Main Menu
User Menu
Reklama

Muniční kolona oddílu jízdního dělostřelectva [1939-1939]

Kolumna amunicyjna dywizjonu artylerii konnej/Supply Munition Column of the Horse Artillery Battalion

Muniční kolona oddílu jízdního dělostřelectva – Kolumna amunicyjna dywizjonu artylerii konnej - Supply Munition Column of the Mounted Artillery BattalionMuniční kolona byla vojskovou setninou dělostřelectva. Muniční kolonu tvořily podle počtu baterií 3- 4 čety, které byly jednotlivě přidělovány k dělostřeleckým bateriím. V poli byl velitel kolony podřízen veliteli oddílu. Čety byly podřízeny organizačně veliteli kolony a operačně velitelům baterií. Jejich úkolem byla přeprava a zásobování baterií dělostřeleckou municí z brigádního výdejního místa nebo určených míst výdeje munice jako byly menší staniční nabo silniční výdejny, muniční vlaky atp. Četu tvořilo 5 šestispřeží s kolesnou a hlomoznou.


Pravděpodobné válečné tabulkové počty:Tabulkové počty muniční kolony (etat kolumny amunicyjnej) Muniční kolona 3 čety (4 čety)
War establishment of the Supply Munition Column Supply Munition Column 3 Platoons (4 Platoons)
důstojníci (oficerowie) 1 (1)
officers 1 (1)
poddůstojníci (podoficerowie) 15 (21)
noncommissioned officers 15 (21)
vojíní (szeregowi) 46 (61)
private 46 (61)
pistole (pistolety) 16 (22)
pistols 16 (22)
karabiny (karabinki) Mauser wz. 98 46 (61)
carbine Mauser mod. 98 46 (61)
šavle (szable) 1 62 (83)
sabres 62 (83)
kolesny (przodki) 15 (20)
limbers 15 (20)
hlomozny (jaszcze) 15 (20)
caissons 15 (20)
koně (jezdecké, dělostřelecké, trénové) (konie W, AK, T) 108 (143)
horses 108 (143)


Podle některých jiných zdrojů byl v každé četě jeden lehký kulomet Maxim wz. 08/15 s obsluhou.
Každá četa mohla přepravovat celkem 420 granátů v kolesnách a hlomoznách lodnicového typu (po 48 v lodnicové kolesně wz. 02/26 a 36 v lodnicové hlomozně wz. 02/26) nebo 480 granátů v kolesnách a hlomoznách hnízdového typu (32 ve hnízdové kolesně wz. 02/26 a 64 ve hnízdové hlomozně wz. 02/26). Hlomozny a kolesny v celém oddílu měly být stejného typu.


Zmobilizované muniční kolony:

Muniční kolona Velitel muniční kolony ke dni 01.09.1939 Zdroj (Źródło): Poznámka
Supply Munition Column of the Supply Munition Column Commander as of 01.09.1939 Source: Note
1. oddílu jízdního dělostřelectva poručík dělostřelectva v záloze Stanisław Lis Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
1st Mounted Artillery Battalion Reserve Artillery Lieutenant Stanisław Lis
2. oddílu jízdního dělostřelectva podporučík dělostřelectva v záloze Wacław Bielawski Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
2nd Mounted Artillery Battalion Reserve Artillery 2nd Lieutenant Wacław Bielawski
3. oddílu jízdního dělostřelectva poručík dělostřelectva v záloze Witold Świda Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
3rd Mounted Artillery Battalion Reserve Artillery Lieutenant Witold Świda
4. oddílu jízdního dělostřelectva poručík dělostřelectva v záloze Mieczysław Kosicki Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
4th Mounted Artillery Battalion Reserve Artillery Lieutenant Mieczysław Kosicki
5. oddílu jízdního dělostřelectva poručík dělostřelectva v záloze Jan Paweł Adamczyk Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
5th Mounted Artillery Battalion Reserve Artillery Lieutenant Jan Paweł Adamczyk
6. oddílu jízdního dělostřelectva poručík dělostřelectva v záloze Leon Wiesław Liwicki Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
6th Mounted Artillery Battalion Reserve Artillery Lieutenant Leon Wiesław Liwicki
7. oddílu jízdního dělostřelectva podporučík dělostřelectva v záloze Janusz Wacław Kalina-Zaremba Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
7th Mounted Artillery Battalion Reserve Artillery 2nd Lieutenant Janusz Wacław Kalina-Zaremba
9. oddílu jízdního dělostřelectva poručík dělostřelectva v záloze Tadeusz Władysław Zamajski Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
6th Mounted Artillery Battalion Reserve Artillery Lieutenant Tadeusz Władysław Zamajski
11. oddílu jízdního dělostřelectva podporučík dělostřelectva (v záloze?) Stefan Piaszczyński Szwed, Władysław: Skrót działań wojennych 11 DAK Pomorskiej Brygady Kawalerii, Obsada personalna, IPMS, sygn. B.I.28/D/1 1
11th Mounted Artillery Battalion (Reserve?) Artillery 2nd Lieutenant Stefan Piaszczyński Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 Ve schématizmu z března 1939 (Rocznik Oficerski 1939) není uveden
13. oddílu jízdního dělostřelectva poručík dělostřelectva v záloze Antoni Tadeusz Jan Uwiera Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
13th Mounted Artillery Battalion Reserve Artillery Lieutenant Antoni Tadeusz Jan Uwiera
14. oddílu jízdního dělostřelectva podporučík dělostřelectva Edmund Mieczysław Zieliński Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
14th Mounted Artillery Battalion Artillery 2nd Lieutenant Edmund Mieczysław Zieliński


Poznámka (Uwaga, Note)
1 - Zarzycki uvádí podporučík Stanisław Maciej Piaszczyński, ale on byl v září 1939 kapitánem dělostřelectva - pobočníkem velitele 17. těžkého dělostřelectva oddílu .

Zdroje:
http://www.7dak.pl
wp39.struktury.net
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/Municni-kolona-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t176421#520372Verze : 2
MOD
Reklama