14.09.1939 západně Brochów-Brochów-západně Brochów (dvůr Mistrzewice)/boj /
15.09.1939-16.09.1939 západně Brochów /dvůr Mistrzewice /
16.09.1939 západně Brochów /dvůr Mistrzewice-Witkowice-Wilcze Tułowskie-Miszory-Famułki Królewskie-východně Cisowe (hájenka Krzywa Góra)/přesun s bojem /
17.09.1939 východně Cisowe (hájenka Krzywa Góra)- východně Cisowe (hájenka Dębowskie)-severně Zamość- východně Cisowe (hájenka Dębowskie)/přesun s bojem /
17.09.1939-18.09.1939 východně Cisowe (hájenka Dębowskie)-prostor Stara Dąbrowa-Dąbrówka-Cybulice Duże-Czeczotki-Kazuń Bielany (Niemiecki?)-Małocice-Łosia Wólka-Adamówek/přesun s bojem /
18.09.1939-19.09.1939 Adamówek-Pociecha-Sieraków-severozápadně Laski/přesun s bojem /
19.09.1939-20.09.1939 severozápadně Laski-prostor Łomianki-Varšava/Bielany/přesun s bojem /
20.09.1939-22.09.1939 Varšava/Bielany CIWF (Ústřední institut tělesné výchovy – Centralny Instytut Wychowania Fizycznego) /
22.09.1939 Varšava/Bielany CIWF-Varšava/prostor Ogrod Saski-Varšava/prostor Belweder/přesun /
22.09.1939-23.09.1939 Varšava/Łazienki-kasárny 1. švališerského pluku /
27.09.1939-29.09.1939 Varšava/prostor Łazienki-kasárny 1. švališerského pluku /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-17.09.1939 Królicki, Stanisław (pułkownik kawalerii) 5)
17.09.1939-19.09.1939 Szacherski, Zbigniew (rotmistrz)
19.09.1939-23.09.1939 Kozłowski, Konstanty (rotmistrz)
27.09.1939-29.09.1939 Jabłoński, Witold II (major dyplomowany kawalerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
28.08.1939-04.09.1939 3. baterie 7. oddílu jízdního dělostřelectva

Ručně vyplněné položky:
24.08.1939-23.09.1939 1. eskadrona 7. pluku jízdních střelců
24.08.1939-23.09.1939 2. eskadrona 7. pluku jízdních střelců
24.08.1939-23.09.1939 3. eskadrona 7. pluku jízdních střelců
24.08.1939-23.09.1939 4. eskadrona 7. pluku jízdních střelců
24.08.1939-23.09.1939 kulometná eskadrona 7. pluku jízdních střelců 6)
24.08.1939-23.09.1939 protitanková četa 7. pluku jízdních střelců 7)
24.08.1939-09.09.1939; 12.09.1939-23.09.1939 cyklistická eskadrona 7. pluku jízdních střelců 8)
24.08.1939-23.09.1939 spojovací četa 7. pluku jízdních střelců
24.08.1939-16.09.1939 pomocná eskadrona 7. pluku jízdních střelců 9)
24.08.1939-18(?).09.1939 zákopnicko-plynové družstvo 7. pluku jízdních střelců 10)
04.09.1939-15.09.1939; 18.09.1939-19.09.1939 3. baterie 7. oddílu jízdního dělostřelectva 11)


25(?).08.1939-17.09.1939 pochodová eskadrona 7. pluku jízdních střelců 12)
28.08.1939-04.09.1939 Prapor Národní obrany „ Oborniki“
14.09.1939; 16.09.1939-17.09.1939 2. baterie 7. oddílu jízdního dělostřelectva 13)


17.09.1939 1. baterie 7. oddílu jízdního dělostřelectva 13)
Čestný název:
Honorary Name:
Od 30.05.1921 „Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich″
Vyznamenání:
Decorations:
11.11.1966 byl pluku udělen Kapitulou Řádu Virtuti Militari v Londýně Stříbrný kříž Řádu Virtuti Militari (č. 13 294) „za mimořádnou statečnost v období II. světové války 1939-1945“.
Poznámka:
Note:
1) Po zahájení rozhovorů o kapitulaci obklíčené Varšavy byly bývalé části pluku shromážděny v prostoru Łazienki (kasárny 1. švališerského pluku) a název pluku byl symbolicky obnoven až do složení zbraní.
2) Pluk zanikl po příchodu do Varšavy při přeměně Jezdecké operační skupiny Abraham na Sloučenou jezdeckou brigádu. Do Varšavy se v rámci pluku probilo 14 důstojníků, přibližně 530 poddůstojníků a jízdních střelců pluku s přibližně 550 koňmi. Zbytky pluku byly podle Szacherského rozděleny na tří části.
Jedna část pod velením setníka Kozłowského (zbytky 1. a 2. eskadrony, protitanková, kulometná a spojovací čety) měla být v dispozici velitele brigády jako I. korouhev 7. pluku jízdních střelců. Podle Głowackého byl setník Kozłowski velitelem 1. eskadrony 7. pluku jízdních střelců v 17. hulánském pluku a zbytky protitankové a spojovací čety byly zařazeny do čet 17. hulánského pluku.
Druhou část měla tvořit II. korouhev pluku pod velením setníka Wacława Jankowského (zbytky 3. a 4. eskadrony a kulometná četa), která byla zařazena do sestavy reorganizovaného 17. hulánského pluku. Głowacki však uvádí, že setník Jankowski byl pouze velitelem jeho kulometné čety.
Třetí část tvořená zbytkem cyklistické eskadrony a jedna kulometná četa se měly připojit k pěším jednotkám tvořeným prostorách kasáren 1. švališarského pluku. Głowacki se o tom nezmiňuje. Uvádí, že zbytky pluku měly posílit stavy 15. a 17. hulánského pluku a štábní eskadronu Sloučené jezdecké brigády.
3) Pluk byl v rámci nástupního plánu podřízen veliteli 14. pěší divize na ochranu jejího pravého křídla a udržování spojení se sousední 26. pěší divize. Po vynuceném ústupu divize dostal 04.09.1939 rozkaz k návratu ke své jezdecké brigádě.
4) Od 05.09.1939 do 08.09.1939 ustupoval bez kontaktu se zbytkem brigády, ale podle pokynů jejího velitelství, doručovanými styčnými důstojníky.
18.09.1939 se při ústupu řídil pokyny velitele Podolské jezdecké brigády.
5) Podle Szacherského byl v době od 28.08.1939 do 04.09.1939 velitelem odřadu ve složení pluku a praporu Národní obrany „Oborniki“ a velitelem pluku byl v zastoupení major jezdectva Wilhelm Kalas, dosavadní I. zástupce velitele pluku.
6) Do Varšavy se dostalo 11 vlastních těžkých kulometů + 8 ukořistěných německých kulometů.
7) Četa měla od 16.09.1939 ve výzbroji 5 37 mm protitankových kanonů wz. 36. (jeden opuštěný kanon nalezen při ústupu). Všech pět kanonů se dostalo do Varšavy.
8) Od 09.09.1939 do 11.09.1939 společně s kulometným družstvem na soumarech byla velitelem brigády od pluku odvelena k obsazení a obraně obce Zduny Kościelne. 12.09.1939 provedla společně s cyklistickou eskadronou 17. hulánského pluku průzkum bojem a pak se v obci Niedźwiada připojila k pluku.
9) Těžký plukovní trén, který byl 16.09.1939 v obci Żychlin, obdržel rozkaz dorazit do obce Młodzieszyn, kde měl nechat vozy u místních obyvatel a v Kampinoském pralese se spojit s plukem. K pluku ale nedorazil.
Bojový trén byl 19.09.1939 zlikvidován při ústupu.
10) Poslední záznam o činnosti družstva je ze dne 18.09.1939, kdy bylo zařazeno do ustupující plukovní kolony (zdroj – Szacherski).
11) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale operačně podléhala veliteli pluku.
12) Eskadrona byla utvořena v Biedrusku na začátku mobilizace pluku z jízdních střelců, kteří byli propuštěni do zálohy v létech 1937-1938. Po přesunu pluku zůstala v místě posádky (Biedrusko) a prováděla výcvik záloh. 04.09.1939 obdržela rozkaz k připojení k pluku. 08.09.1939 dorazila k ustupujícímu pluku v obci Daszyny a od té doby ze zúčastňovala bojů v jeho sestavě. 17.09.1939 byla zrušena po boji u obce Zamość, kde byl těžce zraněn její velitel, a jejími příslušníky byly doplněny stavy řadových eskadron:
1. eskadrona – 10 střelců
2. eskadrona – 12 střelců
3. eskadrona – 16 střelců
4. eskadrona – 14 střelců
kulometná eskadrona – 20 střelců
13) Baterie nebyla v podřízenosti velitele pluku, ale palebně podporovala jeho bojovou činnost.
Zdroje:
Sources:
Abraham, Roman: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969.
Bauer, Piotr, Polak, Bogusław: Armia „Poznań“ 1939, Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań 1987.
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON 1969, Wydanie III.
Szacherski, Zbigniew: Wierni przysiędze, Institut Wydawniczy „PAX“, Warszawa 1966
Tym, Juliusz S.: 7 Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 1999
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/7-pluk-jizdnich-strelcu-1939-1939-t171230#510819Verze : 2
MOD
Velitelská sestava pluku:


velitel pluku – 24.08.1939-17.09.1939 plukovník jezdectva Stanisław Królicki 1)
17.09.1939-19.09.1939 setník Zbigniew Szacherski 2)
19.09.1939-23.09.1939 setník Konstanty Kozłowski 3)
27.09.1939-29.09.1939 diplomovaný major jezdectva Witold II Jabłoński 4)
I. zástupce velitele pluku – 24.08.1939-09.09.1939 major jezdectva Wilhelm Kalwas 5)
09.09.1939-14.09.1939 1939 major administrace (jezdectvo) Paweł Budzik 6) 14.09.1939-17.09.1939 setník Zbigniew Szacherski 2)
17.09.1939-23.09.1939 ???
II. zástupce velitele pluku (ubytovatel) – 24.08.1939-09.09.1939 major administrace (jezdectvo) Paweł Budzik 6)
09.09.1939-14.09.1939 - setník Zbigniew Szacherski 2)
14.09.1939-23.09.1939 ???
I. pobočník velitele pluku – 24.08.1939-09.09.1939 setník Zbigniew Szacherski 2)
09.09.1939-23.09.1939 - poručík jezdectva v záloze Stanisław Maciołowski 7)
ordonanční důstojník – 24.08.1939-09.09.1939 poručík jezdectva v záloze Stanisław Maciołowski 7)
09.09.1939-19.09.1939 podporučík jezdectva v záloze Jerzy Lutostański 8)
zpravodajský důstojník – 24.08.1939-09.09.1939 podporučík jezdectva v záloze Jerzy Lutostański 8)
09.09.1939-23.09.1939 ???
zbrojní důstojník – 24.08.1939-DD.09.1939 setník Władysław Stachowicz 9)
plynový důstojník – 24.08.1939-23.09.1939 ???
hospodářská eskadrona – 24.08.1939-16.09.1939 poručík jezdectva Feliks Szefler 10)
lékař – 24.08.1939-DD.09.1939 poručík lékař med. Aleksander Jan Breżezowski 11)
DD.09.1939-23.09.1939 ???
veterinární lékař – 24.08.1939-19.09.1939 poručík lékař vet. (v záloze?) Bolesław Witkowski 12)
kaplan – 24.08.1939-19.09.1939 kněz Michał Kosicki 13)
bojový trén - 24.08.1939-17.09.1939 praporčík (chorąży) Bolesław Jazgar 14)
17.09.1939-DD.09.1939 ???
těžký plukovní trén – 24.08.1939-16.09.1939 poručík jezdectva Feliks Szefler 10)
1. eskadrona – 24.08.1939-23.09.1939 setník Konstanty Kozłowski 3)
2. eskadrona – 24.08.1939-19.09.1939 setník Stanisław Rupert Jankowski 15)
19.09.1939-23.09.1939 poručík jezdectva v záloze Konrad Wuensche 16)
3. eskadrona – 24.08.1939-11.09.1939 setník Kazimierz Bogusławski 17)
11.09.1939 poručík jezdectva Mieczysław Stanisław Moszczeński 18)
11.09.1939-19.09.1939 poručík jezdectva v záloze Bernard Kaczmarek 19)
4. eskadrona – 24.08.1939-11.09.1939 setník Zdzisław Antoni Baranowski 20)
11.09.1939-16.09.1939 poručík jezdectva Edward Wiktor Groniowski 21)
16.09.1939-23.09.1939 poručík jezdectva v záloze Jerzy Radoński 22)
kulometná eskadrona – 24.08.1939-23.09.1939 setník Wacław II Jankowski 23)
protitanková četa – 24.08.1939-11.09.1939 podporučík jezdectva Jerzy Grądzki 24)
11.09.1939-14.09.1939 podporučík jezdectva v záloze Ignacy Bukowiecki 25)
14.09.1939-23.09.1939 podporučík jezdectva v záloze Jacek Pacyński 26)
spojovací četa – 24.08.1939-11.09.1939 poručík jezdectva Kazimierz Ciszewski 27)
11.09.1939-DD.09.1939 aspirant (podchorąży) Jerzy Powidzki 28)
cyklistická eskadrona – 24.08.1939-23.09.1939 poručík jezdectva Jerzy Iwanicki 29)
zákopnicko-plynové družstvo – 24.08.1939-DD.09.1939 četař Franciszek Mikołajczak 30)
pochodová eskadrona – DD.09.1939-17.09.1939 poručík jezdectva Tadeusz Wojtyna 31)


V září 1939 padlo 15 důstojníků, 4 aspiranti, 39 poddůstojníků,113 hulánů pluku.
Zraněno bylo: 21 důstojníků, 17 aspirantů, 51 poddůstojníků, 185 hulánů pluku.


1) V boji u obce Zamość s jednotkami 12. pěšího pluku byl těžce zraněn minometným granátem. Byl převezen do polní nemocnice v Modlinu, kde 28.09.1939 na následky zranění zemřel. Za boje v září 1939 byl vyznamenán in memoriam Zlatým křížem Řádu Virtuti Militari (č. 00161). Za boje ve válce 1918-1920 byl jako podporučík 11. hulánského pluku vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari (č. 5109).
2) Do 09.09.1939 byl pobočníkem velitele pluku. Od 09.09.1939 do 14.09.1939 byl II. zástupcem velitele (ubytovatelem) pluku. Od 14.09.1939 do 17.09.1939 byl I. zástupcem velitele pluku. 19.09.1939 byl v boji s jednotkou 1. lehké divize u obce Laski těžce zraněn, ale 20.09.1939 byl z bojiště převezen do nemocnice ve Varšavě, kde byl do února 1940. Po léčbě unikl německé pozornosti a zapojil se do odbojového hnutí v rámci Zemské armády. Po osvobození pravobřežní Varšavy (Praga) se v září 1944 přihlásil do řad Polské lidové armády. V důsledku své invalidity byl zařazen do Vojenského vydavatelského institutu (Wojskowy Instytut Wydawniczy) a po osvobození Varšavy v lednu 1945 byl jmenován ředitelem Muzea polské armády. Zemřel v roce 1985. Za boje v září 1939 byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari.
3) Do 23.09.1939 byl velitelem 1. eskadrony. Od 23.09.1939 byl velitelem I. korouhve 7. pluku jízdních střelců v dispozici velitele Sloučené jezdecké brigády (podle Szacherského) nebo velitelem 1. eskadrony pluku, která byla zařazena do 17. hulánského pluku (podle Głowackého). Od 29.09.1939 v německém zajetí. Po osvobození zůstal na Západě, kde sloužil do roku 1947 v Polské exilové armádě. Po demobilizaci pobýval ve Velké Británii a později se přestěhoval do USA, kde 29.02.1968 v Dorchesteru zemřel.
4) Byl jmenován velitelem před kapitulací shromážděných části dříve rozděleného a zrušeného pluku. Do DD.08.1939 byl I. zástupcem velitele pluku. V září 1939 byl důstojníkem štábu Armády „Lodž“ a později Armády „Varšava“. Po kapitulaci v německém zajetí. 30.01.1945 byla v obci Deetz evakuační zajatecká kolona osvobozena Rudou armádou. Přihlásil se do Polské lidové armády a 23.02.1945 v jejích řadách padl na frontě. Podle jiného zdroje zahynul 30.01.1945 v zajateckém táboře Oflag IIC ve Woldenbergu.
5) 09.09.1939 zůstal nemocný u plukovního trénu.
6) Do 09.09.1939 byl II. zástupcem velitele pluku. 14.09.1939 byl v boji s I. praporem 36. tankového pluku 4. tankové divize a 3. praporem SS „Liebstandarte Adolf Hitler“ u obce Brochów/Mistrzewice těžce zraněn a odvezen do polní nemocnice w Giżycku, kde 26.09.1939 na následky zranění zemřel. Podle Abrahama byl vyznamenán in memoriam Zlatým křížem Řádu Virtuti Militari. V oficiálním seznamu vyznamenaných však není uveden.
7) Do 09.09.1939 byl ordonančním důstojníkem pluku. Od 23.09.1939 byl zástupcem velitele I. korouhve 7. pluku jízdních střelců (podle Szacherského). Po kapitulaci Varšavy v německém zajetí. Po válce žil v Polsku. Zemřel 05.09.1998 v Poznani.
8) 19.09.1939 padl v boji u obce Sieraków s jednotkou 1. lehké divize.
9) 11.09.1939 zraněn střepinou dělostřeleckého granátu u obce Zbrożkowa Wola. Od roku 1942 byl vězněn v koncentračních táborech Auschwitz a Mauthausen. Zemřel při evakuaci tábora.
10) 16.09.1939 ztratil spojení s plukem a ustupoval s různými ustupujícími polskými jednotkami. 22.09.1939 padl v prostoru obce Laski do německého zajetí.
11) DD.09.1939 odeslán s raněnými do polní nemocnice. 17.09.1939 se nacházel v Modlinu a později je uveden u Głowackého jako lékař Sloučené jezdecké brigády. V evidenci zajatých není uveden.
12) Zraněn v bojích v prostoru obcí Sieraków-Laski. V evidenci zajatých není uveden. Je však nutno dodat, že veterinární lékaři byli zpravidla ze zajetí propuštěni.
13) 17.09.1939 převezl těžce zraněného velitele pluku do nemocnice v Modlinu a vrátil se k pluku. 19.09.1939 zraněn v bojích v prostoru obcí Sieraków-Laski. Po kapitulaci Varšavy se vyhnul zajetí. Byl činný v odboji jako kaplan praporu Zemské armády „Bończa“ ve Varšavském povstání. V roce 1945 byl farářem v obci Sieraków, poblíž které byl zraněn, a v létech 1946-1981 byl farářem v obci Nowy Tomyśl, kde 29.05.1981 zemřel.
galeria.nowytomysl.pl
14) 24.08.1939-19.09.1939 byl proviantním důstojníkem pluku. 19.09.1939 byl jmenován velitelem kulometné čety. Padl v boji s jednotkou 1. lehká divize u obce Sieraków.
15) 19.09.1939 padl v boji s jednotkou 1. lehké divize u obce Laski.
16) Do 19.09.1939 byl velitelem II. čety. Po kapitulaci Varšavy v německém zajetí, ze kterého byl jako důstojník německého původu propuštěn. Ve svém rodném majetku Opatówek u Kalisze založil odbojovou skupinu. 02.03.1944 byl zatčen gestapem a v prosinci 1944 odsouzen k trestu smrti. 19.01.1945 byl ve městě Kalisz popraven zastřelením.
17) 11.09.1939 byl zraněn v boji s I. praporem 31. pěšího pluku, 24. průzkumným praporem a dělostřelectvem 24. pěší divize u obce Wola Zbrożkowa. Od DD.09.1939 v německém zajetí.
18) Do 11.09.1939 byl velitelem I. čety. Tym uvádí, že byl II. pobočníkem velitele pluku. 11.09.1939 byl zraněn v boji u obce Wola Zbrożkowa a odvezen na obvaziště a později do nemocnice ve městě Kutno. Při evakuaci nemocnice se odpoji a 19.09.1939 se u obce Laski vrátil k pluku. 23.09.1939 byl s částí 3. eskadrony zařazen k 17. hulánskému pluku. Od 29.09.1939 v německém zajetí.
19) Do 11.09.1939 byl velitelem velitelského roje pluku. Od 29.09.1939 v německém zajetí. Zahynul 30.01.1945 v zajateckém táboře Oflag IIC ve Woldenbergu.
20) 11.09.1939 byl zraněn v boji s I. praporem 31. pěšího pluku, 24. průzkumným praporem a dělostřelectvem 24. pěší divize u obce Wola Zbrożkowa.
21) Do 11.09.1939 byl velitelem I. čety kulometné eskadrony. Padl 16.09.1939 v boji s jednotkami 12. pěšího pluku (31. pěší divize) u obce Zamość.
22) Do 16.09.1939 byl velitelem I. čety 2. eskadrony. 19.09.1939 zraněn v boji. Od 29.09.1939 v německém zajetí.
23) 11.09.1939 zraněn, ale zůstal u jednotky. Od 23.09.1939 byl velitelem kulometné čety zařazené do 17. hulánského pluku (podle Głowackého) nebo velitelem II. korouhve pluku, která byla zařazena do 17. hulánského pluku (podle Szacherského). Od 29.09.1939 v německém zajetí.
24) 11.09.1939 byl dvakrát raněn v boji u obce Wola Zbrożkowa a odvezen na obvaziště a později do nemocnice ve městě Kutno. Podle Szacherského se při evakuaci nemocnice odpoji a 21.09.1939 u obce Laski utvořil malý oddíl pěchoty, se kterým se chtěl probojovat do Varšavy. Padl v boji 22.09.1939. Jiný zdroj uvádí, že padl 19.09.1939 v prostoru obce Laski.
25) Do 11.09.1939 byl zástupcem velitele čety. Padl 14.09.1939 v boji s I. praporem 36. tankového pluku 4. tankové divize a 3. praporem SS „Liebstandarte Adolf Hitler“ u obce Brochów/Mistrzewice.
26) Do 14.09.1939 byl zástupcem velitele čety. 19.09.1939 lehce zraněn u obce Laski a po příchodu do Varšavy byl podle Szacherského velitelem protitankové čety I. korouhve 7. pluku jízdních střelců. V práci Głowackého není uveden. Není uveden ani na seznamu zajatých.
27) 11.09.1939 padl při dělostřeleckém přepadu předsunutého bojového stanoviště velitele pluku dělostřelectvem 24. pěší divize u obce Wola Zbrożkowa.
28) Do 11.09.1939 byl zástupcem velitele čety. Podle Szacherského byl po 23.09.1939 velitelem spojovací čety I. korouhve 7. pluku jízdních střelců a padl ve Varšavském povstání v 1944 r. V práci Głowackého není uveden. Není uveden ani v seznamu ztrát.
29) Podle Szacherského byl po příchodu do Varšavy se zbytkem eskadrony zařazen s jedním důstojníkem a kulometnou četou k pěším jednotkám obrany Varšavy. V práci Głowackého není uveden. Není uveden ani v seznamu ztrát.
30) 14.09.1939 byl v bojích u Brochowa zraněn, ale zůstal u své jednotky.
31) Zraněn 17.09.1939 v boji s jednotkami 12. pěšího pluku v prostoru obcí Cisowe-Zamość. DD.12.1939 (DD.MM.1940?) na následky zranění zemřel v nemocnici v Lodži.


Zdroje:
https://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34
https://www.straty.pl/
Abraham, Roman: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969.
Bauer, Piotr, Polak, Bogusław: Armia „Poznań“ 1939, Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań 1987.
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON 1969, Wydanie III.
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Szacherski, Zbigniew: Wierni przysiędze, Institut Wydawniczy „PAX“, Warszawa 1966
Tym, Julius S.: 7 Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 1999
URL : https://www.valka.cz/7-pluk-jizdnich-strelcu-1939-1939-t171230#510821Verze : 0
MOD